PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Replik till Johan Laurin

2020-07-07 10:16

MÅNDAG? Skulle veckodag ha betydelse här? Det kanske är så simpelt att LD vill vara lediga lördag-söndag de med?
 
Det heter HOFOR A/S – och är således ett aktiebolag med direktion och styrelse. HOFOR A/S ville uppenbarligen tjäna pengar på att släppa ut orenat avloppsvatten i Öresund. Varför annars göra så?
Att släppa ut orenat avloppsvatten men med syftet att förlora lite vinst för “nollvisionen”? Det är ju bara löjligt och behöver inte diskuteras mer. Syftet med det planerade utsläppet var att tjäna pengar genom att
undvika en stor utgift. (Och till Mats – detta avslöjades av just TV2-Lorry, Köpenhamn inte på denna sidan sundet)
 
Hofor A/S delar ut överskott till sina ägare. Normalt för aktiebolag.  I detta fall är ägaren huvudsakligen Köpenhamns kommun via holdingbolag (se hela inslaget). Och blir det inget överskott i ett aktiebolag
sitter VD eller direktion löst. I svåra fall styrelsen också. Det är också skillnad på ett företags policy och verkligheten. Bäst hade nog varit att kommunen själva drivit sina reningsverk själva.  
 
De enda motsatser jag kan komma på (ideella föreningar oräknade) är delar av vissa myndigheter, t.ex. polisens fartkameror. De får inte drivas med vinst enligt myndigheten själva. 
(Om det nu inte blott är en osann policy det med). Kort sagt företag av alla slag bildas i syfte att tjäna pengar. Och det är inget att hymla om. 
 
Pontus Eriksson


Sista svaret till Pontus

2020-07-07 10:03

Jag vill först tacka Johan Laurin för ett pedagogiskt svar till Pontus.

Pontus, för ett vinstdrivande företag är innebörden av en vinst att utgifterna är mindre än vad intäkterna är. HOFOR är inte ett vinstdrivande företag, du har fel som påstår motsatsen.

Dessa två faktum är inget som du kan ifrågasätta med ologisk argumentation.
Dina avslutande frågor hänvisar jag till HOFORs kundtjänst. Jag har varken skyldighet eller intresse av att svara på dina frågor till företaget.

Planket är inte ett företagsekonomiskt utbildningsforum och därför föreslår jag att du fördjupar dig i ämnet via självstudier.

Länk till HOFORs kundtjänst: https://www.hofor.dk/kontakt-os/

Anders Jeppsson


Måndag igen…

2020-07-06 11:02

Är det fler än jag som sitter och bävar för vad som ska dyka upp på Planket när helgen är över? Underhållningsnivån är som vanligt på topp när en ny vecka startar. Nu ska vi än en gång få chansen att berätta för Pontus hur saker och ting fungerar. Är ni med?

Ett företag kan ta betalt utan att vara vinstdrivande.
Företaget har kostnader – i form av personal, material och dylikt.
Företaget tar då betalt för sina tjänster.
Företaget har som mål att inte vara vinstdrivande.
Företaget arbetar då för att matcha sina utgifter med inkomsterna så att det ska bli 0 kronor i vinst.

Det kan vara komplicerat, speciellt utan glosor.

Johan Laurin


Svar till Anders Jeppsson

2020-07-06 09:41

Hofor ÄR ett vinstdrivande företag, vad de själva vill påstå med sina tariffer över vad kunder får betala…..
 
ANDERS – Vänligen SE detta reportage, politikern heter Lars Weiss (och dyker upp efter 1:20)
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/hofor-dropper-planlagte-udledninger-af-spildevand
 
Lars Weiss, gruppeformand (Soc.Dem, Københavns kommune):
 
“Kære venner, vi er så heldige at vi er den store eger i Hofor, og når egerne kommer og siger til et selskab –
kære venner, det her det går ikke, så er forventningen at bestyrelse og direktion føljer hvad egerne ønsker”
 
glosor
“eger” = “ägare”
“selskab” = “företag”  (A/S aktieselskab = AB aktieföretag)
“bestyrelse” = “styrelse”
 
Vad vill herr Jeppsson kalla ett företag som helst ville spara PENGAR genom att pumpa ut skit i sundet?
Och som TAR BETALT av kunder ? (Och som har både styrelse och direktion)  IDEELLT ??? 
Och varför pumpa ut skit och ta betalt om de inte bryr sig om VINST ???
 
Pontus Eriksson


Eloge till Landskrona stad

2020-07-03 13:59

En stor eloge till Landskrona stad för den fantastiskt fina promenad- och cykelväg utmed havet från Lindes hamn till Borstahusen, inte minst vid det så kallade öppna området vid Holmgatan med soldäck, stolar och träningsplats.
Stråket har blivit mycket populärt och omtyckt.

Asta Jeppsson


Moder jord

2020-07-03 10:25

Hej på er Landskrona Direks läsare och alla ni andra!
Vaknade vid skymningen och fick lust att skriva till er.
Tänker på er: dag som natt!
Overkliga  konstiga  udda… tider!
Moder jord har svar på det mesta!
Undrar om hon har,  bra svar denna gång?

När hjärtat gråter, är det bara du som hör!
Smärtan stiger från själen. 
Och även faller, innan den sjunker. 

Tystnaden skär!

Moder: 
Du är allt allt!
Livet,  gav du mig. 
I mina ögon: tårar. 
Hjärtat gråter tyst.
Själen, den vrålar. 

Nu är jag ensam.
Stärk mig!
Ger så att jag…inte blir rädd!
Smärtan är stor!
Har ingenstans, att fly!

Ger så att det slutar!
Fa..n Corona Covid-19!!!
För, jag har ingen…makt kvar.

Gnistan försvann!
Gnistan,  kan komma tillbaka och skruva upp livet igen. 
Säkerligen,  blir situationen bättre!
Frågan är när???

Vi ses i vimlet & definitivt till fotofestivalen!

Vid pennan 
Geula Viola Lesén 

P.s  Glöm inte att ha: en bra solhatt!


Studieförbund i fokus

2020-07-03 09:08

Ibn Rushd är inte vilket studieförbund som helst

Under det senaste kulturnämndsmötet i Landskrona beviljade den styrande Treklövern och Socialdemokraterna bidrag till föreningen Ibn Rushd, trots deras starka kopplingar till militant islamism och beaktat att andra kommuner har stoppat bidrag till dem. Vi anser att Ibn Rushd inte lever upp till demokratikraven som kommunen har som borde krävas för alla organisationer som tar del av våra skattemedel. Tyvärr var vi ensamma om den uppfattningen i nämnden.

Sverigedemokraterna i Landskrona har de senaste åren ifrågasatt och varit skeptiska till att det beviljas kommunalt verksamhetsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Vi har efterfrågat hårdare granskningar av den lokala verksamheten men även i studieförbundet regionalt.

Ibn Rushd har vid upprepade tillfällen dokumenterats bjudit in talare som är öppet antisemitiska, uttryckt önskan om Israels utplåning, uttryckt hat mot homosexuella och uppmanat till jihad i Syrien med mera. Statskontoret och Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot Ibn Rushds kontroll av de medel staten har betalt ut. Kammarrätten fastslog i en dom i slutet av 2019 att en av Ibn Rushds medlemsorganisationer kunde nekas bidrag av MUCF på grund av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.

Studieförbundets verksamhetsplan visar oförtäckt vad Ibn Rushd vill åstadkomma med de pengarna man begär av kulturnämnden i Landskrona. Studierna fokuserar på arabiska och koranen. De redovisade studietimmarna visar att studier på svenska kommer sekundärt och enligt deras egen verksamhetsplan är den svenska som lärs ut inte inriktad för att enklare få ett arbete och bli inkluderad i samhället utan för att deltagarna ska klara av myndighetskontakterna bättre. Men enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp och Aje Carlbom, docent vid Malmö universitet, finns det flera punkter som är problematiska för Ibn Rushd.

De understryker att det arabiska språket och islam är de två största verksamhetsområdena i studieförbundet. Det betyder att man använder fler timmar till dessa två än andra kurser. Ibn Rushds huvudsakliga målgrupper är nyanlända muslimer och muslimer som bor i utsatta områden.

”Givet att dessa målgrupper befinner sig på långt avstånd från majoritetssamhället är det tveksamt om det är studier i arabiska och islam som bidrar till att öka deras möjligheter till delaktighet i den svenska demokratiska gemenskapen”, skriver de två forskarna i en debattartikel i Epoch Times oktober 2019

De menar i stället att det blir ”kontraproduktivt” eftersom sådan kursverksamhet ”uppmuntrar ytterligare isolering från majoritetssamhällets normer och språk”.

Politiker är valda av medborgarna och hålls ansvariga av sina väljare. Fördelningen av skattepengar som sker med politiska beslut är alltid känsligare för gemene man och kvinna. Det ställs även tuffare krav på folkvalda beslutsfattare att upprätthålla de demokratiska rättigheterna, frihet och jämställdhet i deras beslutsfattande.

Låter allt det här som en rimlig aktör för kommuner och myndigheter att samarbeta med och stödja genom skattebetalarnas pengar? Nej, verkligen inte. Tyvärr har Treklövern och Socialdemokraterna en annan uppfattning och har inga problem med att slentrianmässigt betala ut bidrag. Det är inte att ta ansvar för Landskrona stads skattebetalare och det beklagar vi.

Stefan Olsson (SD) Kommunalråd
Daniel Engström (SD) Kommunstyrelsen

 

SVAR DIREKT

Information kring återremiss på ärendet
”Verksamhetsbidrag till Studieförbunden” 28 maj 2020

Det finns verkligen inget slentrianmässigt i detta beslutet och just för att sätta oss in i alla rapporter och artiklar återremitterade vi ärendet från majnämnden till juninämnden. Vi i treklövern i Kulturnämnden tar fördelning av skattemedel till föreningar och studieförbund på största allvar.

På grund av information från Daniel Petersson (SD) vid sammanträdet 28 maj kring Ibn Rushd kände jag att vi inte kunde gå till beslut utan att undersöka informationen han gav oss.

Vi i Liberalerna har sedan förra nämnden läst in oss kring studieförbunden och träffats en gång. Efter flera turer och diskussioner har vi kommit fram till att rösta enligt förvaltningens förslag att bevilja stöd till Ibn Rushd för 2020.

Alla studieförbund utan undantag, har kopplingar till olika religioner eller politiska partier. Vi kan ha delade meningar om det är rätt att skattemedel går till dessa, men studieförbunden har också en mycket viktig roll i folkbildning kring allt från kulturarv till demokrati i Sverige.

Om man läser artiklar från sidor som Kvartal och Dagens Samhälle om Ibn Rushd så framstår de som islamister med en hemlig agenda, och direkta kopplingar till brödraskapet. Om man läser artiklar och rapporter från Bildningsrådet framstår de som en viktig kugge i arbetet att utbilda nya medborgare i demokrati och hur vårt samhälle fungerar. Ingen av de jag nämner ovan är myndigheter, de levererar åsikter och vi vill inte ta beslut på åsikter, utan fakta.

Att det funnits element inom Ibn Rushd med kopplingar till extrema islamistiska organisationer har de själva adresserat. De informerade oss på dialogmöte sent på hösten 2019 att de brutit helt med vissa muslimska församlingar i hela Sverige, varav en var här i Landskrona. Jag är kanske naiv, men vill tro att det är borta nu just på grund av granskningen som är gjord. Ibn Rushd har varit, och kommer vara, under lupp framåt och det är bra. Om det sen visar sig nya eller andra kopplingar till saker som är olagliga kommer det att upptäckas på samma sätt som gravt fusk hittades inom Nykterhetsrörelsen, så länge vi beviljar stöd till studieförbunden har vi insyn och rätt att kräva återrapportering. För framtiden är det önskvärt att se över hela reglementet för hur man söker och beviljas stöd, som vi påpekat många gånger tidigare. ”En väg in” modellen när man som studieförbund eller förening söker bidrag hos en kommun är önskvärt.

Line Hovrind Aslaksen (L)
Kulturnämndens ordförande


Svar till Pontus Eriksson

2020-07-01 13:57

Pontus Erikssons påstående om att Hofor är ”ett vinstdrivande företag” stämmer inte.

Följande fakta går att läsa på företagets hemsida – ”HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand.”

Källa: https://www.hofor.dk/erhverv/priser-paa-forsyninger-erhvervskunder/priser-paa-spildevand-2020/priser-paa-spildevand-koebenhavn-2020/

Anders Jeppsson


Öresundsbron 20 år - Hipp Hipp Hurra!

2020-07-01 10:36

Ha..ha..ha den äran, sade musen Gus i en klassisk scen i Askungen varpå kompisen Jack replikerade, Nej, nej, dumsnut! Idag när Öresundsbron firar 20 år känns det lite som Gus, högtidligt varför ett stort grattis, även till ett betong- och armeringsfundament, är på sin plats.

Öresundsbron har blivit lite av en symbol för framgång, tillväxt, samarbete och framtidsanda. Den symboliserar det nya, möjliga, positiva. Och den gör det i både bildlig (för visst är den vacker) och bokstavlig bemärkelse. Mest påtagligt kanske för Malmö och Köpenhamn, men även för oss som bor bortom storstäderna. För mig och min stad, Landskrona, kan inte Öresundsbrons betydelse underskattas. Tillsammans med Västkustbanan, som invigdes året efter, har dessa infrastrukturprojekt lagt grunden för hela regionens utveckling. Närmandet mellan Skåne och framförallt Själland så klart, även om hastigheten i Öresundsregionens integrering hade kunnat vara högre, liksom den starka befolkningstillväxt och växande näringsliv i stora delar av Skåne. 

Vad framtiden bär med sig kan vi bara gissa, men den ligger i våra egna händer. Har Öresundsbron och Västkustbanan lärt oss något är det betydelsen av infrastruktur. Så nya förbindelser mellan Skåne och Själland är rätt och bra. Mellan Helsingborg-Helsingör, Malmö-Köpenhamn eller kanske till och med från mitt vackra Landskrona till dronningens by. 

Ett stort grattis till Öresundsbron, ett stort grattis till oss!

Niklas Karlsson (S)
Riksdagsledamot från Landskrona


Modernisera Borstahusen

2020-06-30 09:42

Det gamla fiskeläget Borstahusen är sedan länge gentrifierat. Det är väldigt fiiint att bo där. Därför försöker exploatörerna sträcka ut Borstahusen till omgivande och nybyggda områden för välbeställda skattebetalare. Därför tycker jag att man skall göra namnet internationellt slagkraftigt och döpa om Borstahusen till ett engelskt namn “Brushhouses” (t.ex bygger Helsingborg “SeeYou” med hotell, konferens och exklusiva bostäder). Och för att visa att vi minsann hänger med i IT-åldern bör namnet skrivas “BrushHouses” med stort H inuti ordet. Gissa om intressenter kommer att strömma till och vara villiga att betala enorma priser!

Bengt Rosengren
Badare på Cement (“the Concrete Pier”)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser