PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Undergången

2021-02-12 16:38

Läser till min förvåning att någon ifrån kommunen försöker svara på vad som händer vid plankorsningen vid Järnkonst. Själv har jag i flera år undrat… Containers, med vad, ovanpå mot industriområdet, konstiga maskiner däromkring… Men varken Landskronaposten el LA-Direkt har tagit upp det förr..  I coronans tider går jag mina promenader istället som förr, veckla ut mej på gym. Steppade där häromveckan genom vattenpölarna i den s k undergången!. Nog fasen undrar man vad som är på gång där…..

I flera år….., så kommer det en insändare som undrar, och vad blir svaret från kommunens ansvarige? Jo: DET FLYTER PÅ!!! Citat: Christian Dahl!

Hmmm….

Janne Svensson


Svar angående översvämningar i gång- och cykelvägstunnel

2021-02-12 14:16

Svar till Peter Söderkvist

Det stämmer att det tyvärr är översvämning i gång- och cykelvägstunneln under Österleden. Vintertid får tunneln ett ökat flöde av grundvatten samt regn- och smältvatten till sig. Det leder ibland till översvämningar i tunneln eftersom pumpanläggningen inte hinner med.  

Vi jobbar för att optimera anläggningen och i december beställde vi en uppgradering som ska dubbla kapaciteten. Leveranstiden på nio veckor har gjort att arbetet dragit ut på tiden. På tisdag räknar vi med att kunna påbörja arbetet med att uppgradera anläggningen. Nu hoppas vi att allt flyter på som planerat så att vi kan öppna tunneln igen så fort som möjligt. Tunneln stängdes igår torsdag den 11 februari och vi räknar med att kunna öppna den igen 1 mars.

//Christian Dahl, tf. chef tekniska avdelningen, teknik- och fritidsförvaltningen


Försäkringskassan – Sjuk eller ej?

2021-02-11 14:05

Under en längre tid har man kunnat läsa om den ena hjärtskärande historian efter den andra.
Det är allt ifrån svårt sjuka människor till föräldrar vars barn har svåra diagnoser som behöver stöd och hjälp, inte minst ekonomisk sådan. Alla har dom de gemensamt att Försäkringskassan nekar sjukpenning.

Försäkringskassans syfte har från början varit att skydda oss som säljer vårt arbete varje dag från dom som har sämre förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden, bland annat sjuka, att bli så desperata att enda utvägen för att kunna överleva är att erbjuda sitt arbete till lägre pris för att på så vis bli attraktiva i kapitalets ögon. Man ser ingen annan utväg än att sälja sitt arbete billigare för att kunna försörja sig och där igenom överleva.

Givetvis är detta förenklat och där finns fler aspekter i uppdraget, en av dom är att avgöra vem som har rätt till ersättning eller ej och det är här vi menar att det har gått på tok för långt. Det är på tiden att regeringen ändrar i uppdraget till Försäkringskassan så att det är okej att vara sjuk.

Där finns alltid människor som kommer utnyttja systemen och fuska men om det är priset jag behöver betala för att ha den tryggheten att om det värsta skulle drabba mig eller mina barn så kan och får jag vara sjuk, och jag får vara det tills jag inte längre behöver samhällets hjälp.

Det är på tiden att vi slutar jaga dom svagaste i samhället och i stället vänder blickarna mot det som verkligen dränerar välfärden på kapital, låt dom sjuka fortsatt få vara sjuka men trygga sjuka, ändra regelverket nu.

Fackens-S Landskrona
Adis Heldic, Jenny Tillander, Jonas Esbjörnsson, Cecilia Hallberg Berndtsson, Marcus
Frej, Anna Fernebro, Conny Lavin och Johan Hallberg Berndtsson


Tunneln under Österleden

2021-02-10 10:59

Sedan cirka 3 veckor är tunneln under Österleden översvämmad.

Cyklister och fotgängare får gå över Österleden och järnvägsspåren.
Alternativet är övergångsstället vid Willys eller att köra via hamnen.
Tyvärr händer inga åtgärder.

Peter Söderkvist


Inför en (o)vanlig valrörelse: y = KD+V+S+C+L+M+MP+SD

2021-02-10 09:48

Det ser ut som en lektion i matematik för oss på läroverket (reallinjens matematiska gren). En ekvation med nästan oändligt många obekanta.
Man får vända sig till Danmark för att slå det rekordet. Men så är ju debattklimatet där lite annorlunda än här.
Corona – ett virus – har slagit till som något av en ”femtekolonnare”. Vad blir läxan, hemläxan eller lärdomen av det som inträffat?
Nu är vi avskurna från Köpenhamns nöjesliv. Det slår hårt mot mig personligen. När jag satt där på Café Royal (Hotel Royal), blev många idéer kläckta!
Men nu? Vad fan!? för att citera ur ett Lundaspex. Hur många partier får vi i Sveriges Riksdag efter nästa val? Med nya reserestriktioner så håller Lövén (S) kontrollen över maktspelet.

Tommy Jonasson
Civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Vaccination mot covid 19 . Planen är inte synkad mot vaccinet

2021-02-05 17:31

Nu vaccineras personal på boende, sjukhus, etc. De får väl då Pfizers vaccin, eftersom Astras vaccin kom in i bilden senare. Denna grupp kunde ha fått Astras vaccin, eftersom det också hindrar smittspridning

Senare ( i mars ??? ) skall vi i 70+ vaccineras. Då börjar Astras vaccin rulla in i stor skala och det skall vi inte ha, eftersom det kanske inte fungerar på oss. Så det finns kanske inget tillgängligt vaccin, när det är vår tur !
Vore det inte bättre att planera efter vaccinet och inte bara tidpunkten ?? Hur skall det fungera.

Björn O Persson


Våra elever tillåts inte bli mätta

2021-02-05 12:28

Pandemin har ställt till med mycket besvär i hela samhället, och inte minst i skolverksamheten. Idag vet vi politiker inte hur skolbarnen har det. Det är länge sedan vi fick vara ute i verksamheterna. Det jag med all säkerhet vet, är att målet för den styrande Treklövern i Landskrona stad är att spara 23 miljoner inom skolan.

Anledningen till att jag uppmärksammade besparingarna på skolmaten, var att en anonym lärare hade uttalat sig i tidningen, och hans fråga löd:
Är det rimligt att vi lärare ska behöva skälla på våra hungriga tonåringar att inte ta mer än tvåfiskpinnar eller sex köttbullar, när det väl serveras mat som är deras ”favorit”?

Som kommunpolitiker samt kommunstyrelse 2:e viceordförande kände jag mig skyldig att agera på detta. Jag blev självklart orolig efter lärarens påstående att barnen inte att får samma mängd med mat som de fick innan.

Med all respekt för våra tjänstemän Christian Dahl, förvaltningschef teknik-och fritidsförvaltning samt Fredrik Menkus Wegbratt, förvaltningschef utbildningsförvaltningen förklaring att det inte görs några besparingar på mängden eller innehållet i skolmaten.

Så då har den anonyma läraren fel eller det är kanske så att fel signaler går ut till måltidspersonalen.
Men det jag vet är att Treklövern lagt en besparing på 23 miljoner på skolan och därav 8 miljoner på skolmaten.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)


Covid-19 vs kriminaliteten

2021-02-04 16:18

Bra initiativ Torkild, att redovisa dessa siffror om Covid-19, som du gör på din fb-sida. 

Men dessa siffror kommer inte i närheten av det enorma utanförskap vi har i Landskrona!
Vilket i sig leder till den stora kriminella gängverksamhet det finns i stan.
De som vägrar se detta samband, lever inte i ett engagemang för Landskronas utveckling.
(Se hur utvecklingen sker i Hbg, Landskrona står på tur.)

Det finns inte ord för, hur negativt detta är för Landskronas framtid.
Dessa kriminella småpåvar tar livet av fler än vad COVID-19 gör!

Framförallt förstör de oändligt många fler människors liv, oavsett dödlig utgång.

Inser Du hur det ser ut med den kriminella verksamheten i Landskrona?
Eller man måste blunda för detta, precis som man måste acceptera att det är inte mycket man kan prestera inom överskådlig tid via politiken!?

Hade uppskattat ett svar från dig Torkild.
Vet inte hur många gånger jag vädjat till dig, angående hur Landskrona mår och förväntningar på samarbete med invånarna!? Utan svar.

Vänligen återkom för en öppen och kreativ diskussion.

Tänk, det är så lätt att tappa verklighetsförankringen när man tvingas brottas med en massa byråkratiska hinder. Men, då ska man veta, att de som satt upp hindren är allt som oftast tjänstemännen i den kommunala apparaten. (För att underlätta för sig själv och sina beslut)

Du har tagit många bra och positiva beslut för Landskrona, men det räcker inte. Du kan inte bara vädja till de bäst ställda, där finns ett stort missnöje i övrigt.

Dessutom hade jag önskat ett mindre antal ”kommunala aktiebolag” och ett större samarbete med näringslivet. Då menar jag i första hand småföretagare. Det finns inte mindre än, över 2000 småföretagare i Landskrona. Som inget hellre velat än att varit en  del av Landskrona!
Tyvärr har inte Landskrona stad någon tradition att kommunicera med småföretagare.
Detta vet jag av, dels egen erfarenhet under mer än 30 år och av alla de kollegor jag har inom näringslivet.

För oss småföretagare är det ett komplex problem. Vi har varken tid eller resurser att få kommunen att förstå, hur mycket vi kan bidra med!
Detta borde varit ett självklart mål och drivkraft inom Landskrona stads tjänstemannasektor.
För det är just tjänstemännen vi möter och helt klart upplever, styr stadens utveckling.
Så länge De inte inser hur mycket Landskronas småföretagare kan bidra med, tillsammans med kommunen, kommer vi aldrig att kunna skapa en ”vi-känsla” och stolthet i Landskrona! Sanna mina ord.

Tommy Ericsone
Landskrona ambassadör.


Studier eller inte...

2021-02-04 10:46

– Inser Landskronaborna vad det innebär att staden inte sett om sitt hus och erbjuder våra ungdomar ett adekvat utbud av gymnasiestudier, tillika universitetsstudier i Landskrona!?

Detta är katastrofalt. Att Landskrona är en arbetarstad är sin sak, men det var Malmö och Helsingborg också.
Skillnaden är att de har förstått hur mycket den yngre generationen betyder för tillväxten!
Både Malmö och Helsingborg har insett värdet i att samarbeta med universitetsstaden Lund.

Varför då?
Jo för att man inser att en puls av ungdomar som bedriver studier, och som uppehåller sig i centrum, tillför staden en livsgnista!
T.o.m. våra äldre människor rör sig gärna i ett centrum där unga glada människor uppehåller sig. Det påminner dem om sin egen ungdom.
Dessutom kommer dessa ungdomar att få sin praktik i något av Landskronas företag. De kommer förmodligen att träffa en kärlek under studietiden. Vilket med stor sannolikhet innebär att de kommer att ”sätta bo” i Landskrona med omnejd.

Som det är nu, reser våra ungdomar till, i första hand Lund, Helsingborg och Malmö för att studera.
Landskrona går miste om deras studiepeng, som är drygt 100.000)/år och får betala deras resor till och från skolan.
Detta tycker skolnämnden ”är bra, för det är billigare än att bedriva studier”…

Vissa skulle behöva en lektion i samhällsekonomi!

Idag blir kan deprimerad när man promenerar i stan! Så vida man inte går en runda runt lunch. Då är där en del personer som fortfarande stödjer sina restauranger.

Hur ser du Torkild och Liberalerna på detta?

Tommy Ericsone
Ambassadör af Landskrona


Alla äldre är värda en jämlik vård och omsorg av hög kvalité

2021-02-02 09:41

Landskronas äldre är alla värda en äldreomsorg av hög kvalité. Även kommunfullmäktige har i sin vision slagit fast att Landskrona stad skall tillhöra de 25 % bästa kommunerna när det gäller kvalitén i äldreomsorgen.

Hur ser det då ut i dag. Socialstyrelsens brukarundersökning visar att staden är långt ifrån den visionen.

Hemtjänsten har under många år legat under rikssnittet, våra kommunala särskilda boende ligger över rikssnittet men de privata ligger långt under rikssnittet. Totalt ligger staden under rikssnittet.

Bryter man ner siffrorna till enhetsnivå ser man att kvalitén är väldigt olika. Bengt som bor på Ven har lyckan att få hemvård där 100 % är nöjda, medan Ellen som bor i centrum, har en hemvård där bara 67 % är nöjda. I stadens kommunalt drivna boende bor Märta, där är 93 % nöjda, i de privata bor Simon, där är bara 53 % nöjda. Alla är de invånare i Landskrona och alla har rätt till samma vård och omsorg.

Vi Socialdemokrater anser att en jämlik vård och omsorg är viktigt och kan inte accepterar att det är så stor skillnad på den vård man får, beroende på var man bor.
I stadens budget har Treklövern lagt en 15 miljoner stor besparing på Omsorgsnämnden. Treklövern avslog Socialdemokraternas förslag att ta bort den besparingen.
Så trots sina stora visioner satsar man inte på kvalité eller en jämlik vård och omsorg.

Omsorgsnämndens Socialdemokratiska grupp
Eva Örtegren
Bengt Karlsson
Annette Nilsson
Rafael Bakrawi
Lamees Ar-RawiFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser