PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Mats Karlsson

2019-02-22 14:14

Svar till Mats Karlsson, Öppet brev till kollektivtrafiknämnden 2019-02-21

Möjligheten att köpa biljetter till resor med Skånetrafiken på ett smidigt sätt är en oerhört viktig fråga. Det ska såklart vara enkelt att åka kollektivt. Just därför lanserade Skånetrafiken i mars 2017 ett nytt biljettsystem för att dels göra det enklare att köpa biljetter, men också för att förenkla systemet med olika zoner. Det äldre systemet har över två hundra zoner och det nya systemet har bara tre. För att alla skånska resenärer ska slippa ändra sina vanor över en natt finns det just nu
möjlighet att använda båda biljettsystemen, fram till december 2019, bland annat av omsorg för de resenärer som inte har en smartphone.

När det nya systemet helt har ersatt det gamla kommer det också vara möjligt att köpa biljett i det nya systemet oavsett om man har en smartphone eller inte. Men här är det viktigt att hitta en enkel och trygg lösning som kan fungera i många år och därför tar det lite längre tid att hitta den allra bästa tekniken. När den lösningen finns på plats, senast i december 2019, kommer det inte att vara någon prisskillnad mellan biljetter som man köper via sin smartphone och biljetter som man köper utan en smartphone. Då har vi också ett enhetligt system och inte olika priser för samma resa.

När det gäller höjningen av priset på stadsbussresor så stämmer det att alla andra varor och tjänster inte har ökat med 30 % på en så kort tid, däremot hade priserna  på stadsbussresor legat stilla under en lång tid och inte alls ökat kontinuerligt på det sätt som andra varor och tjänster gör. Konsekvenserna av att det tidigare socialdemokratiska styret inte klarat av att hålla kostnaderna på en rimlig nivå trots den höjningen av priserna är en fråga som vi i Allians för Skåne arbetar intensivt med att hantera.

Carina Zachau
Ordförande kollektivtrafiknämnden


Avslutande svar till Stefan Olsson

2019-02-21 16:30

Ja, som jag skrev, så svarar talespersoner för SD olika. Eftersom den ekonomiskt-politiska talespersonen varit lösmynt och marknadshyror är impopulära så har SD försökt att smyga i frågan. Innan valet! Så gjorde Åkesson också. Så har moderaterna gjort. Som förnekar att de är för marknadshyror trots sin beslutade politik. Det är typiskt för de svängar SD har gjort i flera frågor. SD är inget att lita på. Ett block med SD, M och KD känns inte som en garanti mot marknadshyror. Sjöstedt är kvar som talesperson. Jag noterar att Olsson inte vill verka för att utbudet av bostäder med hyror som flertalet har råd med i Landskrona ökar genom kommunens insatser. De bostadssökande efterfrågar ju främst bostäder med överkomliga hyror. Utbudet av sådana på t.ex. Bostadsportalen i Landskrona är synnerligen begränsat. Dessutom finns det ingen bostadskö här.

Investeringsbidragen är SD emot. Är du mot att Landskronahem skulle utnyttja dem vid nyproduktion efter att de återinförts? Jag har svarat om Januariöverenskommelsen, som jag ogillar starkt när det gäller marknadshyror i nyproduktionen. Och som Sjöstedt såg som en möjlighet. Men Olsson vill inte svara på vad han anser själv. Tycker du att det är rätt att dagens subventioner till bostäder enbart går till ägt boende och främst till de med höga inkomster?  
Vill du att hyresrätten behandlas lika skattemässigt som bostads- och äganderätt? Som ledande SD:are har du väl en politisk uppfattning.

Sven Bergenstråhle

 


Avslutande svar till Sven Bergenstråhle

2019-02-21 13:07

Jag är tacksam om Sven Bergenstråhle håller sig mer uppdaterad angående SD:s inställning till marknadshyror, och inte bara hänvisar till ett uttalande gjort 2017. Den 28 juni 2018 ställde Dagens Arena följande fråga till SD:s bostadspolitiske talesperson: Är ni för eller emot marknadshyror, och varför? Om ni är för – hur skulle ett införande av marknadshyror gå till? Roger Hedlund, SD:s bostadspolitiske talesperson svarar: Emot! Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdesystem i grunden är en bra funktion att hålla nere kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror. Kan det bli mer tydligt? http://www. dagensarena.se/innehall/sd- nej-till-marknadshyror/

PS. Jag väntar fortfarande på dina frågor till Socialdemokraterna här på Direkten om varför de vill införa en friare hyressättning. DS.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd 


Friska upp minnet, Stefan Olsson

2019-02-21 12:05

”Sverigedemokraterna är öppna för att fasa in marknadshyror och vill även se nya åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Det uppger partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.”  Ur Dagens Industri den 25 november 2017.

Moderaterna vill ta initiativ till en ny stor bostadsreform om alliansen vinner valet nästa år. På partiets stämma tidigare i höstas beslutade ombuden att M ska verka för ett nytt, mindre reglerat hyressättningssystem.

Sverigedemokraterna har i dag inget förslag om marknadshyror, men Oscar Sjöstedt säger till Di att han är beredd att diskutera åtgärder som går i den riktningen.

”Ett sätt att göra det är att säga att man bara avreglerar på nyproduktion”, säger han. En annan variant är att man successivt fasar in en friare hyressättning även i det äldre beståndet, under förutsättning att det sker stegvis. ”Det gör det mer intressant och skulle i så fall vara en förutsättning”, säger Oscar Sjöstedt.

Sjöstedt år fortfarande SD:s talesperson i ekonomiska frågor.  Och SD vill bilda block med M och KD. Nog finns det skäl att anklaga SD för att stödja marknadshyror.

Sven Bergenstråhle


Grattis kollektivtrafiknämnden!

2019-02-21 09:23

Öppet brev till Region Skånes kollektivtrafiknämnd

Ni har lyckats med det omöjliga, att vara prisledande, vad fantastiska Ni är!
Under det senaste året har ni lyckats med att höja priset på stadsbussresor från 400 kronor till 550 kronor per månad. Vilken prestation, kan nämndens ledamöter tala om för mig, vilka andra varor och tjänster som har ökat med nästan 30% på en så kort tid? Tar ni ert uppdrag seriöst? 

Hur kan ni ha sex-sju (?) olika priser för en och samma resa? Seriöst? Jag vill påstå att ni diskriminerar mig som inte har någon app utan använder jojo-kort. Skall människor enligt nämnden ha smartphone för att få ett bra pris för en resa. Diskriminering JA, Seriöst NEJ!

Önskar ett seriöst svar!

Mats Karlsson

Ps. Läs även om prisdjungeln här på Direkten


Replik igen till Stefan Olsson

2019-02-20 16:11

Nu var det SD:s ekonomiska talesperson som var för ”friare” hyressättning. Men det är väl inget att bry sig om. Den ena säger si och den andra så. Vem i hela SD kan man lita på.

SD vill ju samregera med M och KD som är för ”friare” hyressättning.

Januariöverenskommelsen som ger möjlighet för värdar att införa marknadshyror i nyproduktion är inte bra. Det innebär att dessa nybyggda bryts loss från bruksvärdessystemet. Men i samma överenskommelse finns investeringsbidragen kvar, vilket innebär att seriösa fastighetsägare kan bygga nytt mot att de håller nere hyran i 15 år. Men det dröjer ju innan det kan bli verklighet beroende på att SD tillsammans med M och KD har tagit bort investeringsbidraget för mindre hyresrätter, vilket har inneburit att flera tusen lägenheter inte har börjat byggas. Vi får se hur SD agerar när Landskronahem kan bygga nytt när investeringsbidragen återinförts. Så låtsas inte stå på de bostadssökandes sida. Du bejakar inte alla de andra möjligheter, som jag nämnde; en aktiv kommun, kan ha för att även på andra sätt hålla nere kostnaderna och hyrorna i nyproduktion. Men du vill väl vara vän med Torkild och de andra som inte är intresserade av att åstadkomma bostäder som även hushåll med lägre inkomster kan ha råd med.  Sådana hushåll är inte intressanta för er i kommunledningen, eller hur?

 Du svarade inte på frågan: Vad anser du Stefan Olsson om att Sverige är det land inom EU som stödjer ägt boende mest och inte ger något stöd till hyresboende?

Sven Bergenstråhle
f.d. Landskronabo

 


Svar till Sven Bergenstråhle

2019-02-20 13:40

När det gäller frågor som rör EU, rikspolitik eller tandvårdsfrågor föreslår jag att Sven skickar dessa frågor till de som sitter på respektive nivå. Jag är kommunpolitiker och är inte insatt i hur mina partikamrater resonerar inför dessa frågorna. Vad jag däremot är lite insatt i är diskussionen om marknadshyror s.k “friare” hyressättning. Inför valet 2018 gick Hyresgästföreningen tillsammans med Socialdemokraterna i Landskrona på offensiven mot bl.a SD om att vi ville införa marknadshyror. I flera debattartiklar fick jag förklara att vi var emot att införa marknadshyror, trots detta fortsatte lögnerna från både Hyresgästföreningen och Socialdemokraterna med budskapet “Efter valet kan M och SD chockhöja din hyra!”. Efter valet blev det helt tyst från båda två, valet var ju över och det var inte lönt att smutskasta längre. Budskapet var inte sant. Nu efter valet är Socialdemokraterna istället för marknadshyror genom den överenskommelse de nyligen presenterade med L, C och MP.

En berättigad fråga är följande. Hur falsk får man bli? Skillnaden är att vi står fast vid vår ståndpunkt även efter valet. Vi vänder inte kappan efter vinden. Socialdemokraternas marknadshyror kommer påverka många Landskronabor. Särskilt då det pågår omfattande nybyggnationer runtom i kommunen. Detta bostadsbyggande kommer fortsätta ett bra tag framöver då vi är en växande kommun med en redan lång bostadskö.

Jag råder Sven Bergenstråhle att skicka frågan vidare om “friare” hyressättning till kamraterna i Socialdemokraterna. Publicera gärna dina frågor till Socialdemokraterna här på Direkten, tror att många Landskronabor är intresserade varför Socialdemokraterna bytt fot 4 månader efter valet.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Replik till Stefan Olsson

2019-02-20 10:38

I ett svar till Lennart Larsson skriver Stefan Olsson ”Visste han något om byggbranschen skulle han inse att nybyggda bostäder alltid blir dyra, för dyra för en majoritet av befolkningen.” Jag undrar om det var därför SD stödde borttagande i M:s och KD:s statsbudget av investeringstödet vid byggande av mindre hyresrätter, som utgick endast om de höll nere hyran i 15 år?

Dessutom kan faktiskt byggpriserna sänkas rejält om kommuner tar tag i frågan. T.ex. genom att ställa krav på hyror för att få bygga på mark som kommunen äger eller för att få detaljplan. SD har ju också sagt att partiet är för en ”friare” hyressättning, vilket ju också skulle medföra högre hyror.

SD är angeläget att bilda ett konservativt högerblock tillsammans med dessa två partier, vilket har visat sig i en allt mer högerinriktad ekonomisk politik. Förut var SD mot vinster i välfärden. Nu är SD för. Vad anser du Stefan Olsson om att Sverige är det land inom EU som stödjer ägt boende mest och inte ger något stöd till hyresboende?

Enligt OECD, EU-kommissionen, IMF och en rad ekonomer har ju dessa stöd (ränte- och rotavdrag) i kombination med lågt bostadsbyggande lett till en prisexplosion på både bostäder och mark samt dessutom ökat hushållens skuldberg till rekordhöga nivåer. SD stödjer också alliansen i Region Skåne, som bland annat vill höja kostnaderna för tandvård, försämra busstransporterna, etc. Varför gör ni det?

Sven Bergenstråhle
Fd Landskronabo


Skåne bortglömt

2019-02-19 09:19

Trafikverket i Borlänge har låtit utreda “E6 i Skåne”  och gjort en så kallad åtgärdsstudie.

Denna åtgärdsstudie fokuserar väldigt mycket på vad som kallas “topptimme” och “smart väg”. 
Men köerna beror i huvudsak på den enorma lastbilstrafiken – 40.000 bilar + 10.000 lastbilar per dygn är inte samma sak som 50.000 fordon i Stockholm. På t.ex Essingeleden kan “topptimmen” vara relevant – där ett fordon på 100 är en lastbil. På E6 genom Skåne är var femte fordon en lastbil. Och köer uppstår i princip när som helst kl 6-20. Fotot ovan är taget kl 10:30 – och kön uppstod medan jag tankade och betalade på Milstolpen, på mindre tid än 5 minuter.  
 
Dessutom ökar trafikvolymen från år till år. Vilket trafikverket inte heller vill inse. 
 
Jag vill därför hävda att det inte finns någon annan rimlig lösning än att bredda E6:an – och det fortast möjligast.
Mellan TPL Kronetorp och TPL Kropp direkt till minst 3+3 filer (ännu bättre 4+4) – och med nödspår.
Vi talar inte ofantliga summor här, nästan alla broar är förberedda för en breddning, terrängen är föga besvärlig (dvs. här finns inga klippor som måste sprängas bort) – medan man i Stockholm bygger en underjordisk motorväg (!) två mil för 32 miljarder (i penningvärde 10 år gammalt) – borde en breddning av E6 kosta mindre än en femtedel.

Lika illa är det med järnvägen. Västkustbanan slutar i princip på Knutpunken norrut. Mellan Helsingborg och Ängelholm finns bara ett enkelspår. Och det följer en banvall planerad för 150 år sedan (ingen överdrift, 150 år) som är både krokig
lateralt och i höjdled. De två Öresundståg som kolliderade på Knutpunken nyligen , borde inte kunnat ha krockat. Men där fyra spår (perrongspåren på Kuntpunkten) binds samman till ett enda , blir det möjligt. Om fyra av Skandinaviens fem största städer (Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo) skall bindas samman, finns ingen annan lösning än att borra några kilometer tunnel genom norra Helsingborg. Hela Hallandsåsen-tunnlen är nära nog onödig innan dess; en kedja är inte starkare
än dess svagaste länk.
 
Det finns även en lång rad andra väg- och järnvägsprojekt som Skåne självt hade kunnat finansiera – med egen beskattningsrätt, inklusive momsen. Jag vill påstå att Stockholm suger ut resurser från norr, väster och söder – och medlen fördelas sedan
till förbättrad infrastruktur i huvudstaden. Men åtminstone Skåne har laglig rätt till “egen beskattning” – vilket framgår av det gällande traktaten med Danmark (och Frankrike), undertecknat  i Fontainbleu , Fredensborg och Stockholm 1720. Det finns inget senare traktat som upphävt detta. Och Skåne är ekonomiskt misshandlat av centralmakten.  

Trafikverkets åtgärdsstudie hittar du på:
https://www.trafikverket.se/ nara-dig/Skane/projekt-i- skane-lan/e6-genom-skane/ atgardsvalsstudie-om-E6-genom- Skane/

Pontus Eriksson


Svar till Stefan Olsson

2019-02-18 11:23

Svar till Stefan Olsson (SD) ”Vi Sverigedemokrater är stolta.”

Stefan Olsson (SD) kommenterar min uppfattning att man måste bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i på följande sätt: ”Det speglar hur lite verklighetsförankring Larsson har. Visste han något om byggbranschen skulle han inse att nybyggda bostäder alltid blir dyra, för dyra för en majoritet av befolkningen.” Det är inte en överförfriskad besserwisser som precis lämnat krogen som gör detta uttalande utan ett kommunalråd i Landskrona med inflytande på stadens utveckling.

I Göteborgsposten för ett år sedan kunde man läsa att en stjärnarkitekt inspirerat till bostäder för ’vanligt folk’. ”Hans idéer kan ge Göteborg en injektion att bygga både för dem med mindre plånböcker och kombinera det med social hållbarhet,” skriver Björn Siesjö, stadsarkitekt. Vi kan inte fortsätta att producera bostäder som majoriteten inte har råd att bo i. På konstmuseet Louisiana pågår en utställning där man kan följa hur arkitekten ifråga har gått från ord till handling.

Är Nya Borstahusen ett exempel på hållbar utveckling?  Vad säger man t.ex. inom Räddningstjänsten som måste passera otaliga gupp och rondeller innan man når stadsdelen för att göra en insats? Eller att stadsdelen saknar köpcentra. Fortfarande efter två år, står villor osålda.

Vidare skriver Stefan Olsson att ”Att anklaga oss för att sprida hat och fördomar är både okunnigt och djupt felaktigt.” I en partiledardebatt säger (SD)- ledaren ”man måste ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna (invandrarna) att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb”.  

Ibland slinter tungan och partimedlemmarna säger vad de tänker. Några utesluts andra sitter kvar. Till exempel så pekar Annika Rydh (SD) ut muslimer som en grupp, som hon menar ska förbjudas att föda flera barn och efterfrågar en global lagstiftning. Martin Strids uttalande att muslimer ”inte fullt ut är människor” under (SD)`s landsdagar förra året under en live sändning i SVT Forum. ”Jäkla va bra gjort! Nu hoppas vi att detta sprider sig till Sverige som en löpeld”, skrev Mikael Bystedt i en kommentar till en artikel i Fria Tider om moskèer som bränts ner i London.

1933 brände nazisterna tusentals (otyska) böcker som var skrivna av judar eller av politiska motståndare. Börje Tranvik (SD) vill inte se  litteratur på andra språk än svenska i biblioteken. Det räcker inte med att (SD) 2006 bytte partisymbol från den fascistiskt anstrukna facklan till en blåsippa.

2012 års SOM-undersökning visade att gruppen (SD) väljare med enbart grundskola var 58 %.  Högutbildade är inte nödvändigtvis smartare, men de utbildas i kritiskt tänkande och självreflektion. Avsaknad av kritiskt tänkande gör det lättare att acceptera förenklade lösningar på mycket komplexa samhällssystem. Mellan 10 och 12 % av befolkningen i landet har enligt samma undersökning främlingsfientliga attityder. (SD) väljarbas?

Om (SD) bara andas en försoning med människor födda utanför Sverige men bosatta i landet skulle partiet hamna under 4% spärren vid nästa val.

Lennart LarssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser