PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Ojämställdheten i arbetslivet måste brytas

2018-03-08 14:24

Mängden av sexuella övergrepp och trakasserier i arbetslivet som #MeToo-rörelsen synliggjort avslöjar ett ojämställt samhälle. 16:02-rörelsen kräver kraftfulla åtgärder för att motverka de strukturer som möjliggör övergrepp och upprätthåller löneskillnader.

I bransch efter bransch har kvinnor gått ut i gemensamma upprop som visat att problemet inte är begränsat till enskilda individer, arbetsplatser eller branscher. Vittnesmålen om mäns övergrepp bildar en struktur som skär genom hela arbetsmarknaden och hela samhället.

På samma sätt finns lönegapet mellan kvinnor och män i alla branscher och nästan alla yrken. Löneskillnaden mellan en genomsnittlig kvinna och man är 12 procent. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:02 varje dag, medan män har betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8 till 17.

16:02-rörelsen består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. I dag, på Internationella kvinnodagen och med ett halvår kvar till valet, kräver vi att regeringen och arbetsmarknadens parter tar gemensamma krafttag för att bryta ojämställdheten i arbetslivet. Vi kräver:

1. Ge kvinnor och män samma rätt till heltid och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.

2. Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I yrken och branscher där flest kvinnor jobbar är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att löneläget motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

3. Skärp Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av årliga lönekartläggningar. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs vite eller andra påföljder.

4. Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Idag klockan 16:02 manifesterar vi för kvinnors rätt att slippa utsättas för övergrepp i arbetslivet, och för jämställda löner. Budskapet är: ”Efter kl. 16:02 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!”

16:02-rörelsen genom
Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges kvinnolobby
Susanne Lindberg, 1 vice ordförande i FTF – facket för försäkring och finans
Fredrika Bremerförbundet, Landskronakretsen
Liberala kvinnor, Skåne


(Fi)... ka med Vänsterpartiet

2018-03-08 10:23

Svar till Feministiskt initiativ.

I Landskrona är vi vana vid att de politiska partierna mest käbblar sinsemellan. Så håll i er nu, för här kommer ett försök att stävja detta käbblande.

I er insändare den 6/3 under rubriken “Fäll inte träden” skriver ni att ni “skulle önska att Landskrona inför en policy att värna om stadens träd”.

Ett förslag till er är att vända er till Vänsterpartiet, ta en fika ihop och hör om ni skulle kunna lägga en motion i kommunfullmäktige genom dem. Vänsterpartiet har nämligen denna mandatperioden erbjudit sig att låta såväl allmänheten som andra föreningar etc att lägga motioner genom Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. En god möjlighet som jag tror att alldeles för få har tagit tillvara på. Vänsterns krav är väl typ att de kan stå bakom motionen och det är väl ingen omöjlighet i detta fallet, eller? Kanske kan även fler partier ställa sig bakom ert förslag och om tillräckligt många vill det så kan önskan bli till verklighet.

Lycka till!

Marko Huttunen (C)


Internationella kvinnodagen 8 mars 2018

2018-03-08 08:34

Ingen kan ha undgått förra årets enormt viktiga genomslag med #Metookampanjen!  Vi hoppas den ska leda till ett stort kliv framåt för jämställdhet och kvinnors lika rätt!

Kvinnor från alla samhällsklasser, alla åldrar och från olika arbetsgrupper ställer sig bakom! Kvinnor vågar berätta om hur de blivit trakasserade psykiskt och fysiskt och blivit utsatt sexuella övergrepp både i Sverige och övriga världen.

Många av oss fick säkert en riktig tankeställare och det som vi tyckte var mest skrämmande var hur alla dessa trakasserier har blivit vardagsmat. Det händer så ofta så vi knappt reagerar längre. “Det är bara så det ska vara. Det är inte lönt jag anmäler. Han menade kanske inte att tafsa på min rumpa idag också. Det är nog mitt eget fel att jag hade kjol idag.”

Alla dessa tankar och rädslor som finns för att vi som kvinnor ska bli utsatt för någon form av trakasserier och ojämställdhet måste upphöra!

När en kvinna öppnar sig om vad som har hänt så måste vi alla runt omkring henne stötta. Varför ska det alltid vara kvinna som ska bevisa att hon känner sig kränkt när det kommer till ord mot ord? Varför ska det inte vara mannen som ska bevisa att han inte har gjort det?

Nu har vi chansen att verkligen ta mod till oss och göra något åt all denna vardagstrakassering.

  • Börja med att behandla kvinnor och män lika.
  • Sluta tafsa
  • Lyssna, se och reagera om ni ser någon som behandlas fel.
  • Våga anmäla.
  • Men framförallt: Visa stöd!

Kvinnor ska behandlas lika, man ska ha rätt till lika lön och pension osv.

Vi ska alltid känna trygghet när vi är ute.

Det är vi tillsammans som kan göra skillnad, det är vi tillsammans som skapar framtidens jämställdhet, inte bara en dag om året utan årets alla dagar ska kvinnor behandlas lika. 

Emma Nylander
Centerpartiet Landskrona
Carina Markert
Centerpartiet Landskrona


Barnafödandets vedermödor

2018-03-08 08:30

I dag, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Jag  vill vara tydlig och klar i mitt budskap till killar och tjejer. Många kommer att dras in i familjebildning, ibland förr, ibland senare. Barnafödandet uppfattas ofta – med all rätt – som en lycklig tilldragelse. Det finns naturligtvis kulturella skillnader i synen på relationen man – kvinna. Jag har träffat många i min roll som hyresvärd. Flera hundra familjer passerade revy. Jag lade mig inte i deras privata angelägenheter. Min tystnad då på 90-talet ångrar jag.

Det som komma skulle, nedskärningar i välfärdssystemen, borde gett anledning till skrämskott med en uppmaning skjut upp barnafördandet tills ni suttit på skolbänken tillräckligt länge för att skaffa en utbildning som ger er möjlighet att tjäna ordentligt med pengar samt kunskaper om våra regelverk. Det senare för att ni ska kunna ta tillvara er rätt i relation till myndigheter.

När det händer något, ett olycksfall på jobbet, så räcker det inte att vara utbildad i yrket, t.ex. snickare. I den situation, som arbetsskadad, finns det mycket att tänka på.

Stanna kvar på skolbänken. Vi gamlingar kommer att behöva er ungdomar i framtiden. Sliter ni ut er på familjebildningsäventyr så räcker t.ex. sjukvården inte till. Vi gamlingar 70+ behöver er alla med så hög kompetens som möjligt. Som välbetalda yrkesutövare… och goda skattebetalare.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Varför kommer inte polisen till Glumslöv?

2018-03-07 08:34

Under förra sommaren flyttade vi till Glumslöv från centrala Malmö. Vi gjorde det av två huvudskäl. Skolan i Malmö var en stökig och dåligt fungerande arbetsplats för våra flickor, som sista året där gick i årskurs fyra och fem. Glumslövs skola har med råge uppfyllt våra förväntningar både vad gäller fokus på kunskaper och allmän trivsel.

Lugnet var det andra skälet till vår flytt. På den punkten är det mycket sämre ställt. Vi har ännu inte drabbats i vårt hem, men förstår av grannar att inbrottsvågor drar fram med ojämna mellanrum. Vi har känt oss tvingade att installera ett kraftfullt och dyrbart larmsystem.

I söndags skulle vi hämta vår bil som stått på parkeringen vid stationen under ett dygn. Vår bil jämte ett antal andra hade fått rutor krossade och saker stulna. Polisen meddelade att de inte hade något intresse av att komma. Vid kontakt med övriga drabbade fick vi veta att detta hände ofta och med samma obefintliga intresse från polisen.

Platsen har trots stort engagemang från byalaget varken kameraövervakning eller belysning värd namnet.

De goda tågförbindelserna i Glumslöv minskar i värde när man inte tryggt kan parkera sin bil för att ta tåget till jobb eller andra uppgifter.

Glumslöv visar sig , trots sitt goda läge och rykte vara en av Landskronas mest brottsdrabbade tätorter.

Vi ångrar oss ännu inte, men undrar vad kommunledning och polis tänker vidta för åtgärder.

Familjen Robertsson


Fäll inte träden

2018-03-06 14:00

Att fälla ett stort uppvuxet träd tar inte många minuter men att ersätta det tar 100 år. De som har att besluta om avverkning av träd i Landskrona borde tänka efter åtskilliga gånger. Nu är det tydligen aktuellt att fälla ett antal mycket stora träd utmed Österleden. Skälet är att det behövs fler parkeringsplatser. Bilar och konsumtion anses alltså viktigare än att spara dessa träd. Det är kortsiktigt tänkt. Vi lever i en tid av infrastrukturell omvandling. Om 10 – 15 år kommer vi inte att ha bilar som vi har dem idag. Dieseldrivna bilar kommer snart att få körförbud i innerstäderna. Vi kommer också att få se självkörande bilar som inte behöver parkeras i stan. Behovet av parkeringsplatser kommer alltså att minska.

Träden utmed Österleden kommer då att ha offrats helt i onödan och vi kommer djupt att beklaga det. Träd är oerhört viktiga, inte bara i skogar, utan även i stadsmiljö. De bidrar med skönhet och grönska, men de står också för en rad ekosystemtjänster. De ger svalkande skugga och fungerar som vindfång. Träd binder stora mängder vatten vid nederbörd och är alltså ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten. De skapar också en bättre luftkvalitet och hjälper till att reglera temperaturen i en stad. De binder koldioxid och dämpar växthuseffekten. De kan också fungera som naturliga korridorer för insekts- och fågelfaunan.

Klimatförändringarna förväntas ge ett allt varmare sommarklimat. Träden får då en ökad betydelse genom att de ger skugga och utjämnar temperaturvariationer. Vi skulle önska att Landskrona inför en policy att värna om stadens träd. Kortsiktig bekvämlighet ska inte gå ut över dem. Träden ska uppskattas som människans bundsförvanter i det ekosystem som vi är helt beroende av för att överleva.

6 mars 2018

Eta Christensson
Johanna Ivarsson
Ameli Frostell
Kristina Westman
Lotta Thosteman
Anette Bergmasth
Lisbeth Lindell
Feministiskt initiativ, Landskrona


I Strandbergs senaste brev...

2018-03-05 11:07

I sitt senaste brev (till personer i vissa postnummer eller ålderskategorier) gör vår liberale chef stor sak av att kommunen minsann låtit några föräldrar få betala för en sönderslagen fönsterruta på Västervångsskolan.
Men kanske de skyldiga eleverna inspirerats av Strandbergs totala skadegörelse av Gullstrandskolan? 

Före förra valet, talade Strandberg då om att låta riva hela byggnaden?
Vad vet han om framtidens behov och gymnasieskola?
När S stängde skolor rev de i varje fall  inte byggnaderna.

Strandberg talar vidare om rättigheter och skyldigheter, på ett sätt som att han tror att kommunstyrelsen vore Riksdagen.

Men vad Landskronas skattebetalare skall få ut i form av service, tiger han om!
Som t.ex. se till att Landskrona överlever som stad, och inte blir en sovstad. Det är naturligtvis alla stängda affärer och tomma lokaler (och nöjeslokaler) i centrum och längs Eriksgatan jag tänker på. Strandberg tycker uppenbarligen inte att detta är något problem överhuvudtaget.

Pontus Eriksson


Årsmöte

2018-03-05 09:31

GF Idrott gymnastikförening hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till Puls Arena den 14 mars kl. 19.00.

Bodil Petersson


Förebygg vandalism

2018-03-05 09:22

I början av februari krossades i Göteborg 250 fönsterrutor på två skolor. Dessa ligistfasoner måste på alla sätt förhindras. Vi har kunnat läsa i tidningen i vinter att skolor i Skåne inte är undantagna från förstörelse.

En ökad bevakning med kameror och vakter kan hjälpa. Men om man tror att offentlig egendom är ingens egendom blir följden vandalisering.

För 30 år sedan föreslog jag en skolchef att man i skolan skulle lägga alla pengar i en
reparationsfond. När något slås sönder eller saboteras används pengar ur reparationsfonden. Hälften av pengarna som är kvar går tillbaka till skolan för att kunna investera i förbättringar av miljön. Den andra halvan ska användas till eleverna vid läsårets slut. T.ex. för att ekonomiskt stödja skolresor och andra trivselaktiviteter som bidrar till att skapa en god anda i skolan.

Det svar jag fick var att ett sådant system drabbar de skötsamma eleverna! Detta svar har jag aldrig förstått. Som jag ser det är vinsterna stora. Eleverna kommer att vara mer mer rädda om sin skola och även hålla rätt på varandra. Tror också att det kommer att vara mycket lättare att få fast de som slagit sönder något i skolan. Med med hjälp av hundratals arga elever blir gärningsmännen lättare att identifiera.

Men det mest troliga är att sabotagen inte ens kommer att äga rum! Vilken skolchef är beredd att ta upp detta förslag?

Sven Svederberg ( C )
Landskrona och Ven


Stoppa stolligt företagande

2018-03-05 09:07

Häromdagen, måndagen den 26 februari 2018, bjöds det in till Maktkamp på krogen Harrys i Rådhuset i Landskrona. Organisationen Företagarna stod för arrangemanget. Politikerna skulle ”grillas” inför valet i september.

Det skulle komma att handla om företagsklimat, regelverk, relationen företag – kommun, kompetensutveckling m.m. Det blev publikfrågor om bl.a. gårdsförsäljning av vin. Jag var där och kunde inte hålla tyst ända fram till slutsignalen. Jag befann mig på hemmaplan.

Mitt liv har ju i betydande omfattning handlat om regler för företagare framför allt skatterätt och associationsrätt. Men jag har också haft en roll – ja många roller – på Rådhusets juridiska avdelning som part i mängder av företagartvister på gott och ont. Så just före slutsignalen tar jag till orda och konstaterar:
”Det är ju förhållandevis lätt att starta ett företag…” MEN frågar i samma andetag: ”…hur tar man sig ut?”

När det i dag talas om brist på arbetskraft gäller det att dra öronen åt sig. Så var det i byggbranschen 1987 → 1990. Byggena blev försenade. Det drabbade mina entreprenörer så jag blev tvungen att stoppa utbetalningar. Det blev hårda – ja mycket hårda – tag, på riktigt. Jag knäckte flera byggfirmor och enskilda leverantörer blev förbannade. I dag skulle jag inte våga!?

Vi som var med då, och bokstavligt talat var på plats, har mycket att berätta. Det var smutsigt spel mellan myndigheter och enskilda. Ingen vågar låta mig spela en huvudroll och informera.

De senaste, några åren, har det slumpat sig så att det blivit min uppgift att rädda enskilda som dragits in i skiten. Misslyckat företagande slår hårt i hela familjen. Jag har sagt det förut i tidningar i Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Landskrona – men det tål att upprepas … så blir jag den där…
glädjedödaren!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitetFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser