PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Slutreplik - Lika lön för lika arbete

2020-11-09 10:21

Socialdemokraterna , genom Jenny Tillander, ställer frågan om jag (och antagligen andra som inte är Socialdemokrater) är för ett jämlikt och jämställt Landskrona.

Ja Jenny , det enkla svaret är att det är jag.

Och för att det inte skall finnas några ytterligare tvivel eller missförstånd så är jag även för frihet, jämlikhet och broderskap (samt systerskap och övriga genusformer).

Som Sekulär Humanist ligger det i mitt DNA att man utgår från att människans förnuft, frihet och ansvar banar vägen för en bättre värld.

Det är olyckligt att Socialdemokraterna låter påskina och insinuera att jämlikhet och jämställdhet är något som bara tillhör dom.

Jag vågar påstå att vi alla har det som en bärande norm , om man bortser från viss religiös extremtolkning.

Mvh//Tony Petersson (L)


Covid-19 så var det för mig

2020-11-05 15:12

Lycklig som en gris i ett gyttjebad har jag hunnit ut på det jag hoppas är andra sidan. 21 dagar senare. Känner jag nästan igen mig. Trött som ett gammalt snöre men ändå… hörde att det på allvar finns folk som menar att det är hittepå.
Jag önskar det vore så. Här är en liten lägesbeskrivning av min Corona som jag skrev för runt 10 dagar sen. Just hemkommen från infektionskliniken i Lund. Läs om du orkar… Covid-19.

Hur det känns? Som en dyr inställd karneval? Som en vanlig förkylning? 
Det är förstås olika. Det här är min upplevelse. 

Vi har kamperat ihop i dussinet dagar nu Covid och jag.  Jag har på alla sätt försökt att bryta upp från vår relation men inte lyckats helt. 

Förhoppningsvis har det värsta varit men än känns det som om jag svalt en gungbräda i neverstop-mode. Huvudvärken som nu är uthärdlig var i flera dagar intensivare än 8 baksmällor från kräftskivordeluxe. Gånger 12.  Kroppen skrek i en vecka som efter en runda med benknäckargänget. Vanvettet försökte tränga sig ut men orken fanns inte. Orken är fortfarande väldigt begränsad. Och sitter  på gungbrädan.  Just nu är det fötterna som brinner inuti och vaderna som krampar. Den höga febern fick mig att tuppa av och falla – med skallen först – ner i klinkergolvet. Fem dagars omsorg på infektionskliniken och lite syrgas. Sen blev det inplastad hemfärd till stället jag inte trodde jag skulle få se igen.

Jag har haft en jkla tur även om det kan gå galet än.

Med Klingonpanna, regnbågsfejs, Magooögon återvänder jag sakta till det som kommer att bli livet efter. Det liv där jag tacksamt vill ta emot varje dag jag får och göra det bästa jag förmår med den. Måtte jag aldrig glömma! 

Det här vill du inte ge till varken vän eller fiende. 

Sprita &  avstå det omåstliga.

Ta hand om dig. Annars gör kanske Covid-19 det. 

Connie Mantrell


Landskrona är och skall förbliva en kolonistad

2020-11-05 13:25

Med undantag av  språket, heder åt Janne Svensson. Det började med brevduveklubben, och så förgiftade kommunen Kopparhögarna – och nu Östervång. Varför vill kommunledningen förstöra på detta viset för andra?

Jag har aldrig själv haft någon koloni, och lär inte skaffa en heller. Men det hindrar mig inte från att begripa att dagens kommunledning måste bytas ut! Under 56 år har jag aldrig hört någon Landskronit som vill ta bort koloniområden. ALLA kolonister i stan måste sluta sig samman. Och visa sitt förakt mot sabotörerna!

Att hitta mark att bebygga är väl inte så enormt svårt, ändå?

Slå samman Tranchellsgatan och Österleden till en boulevard (som flyttas något norrut.) Två parkeringsgator  på vars en sida av huvudgatan (som får namnet Tranchellsgatan). Med mycket trädplantering.
Dra sedan in ett vattendrag från hamnen (eller återställ den igenfyllda delen av hamnen och vänd sedan kanalen österut bort
till Infarten. Och plantera runt denna kanal.
 
Så bebygger man U -formade kvarter 3 våningar (men husen skall se olika ut) längs hela södra sidan av “nya Trachellsgatan” , mellan gamla stationen och Infarten.
Öppet mot söder, vattendraget och grönskan. Bakom denna bebyggelse följer så en kanal samt planteringar. Ett par småföretag får flytta.
 
Jag har på denna plats tidigare presenterat ett förslag med en hamnbassäng för syns skull (som avgränsning till Supra)
Och kvartersbebyggelse söder om centrum. Vidare finns det åkermark söder om ICA Kvantum. Och på vänstra sidan av vägen ut åt Häljarp.
 
Fastigheterna som byggts där Pilängstorget låg är verkligen FULA. Gråa, gråa och bara gråa.
Kommunledningen bör åka till Berlin för att studera arkitektur ! T.ex. längs Schönhauser Allé och Kantstrasse.
 
Pontus Eriksson


Svar till Tony Petersson (L)

2020-11-04 14:10

Svar till Tony Petersson (L)

Lika lön för lika arbete
När det gäller stadens stadsdirektörers löner så är det vi politiker som ska fastställa villkoren. I den aktuella frågan har kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L) ensidigt dikterat utan att frågan fått diskuterats.

Jag håller med dig i en del av det du säger men den nya stadsdirektören fick ju jobbet för att kommunstyrelsens ordförande ansåg att hon skulle vara bäst och därför fick ju förra stadsdirektören lämna sitt uppdrag men med bibehållen lön.

Vi har fått svaret  varför.
– Han var inte lämplig som stadsdirektör med den nya inriktningen, vägval 2020.

Kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L) erbjuder ett sämre avtal till den nya stadsdirektören som är kvinna och min bestämda uppfattning är att kommunstyrelsens ordförande gör skillnad på män och kvinnors löner.

Kommunstyrelsens ordförande svar på min fråga i måndagens KF blev,
– Ny på jobbet.
Nja, hon var ju bättre lämpad och borde väl rimligtvis ha samma villkor och som biträdande stadsdirektör så är min uppfattning att hon inte är ny på jobbet.

Eller jag ska tolka att arbetar man med välfärdsfrågor så är det mindre värt än näringsfrågorna?

Du ställer frågan om jag hade framfört samma åsikter om den nya stadsdirektören varit en man?

Ja, det är väl ändå rimligt.

Nu tror jag aldrig att det skulle hända….

Slutligen
Vi Socialdemokrater är för ett jämlikt och jämställt Landskrona!

Var står du i den frågan Tony Peterson (L)?

Jenny Tillander (S)


Vägval 2,0 - en sorts fokusering

2020-11-04 10:35

Treklövern, nu fyrklövern, lanserar nu stolt sin nya slogan ”Vägval 2,0”. Där då 2,0 ska syfta på 2020 och låta lite tufft framtidsskapande.
Fyrklövern går nu ut med att detta ”Vägval 2,0” ska innebära en ”fokusering på välfärdsproduktion”, enligt Torkild Strandberg.
För att vi ska förstå hur denna fokusering kommer att se ut gör man besparingar/nedskärningar på 50 miljoner i välfärdssektorn.

23 miljoner på utbildningsnämnden
14 miljoner på omsorgsnämnden
8 miljoner på individ- och familjenämnden

En ny stadsdirektör har anställts som expert på välfärdsfrågor. Nu med något lägre lön än den förra, vilket skulle kunna ha blivit en liten lättnad för oss skattebetalare om vi inte samtidigt hade behövt fortsätta att betala för den förra.

Vi undrar dock över hur en neddragning kan kallas för satsning? Vi får huvudbry.
Men så kommer vi på att den kallas ju inte för satsning utan ”fokusering”. Alltså är fokusering lika med nedskärning, tänker vi. Detta är alltså en fokusering på nedskärning i välfärden! Aha! Nu förstår vi!
Vi har ju i vår enfald trott att välfärd ska man satsa på. Så tokigt det kan bli!

För att få oss positiva till eller glömma bort(?) neddragningarna, förlåt fokuseringen, avslutar Strandberg med en ”absolut förhoppning” om ett kallbadhus. Vilket naturligtvis är välkommet.
Men är en kall avrinning detsamma som hjälp och stöd till vård, skola och omsorg? Nu får vi huvudbry igen!

Lena Nilsson
Håkan Lans


Lika lön för lika arbete 2

2020-11-03 13:36

Hej Jenny, jag såg dit anförande igår på webben under fullmäktigemötet, samt läste det här på Landskrona Direkt

Det är bra att man har som princip att lika lön för lika arbete, och så vill jag hävda att vi har det. Sverige är (ur ett internationellt perspektiv) otroligt jämlika när det gäller lika lön för lika arbete.

Det är ytterst sällan det finns två personer , med exakt lika bakgrund, förutsättningar , ansvar och med samma jobb , som har olika lön.

Det man samtidigt skall ta med sig , som finns inom nästan alla löneavtal , är sådant som typ år i yrket , tidigare erfarenhet , osv. osv.

Två personer som står sidan om varandra och gör samma sak, tjänar ibland olika , hel enkelt för att kan någon som gjort jobbet i 20 år , och har mer och bredare erfarenhet, än någon som är helt ny på jobbet. Sådant brukar, och skall , visa sig i lönekuvertet.

Jag har som då säker förstår, absolut ingen aning hur lön- eller förmånsförhandlingarna går till, men att påstrida att detta är en könsfråga, är nog att skjuta över målet.

Hade du framfört samma åsikter om den nya Stadsdirektören varit en man , men då med de nya lön och anställningsformerna ?

Det hade varit klädsamt om du ville ägna någon minut åt att svara på det.

Mvh//Tony Petersson (L)


Lika lön för lika arbete

2020-11-02 11:54

Det gör mig som Socialdemokrat ärligt förbannad när kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) dikterar villkoren för stadens stadsdirektörer och erbjuder ett sämre anställningsavtal till stadsdirektören som är kvinna än till vår tidigare stadsdirektör som är man.

Lägre månadslön
Ingen löneuppräkning 2021
Ingen tjänstebil
Sämre pension
Sämre fallskärm och med avräkning, vem av samtliga stadsdirektörer som Torkild Strandberg avsatt har fått avräkning? Ingen!

Kommunstyrelsen ordförande gör skillnad på män och kvinnors löner.

Vad skapar detta för signaler i vår stad?
Lika lön för lika arbete, nej inte om du är kvinna i Landskrona.
Vi Socialdemokrater är för ett jämlikt och jämställt Landskrona.

Vad Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande tycker kanske staden får svar på idag när det hålls kommunfullmäktige.

Frågan kommer att ställas till Torkild Strandberg (L)om han tycker man ska ha samma lön för lika arbete.

Jenny Tillander (S)


Besöksförbud, igen!

2020-11-02 09:16

Regeringens Coronastrategi med besöksförbud på äldreboende fr o m mars t om augusti i år, blev en katastrof för de äldre. De som var svaga och sjuka dog på sina äldreboenden, ofta utan en anhörig vid sin sida. Äldreboenden blev en dödsfälla, det var där smittorisken framför allt fanns. Resursbristen på handsprit, visir, munskydd och förkläden var stor. Dessutom fanns inte heller kunskapen om att viruset eventuellt var luftburet och att smitta även sprids av asymtomatiska bärare.

Den 1:e oktober slopades Regeringens besöksförbud på alla äldreboende i Sverige eftersom resursbristen var åtgärdad, kunskapen om viruset var större och besöksförbud upplevdes inhumant mot de äldre Det finns inte heller bevis för att det är anhöriga som drar in smitta på äldreboenden. Nu har Covid-19 slagit till på äldreboende i Landskrona och oron för äldre och sköra hyresgäster är naturligtvis stor hos alla. Av den anledningen har Landskrona stad infört besöksförbud på äldreboende från och med 29:e oktober. Ett förbud som egentligen endast Regeringen kan utfärda.

Vi Sverigedemokrater i omsorgsnämnden anser att besöksförbud är fel väg att gå för att bekämpa smitta på stadens särskilda boende/äldreboende. Att omsorgspersonalen är frisk och inte bär på Covid-19 smitta är helt avgörande för att gamla och sköra ska klara sig från pandemin. Av den anledningen anser vi att det är bättre att kontinuerligt, en gång per dag, testa personalen för Covid-smitta. Ett sådant test tillsammans med ett febertest av personalen bör införas så fort som möjligt så att asymtomatisk smittbärande personal kan sättas i karantän.

Vidare bör vi tillåta besök av anhöriga, visserligen reglerade och med viss restriktivitet, eftersom allt annat är omänskligt och oanständigt mot våra äldre och sköra.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD)
Ersättare omsorgsnämnden


Tjuren Ferdinand tar kolonifrågan i hornen

2020-10-30 14:59

Kollade min krönika häromveckan, Landskrona Direkt hade givit mig epitetet ”stridbar kolonist”. Egentligen är jag som tjuren Ferdinand, vill bara lukta på blommorna (flåt, odla mina grönsaker)! Köpte en koloni, för att förverkliga detta 2018. Då kom dråpslaget: Installera BDT-filter för 15 lakan + 4-5000 i administrationsavgift! Jag som bara har en kran utomhus, utan indraget vatten. Klart man reagerar!

Som jag har förstått det hela, släppte kommunstyrelsen? detta i december 2019 och det blev vedertaget i fullmäktige, januari 2020. Inte nog med detta, beskedet var att ¼ av St Olovs vång skulle rivas för att ge plats åt nya bostäder. 5 år fick man på sig att flytta. Vid nya beslut skulle jag kunna råka ut för samma sak om 5 år. ”Rör på dej, din jävel, och stå inte i vägen för stans expansionsplaner!”

Jag följde hela fullmäktigemötet via webben i januari. Vad jag förstod var det ytterst få av stadens politiker som var insatta i ärendet. Det velades hit och dit och till slut antog fullmäktige alltihop. Ett lamt försök gjordes av Vänsterpartiet som tvärtemot, ville bygga ut koloniområdena.

Nu drar jag paralleller med detta förhastade beslut, med det nyligen uppkomna diskussionsämnet: Blufflådans chefers vara eller icke vara! Niklas Karlsson (S) gick ut idag (läs igår, i förrgår, eller vad f-n, förra århundradet) och poängterade att man minsann förr hade en bred enighet över blockgränserna, i god tid. Man hade samråd, det fanns tid att diskutera. Idag har tydligen detta dragit ut i periferin, om det ens existerar?

Det verkar som ev samråd är borta. Torkild och hans lydpartier domderar! Nyinflyttade klappar händerna! Jävla bra stad, hit flyttar vi. Vad de inte tänker på är att deras efterkommande minns staden från deras ungdom. Då allt var körsbärsvin nere på Halvmånen (Flåt, Lagunen). Vad kommer dagens ungdom att minnas från idag? En expansion av staden som inte tar hänsyn till trivsel för dem som bott här hela sitt liv, som bara tar hänsyn till kommande skattekronor! Här vill jag pepåka att det är inget fel i det, men man måste ta lite HÄNSYN!! Hänsyn till gamla landskronabor och även till kommande generationer. Ett steg i denna riktning är bevarandet av våra koloniområden!

När jag kom tillbaka till Landskrona i mitten på 2000-talet, sade en gammal kompis som jag träffade utanför bolaget: ”Janne, det var minst 20 år sedan, vi går till stadsparken och tar en bier”! Stadsparken, tänkte jag, vad fan är det? Trodde det var i närheten av konsthallen. Han gick före som en guide i min gamla stad. Vi hamnade på GAMLA KYRKANS GRUND. Som det hetat sen dom rev den för sekler sedan! Stadsparken? Sjukt!  Döp om Sandvången till ”Nystad”, tamefan de kan hitta på vad som helst i ”Blufflådan” (stadshuset, reds anm).

För SKOJS skull ger jag de där styrande följande förslag till nya bostadsområden:

Gamla kyrkogården, där Föreningsgatan mynnar ut. Gammalt skit, ut med möget, spara något kors och ställ ut på muséet.
Bygg upp Slottsparken med nya bostäder, lämna något entréplan till ett café, så nostalgiker kan minnas….
Granet? Vafan ska vi med detta jävla område till? Kostar bara pengar i underhåll (Underhåll? Nästan obefintligt! Moderatorns anm!).
Larvi? Vaffan det tog vi ju halva på 60-talet, titta vilka fina hus där ligger nu! Kungar o drottningar, springare och medlöpare.
Icke att förglömma ”Linjen”, herregud…., skulle inte staden kunna dra in miljoner att exploatera det, för bostadsbebyggelse?
Gamla kyrkans grund? I sann Landskronaanda bygger vi upp kyrkan efter originalritningar och anpassar dessa till bostäder. Var det inte en arkitekt som hade samma visioner, vad gäller ”Tuppaskolan”?
Jag bara frågar?

Sist men inte minst! Vi HAR en stridbar kolonist i staden, nämligen Levin, ordförande i Kopparhögarnas koloniområde! Jag står bakom honom. Till politikerna och andra vill jag säga att vid nästa val, kanske det poppar upp ett missnöjesparti?!  Vi kan kalla det ”Kolonisterna”! 1400 kolonister i staden + släkt och vänner. Sen alla andra som är missnöjda med stadens förfall, ur historisk synpunkt…. Bäva!

Janne Svensson


Landskrona Stad = Mjölkkossan

2020-10-23 15:08

Vi vet inte om man skall skratta eller gråta!?
Nu är det dags igen: 520 000kr till Marie-Louise Svensson!
Ännu en gång skall det betalas ut vad som så fint kallas avgångsvederlag!
Lägg därtill drygt två arbetsbefriade månader med full betalning samt arvodet som VD i Landskrona stugby- och campingaktiebolag så får vi plussa på med i runda slängar 150 000 kronor till.
Det rimmar illa med vad ledande politiker på vår lilla klöveräng säger:
Det gäller att få folk i jobb och minska bidragsberoendet!
RÄTT – Men vilket hån detta är mot arbetslösa, sjukskrivna, social – och bostads bidragstagare och andra i behov av olika former av samhällsinsatser!
Vi svor för ett par veckor sedan och vi gör det igen:
Detta är f-n inte klokt!!!

Håkan Lans
Lena NilssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser