PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Pontus Eriksson

2019-03-15 15:16

Ditt svar till mig var ett av de knasigaste jag någonsin läst.

1: Att du inte tror på att vissa bilister håller närmre 100 får ju stå för dig. Det finns många boende här som kan intyga det.

2: Att motorvägen skulle vara viktigare bevisar ju bara att olycksrisken med barn kallar du för kvidande och mindre viktig.

3: Att jag valt att bosätta mig här ( för 20 år sedan ) skall jag enligt dig acceptera fortkörningarna. Det kallar jag hjärndött.

4: Gällande cykelbanorna var inget jag tog upp i min insändare. Jag tog däremot upp att de som kör för fort har inte en chans att bromsa om det skulle dyka ett barn mellan parkerade bilar.

5: Att det inte skulle vara ett problem visar ju bara att du inte har en aning om vad du pratar om. Det får mig att tro att du tillhör en av fortkörarskaran.

6: Har du inget mer genomtänkt att komma med så undanber jag mig dina kommentarer om att vi som bor här kvider och inte har några problem.

Vidare att vi inte skulle kunna bedöma hastigheter. Även menar du att 60-70 km/h skulle vara ok på en 50 väg.

Nej sätt dig ner och fundera på vad du skrivit. Din åsikt är inte ok.

Kenneth Hellman


Man ska inte sälja matsilvret

2019-03-15 09:32

Blev mycket förvånad över att fyrklövern i Helsingborg diskuterar om att sälja ut Öresundskraft.

När jag läste på om nätavgifter har det visat sig att de kommunala elbolagen hade de lägsta nätavgifterna. De privat nätägarna hade de högsta avgifterna. Energimarknadsmyndigheten är tillsatt för att se till att nätavgifterna inte skenar iväg men regelverket har varit för dålig. Elbolagen har fått rätt i bl.a. förvaltningsrätten och har gradvis kunnat höja avgifterna.

Svenska staten har lagt ett nytt regelverk för att få stopp på skenande nätavgifter men elbolagen har överklagat beslutet till EU. Den som tror att privata bolag skulle ha någon medkänsla för dig och mig tror fel.

El-näten är en del av vår infrastruktur precis som vägar, gator, järnvägar, parker, flygplatser etc. Privata företag ska inte äga verksamhet som innebär monopol och inte går att konkurrensutsätta.

Däremot spelar det ingen roll vem som driver bussbolaget, tågföretaget eller flygbolaget. Vem som producerar strömmen till el-nätet spelar heller ingen roll.

Politikernas ansvar är också att att skydda sina innevånare mot röveri från monopolföretag.

Sven Svederberg (C)
Fullmäktigeledamot
Landskrona


Svar till Kenneth Hellman

2019-03-13 09:46

Det största problemet vi har i trafiken är inte fortkörning i sig – utan folk som inte håller avstånd.
Det är där trafikpolisen har sin viktigaste uppgift. Malmövägen var utfartsgata i många år, långt in på 70-talet körde man ut mot Häljarp, Saxtorp och Kävlinge den vägen. Gatan är därför mycket bred, och det finns cykelbanor i båda riktningar. Att folk skulle hålla 100 km/h där, får du ursäkta, men det har jag svårt att tro på. 60-70 måhända. Men du har väl själv  valt att bosätta dig längs Malmövägen?
Obefogat småkvidande blir ingenting bättre av. Trafikpolisen behövs bättre på motorvägen!  För att där diskret bötfälla / omhänderta körkort från idioter som kör upp i ändan på andra. Och som ofta tycks tro  att om vänsterfilen går för sakta, beror det på just den som råkar ligga längst bak i en omkörningskö, på väg att köra om en eller flera lastbilar, att denne “kör för långsamt” genom att hålla avståndet!
I jämförelse är Malmövägen inget problem att tala om.

Pontus Eriksson


Fortkörning i Örja

2019-03-11 10:25

Kanske det lönar sig att lägga till här. Det är nämligen så att vi boende i Örja vid Gamla Malmövägen har sedan lång tid tillbaka tröttnat på alla fortkörare. Har påtalat det för Landskrona kommun och även varit i kontakt med Polisens ledningscentral som lovade att lägga in ett ärende till trafikpolisens avdelning. Då för att genomföra några hastighetskontroller på gällande väg.

Gamla Malmövägen är en bred och ganska rak gata som inbjuder till höga hastigheter. Det har hänt att bilar accelererat nere ifrån Mac Donalds och riktning Söderleden + att det hänt på motsatt riktning. Hastigheten har ibland varit runt 100 km/h men flesta har varit en bra bit över 50. 

Tiderna är strax innan arbetstidens start då många kommer i sista minuten Ca: kl 6 -7. Sedan när de skall köra hem vid 4 – 5 tiden gasas det även på. Har påtalat att
förarna inte har en chans att bromsa om det skulle komma ett barn mellan parkerade bilar ut i gatan. Det är som sagt en del som blir av med körkortet eller får kraftiga böter vid en kontroll.

Förhoppningsvis finns det någon inom Landskrona kommun som läser detta och kan stöta på polisen så att det händer något innan något hemskt händer eller som jag
har hört sägas att några känner sig beredda att skicka ut en bräda i gatan när de ser dessa fartdårar komma.

Kenneth Hellman


Internationella kvinnodagen 8 mars

2019-03-08 16:35

Idag är det den Internationella kvinnodagen och avdelningen uppmärksammar kvinnans situation i världen. Allas lika värde är grunden för IF Metall, vårt förbund bekämpar alla former av diskriminering och orättvisor. Därför är kvinnans kamp också fackets kamp och anledningen till att vi är för kvinnans frigörelse, och är mot exempelvis vårdnadsbidrag som låser fast kvinnan utan möjlighet till egen försörjning.

Kvinnogrupper över hela världen firar idag internationella kvinnodagen. Dagen firas också i FN. 1977 antog FN:s generalförsamling en resolution, som rekommenderade ett allmänt firande av en internationell kvinnodag, vilket ledde till att även politiskt neutrala kvinnoorganisationer började delta. 1980 proklamerade FN 8 mars som internationell kvinnodag.

Om 11 veckor, söndagen den 26 maj är det val i Sverige till Europaparlamentet, en röst på Socialdemokraterna kommer att innebära fortsatt kamp för kvinnors rättigheter, såväl i EU som i hela världen och inte enbart i Sverige.

IF Metall är ett förbund som arbetar aktivt för ökad jämställdhet. Vi är en
feministisk organisation med en tydlig vision för vårt jämställdhetsarbete.

Visionen om ett jämställt arbetsliv I det jämställda arbetslivet finns inte kvinnojobb och mansjobb. Där arbetar kvinnor och män sida vid sida i en arbetsmiljö som kan anpassas efter varje enskild arbetare. De delar på de utvecklande och stimulerande arbetsuppgifterna, liksom på de monotona och ensidiga. De utvecklas tillsammans och stärker sig själva och
företaget. De har en god löneutveckling. I det jämställda arbetslivet har därmedkvinnor samma löneläge som männen.

Föräldrarna delar på föräldraledighet och VAB-dagar. Vill familjen korta
arbetstiden för barnens skull är det lika väl mannen som kvinnan som går ner i arbetstid. Deltidsarbete är inte kvinnoarbete.

I IF Metall tas allas kunnande och erfarenhet till vara. Kvinnor och män arbetar tillsammans i styrelser, förhandlingsdelegationer, skyddskommittéer, arbetsgrupper – för ett hållbart arbetsliv för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder och sexuell läggning.

Stöd i lag och avtal
Vårt arbete för jämställdhet har stöd också i lagen. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
Arbetet ska omfatta arbetsförhållanden, lön och andra  anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling samt möjligheter att förenaförvärvsarbete med föräldraskap. Arbetsgivaren ska här samverka med arbetstagarna.
På många avtalsområden finns därtill särskilda jämställdhetsavtal

IF Metall Nordvästra Skåne


Öppet brev till Ulf Carlsson

2019-03-07 09:18

Ulf Carlsson är rasande på Sverigedemokraterna. Mest rasande är Ulf på ledamöterna (SD) i Omsorgsnämnden och på Stefan Olsson, kommunalråd (SD).
Varför är Ulf rasande?
Är det för att Ulf själv yrkade bifall till motionen; “Det nya heltidsmåttet”, från socialdemokraterna? Precis som övriga ledamöter (SD)i Omsorgsnämnden gjorde. Dessutom efter en kort ajournering där vi konstaterade att vi, var och en, var helt överens om att yrka bifall till S-motionen. Trots att vi hade vissa invändningar om motionen, bl a Ulf som påpekade “att detta kan bli dyrt”. Nu låter Ulf påskina att att han blev “överkörd” och “helt paff” när vi röstade ja till S-motionen.

Eller beror det på att Ulf redan innan nämndsmötet kommit överens med ordföranden i Omsorgsnämnden, Jan-Allan Beer, om att SD skulle yrka avslag till motionen, “Det nya heltidsmåttet”? Något som undanhölls oss andra ledamöter och som vi fick reda på först efter nämndsmötet, som Ulf då lämnat, av en milt sagt förvånad Jan-Allan Beer. En överenskommelse som Ulf någon dag senare i telefon till Kerstin Stein Sandell nekade till hade inträffat.

Eller beror det på att vi övriga ledamöter hade kallats till ett möte, av Stefan Olsson, för att gå igenom vad som sagts och inte sagts, före och efter nämndsmötet. Ett möte som Ulf vägrade att komma till. På det mötet utsågs en ny gruppledare ( Curt Jansson) eftersom Ulf sedan länge önskat avgå som gruppledare i Omsorgsnämnden.

På tal om att vara rasande, Ulf.
Är det några som har rätt att känna sig rasande så är det framför allt de väljare som röstade på dig i valet 2018 och som du nu sviker genom att bli politisk vilde/partilös samtidigt som du uppehåller en SD-plats i kommunfullmäktige genom att vägra att avgå.

Sverigedemokraterna i Omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Curt Jansson (SD) (f.d. ledamot i omsorgsnämnden)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)


Plocka opp!

2019-03-01 14:31

Nu har väl nedskräpningen av staden nått maximum, fimpar, fimpar och åter fimpar…

Med vänlig hälsning
Percy Olsson


Som man bäddar får man ligga

2019-02-26 15:54

Efterlyser svar från Stefan Olsson angående (Vi Sverigedemokrater är stolta)

När (SD) klantar till det beror det alltid på särskilda omständigheter; när de politiska motståndarna klantar till det beror det på att de är klantiga. ’Särskilda omständigheter’ råder alltid för (SD) när det gäller deras kärnfråga – invandringen.

I en debattartikel i Expressen (oberoende liberal) den 22 feb 2019 skriven av professor Stefan Hedlund …”i ett demokratiskt val har (SD) fått landets tredje största representation i parlamentet. Kanske än värre är att den dryga miljon svenska medborgare, varav många utrikes födda, som röstat på SD kommer att uppleva att även de stämplas som främlingsfientliga, som rena nazister.” Att ”stämpla” drygt en miljon svenskar som röstar på (SD) som främlingsfientliga är lika fördomsfullt som att påstå att alla muslimer är presumtiva terrorister.

Professorn i nationalekonomi med inriktning på öststatsforskning varnar för denna utveckling med inslag av rent hat. ”De som väljer att gå denna brunsmetningens väg bör besinna att de för landet ut på ett sluttande plan, där konsekvenserna av växande inslag av rent hat bara kan bli växande politikerförakt och växande misstro mot det demokratiska systemet.”

Vid sidan om sin tjänst på universitetet är Hedlund gästskribent på opinionsbildande sajten ”Det goda samhället” som undersöker avgörande samhällsfrågor. En av Hedlunds sajter har rubriken, ”Knähunden major Björklund.” En annan rubrik lyder ”Oskulden i horhuset;… den nyliberala centerextremisten Annie Lööf har nu hållit landet som gisslan.” – Apropå Hedlunds varning om hat och växande misstro mot det politiska systemet!

Ord har betydelse. Människor i USA agerade helt annorlunda när media kallade en orkan för Mary Poppins respektive Vildsinta Drakula.

Är man intresserad av hur (SD) väljare röstat kan man läsa det i forskningsrapporten 2018/2 från Institutet för Framtidsstudier.

Främlingsfientlighet är inget specifikt svenskt fenomen. ”Blunda inte för rasismen bland invandrare” skriver Boris Benulic i Dagens samhälle.  ”…det vi inte vill tala om är att rasismen ofta faktiskt bärs upp av grupper som själva har invandrarbakgrund.”

Det går inte att bygga bostäder till överkomligt pris säger (SD). Då måste man svälja att 6-7 miljoner villor och bostadsrätter är svårsålda såvida inte särskilda omständigheter vidtas.  Tex. att kommunen går in och stödjer ekonomiskt på något sätt. 

Den gigantiska omstrukturering och förnyelse av Karlslund, där även en lekpark för 15 miljoner ingår, kanske inte räcker till för att förändra stadsdelens profil. Kan grunden för detta sociala projekt tänkas ha sitt ursprung i kommunens låga skatteinkomster (plats 8 från botten) eller är det helt enkelt så att kommunledningen vill ändra på befolkningsstrukturen? Blir det inte som det var tänkt kan man falla tillbaka på (SD) logik. ’Särskilda omständigheter’ ledde till det, något som vi inte kunde förutse.

Lennart Larsson
ventum seminabunt et turbinem metent


Mats Karlsson har rätt!

2019-02-25 09:20

Kollektivtrafiken i Skåne har blivit en soppa. Man skall inte behöva ha en iPhone eller annan utrustning för att få samma resa i samma klass till samma pris ! 

Höjningen av stadsbussarnas månadspris med 37,5 % är ingenting annat än hutlöst! 
I nästa steg träffar kollektivtrafiken avtal med en specifik mobilleverantör etc. Så att smartphone-biljetten blir billigare med Comvik än med Telia eller liknande.
 
Jag misstänker att den prishöjningen beror på att man bytt ut gamla bussar till nya, långt före planerad avskrivningstid. Tror kollektivtrafiknämnden måhända att planeten blir svalare?
Stiger Östersjön av att pissa däri ? Hyckleri i högsta klass! 
På SJ är det ännu värre – samma resa kan kosta mer om man åker en kortare sträcka t.ex.
 
I morgon-TV satt en man och berättade att han skulle bestiga K2 (Mount Godwin-Austen eller lokalt  Chhogori) – och därför skulle han minsann koldioxidkompensera pga flygresan till Pakistan!
 
Men prova t.ex. SJ:s hemsida för att boka en 2:a klass till det lite mer närbelägna Berlin. Det går int ! Inte från Lund heller. 
Således blir det FLYG eller BIL istället! Direkttåg Malmö – Berlin (över Trelleborg-Sassnitz) kör numera bara under sommarens varmaste tid!
Men vem vill på storstadsresa mitt i sommaren? Som kompensation köper jag mig
en krukväxt – kanske en riktigt stickig kaktus!?
Men när jag gick på mellanstadiet gick vi mot en ny  istid – sen följde 20 år av ozonhålspanik. Så jag förbehåller mig rätten att vara lite skeptisk denna gången.  
 
Sverige är ett land totalt präglat av inkompetens och hyckleri, mer eller mindre på alla områden. 

Pontus Eriksson


Svar till Mats Karlsson

2019-02-22 14:14

Svar till Mats Karlsson, Öppet brev till kollektivtrafiknämnden 2019-02-21

Möjligheten att köpa biljetter till resor med Skånetrafiken på ett smidigt sätt är en oerhört viktig fråga. Det ska såklart vara enkelt att åka kollektivt. Just därför lanserade Skånetrafiken i mars 2017 ett nytt biljettsystem för att dels göra det enklare att köpa biljetter, men också för att förenkla systemet med olika zoner. Det äldre systemet har över två hundra zoner och det nya systemet har bara tre. För att alla skånska resenärer ska slippa ändra sina vanor över en natt finns det just nu
möjlighet att använda båda biljettsystemen, fram till december 2019, bland annat av omsorg för de resenärer som inte har en smartphone.

När det nya systemet helt har ersatt det gamla kommer det också vara möjligt att köpa biljett i det nya systemet oavsett om man har en smartphone eller inte. Men här är det viktigt att hitta en enkel och trygg lösning som kan fungera i många år och därför tar det lite längre tid att hitta den allra bästa tekniken. När den lösningen finns på plats, senast i december 2019, kommer det inte att vara någon prisskillnad mellan biljetter som man köper via sin smartphone och biljetter som man köper utan en smartphone. Då har vi också ett enhetligt system och inte olika priser för samma resa.

När det gäller höjningen av priset på stadsbussresor så stämmer det att alla andra varor och tjänster inte har ökat med 30 % på en så kort tid, däremot hade priserna  på stadsbussresor legat stilla under en lång tid och inte alls ökat kontinuerligt på det sätt som andra varor och tjänster gör. Konsekvenserna av att det tidigare socialdemokratiska styret inte klarat av att hålla kostnaderna på en rimlig nivå trots den höjningen av priserna är en fråga som vi i Allians för Skåne arbetar intensivt med att hantera.

Carina Zachau
Ordförande kollektivtrafiknämndenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser