PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Höjden av överdrifter

2018-11-20 15:18

Det är inte utan att man drar på smilbanden när man läser vissa inlägg här på Planket. Ord som ”hat”, ”odemokratisk” och uttryck som ”springa i ledband” används för att beskriva en lokalpolitiker som tog Grand Slam i kommunvalet i Landskrona. Är det någon som ger bilden av förakt och hat, så är det snarare så att det är debattörerna här som inhyser den typen av känslor.

Sen ska kanske S i skrivande stund passa sig för uttryck som omfattar odemokratiska värderingar och hat. Framförallt i Skåne där det nu uppdagas om rasism, antisemitism, homofobi, förtryck och hat inom SSU.

Precis som debattörerna skriver att S inte drömmer att arbeta tillsammans med L på riksplanet, så måste det motsatta vara lika godkänt. Lika demokratiskt. L har, likt det ni skriver om S, en egen politik att lägga fram. Den är inte direkt harmoniserad med S och därför söks andra alternativ i första hand. Det är inte rymdforskning. Det är demokrati.

Att reagera med bestörtning för att andra partier inte lägger sig platt för stora starka S skulle kunna uppfattas som odemokratiskt?

Vi kan väl ta ett exempel om konsekvensanalys. Ni skriver att Strandberg fått så stor tuppkam att han nu tror att han ska styra upp riksplanet också och bestämma att alla L och C-politiker ska tycka som han. Denna bedömning antar jag att ni gör ni baserat på en insändare av Strandberg som publicerats i SvD 12/11. Där han för fram sin åsikt.

Så, med det sagt, ska vi nu tolka det som att Lena och Håkan med sin insändare ska bestämma vad alla L-väljare i Landskrona ska tycka? Eller för ni också fram en åsikt?

För att kommentera er analysförmåga kring valresultatet, så kommer här lite fakta:

  • Regeringsalternativet M-KD är inte M-KD-SD (bla bla passivt stöd bla bla .. är fortfarande inte M-KD-SD som regeringsalternativ)
  • En majoritet av svenska folket röstade mot en S-ledd regering
  • S-C-L-MP får inte heller majoritet (troligt scenario är att M-KD-SD skulle rösta mot, därmed sätter sig S-C-L-MP i en sits där man förlitar sig på V som ni beskriver som historiskt odemokratiska)

Vi kan prata om ansvar för Sverige och blocköverskridande samarbete, vilket många gör, men ingen verkar vara villig att ge upp sin position. Att spä på denna osämja mellan partierna ser jag som högst oansvarigt. Det som inte verkar gå hem hos någon av de sex riksdagspartierna utan tvivelaktig bakgrund är att detta bidrar till extremism och populism. V och SD sitter och gnuggar händerna och väntar på nyval.

Sluta polarisera, höj nivån på inläggen genom att använda en sundare retorik och föreslå istället gemensamma lösningar om ni vill komma någon vart. Annars bidrar ni till detta ”hat” mellan partierna ni pratar om. Prova att sträcka ut en hand och beskriv istället områden där partierna har liknande syn, som en grund att stå på för ett framtida samarbete.

Johan Laurin
(opolitisk och trött på polarisering)


Är S alldeles för demokratiskt för Strandberg?

2018-11-20 11:14

Vi kan inte låta bli att reagera på de artiklar som publicerats om de “tunga L-politiker”, till exempel Torkild Strandberg i Landskrona, som protesterar mot att L ska göra överenskommelser med S.

Vilka alla de tunga L-politikerna är framgår inte i de artiklar vi läst och det beslut som tagits. Men L är ju ett “tungt” parti i Landskrona med Torkild Strandberg i spetsen.

Klart är att Strandberg hellre väljer att samregera med SD, vilket han gladeligen gjort och gör i Landskrona.

Vi undrar varifrån detta hat mot socialdemokrater, som bland annat Strandberg ger uttryck för, kommer. Socialdemokraterna är och har alltid varit ett demokratiskt parti med en humanistisk grundsyn. Arbetarrörelsen uppstod förvisso ur liberalismen och L borde därför kunna dela samma värdegrund, det vill säga den humanistiska och demokratiska. Uppenbarligen delar inte Strandberg och hans konservativa falang denna grundsyn. Utan delar hellre åsikter och värderingar med Sverigedemokraterna, som har en ultrakonservativ syn på samhälle och människor.

L i Landskrona har ett stort väljarantal och är styrande där. Vilket har gett Strandberg så stor tuppkam att han nu tror att han ska styra upp riksplanet också och bestämma att alla L och C-politiker ska tycka som han. Och rösta för en ultrakonservativ högerregim med M-KD-SD och köra över vad en majoritet av svenska folket röstat mot, nämligen en SD-regering. SD är i mångas ögon ett högerpopulistiskt och fascistiskt parti. Vilket inte verkar störa Strandberg.

Strandberg glömmer att på riksplanet är L ett parti med lågt väljarstöd ( i nuläget mycket lågt) och många av L-väljarna springer inte alls i Strandbergs ledband. L (med Strandberg i spetsen) kan således inte diktera villkoren för svenska folket och demokratiska partier som S-C-MP och förhoppningsvis majoriteten av L.

Det är dessutom så att vi socialdemokrater inte går omkring och tror och hoppas att L och C ska se oss och att vi har en högsta önskan att samregera med L. Vi har nämligen en egen politik vi vill lägga fram, men dagens politiska läge kräver en kompromisslösning. En lösning med bred demokratisk samsyn och med gemensamma grundläggande värderingar trots olikheter i många frågor. I en sådan regeringssamverkan kan inte SD, KD och knappast M komma ifråga eftersom de eftersträvar en mer konservativ grundsyn på samhället.
Så bort med tjurighet och orimliga maktanspråk och fram med samtal och
kompromissvilja Strandberg!

En S-C-L-MP-regering får 167 mandat mot M-KD-SD:s 154 och behöver alltså inte aktivt stöd av V, ett parti som historiskt sett har haft en odemokratisk grundsyn. Men M-C-L-KD behöver aktivt stöd av SD, som trots namnet, har djupt odemokratiska rötter.

Pehr T Ohlsson ( HD 18 nov 2018 : Och fronten höll ) har helt rätt när han säger att “den anständiga delen av borgerligheten”, dvs den demokratiska, röstade bort Kristersson och hans ultrakonservativa regeringsförslag.

Vi tvivlar starkt på Strandbergs syn på demokrati och på hans grundläggande värderingar. I politiken bör samförstånd och politiska samtal av demokratiska skäl ligga till grund för beslut. Hat får inte styra i viktiga frågor. Vi undrar också om de borgerliga politiker som samregerar med dig, t ex i Allianspartierna, SD och MP också drivs av detta odemokratiska,omogna och grundlösa hat.

Ligger Strandbergs önskan (se Hd:s intervju med TS innan valet) att alltid få bestämma själv och hans driv efter makt bakom hans rädsla för ett demokratiskt parti?

Lena Nilsson
Håkan Lans


Hemvården i Landskrona

2018-11-19 09:12

Det var glädjande att läsa Stefan Olssons insändare angående hemvården och att någon politiker tänker på alla de som dagligen sliter för att göra livet bra för våra gamla, de ska hedras. Men värt att notera är att hemvården i Landskrona Stads regi har djupare problem än vad som nämns. Dålig arbetsmiljö, stress, bristande förståelse och i en del fall ren inkompetens hos ledare är bara några exempel.

När en anhörig till mig tog upp att schemat inte tillåter toalettbesök eller att lunch inte hinns med regelbundet blev svaret från arbetsgivaren Landskrona Stad att hen inte fick jobba kvar och ska förflyttas. Återigen ser vi hur repressalier används mot de som påtalar sin arbetsmiljö och man blir behandlad som skräp.

Tyvärr verkar inte Omsorgsförvaltningens chef, stadens HR-chef och ledande politiker förstå vad de egentligen håller på med, nämligen att tydligt bryta mot arbetsmiljölagen etc. Så jag uppmanar er som jobbar inom hemvården att stå upp för era rättigheter och högljutt påtala det som sker. Facken verkar helt ha resignerat, kanske inte konstigt när samma individer sitter i decennier som lokala ordföranden. Detta är framförallt om något en kvinnofråga, en fråga om respekt för en hel yrkeskår. Stå på er och låt oss hoppas ni och er situation snart blir uppmärksammad på högre nivå hos myndigheterna. För på det lokala planet är det i regel bara munväder.

Fredrik Rosengren


Dåligt resultat för Landskronas hemvård - men det finns lösningar

2018-11-13 14:15

Varje år gör socialstyrelsen en landsomfattande undersökning, där den upplevda nöjdheten bland dem som bor på våra äldreboenden och dem som har hemtjänst.
Resultaten för våra äldreboenden är goda – vi ligger en bra bit över riksgenomsnittet när det gäller sammantagen nöjdhet.
Tyvärr gäller inte detsamma för vår hemvård. Endast 82% av våra brukare är nöjda med hemvården vilket ska jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 88%. Siffran för Landskronas hemvård är ännu sämre om vi inte räknar med den dominerande privata utföraren, Aktsam, som har 91% nöjda brukare. Det mest alarmerande är att siffrorna inte går åt rätt håll. För varje år får vi allt sämre resultat. Denna nedåtgående spiral måste brytas.

En viktig åtgärd är att konkurrensutsätta tvätt och städ, vilket vi Sverigedemokrater föreslår i vår budgetskrivelse för 2019.
En sådan åtgärd skulle ha flera fördelar. En undersköterska är inte utbildad för att tvätta och städa, vilket för närvarande ofta ingår i deras arbetsuppgifter hemma hos brukarna. Undersköterskorna skulle då få koncentrera sig på de arbetsuppgifter som de har utbildning i, nämligen vård och omsorg. Detta skulle i sin tur medföra att yrket blir mer attraktivt. Brukarna framför ofta klagomål på just tvätt och städ, vilka sannolikt skulle minska om vi låter företag som är professionella och har utbildad personal överta dessa uppgifter.
Vi Sverigedemokrater kommer aldrig acceptera att Landskronas hemvård har en lägre kundnöjdhet än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Dags att ta bladet från munnen

2018-10-26 14:01

Medeltiden var en mörk tid! Det var krig och elände. Oliktänkande torterades och dödades under de mest bestialiska former. Framför allt kvinnor behandlades förfärligt!

Vår nuvarande utrikesminister Margot Wallström beskrev Saudiarabiens  behandling av oliktänkande för ett par år sedan som medeltida! Svenskt Näringsliv reagerade med stor ilska…mot Margot. Det skulle skada svensk handel om hon inte kröp till korset och bad om ursäkt!

Nu har en journalist dödats på Saudiarabiens konsulat i Istanbul . Hela världen har regerat… men Svenskt Näringsliv är tysta eller så viskar de ut sina fördömanden så tyst att ingen hör dem – Det kan ju skada handeln (vinsten)!

Nu är det väl dags att ta bladet från munnen och spotta ut sitt förakt mot diktaturens kreatur – Tänk på Olof Palmes tal om bombningar och övergreppen i Vietnam!

Håkan Lans


Absurt att åter flytta hemlösa till industriområdet!

2018-10-23 15:22

Under mandatperioden 2003-2006 var hemlöshet ett allvarligt problem i Landskrona. Dels hade hemlösheten ökat rejält och dels jobbade inte kommunen på rätt sätt för att vara de hemlösa behjälpliga. Kommunen hade en katastrofalt undermålig husering av hemlösa på ett fallfärdigt akutboende på Industriområdet. På den tiden var jag ledamot i stadens nämnd för sociala frågor. Med anledning av att hemlöshetsfrågan då hade uppmärksammats i medierna, bestämde vi oss i nämnden för att göra studiebesök på plats på akutboendet på industriområdet för att med egna ögon se vad som egentligen försiggick på boendet.

Inledningsvis låg boendet på industriområdet. Ett område som människor av förklarliga skäl inte bosätts i. Boendet var fallfärdigt, det var smutsigt, rummen ovårdade, sängarna var misskötta, skumgummimadrasserna var trasiga efter att någon dragit av bitar från dem. Det som skulle föreställa ett kök var ett minimalt och orent pentry med en kokplatta. Lokalerna var inrökta, duscharna var öppna mellan kvinnor och män och ingen integritet fanns överhuvudtaget. Den övervägande majoriteten som bodde på akutboendet hade åtminstone en av de tre diagnoserna alkoholism, narkotikamissbruk eller det som i dag kan betecknas som psykisk ohälsa. Den närmaste vägen in till centrum gick över järnvägsbron som leder till Systembolaget. Alla politiker i nämnden, inklusive de styrande socialdemokraterna förfärades över hur boendet såg ut och alla var överens om att något behövde göras.

Min dåvarande partikollega Cecilia Brorsson (M) och jag som då var i opposition skrev en motion till kommunfullmäktige som syftade till att flytta akutboendet till mer ändamålsenliga lokaler bland annat med närhet till arbetsförmedling, socialtjänsten och andra mer ändamålsenliga attribut. Under den dåvarande kommunstyrelsens ordföranden Niklas Karlssons (S) ledning bifölls motionen i kommunstyrelsen och sedan även i kommunfullmäktige. Och även om det tog sin tid att få tjänstemännen i förvaltningen att göra som politikerna ville och flytta boendet, och det blev en kostsam flytt, så blev det en flytt.

När jag nu läser att kommunen på nytt bestämt sig för att husera hemlösa på industriområdet förfäras jag över denna historielöshet som tillåts upprepas. Det är inte ens 20 år sedan vi huserade hemlösa på industriområdet. 2000-talets fattighjon. Och nu vill kommunen åter gömma undan hemlösa på industriområdet. Detta är oroväckande! Det verkar finnas något ruttet med människosynen inom Landskronas sociala arbete.

Marko Huttunen (C)


Alla kan inte bli akademiker!

2018-10-23 15:07

Nej, förvisso är det så men jag tror inte Landskrona skulle må dåligt av lite mer än allmänbildning.

Jag tror att Landskrona skulle bli mycket mera attraktivt om vi hade någon form av högre utbildning allt ifrån gymnasieutbildningar till eventuella högre!
Jag vill koppla det till innerstans affärer:
Jag gick själv på ”Läroverket” , fyra år i realskolan och två år på gymnasiet.
Det var otaliga raster, håltimmar och eftermiddagar som Rentzes och Larssons Musikhandel, Dahlbergs, Bröderna Johansson, Reinholds, HerrCenter, Ewas mode, EPA, Tempo, Domus, Lindells konditori , Wivex, Nannas, Kapp Ahl, Törnkvists bokhandel mfl butiker och caféer , ingen gömd – ingen glömd, fick besök av oss!

Vi handlade, vi fikade och pluggade osv!
Jag har bott i Halmstad 40 år och såg vilket uppsving affärslivet fick när högskolan kom till byn! Både butiker i närheten men även totalt!

I Landskrona dör innerstan. Utbudet, för utom matställen, är minst sagt litet!
Torghandeln liknar mer en loppmarknad än ett levande torg! Jag förstår att stans minskade utbud och minskad konkurrens gör att barnfamiljer och andra hellre handlar på torget än i de få, relativt dyra butikerna som finns.

Vi har, än så länge ett elitlag i fotboll men att köpa fotbollsskor går inte.
Åter till studenterna – Jag tror att vi studenter var en viktig grupp för handlarna i stan och jag tror att när vi förflyttades ut på landet (Gullstrandskolan) så började butiksdöden i innerstan.

Jag tror att det är bra för stan om man höjer statusen för att studera genom att ha bra/bättre gymnasieutbildningar kanske t om högskoleutbildningar i Landskrona.
Våra ungdomar åker till Lund, Helsingborg och Malmö för att studera och jag tror oxå shoppar innan de åker hem!

Satsa på studenter innan det är försent!
Glöm inte alla andra – Vi är alla viktiga!

Håkan Lans


Dröjsmålsräntorna tickar

2018-10-15 09:57

I några inlägg här på Planket har jag varnat för den s.k. ekonomiska utvecklingen. Bl.a. påpekade jag före valet förra månaden att folk som inte klarar av att betala sina räkningar i tid kan tvingas betala dröjsmålsräntor i nivån 20 – 30 %. Jag har inte fått så mycket reaktioner men i vart fall har en bostadsrätt i Norra Borstahusen hyrts ut. Det har jag varit med om flera gånger – när ekonomin krisat.

Någon tycker att mina synpunkter är knäppa. Vi som varit med i stridens hetta blir ju såna.

Få vill prata om finanskriser. De som var med och fick stryk, börjar om sina liv på någon annan plats – migration är ordet!

Nu ser jag gamla hyresgästers barn bli tvångsintegrerade i svenska regler när deras lån förfaller till betalning. De har blivit gäldenärer, kanske på livstid. En stämningsansökan blir som en utvikning i bästa FiB-aktuellt stil. När nu unga killar och tjejer jagas av delgivningsmän blir situationen ohållbar – 30 % i dröjsmålsränta – nu har vi passerat anständighetens yttersta gräns.

I den politiska debatten intar dessa ungar nu första plats. Hur ska en ny regering kunna hantera detta? Hjälper bidragstak, enkla jobb och skattesänkningar? Trist läge men också lite kul att möta upp i domstolar och få debattera oseriösa avtalsvillkor – läs dröjsmålsränta á la 30 %. Varför inte låta hålla förhandlingar i den saken i Landskrona, på Rådhusets juridiska avdelning? Jag har varit där förut.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Landskrona går bra, trots att BoIS riskerar att åka ur

2018-10-09 10:38

Uttrycket ”När det går bra för BoIS så går det bra för Landskrona” är ett känt uttryck i Landskrona och under många årtionden så stämde det också. Landskrona BoIS framgångar hade en förmåga att göra varvsnedläggningar, hög arbetslöshet och ökande otrygghet något lättare att uthärda. Stoltheten för staden var nära kopplat till den svartvita tröjan. Det behövs inte längre på samma sätt för Landskrona har börjat resa sig tack vare Treklöverstyrets fokuserade arbete.

Verklighetsflykten som fotboll kan ge är unik. Jag minns själv hur jag som barn stod på ståplatsläktaren på Landskrona IP och sjöng med i ramsorna och jublade när Håkan Söderstjärna, Alexander Farnerud och alla de andra boisarna tog Allsvenskan med storm. Samtidigt var staden Landskrona inne i en djup kris. Hög arbetslöshet, brottslighet och dåliga skolresultat präglade vardagen och spiralen gick allt djupare neråt.

Ungefär samtidigt som Landskrona BoIS åkte ur Allsvenskan så började vändningen för Landskrona. Treklövern tog över Landskrona 2006 och påbörjade ett målmedvetet arbete att sänka arbetslösheten, ta itu med brottsligheten och höja skolresultaten. Landskronas situation var allvarlig och det kommer ta många år innan årtionden av vanskötsel är åtgärdade.

DSV, Norra Borstahusen, upprustningen av Öster, samarbetet med polisen, etableringen av Internationella Engelska Skolan och ökande skolresultat är bara några av exemplen på att Landskrona är på rätt väg. När jag idag möter Landskronabor så håller de huvudet högt och är stolta över sin stad. Det var ingen självklarhet för tolv år sedan.

Nog för att uttrycket ”När det går bra för BoIS så går det bra för Landskrona” är ett tydligt tecken på hur mycket stadens lag betyder för Landskrona, men jag är glad att det numera inte står och faller med BoIS framgångar huruvida vi kan känna stolthet för Landskrona. Jag hoppas att de nästkommande fyra åren ska ge Landskronaborna ännu fler anledningar att vara stolt över sin stad.

Med det sagt så hoppas jag så klart att BoIS håller sig kvar i Superettan. Heja BoIS!

Erik Raita
Landskronabo i exil och tidigare gruppledare för Moderaterna i Landskrona


Ja, det är lönt!

2018-10-05 09:46

Svar till Johan Laurin.

Vi få nog gå tillbaka till valnatten 2014 – Fredrik Reinfeldt meddelar sin och Alliansens avgång eftersom Alliansen fått färre röster än det rödgröna blocket! Han räknade in V i det rödgröna blocket och därför avgick han! Jag ser ingen skillnad nu – Det rödgröna blocket är större än Alliansen! Alltså borde det rödgröna blocket fått sitta kvar. Med vi har SD som då Alliansen tar hjälp av för att rösta bort regeringen Löven. Fullt logiskt får då Kristersson i uppdrag av talmannen att komma med ett regeringsförslag.
Problem: Centern och Liberalerna har sagt i god tid innan valet (precis som Löven om block överskridande regering) att de inte tänker på något sätt medverka till en regering som aktivt eller passivt stöd av SD!
Jag och många med mig vet precis var vi har SD. Det är inget anständigt parti. Tyvärr kan man inte säga  att alla Allians partierna vet detta.
Annie Lööf har tagit klart avstånd och desamma gäller Jan Björklund men vad är deras avståndstagande värt?
Jag tror att de menar allvar och med tanke på det komplicerade läget så borde vi få en blocköverskridande regering!
Jag hade hoppats på en klar och tydlig absolut majoritet för S men den tiden är uppenbarligen förbi.
Är det lönt? Ja, jag tycker att det är väldigt lönt att i demokratins anda tycka till framför allt för oss på vänsterkanten. Vi har en press som till stora delar har en annan politisk hemvist än jag och många andra har!
Du borde veta att MP:s tillbaka gång säkert beror på en del ”skandaler” som partiet varit inblandat i.
Det är oxå så att i dagens politiska läge så måste ALLA partier kompromissa!
Vår demokrati är inte ens 100 år gammal! Mormor och Farmor hade inte ens rösträtt när de var tjugo!
… o så något helt annat: Heja BoIS!!!

Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser