PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Gratis resor till Hven

2018-09-07 14:26

Intressant undersökning bland de ledande politikerna i Landskrona om 70 + gratis resor till och från Hven.

  1. Min begäran om gratisresande för 70 + till och från Hven, gäller självklart alla berörda personer inom Landskrona Stad. Inte enbart de som är mantalsskrivna på ön. Därmed faller argumentet att detta skulle vara olagligt.
  2. Kostnaderna för att låta 70 + även kunna resa gratis till och från Hven är försumbara i sammanhanget. De som är 70 + och bosatta på ön är ett litet antal och de övriga 70 + i Staden som resor till Hven en dag för att cykla är lätt räknade. Det går lätt att ta reda på hur många 70 + som resor med färjorna till och från Hven. Det är bara att ta ut statistik från bussarna på ön som erbjuder 70 + gratis resor på Hven.

Det finns enligt min uppfattning inga argument för att 70 + gratis resor inom Landskrona Stad inte skall skall gälla resor med Stadens egna färjor till och från Hven.

Björn Lind
 


Anställ kuratorer på varje skolenhet

2018-09-07 08:32

Idag har kuratorer ofta flera skolor som ansvarsområde vilket resulterar i att de långt ifrån alltid är på plats när de behövs. För att garantera att elever kan få det stöd de behöver, när de behöver det, vill vi införa krav på att varje skolenhet ska ha en egen kurator.
Psykisk ohälsa bland elever är inte schemalagd och då ska inte heller skolkuratorns tillgänglighet vara det.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Ångest och skräck inför sin ålderdom

2018-09-06 17:54

Dessa ständiga besvikelser efter Treklöverns och SD: s privatisering av äldreomsorgen!

Detta har jag fått höra av anhöriga!

Anhöriga som har äldre föräldrar som är i behov av omsorg och som lider av ständiga förluster och frustrationer. Systemet fungerar bara inte och detta är inte något som de läst sig till, utan som de upplever i sin vardag. Äldre som utsätts för något som närmast måste beskrivas som vanvård. Det bor minst fjorton äldre och dementa på en avdelning och det har hänt många gånger att den bara har varit bemannat med en personal. Samtidigt kommer ständigt ny personal. Detta minskar naturligtvis deras kunskap om de äldre och vårdtagarnas trygghet.

Vad som är förnedrande för de äldre är att deras hygien ständigt försämras. Fläckar på kläder efter måltider tillhör snarare regeln än undantag och sorgkanter på naglarna ger ett snuskigt intryck. 

När anhöriga kommer besök kan dörren vara låst och anhöriga måste då gå runt för att leta reda på någon som kan öppna. När så väl har skett har det hänt att de möter en äldre som ligger och skriker på hjälp, med larmbrickan liggande långt från sängen, så att de inte kan påkalla hjälp. Det är förnedrande och förödmjukande både för den äldre och för den anhörige

Det har hänt att den stund av social gemenskap som eftermiddagens kaffestund kan innebär varit ett minne blott och anledningen till detta skall vara att kaffe serverats efter middagen. Vad skulle vanliga löntagare säga om denna nyordning infördes på deras arbetsplatser?

Anhöriga upplever att ingenting sköts, denna sommar försökte anhöriga liva upp den äldres rum med blommor, men de vissnar direkt då ingen tycks ha tid att vattna dem när inte de anhöriga är där.

Personalen som jobbar där gör säkert vad de kan. De är enligt anhöriga vänliga och hjälpsamma men för få.

Är detta priset för marknadstänkandet inom den sociala omvården? I så fall krävs det ett rejält omtänk för all kommunal verksamhet för att återupprätta människovärdet och förhindra att medborgarna känner ångest och skräck inför sin ålderdom.

Marie Nielsén


Svar till Jonas Karlsson om marknadshyror

2018-09-06 17:39

Socialdemokraterna fortsätter att försöka ljuga om att vi är för marknadshyror på hyreslägenheter. Nu har de gjort ett postutskick till bl.a. Landskrona med samma lögn. Denna gång är det Jonas Karlsson (S) som fortsätter med att sprida lögner. Jonas hänvisar till två artiklar där företrädare för SD uttalat sig om marknadshyror. Att man är öppen för att diskutera är inte det samma som att vilja införa någonting. Ibland behövs diskussioner för att få reda på mer om fördelar och nackdelar med vissa förslag. I just detta fallet om marknadshyror har SD landat i att säga nej till marknadshyror. Det gjorde SD:s bostadspolitiske talesperson i en intervju med Dagens Arena den 28 juni i år  http://www.dagensarena.se/innehall/sd-nej-till-marknadshyror/. Just den artikeln glömde Jonas Karlsson nämna.

Dagens Arena ställer följande fråga till SD:s bostadspolitiske talesperson: Är ni för eller emot marknadshyror, och varför? Om ni är för – hur skulle ett införande av marknadshyror gå till? Roger Hedlund, SD:s bostadspolitiske talesperson svarar: Emot! Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdesystem i grunden är en bra funktion att hålla nere kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror. Kan det bli mer tydligt?

Detta vet både Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen om, trots detta fortsätter lögnerna från Hyresgästföreningen centralt och Socialdemokraterna lokalt. Vi tycker allmännyttans roll är viktig. Hyreslägenheter som ägs av allmännyttan erbjuder generellt mer generösa inkomstkrav än de privatägda, vilket är grundläggande för allas rätt till en bostad. Därför anser vi att allmännyttan är viktig och har en stor roll att spela i framtiden. Hyresrätten är även viktig för att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheten att snabbt och enkelt kunna flytta dit jobben finns eller för studier. Boendeformen är även populär hos allmänheten samtidigt som det ger hushåll som saknar medel till egen insats en bostad.

Om nu Socialdemokraterna tillsammans med Hyresgästföreningen har synpunkter på vissa partiers uttalande om marknadshyror som gjordes i fjol, varför drev man det inte till sin spets då? Varför driva frågan till sin spets i en valrörelse? Dessutom med rena lögner för att på så sätt locka till sig väljare. Att skrämma upp hyresgästerna med budskapet “röstar ni på SD så höjs er hyra” är inte seriöst. Det är ändå intressant att den väldiga socialdemokratin, med alla sina fackförbund, folkhögskolor, tidningar mm landat i att det enda sättet att försöka vinna röster från SD är att ljuga. Det är visserligen inget nytt för oss sverigedemokrater, men det är ändå intressant att de nu väljer att göra det så öppet. Vi håller onekligen på att vinna, och Socialdemokraterna är desperata!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Johan Laurin

2018-09-06 09:14

Du har uppenbarligen inte studerat Stadsbyggnadskontorets broschyr. Mitt förslag kostar mindre än DET gigantprojektet!

Skall stan byggas ut bör det huvudsakligen ske i centrum. Ett utbyggt centrum. Området är i dag en mycket liten godsbangård samt några få affärer och småföretag som, som kan inrymmas inom de nybyggda kvarteren. “Landskronaalternativet” för en andra förbindelse över Öresund är inte mitt påhitt. Men korrekt utrett, ett bättre alternativ än HH-alternativet.

Tåg norrifrån (inkl. Helsingborg) når Köpenhamn snabbare än via Helsingör och det blir en bättre cirkeltrafik runt sundet dessutom. Det är tekniskt mycket svårare att ansluta järnväg både norrifrån och söderifrån via Helsingborg Knutpunkten till Helsingör.   

I broschyren från stadsbyggnadskontoret finns f.ö. planer på att bebygga hela hamnen.

Långt långt större visioner än detta alternativ till bebyggelse av Karlslund! Central kvartersbebyggelse som växer fram efter hand, är precis det som behövs. Det är så alla städer växte fram, fram till miljonprogrammets dagar. Det är hur som helst extremt viktigt att inte ett och samma företag får monopol på stadsutveckling! Eftersom verksamheten kring fd Supra kommer finnas kvar behövs både vatten och (på industrisidan) planteringar, för att göra utsikten bättre för de bättre lägena. 

LÄS KOMMUNENS BROSCHYR!

Karlslund bör förbli en bokskog! Landskrona IP skall inte bli nån inomhussak (det ser så ut).

Pontus Eriksson


Förskolan igen

2018-09-06 09:06

Efter att jag haft en insändare inne om förskolan så fick jag  dels höra att det var bra att det kom upp om hur situationen är på förskolan, men också att det var större barngrupper än det jag hade angett på vissa förskolor i vår stad. Jag blev helt chockad när det kom till min kännedom att det finns förskolor som har 26 barn inskrivna på en 3 – 5 års avdelning. För dessa barn har de en personaltäthet på 2,85 anställda. Hur ska personalen hinna med att se barnen och kunna skapa en bra verksamhet för dem? Personalens arbetsmiljö måste vara väldigt dålig, likaså miljön för barnen. Detta tycks våra sittande politiker acceptera och tycka att det är helt okej samtidigt som friskolorna prioriteras och har möjlighet att med tillskjutna medel bedriva sin verksamhet. Förutom att våra sittande politiker prioriterar privata företag inom skola och barnomsorg så läggs det pengar på planer om ett tunnelbygge mellan Landskrona – Köpenhamn, sex miljoner närmare bestämt. Dessutom har det köpts in en fastighet vid stationen där Försäkringskassan höll till tidigare. Om jag inte missminner mig så gick den notan på 23 miljoner. Det är mycket pengar som hade kunnat användas till barnomsorg, skola och äldreomsorg i den kommunala verksamheten istället.

Jag var på ett möte där politiker var inbjudna och då satt Lisa Flint och sa att hon värnade om förskolan och skolan. Det rimmar väldigt dåligt i mina öron. Då borde man som politiker gå in och säga att det inte är acceptabelt med så stora barngrupper. Svaret på detta är väl att de som politiker inte lägger sig i enskilda förskolors och skolors sätt att bedriva sina verksamheter. Det kan väl aldrig vara meningen att förskolecheferna och rektorerna ska pressa in så många barn som möjligt för att få budgeten att gå ihop?

Maja Anselius


Vanliga löntagare

2018-09-05 10:11

Socialdemokraterna har föreslagit en viktig välfärdsreform, att vanliga löntagare på sikt skall ha pension som motsvarar 70% av deras lön.

SD har i annonser ironiserat över förslaget med texten, hur vore det för vanliga löntagare att få ut 70% av lönen efter skatt.

Frågan måste därför ställas till SD, vilka är vanliga löntagare för er?

Vän av ordning har läst på skatteverkets hemsida och där står mycket tydligt att inkomst på 500 000kr/år betalar 27% i skatt.

SD är och bluffmakarnas parti.

Jörn Jönsson
Stolt Socialdemokrat


Svar till Stefan Olsson om marknadshyror

2018-09-05 09:29

Som svar på Stefan Olsson högtravande och raljerande uttalande om marknadshyror och som med brösttoner anklagar S för att ljuga och komma med falska påståenden, så undrar jag i så fall:

Ljuger både er ekonomiskpolitiska och bostadspolitiske talesperson riksdagen?

Du vet väl att de  uttalat sig så sent som i somras i frågan?

Låt mig tipsa om två artiklar.
Dagens Industri – 25 november 2017
https://www.di.se/nyheter/sd-oppnar-for-marknadshyror/

Aftonbladet – 11 juni 2018
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/rL1qkA/ny-rapport-hyreschock-med-marknadshyror

Jonas Karlsson
Socialdemokraterna


Skatten och välfärden

2018-09-05 09:16

Sänkt skatt innebär att kunna behålla sina egna pengar.

Stefan Löfvens och Socialdemokraternas retorik är avslöjande. ”Vi vill inte använda Sveriges pengar till att sänka skatten, så att det ger mer till några rika få”, säger statsministern i en valfilm.

Ger? Sänkt skatt är inte att ”få” pengar. Det är att kunna behålla sina egna pengar. När Socialdemokraterna erbjuder extra semesterdagar blir många glada, färre tänker på att om staten inte hade tagit så mycket av våra arbetsinkomster från början, så hade någon dags ledighet inte varit ett ekonomiskt problem för så många familjer. Ju mer staten tar, desto mer beroende blir vi av små utportionerande nådegåvor. Tyvärr verkar många gå på Socialdemokraternas bluff. För ingen kan väl på fullt allvar säga att välfärden blivit bättre trots ett av världens högsta skattetryck.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Bankkrisen bankar på dörren - Och sedan kommer Kronofogden

2018-09-05 09:00

När man går ut med hunden så kan man göra iakttagelser. Vad är det egentligen som händer eller icke händer? Med ett förflutet i fastighetsbranschen så kunde jag iakttaga byggandet i Landskrona 2008. Nyhamnsprojektet var igång men sackade in. Likaså stoppades radhusbyggandet på kv. Smeden och det skulle dröja nästan 10 år innan höghuset vid Albanoskolan började växa upp m.m.

Hur är läget nu? Det bygges på många platser i stan. Vid tidigare finanskriser är stopp i bostadsbyggandet tecken på att något är på gång på riktigt.

När jag per bil utan hund men med chaufför åkt genom Norra Borstahusen har jag blivit konfunderad. Ett 10-tal radhus stod tomma samtidigt som nya projekt annonseras där ute i norra delen av Landskrona.

Hur går det – vad är på gång? Det är en sak att befolkningen ökar (ett kärt mål för många kommunpolitiker – bypolitiker på danska) men kommer de ”nytillkomna” att tjäna tillräckligt med ”cash”. Gigantiska bostadsbyggnadssubventioner (produktionsstöd) är väl inte framtidsvisionen eller är det?

Nu är det staten som de facto ger stöd till bostadsinvesteringar. Svenska banker kan låna upp pengar utomlands eftersom marknaden vet att svenska staten ställer upp som ”lender of last resort” om det krisar. Pengar som sedan vidareutlånas till hushållen.

Men vad gör bostadsköpare med stora lån när dröjsmålsräntorna drar iväg: inte till 2-3 %, utan till uppemot 20-30 %. Ett livslångt sparande kan utraderas under kort tid. Och sedan kommer Kronofogden.

PS. Så är vi där igen – nya stadsdelar i Landskrona – på tal om de senaste inläggen på planket (2018-09-04) av Pontus Eriksson och Johan Laurin.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitetFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser