PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Politiker - Ta ert ansvar angående fyrverkerier!

2016-12-29 09:54

När ska stadens politiker ta sitt ansvar för att djur, natur och människor mår bra och kan bo hemma under dessa veckor av fyrverkerier/smällande?

Det finns en ordningsstadga som säger att fyrverkerier och smällare inte tillåts i Landskrona ändå smäller det långt innan jul och ökar mer och mer för varje dag.

Landskronas politiker har antagit/har kvar denna ordningsstadga samtidigt som man tillåter s.k. PopUp-affärer att sälja fyrverkerier och dessutom tillåter/uppmuntrar att fyrverkeriföretag gör sina tester här i staden.

Ringer jag till Landskrona stad hänvisas jag till Polisen och ringer jag till Polisen så har de inga resurser och hänvisar tillbaka till staden.

Vi har hund och det är ett helvete för hunden och ett helvete för oss att behöva se hunden lida och eventuellt få hjärtslag och dö. För att inte tala om naturens alla djur och den i övrigt dåliga miljöpåverkan som smällande/fyrverkerier har.

Vi kan hyra in oss på landsbygden för dyra pengar en natt eller två men inte i flera dagar eller veckor, det har vi inte råd till och det är svårt om man jobbar.
Återstår att flytta från staden och uppmana folk att inte flytta hit.

När ska stadens styrande politiker ta sitt ansvar för att djur, natur och människor mår bra och kan bo hemma under dessa veckor av smällande?

Birgitta Alm


Häljarp utan ny idrottshall

2016-12-28 12:27

Vi kan konstatera efter december månads KF möte att Häljarp blir utan ny idrottshall. Enligt fritidsnämndens ordförande så har kommunens strateg konstaterat att behovet inte finns och att man är redo att renovera den befintliga hallen för 15 Mkr. Detta ger inga nya halltider. Nytt omklädningsrum och duschar och kioskutrymme ger inga nya halltider.
SD’s Stefan Olsson konstaterade att en ny hall kostar 80 miljoner och därmed basta.
Hur Örkelljunga kan bygga en för 40 begriper inte han, men som han sa “det är ju lite mindre ort” som om det hade med ett idrottshallsbyggnation att göra.

Samtidigt som de styrande får frågan hur de kommer fram till 80 miljoner så svarar de: Man river den gamla och anlägger en 11-mannaplan och bygger ny hall så kostar det 80 mkr.

Hur får Häljarps idrottsutövare mer halltid om man bygger ny hall och river den gamla.
Poängen är att den gamla SKA vara kvar, bygga en ny. DÅ får vi fler halltider.

Sen drar de nån harang om att det finns tider.
Ja, mellan 21-22 tisdag och torsdag. Vilka föräldrar vill skicka sina barn att träna innebandy så dags?

Häljarp växer, Häljarps SK växer, de har 140 licensierade spelare i dagsläget, de skulle enligt ordförande Kenneth Wiktorin kunna starta 2-3 lag till men de har inga halltider.
Föreningen har i dagsläget inget herrlag, de har ett (1) pojklag, ett P10 lag.
95% flickor spelar och tränar i HSK.
Dagtid så är det konkurrens mellan två skolar, varpå den ena växer, så de har satt baracker intill de befintliga lokalerna.

Saxtorp växer, även där finns i framtiden ett ökat behov.

Notera att vi i somras klubbade budgeten med ett anslag för byggnation av en ny idrottshall.

Jonas Karlsson, (S)


Svar till Lena Nilsson

2016-12-27 09:00

Svar/ replik på Lena Nilssons inlägg på Planket angående ny detaljplan.
“Nej tack till p-platser längs Erikstorpsvägen, 2016-12-21”

Lena, jag tror att du har missuppfattat Borstahusens Segelsällskaps (BSS) möjlighet att påverka hur vårt samhälle utvecklas.
Det är INTE så att det är BSS som gör en ny detaljplan.
Det är politikerna i Stadsbyggnadsnämnden som har gett ett uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen och därmed Johan Nilsson som chef på Planavdelningen och dess planarkitekter att ta fram en ny detaljplan för Borstahusens Hamn.
BSS är en remissinstans, precis så som Byalaget och Fiskeriföreningen FRAM är, plus givetvis de som är närmast boende i området.
BSS har lämnat in synpunkter på det som berör själva hamnen och dess verksamhet, på samma sätt som Byalaget och övriga ger in sina synpunkter på de intresseområden som man har.
För övrigt kan vi nog konstatera att det vid de tillfällen då det är “vackert badväder” inte är båtägarnas bilar som fyller hela parkeringen på hamnen plus gatorna i byn, det är till allra största delen folk från stan och en del turister som tar bilen till badplatsen.

Uwe Puls, ordf. BSS


Mer om delade turer, Lars

2016-12-21 15:34

Vem har talat om heltid? Tycker du att man ska ha delade turer för någon som arbetar 5-6 tim/dag?

Bengt Nissler


Nej tack till p-platser längs Erikstorpsvägen

2016-12-21 09:45

Läser med ilska och bestörtning om Segelsällskapets senaste förslag till förändring av detaljplanen till förmån för en utbyggnad av Borstahusens hamn.
Planchefen anser nu att man ”löst” parkeringsproblemen med att lägga 75 snedställda parkeringsplatser utmed Erikstorpsvägen. På så sätt ska de 1500 nya invånarna i Borstahusen kunna få fri parkering och båtplats. På vår bekostnad. Om båtplatserna är till för dem borde de ha sina parkeringsplatser vid sina egna hus.
Vi som bor utmed denna ganska trånga och trafikerade gata njuter varje dag av en lugn grön remsa gräs och växtlighet att titta på mitt i trafiken. De flesta av oss bor och lever mycket nära markplan och har ingen lust att byta ut utsikten mot en rad billyktor och avgasrör som pekar oss rakt i ansiktet. Motorbullret kommer att öka och det är redan ett problem.
Nej, Segelsällskap och planchef, ni kommer att stöta på patrull här. Vi är många som inte vill ha denna förfulning. Förmodligen befinner sig dessa tänkta parkeringsplatser mindre än fyra meter från våra tomtgränser och då kräver vi att bli hörda innan ni kastar ut förslag på detta vis. Ni i Segelsällskapet, på stadsbyggnadskontoret och kommande boende får lösa era parkeringsproblem på annat sätt. Att ni fäller popplarna är sin sak, och säkert nödvändigt, men vi önskar som ersättning mer grönska snarare än mindre. I värsta får ni gömma bilarna bakom ett frodigt, högt och mycket tjockt grönskande buskage.

Lena Nilsson


Svar till Bengt Nissler och Olle Pålsson

2016-12-21 09:31

Det hade varit klädsamt om Alinda Zimmander svara på detta och förklarat kostnaderna då hon är väl medveten om dem.

Det är väldigt lätt att skapa debatt runt ämnen där man inte behöver ta något som helst ansvar, varken ekonomiskt eller annat vilket både Bengt Nisser och Olle Pålsson här visar prov på.

Vi Sverigedemokrater skulle givetvis vilja göra så att dessa anställda får bättre arbetstider men inte igenom att fatta beslut som är direkt ekonomiskt vansinne. Vi är ett ansvarstagande oppositionsparti för både Landskrona stad och dessutom dess ekonomi.

En utredning visar att om man skulle erbjuda personalen inom omsorgsförvaltningen rätt till heltid så skulle det kosta drygt 45 Mkr. Detta för att man då måste nyanställa ett hundratal nya undersköterskor.

Kommunens budget är ansträngd redan nu och kommer att bli avsevärt sämre på grund av bl.a. för att regeringen fattar beslut som t.ex. att sänka ersättningen för ensamkommande. Det innebär ett intäktsbortfall på 25–30 Mkr vilket innebär att man får direkt sänka kvalitén i viss kommunal verksamhet.

Ni menar att vi då ska skapa ett jätteberg av kostnader i tider som denna?

Personalen har under våren 2016 fått ett erbjudande om att slopa delade turer mot att de då i stället skulle få jobba fler helger. Det erbjudandet förkastades.

Problemet med (S) politik är att de vill göra slut på andras pengar d.v.s. vi skattebetalare i vår sköna stad.

Nidbilden av oppositionspolitik är att man säger nej till allt man själva kan tänka sig genomföra efter ett ev. kommande maktskifte och lovar friskt saker som gränsar till ren och skär populism. Är det så man från (S) medvetet bedriver politik?

Lars Ekvall (Sverigedemokraterna)
Kommunfullmäktigeledamot


Sam Ask i Lund

2016-12-21 08:26

Med anledning av Göran Hammarströms alltid intressanta tankar i måndagens upplaga av Landskrona Direkt vill jag ta upp tråden om överliggaren Sam Ask i Lund. Nämnde Ask var inte endast överliggare, han var dessutom kraftigt överviktig, minst sagt.

Vid en resa till södra Europa skickade Ask en hälsning hem via kårbladet Lundagård med följande innehåll:

Nyss urklämd ur Simplontunneln utbreder jag mig över Po-slätten.

Lennart Andersson

 


Mer om delade turer

2016-12-20 13:53

På tal om delade turer för u-sköterskor; Ett yrke som av allmänheten är mycket uppskattat och högt värderat men av ansvariga styresmän och kvinnor inom politiken ständigt är ställt i fokus då sparnitet skall synas under lupp.

Det är en allmänt känd sanning att denna lågavlönade personalgrupp inom äldreomsorgen som normalt också jobbar skift tillhör den yrkeskategori på arbetsmarknaden som har ovanligt höga sjukskrivningstal. Därtill är förslitningsskador i deras arbetet mycket vanligt förekommande som innebär att många av dem måste lämna sitt jobb i förtid, vilket tyvärr innebär i förekommande fall en orsak till uttag av förtida pension .Till yttermera skall påpekas att inom detta kvinnodominerade yrke är deltidstjänst och visstid till stor del en normal anställningsform. Man behöver inte vara någon räknenisse för att förstå vilken nivå pensionen kommer att vara på när den dagen ät framme, då beskedet meddelar summan. Jag kan garantera att pengavärdet är i jämförelse, mycket nära socialbidragsnormen.

Med tanke på det stora intresset från den styrande högeralliansens i staden att flitigt med långa skrivningar här på Planket försvara sin politik, förväntar jag mig samma flöde av ordrika och förklarande kommentarer, även i detta viktiga och intressanta ämne.

Att då framförallt även ta del av synpunkter från Miljöpartiet, vilka som bekant är en det av alliansens maktutövning, vore mycket intressant med tanke på deras, för övrigt höga ambitioner i frågor som berör rättvisa och jämställdhet.

Även en kommentar och förklaring till vad ordet valfrihet i sammanhanget innebär vore intressant att ta del av, när såväl boende som personal på våra äldreboende riskerar mot sin vilja vid varje valår acceptera nya ansvariga utövare. För boende kan det innebära att förändra en fungerande arbetsorganisation där ny och okänd personal skall ta vid med nya rutiner som därmed riskerar att bli ett orosmoment för en äldre människa med funktionshinder eller nedsatt hälsotillstånd. Vad gäller personalsituation i samma fråga, kan det handla om ett annat avtalsområde i form av försämrade anställningsvillkor med bland annat lägre lön och annat schemaupplägg som i förlängningen omedelbart berör omständigheter vad gäller anställdas privatliv.

Olle Pålsson


Delade turer

2016-12-19 15:54

Javisst! Arbetsdagen ska inte vara delad. Låt det kosta ! Det får man tillbaka.

Bengt Nissler


När viljan är dålig är hågen dyr och motsträvig

2016-12-19 09:38

I vår motion “Gör Landskrona stad till en genusneutral arbetsgivare 1” vill vi att omsorgsförvaltningen ska ta bort personalens delade turer, dvs när man tvingas arbeta två arbetspass på samma dag med en lång obetald ledighet på flera timmar mellan arbetspassen. Från förvaltningens sida svarar man att detta skulle bli så ofantligt dyrt att man inte anser att det är ekonomiskt genomförbart. Hur annat skulle svaret på denna ambitiösa motion kunna bli från en borgerligt styrd nämnd utan ambitioner om att bli en god framtida arbetsgivare?

Alinda Zimmander
SocialdemokraternaFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser