PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Trygghetsboendet Käglan 

2021-10-20 11:10

Svar till Jenny Tillander (s)

Trygghetsboendet öppnades på våren 2018 och blev Landskronas första trygghetsboende. Landskronahem skrev ett avtal med staden, som ansvarade för en s.k. aktivitetsledare. 

Landskronahem erhöll ett bidrag på ca 2 mkr för att anpassa av befintlig fastighet efter de kriterier som gäller avseende trygghetsboende dvs. tillgänglighet, lägenhetsstorlekar och gemensamhetslokaler. Av inlägget kan man få uppfattning att bidraget i huvudsak är kopplat till en aktivitetsledare, vilket naturligtvis inte är fallet.  

Kort efter öppnandet anställdes en bovärd som aktivitetsledare. Hen var disponibel för hyresgästerna fyra timmar om dagen. Bovärden anordnade aktiviteter fem dagar i veckan med hyresgästerna: Det handlade om gemensamma pratstunder, sällskapsspel, bingo och plantering av växter. 

Hyresgästerna önskade att lokalerna skulle anpassas ytterligare.  Utformningen av detta gjordes tillsammans med aktivitetsledaren och genomfördes av Landskronahem kort därefter. 

Även Landskrona stad tillsatte aktivitetsledare under perioden genom att anställa två medarbetare som gjorde aktiviteter tillsammans med de boende. Dessa var på plats två timmar om dagen tre dagar i veckan. 

Alla boende erbjöds också att delta i samtliga aktiviteter på stadens ”träffpunkt” ca 100m från Käglan med möjlighet att få hjälp med att ta sig dit. Träffpunkten erbjuder aktiviteter på både för- och eftermiddag inkl. lunchservering alla dagar i veckan. Syftet med verksamheten är att skapa trygghet och förebygga ensamhet. 

Med dessa åtgärder har Landskronahem tillsammans med Landskrona stad försökt leva till hyresgästernas förväntningar. De problem som nu framkommit kommer vi att ta upp dels i dialog med hyresgästerna i, men självklart också i diskussion mellan omsorgsförvaltningen och Landskronahem. Detta sker redan denna vecka. Målet är att alla inblandade ska vara nöjda. 

Kenneth Håkansson (-) ordförande Landskronahem

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden


Vem är viktigast de äldre eller företagen?

2021-10-20 09:47

Ja man kan undra vilka Treklövern värnar, de äldre som bor på våra privata boende eller företagen som driver dem. De två privata boende som Treklövern nu beslutat att förlänga avtalet med har visat urusel kvalitet i Socialstyrelsens kvalitetsmätning 2020 ca 50% nöjdhet, när våra egna har en nöjdhet på över 90%. 2021 gjorde företaget en egen undersökning på ett av boenden som visade en förflyttning uppåt men långt ifrån den kvaliteten vi har på våra egna.
Varför har inte våra äldre som bor på de boenden rätt till samma kvalitet som de som bor på våra kommunalt drivna boenden. De betalar precis lika mycket i avgifter till Staden men får sämre kvalitet. Hur dålig kvalitet skall de äldre behöva stå ut med innan Treklövern skall ta sitt ansvar. Det skall inte gå att leverera så dålig kvalitet i flera år som gjorts här.

Vi Socialdemokrater kommer alltid att stå på de äldres sida. De som jobbat, slitit och betalt skatt under många år för att bygga Sverige de har också rätt till ett bra liv på ålderns höst.

Eva Örtegren Omsorgsnämnden
Bengt Karlsson Omsorgsnämnden
Annette Nilsson Omsorgsnämnden
Lamees Ar-Rawi Omsorgsnämnden
Rafael Bakrawi Omsorgsnämnden
Jonas Esbjörnsson Ordförande Landskrona Arbetarekommun
Fatmir Azemi Kommunalråd


Varför lurar Landskronahem både staten och sina hyresgäster?

2021-10-18 09:48

Första Trygghetsboende för Landskronaborna är något som vi Socialdemokrater såg till att det kom plats. När det nu har kommit fram att Landskronahem har både lurat staten och hyresgästerna på Käglan så gör det oss Socialdemokrater riktigt förbannade.

En del av bygget har finansierats av staten på 2,1 miljoner och det förpliktar med att Landskronahem ska leva upp till en rad krav vilket man inte har gjort, varför inte det?

Varken omsorgsförvaltningens ordförande Jan-Allan Beer (L) och Landskronahems ordförande Kenneth Håkansson, har någon koll på att avtalet som skrevs på har efterlevts.

Detta är skandalöst och redan efter ett halvår efter invigningen försvann boendets aktivitetsledare som brukade komma till boendet och hålla i de gemensamma aktiviteterna. Att skylla på en pandemi kanske man kan göra till en viss del men den bröt ut först i mars 2020.

Vi Socialdemokrater förstår hyresgästernas besvikelse som flyttade in 2018 och som lockades dit för gemenskap och trygghet som uteblev.

Här har politikerna Jan-Allan Beer och Kenneth Håkansson som styr ett stort ansvar och vi förutsätter att man iordningställer detta med omedelbar verkan och även kompenserar hyresgästerna rejält.

Huruvida man får återbetala statens bidrag det återstår att se.

Jenny Tillander
Socialdemokrat

 


Sfinxen är en gåta

2021-10-14 10:36

Sfinxen är en gåta, en enigma.
Det är väl därför den fortfarande fascinerar, mig också.
Tror att det är ett av de mest fotograferade objekten i Lund.
Det är omöjligt att gå förbi statyn utan att reflektera.
Det Jonas Bylund gör, är att transmogrifiera detta beläte
till den tid den gjordes i. Starkt.

Min egen bild av Sfinxen är annorlunda.
Gåtan tilltalar mig lika mycket.

Örjan Kristenson

 

Läs mer: Snart plockas sfinxerna ner

 


Kallbad

2021-10-14 09:51

Äntligen! När tjänstemännen i Stadshuset får hålla i trådarna så presenteras ett bra och hållbart förslag till ett nytt Kallbadhus i Landskrona. Förra gången, 2015, lade en politiker fram ett förslag till nytt kallbadhus, som varken var bra, hållbart eller förankrat hos Öresundsvarvet och Landskrona Hamn.
Förnuftet har nu segrat och den föreslagna placeringen är nu den som intresserade badgäster förespråkat.
Det är nu drygt sju (7) år sedan jag började skriva insändare och prata med T S om ett kommunalt kallbadhus. Det kommer gå ytterligare tre år innan det nya Kallbadhuset förhoppningsvis kan invigas. Tio år från mina ord till Stadens handling! Hoppas bara att jag om tre år är så pass alert så jag kan utnyttja Kallbad!

Björn Lind


Exploatera all mark?

2021-10-13 09:03

I området norr om Engelska skolan finns tills nu orörd natur. Jag har hört både näktergal och gök där. 
Nu står där fullt av grävskopor och pinnar. 
Måste ni exploatera varje centimeter av kommunens mark? 
Gör detta till ett strövområde istället. 
Den biologiska mångfalden håller på att förvandlas till biologisk enfald i hela världen. Och Landskrona stad hjälper till? 
Det gör mig ärligt talat väldigt ledsen.

Monica Drexler Bergman


Ingen skall bli utförsäkrad och sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar

2021-10-11 15:59

Att vara långtidssjukskriven är ingen rolig situation att vara i. Inte nog med att du är sjuk, du måste också oroa dig för att eventuellt bli utförsäkrad och behöva klara dig utan inkomst. 

Sjukförsäkring är inget bidrag. Skillnaden mellan bidrag och försäkring är att den senare bygger på att en premie har betalats in, vilken ger försäkringstagaren rätt till ersättning (under vissa villkor). Arbetslöshetsförsäkring är ett annat exempel på försäkringar. Bidrag får man utan att ha betalat någon försäkringspremie, till exempel på basis av behov.

De tidigare allianspartierna vill alla spara miljarder på sjukförsäkringen visar tidningen Arbetets genomgång av partiernas skuggbudgetar. Varför inte istället börja med att omvandla förslagen i Claes Janssons sjukförsäkringsutredning (En begriplig och trygg sjukförsäkring, SOU 2020:6 och En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26), som 3,5 miljoner löntagare ställt sig bakom, till praktisk politik?

Vi Socialdemokrater tycker att de sjuka inte ska straffas ännu mer utan sjuka ska ha rätt till den trygghet de förtjänar.

I budgeten för 2022 ska vi stärka sjukförsäkringen genom ett antal åtgärder:

  • Taket i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio prisbasbelopp, det innebär att den högsta ersättningen per dag höjs från 821 kronor till 1 021 kronor.
  • Rehabilitering ska vara möjlig även efter dag 365 i sjukförsäkringen.
  • Sjukförsäkringen för äldre förbättras, så att deras arbetsförmåga inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden.
  • Deltidare och behovsanställda ska kunna få ersättning från sjukförsäkringen.

Det är ett steg i rätt riktning för att laga dagens sjukförsäkring. Men mer behöver göras.

Idag har vi ett system där det är Försäkringskassan som avgör om du är arbetsför eller inte, det borde väl i alla fall vara läkaren som bedömer detta. Det finns exempel där Försäkringskassan avfärdat läkarintyg (underlaget för att beskriva arbetsförmågan) och ansett personerna som arbetsföra, där de sjukskrivna avlidit av sina sjukdomar en kort tid efter att de blivit utförsäkrade.

Riksrevisionen har funnit att bristfälliga medicinska underlag ytterst sällan kompletteras. Konsekvensen om underlagen inte kompletteras är att risken för felaktiga beslut ökar.

Vi Socialdemokrater i Fackens S i Landskrona anser att det är viktigt att:

  • Försäkringskassan ser till att ha rätt underlag så handläggningen blir så rättssäker som möjligt
  • Läkarens bedömning väger tyngst så att ingen skall riskera att bli utförsäkrad
  • Sjuka ska ha rätt att vara sjuka

Adis Heldic ordförande,
Cecilia Hallberg Berndtsson ledamot i Fackens S i Landskrona


Liten varning

2021-10-07 09:42

Vi är flera som överraskats av en ny parkeringsskylt vid Tornets/ Friskis o Svettis parkering. Skylten sitter lite skymd om man vill ha full uppsikt när man svänger in.
Just nu när den är ny har parkeringsbolaget den dåliga smaken att lappa så många som möjligt (300kr ).
Parkeringsbolaget som cashar in pengarna heter nog Hojab AB via Securitas.
Vet inte om bolaget har fått fler nya uppdrag just nu i denna svårparkerade stad. Så kanske det finns anledning att vara uppmärksam på fler ställen.
Med P-skiva får man dock stå gratis i 3 timmar.

Lena Nilsson


Svar till Jan-Allan Beer

2021-10-05 11:50

Det är glädjande att Treklövern (L, M, MP) nu beslutat om att titta på de konsekvenser som deras beslut tillsammans med C,  att höja hyrorna och avgifterna inom äldreomsorgen fått. De stora  hyresskillnad som idag finns inom vårt bestånd från 3400-7000 får konsekvenser för de boendes livskvalité och det är inte rimligt. De äldre skall kunna ha samma livskvalité var man än råkar få boende.

Jan-Allan Beer(L) skriver att vi har ett högre förbehållsbelopp men det har ingen betydelse eftersom förbehållsbeloppet i Landskrona beräknas efter att hyran är avdragen. 

Vi Socialdemokrater tycker därför att Landskrona stad skall garantera förbehållsbeloppet. Alla skall garanteras det belopp som Socialstyrelsen anser att de äldre behöver för en god livskvalité.            

Eva Örtegren (S)
Jonas Esbjörnsson (S)


Litet inpass om nyttan av presentkort

2021-09-17 10:09

Stefan Olsson är missnöjd över att Treklövern inte uppmärksammat hans förslag om att ge personalen som slitit under pandemin en uppskattning i form av ett presentkort eller ledighet.
Treklövern väljer att gå ut med att de tyvärr inte kan ge personalen ledigt utan vill hellre ge ett presentkort i stadens butiker.
Om detta kan man ha olika åsikter. Dels att Treklövern tydligen låtsas att allmosan är deras förslag? Dels om ifall ett presentkort som är bundet till vissa butiker är en bra lösning eller om reda pengar är bättre. Dels om inte ledighet är mer önskvärt av personalen än ett presentkort.
Vi kan ha förståelse för att man vill gynna stans affärer. Det gör vi själv gärna. Lite förståelse har vi när vi hör hur dyrt det är med ledighet även om vi tycker att det är just vad personalen behöver.

Men vi kan inte förstå Treklöverns ( Strandberg, Brorsson, Mesanovic) motivering att man inte vill behandla personal olika. All personal ska få lika belöning menar de.

Med den logiken borde ju annan personal, t ex högre tjänstemän på Kommunhuset, få sina bonusar, pensionsförsäkringar och avgångsvederlag i form av presentkort på t ex ICA, City Gross, Coop och andra butiker i Landskrona. Istället för i stora pengautbetalningar. Då kanske de stannar kvar i kommunen. I alla fall tills presentkorten är slut.

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser