PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Vad ska hända med Pumphuset i Borstahusen?

2020-05-11 09:10

Att Borstahusens Museiförening, BMF, kallar till årsmöte i dessa tider av Coronasmitta förefaller för undertecknade märkligt. Vad det bakomliggande skälet till detta förfarande är vill vi inte spekulera i. Vad som bör vara varje förenings mål är att man önskar beläggning på ett fulltecknat årsmöte. Med detta sagt kan man med fog fråga sig hur styrelsen i BMF tänker. Att ställa in årsmötet, som är planerat till torsdagen den 14 maj, bör vara en nödvändig åtgärd.

Idéen att bygga ett Pumphus var inte så tokig men att bygga är inte det samma som att driva. Att bygga en verksamhet med bara en inkomstkälla kan vara vanskligt. BMF hamnade i en sådan sits. Nu befinner sig BMF på ett sluttande plan. Nu behövs alla ideella krafter för att förhindra konkurs. Läget är akut och vad vi förstår så är det tveksamt om man klarar året ut.Hur har det gått till för att försättas i en sådan situation?

Var tog de många resurser vägen som strömmade in då Pumphuset invigdes. Hur har styrelsen lyckats att tappa bort dessa givmilda företag? Vi behöver aktivera företag som har hjärtat i Landskrona. En lösning kan vara att ett antal lokala företag går samman i ett nytt bolag vars syfte endast är att driva Pumphuset. Då har man tre hyresgäster i form av restaurang, BMF och BKF. Således är en försäljning av ägandet av fastigheten både önskvärd och troligen den på sikt bästa lösningen. Vidare riskerar man inte, att en köpare utan förankring i staden, blickar i andra riktningar efterhand som tiden går.

Var finns Landskrona stad?
Eftersom Borstahusen är ett dragplåster för sommargäster, borde det ligga i stadens intresse att ha ett väl fungerande kulturhus, att erbjuda. Olika typer av satsningar, såsom att locka hit näringslivet har visat sig framgångsrikt. Varför denna njugghet mot engagemang som skulle kunna vara ett alternativ till ovan nämnda lösning.

Vad har hänt sedan dess?
Cirkeln är sluten, det vill säga vi slutar där vi började. Hur tänker BMF?

Bill Larsson och Hugo Svensson
f d styrelsemedlemmar i BMF.


Pontus och myggbett

2020-05-11 08:54

Pontus Eriksson påstår felaktigt att jag hänvisar till en gammal WHO-redogörelse. Så är inte fallet. Det finns inget på WHO:s officiella sida som pekar på att redogörelsen är inaktuell eller att sidan härstammar från 2019. Tvärtom har sidan uppdaterats frekvent med nya fakta. Vi ska alltså förhålla oss till att detta är WHOs officiella sida kring myter om coronaviruset. Om Pontus har tveksamheter att följa det organ som alla världens länder ställer sig bakom, då får det vara hans egen åsikt. Men jag vill inte på något sätt bli indragen i att hänvisa till fel källor eller gammal information. Sidan jag länkar till stämmer och är uppdaterad.

Kanske kan Pontus påvisa sitt påstående att redogörelsen kring myggor är inaktuell och från 2019. Om svaret är att man ser det överst på sidan där det står:
Home/Emergencies/Diseases/Coronavirus disease 2019/Advice for public/Myth busters

Så bevisar det hur lite Pontus faktiskt kan om detta virus och dess sjukdom. Coronavirus disease 2019 är det fullständiga namnet på sjukdomen, som förkortas COVID19. (CO)rona(VI)rus (D)isease 20(19). Det är alltså inte en referens från när sidan senast uppdaterades. Vi kanske också ska vara tydliga med att namnet COVID19 tillkom först i februari 2020 och den första situationsrapport som kom från WHO är från januari 2020. Redogörelsen kring myggor och COVID19 kan alltså inte härstamma från 2019.

Men jag poppar en skål med popcorn, sätter mig ner vid datorn och väntar ivrigt på Pontus fakta om detta.

Jag väljer att lita på Världshälsoorganisationens information, jag tycker det är extra viktigt i dessa tider när nättroll härjar fritt på internet och sprider villfarelser om allt möjligt. Sen att det även finns presidenter som felaktigt föreslår utredning om blekmedel kan förtäras invärtes för att ta död på viruset hjälper inte.

Johan Laurin


Löneutmätning i coronatider

2020-05-11 08:51

Corona-pandemin fortsätter. Det gör löneutmätningarna också.
Jag måste, utifrån vad jag skrivit här på Planket tidigare och muntligen framfört till ledande politiker, klargöra att detta inte kan få fortsätta.
När jag tittar ut över löneutmätningskartan så är det många sjuklingar som dyker upp. Privatindrivarna jobbar på! Får vem som helst syssla med sådan verksamhet? Vem får t.ex. köpa Landskrona Stads fordringar? Är det fritt fram att deala med denna stad? Här gäller det att tänka till.
Tänk om en coronasjuk patient blir klient hos undertecknad i ett löneutmätningsärende som kan handla om gäldenärens (= min klients) hälsa. En förhandling i domstol. Då blir det hett – mycket hett! Vad tycker kommunfullmäktigeledamöterna? Hör av er till mig diskret – om ni vill. Det får bli en promenad i skogen med SÄPO!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Vad händer med Slottscaféet?

2020-05-08 17:37

Genom åren har Slottscaféet gång på gång bytt ägare. Anledningen har varit skiftande, men en del krögare har sagt att det har varit svårt att få ekonomi i verksamheten. Andra har haft andra förklaringar. Tidigare bjöds det även på aktiviteter och evenemang vid utomhusscenen. Slottscaféet i Landskrona är en oas som många Landskronabor känner starkt för, inte minst våra äldre som kunde gå ner och ta sig en kopp kaffe, men även barnfamiljer. Jag är helt övertygad om det finns någon driftig entreprenör i Landskrona som är beredd att få igång en verksamhet som både kommer att innehålla caféverksamhet och lunchrestaurang och kanske à la carte på kvällstid under sommarhalvåret. Slottscaféet är en plats för både stillhet och social samvaro.
Avslutningsvis så är det faktiskt Landskrona stad som äger och arrenderar ut Slottscaféet och borde då rimligen vara intresserade av att arrendera ut denna oas, eller?

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Myggsmitta igen

2020-05-08 10:19

Johan Laurin hänvisar till en i covid-19 perspektiv gammal WHO-redogörelse. Mygg sprider inte corona blev det sagt 2019.
Men det finns ingen annan logisk förklaring då det gäller utbrottet av Covid-19 i Manaus, vid Amazonfloden i Brazilien (3 grader syd ). Vi har tidigare läst att viruset trivs absolut sämst i varmt och fuktigt klimat. Manaus har inga grannstäder och ligger hundratals svenska mil bort från annan civilisation. Nu finns det mycket fåglar av alla slag i Amazonas, men en del mygg klarar sig. Vidare finns (så vitt jag kunnat hitta) ingen Metro eller liknande smittspridare.
Kom ihåg att WHO skrev omnämnd sida långt innan vi pratade om viruset, och definitivt före utbrottet i just Manaus.
 
Jag tror nog det finns infektionsrisk relaterad till svenska blodsugare, särskilt när en mygga sticker två gånger på kort tid. Viruspartiklarna är så små att de kan fastna på utsidan av myggans sugrör (och därmed smitta utan att myggan själv nödvändigtvis är smittad.) Jag föredrar hur som helst många svalor och färre mygg.
 
Pontus Eriksson 


Corona och våra äldreboenden

2020-05-07 09:12

I Landskrona ska våra gamla och vår personal i kommunal vård och omsorg skyddas!
Smittskyddsenheterna i Sverige har haft kännedom om Corona sedan tidigt i januari. Förberedelsetiden har varit lång. De visste också om att det var de gamla som riskerade att drabbas i hårdast. 86% av dödsfallen drabbade personer äldre än 70 år. Sveriges befolkning över 70 år har därför informerats om att hålla sig isolerade från släkt och vänner och det har säkert beaktats på ett bra sätt. Men det finns också en stor grupp i samhället som inte av egen kraft kan isolera sig och det är våra gamla som är beroende av samhällets vård och omsorg.

På 1/3-del av äldreboenden i Stockholmsregionen har Corona grasserat. 1/4-del av de som avlidit i Stockholmsregionen har bott på äldreboenden. Det finns ett
boende i Solna där ca 30 % av de boende avlidit. Av någon outgrundlig anledning har personalen hittills i kommunal eller upphandlad vård och omsorg inte ansetts
ha behov av någon skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket fattade för några dagar sedan beslut om att personalen inom kommunal vård och omsorg ska ha skyddsutrustning. Efter ”överläggningar” med SKR – ”Sveriges kommuner och Regioner” backade man från beslutet. Orsaken skulle vara att kommunal personal inte är van att använda denna typ av utrustning.
En cynisk inställning och en moralisk härdsmälta från SKR.
Eftersom personalen inom vården vistas ute i samhället är risken betydande att det är personalen för med sig smittan in på boenden och att sedan sjuka boenden för smittan vidare. I länder som klarat risken för smittspridning bäst har munskydd krävts.

En utrustning med munskydd och visir för personalen inom vård och omsorg är en självklar rättighet för att minska risken för att smitta ner de gamla men också att minska risken för att personalen ska bli smittad.

I det goda samhället ska de gamla och svaga ha samhällets skydd? I Landskrona har sedan en tid tillbaka all personal på våra egna äldreboenden ett krav på sig att
alltid använda sig av visir, munskydd och förkläde om personalen kommer närmare de boende än två meter.

Sven Svederberg
Leg. läkare
Ersättare i Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktigeledamot för Centerpartiet Landskrona


Om Engelholms flygplats...

2020-05-06 09:22

Den är felplacerad, ligger på”fel sida” Ängelholm. Den är svår att nå, och namnet Helsingborg – Ängelholm är missvisande i hög grad. ‘Någon gång kommer vi börja flyga igen. Och varför inte bygga om Enoch Thulin Airport med en öst-västlig bana a 2500 meter. Med vägar som angör E6 både mot Helsingborg och Landskrona.

Gamla Råå-å-banan kan nog byggas om, med en sväng in om Enoch Thulin, och det går att anordna spår till Landskrona också.
Inte höghastighetståg, men tja ja Pågatåg, helt enkelt.
 
Trafik kanske på Berlin, Prag, Budapest och Wien – och måhända nån inrikeslinje.
En flygplats för hela NV-Skåne
 
Pontus Eriksson


Åtgärder mot uttråkning såhär i coronatider

2020-05-06 09:18

Vi gamlingar uppmanas att stanna inomhus. GÅ INTE UT om du tillhör riskgruppen 70+.

Det rapporteras om kommuner som har ”fantasi”. De låter sina åldringar ta emot besök utomhus. För att göra arrangemanget coronasäkert så placeras en glasskiva mellan åldringen och den besökande sonen eller dottern. Är detta måntro något för Landskrona att ta efter? Jag är övertygad om att Svanholms glas kan fixa ett sånt här arrangemang snabbt och lätt som en plätt.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Havsbad mitt i centrum, eller?

2020-05-05 10:55

Vackra Landskrona har ett näst intill unikt läge med en lång strandlinje med möjligt havsbad längs en lång sträcka.

Nere vid vattentornet har Landskronabor badat i många generationer, i “rännan” som det kallas. Kallbadhuset och bryggan som blåste bort har varit till endast för medlemmar i föreningen Doppingarna, och  hindrat icke medlemmar att använda badhus och brygga.

Jag konstaterar att hela två nya bryggor byggts i Borstahusen med bara några hundra meters mellanrum, ytterligare några hundra meter bort “cement”, piren, som är ett populärt bad. Den fantastiska viljan av Landskrona Stad att investera i Borstahusen tycks oändlig, men att förse centrum med en badbrygga tycks omöjlig.

År 2013 blåste kallbadhuset och delar av bryggan bort, 7 år senare har inget hänt. Det är inte mindre än en skandal att Landskrona Stad underlåtit att ta tillvara möjligheten att bygga åtminstone en badbrygga för allmänheten, närboende och turister några minuters gångväg från centrum. Få städer/centrum har det unika läget med havet så nära inpå. Självklart skulle även ett kallbadhus för allmänheten byggas där, det är absolut inte rätt att en förening med cirka  50-talet medlemmar styr och ställer över en badplats som använts i generationer, och där Nyhamn och andra nybyggen ökat befolkningen i närområdet väsentligt. Utan att veta, ifrågasätter jag om det ens är lagligt att skylta “privat” brygga och stänga av en bit av badstranden och bryggan. 

Vi som envist håller fast vid att bada vid Vattentornet “rännan” får återigen se fram mot en säsong med att på slippriga stenar halka runt för att få ett dopp i Öresund.

Jag skäms som Landskronabo när turister och besökare utifrån tänkt ta sig ett dopp i havet men möts av skylten privat, en gräsmatta med sand, (där det mesta blåst bort) ogräs i massor och några strandstolar allt tämligen misskött!!

För övrigt kan jag med stolthet visa upp vår fantastiska stad för utomstående, men det här är en skamfläck som borde ha högsta prioritet av Landskrona Stad, även före ytterligare investeringar i Borstahusen!!

Maths Backelin


Inga myggor

2020-05-04 17:18

Hej Pontus, jag rekommenderar följande sida från WHO gällande vanliga missuppfattningar kring coronaviruset: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters.

” To date there has been no information nor evidence to suggest that the new coronavirus could be transmitted by mosquitoes. The new coronavirus is a respiratory virus which spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose. To protect yourself, clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Also, avoid close contact with anyone who is coughing and sneezing.”

Johan LaurinFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser