PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Fatjon

2017-03-28 09:08

Hej Fatjon Fetaj, 12 år!

Läste din insändare här på Planket 2017-03-20. ”Ska vi alla bli elitfotbollsspelare?”

Du har helt rätt, fotboll är inte hela livet. MEN i Landskrona är det sedan länge fotbollen och då främst Landskrona BoIS som skapat ett slags gemenskap. Matcherna har varit något att se fram emot. Jag spelade själv lite knattefotboll i BoIS då på 50-talet. Det är därför trist att behöva läsa att du mådde dåligt efter träning och matcher. Du får kanske satsa på skolan i stället.

Hur som helst – nu skickar jag bollen till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). Torkild du får fixa några biljetter till Zlatan-matcher med Manchester United åt Fatjon.

Fatjon ska väl inte behöva ha tråkigt och må dåligt!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Svar till Lena Nilsson

2017-03-22 12:11
Lena Nilsson, om du tycker det är så förskräckligt i Landskrona, varför flyttar du inte från stan? Jag, som Landskronit, tycker det är fantastiskt att få uppleva allt spännande, som är på gång. Staden och dess ledning utstrålar en aggressivitet och ett självförtroende, som aldrig förr. Det byggs, det rivs och renoveras. Nya företag etablerar sig. Affärskedjor kommer till stan. Ta av dig skygglapparna.
Björn Lind
 

Tack för maten, den var god!

2017-03-22 11:12

När barnen var små och kom hem från förskolan och fick frågan om hur maten varit under dagen, svarade de alltid under mycket fnissande:
-Tack för maten den var god. Elva spydde, arton dog!

Många år senare bjuder Elsa på kaffe med dopp.
Elsa är en gammal dam som helst av allt skulle vilja flytta till ett äldreboende eftersom hon känner sig otrygg och ensam i sin lägenhet.
Elsa har diabetes och nedsatt syn men anses inte tillräckligt behövande för att få plats på ett äldreboende. Istället är hon beviljad hjälp från hemtjänsten med matinköp en gång i veckan.

På köksbänken ligger nu sju kartonger travade på varandra. Varje kartong innehåller en färdiglagad och fryst maträtt som Elsa fått hem från mataffären med hjälp av personal från hemtjänsten.
På frågan om vad hon tycker om maten så svarar hon: -Tack.., längre hinner hon inte innan känslan att hon ska svara som barnen: -Tack för maten den var god. Elva spydde, arton dog-, infinner sig.

Hade Elsa svarat så, så hade hon haft delvis rätt. Många gamla människor i Sverige är undernärda, det rör sig om ungefär 40% av de äldre, enligt forskningsrapporter.

Men Elsa sa bara:
-Tack…, maten är som den är.

Maten och särskilt nylagad mat är viktig för våra äldre. Därför är det positivt att Landskrona Stads egna äldreboenden dagligen serverar sina äldre nylagad mat från Fröjdenborgs dagcentral.
Brukare inom Landskrona Stads egen hemtjänst har dock inte den förmånen. Sverigedemokraterna vill därför att även dessa brukare ska få samma möjlighet som äldre på äldreboenden har, att abonnera på daglig matleverans från Fröjdenborgs dagcentral.

Gamla människor ska inte behöva sitta med en fryst och industritillverkad matlåda framför sig. Det är alldeles tillräckligt att vara gammal, skröplig och ensam.

Kerstin Stein Sandell (SD)


Det finns värre saker att oroa sig för

2017-03-21 14:26

Läste Björn Linds insändare om det spektakel som kallas Europaspåret och som kostat landskronaborna ett ansenligt antal miljoner på idéstadiet. Antar att du med din insändare vill slå ett slag för dina partivänner och få en chans att lovorda dem?

Du avslutar med att tycka att det är tråkigt att du kommer att vara för gammal för att få uppleva dess genomförande. Men Björn Lind du ska inte vara ledsen över att inte få uppleva detta. Det du ska vara rädd och ledsen över är att bli gammal i Landskrona kommun. För vi ser visst visioner om byggande av tunnel, bassänger och massor av fina bostäder, helst åt de sk kapitalstarka.

Men har man upplevt anhöriga i Landskronas åldringsvård då blir man rädd. Där kan man som sjuk åldring inte få tillagad mat hemskickad och annan hjälp med vardagen kommer från en hemtjänst som går på knäna.

För du hör aldrig Torkild Strandberg och hans vänner i kommunhuset prata om att förbättra för hemtjänstens personal eller bygga servicehus för äldre, de icke kapitalstarka.
Så bekymra dig inte för Europaspåret Björn Lind. Det finns värre saker att bekymra sig om.

Lena Nilsson


Svar till Torkild Strandberg (L)

2017-03-21 14:10

Vi socialdemokrater ville utreda möjligheten att lägga de kommunala fastigheterna i ett bolag men inte i Landskronahem det sa ni nej till. För oss har Landskronahem ett annat syfte än att vara förvaltare av kommunala fastigheter. Vi tycker att allmännyttan ska vara en nytta för alla landskronabor och för dem som förväntas att flytta hit.

Här skiljer sig vi ifrån Torkild Strandberg och SD som har en annan syn på hur bostadspolitiken ska bedrivas.

September 2018 är det landskronaborna som avgör vilket håll Landskrona ska gå. Mer privatiseringar, mer utförsäljning av våra gemensamma tillgångar, mer besparingar i välfärden?

Eller åt ett håll där Landskronahem har i uppdrag att bygga nya bostäder, ge en möjlighet till att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, satsningar på vår gemensamma välfärd, där barn, sjuka och äldre får en bra morgondag och att Landskrona är en stad för oss som bor här och för dem som förväntas flytta hit.

Tillsammans kan vi bygga hela Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Svar till Jonas Esbjörnsson

2017-03-21 10:16

Landskrona stad har bestämt sig för att försöka få ut mer av varje skattekrona, som vi lägger på fastighetsunderhåll. Idag är denna verksamhet splittrad på flera, och drivs därför på ett sätt som kan utvecklas ordentligt. Till detta säger (s) nej, med en lång rad både märkliga och felaktiga argument.

Fakta i målet är följande:

1.     Att kommunala bostadsbolag har ett helhetsansvar för kommunens fastighetsförvaltning är inget unikt utan är tvärtom ganska vanligt. Svalöv är ett näraliggande exempel på att man gjort så.

2.     ”Allmännyttan måste ha en annan uppgift än att förvalta kommunala fastigheter”, skriver Jonas Esbjörnsson. Fakta: AB Landskronahem äger redan idag, och hyr ut lokaler till Landskrona stad. Närmare bestämt över 20 000 kvadratmeter. Det är allt från stadsbiblioteket till förskolor, äldreomsorg och kulturlokaler. Stadshuset byggdes en gång av Landskronahem, på uppdrag av dåvarande s-ledningen.

3.     Möjligheterna att skapa en effektiv fastighetsförvaltning och drift hänger samman med storleken på fastighetsbeståndet. Att detta görs av en, istället för av flera, ökar möjligheterna att få ut mer av varje krona.

4.     En kostnadseffektivare och mer kvalificerad fastighetsförvaltning gynnar Landskronahems bostadshyresgäster. Tvärtemot vad Esbjörnsson påstår.

5.     Och så kommer det igen. Skrämselpropagandan – ”höjda hyror”, blir det enligt Esbjörnsson. Bostadshyror beslutas efter förhandlingar mellan bolaget och hyresgästernas företrädare. Inte av om bolaget förvaltar stadens skolor och äldreboenden. Är det av okunskap eller illvilja denna myt sprids gång på gång?

6.     Esbjörnsson säger att ”några ekonomiska eller riskanalys av detta” inte finns. Man tar sig för pannan. Det beslut som just fattats, och som Esbjörnsson motsätter sig, är att just detta ska göras.

I fråga efter fråga säger (s) nej till en både nödvändig och önskad förändring och utveckling av Landskrona. Förutom att detta nej-sägande är både tråkigt och märkligt, är det direkt farligt. Man spelar aktivt på, och bygger till och med upp, en oro och en rädsla för förändringen. Resultatet av ett sådant agerande känner vi alltför väl – stagnation, bidragsberoende och alla de sociala effekter som är förknippade med detta.

Torkild Strandberg
Ordförande Kommunstyrelsen (L)


Svar till Stefan Olsson (SD)

2017-03-20 13:49

Likt en borgerlig Don Quijote går Stefan Olsson (SD) till försvar för den borgerliga politiken i Landskrona.

För i varje fråga som avgörs är det Sverigedemokraterna som avgör. Så har det varit med utförsäljningen av Sandvången, privatiseringarna i äldreomsorgen eller att säga nej till en ny idrottshall till Häljarp, det är SD som avgör.

Stefan Olsson gör det gällande att det är skrämselpropaganda ifrån Socialdemokraterna om vad som nu håller på att hända med allmännyttan, Landskronahem.
Likadant lät det när vi ställde frågor om vilka områden som skulle säljas ut. Det svarade Stefan Olsson med att det är skrämselpropaganda för det skulle inte säljas ut något.

Men nu till frågan Vad vill den borgerliga kommunledningen med stöd av SD med allmännyttan?
Från Socialdemokraterna är svaret: Landskronahem ska välja vägen mot att bygga och utveckla bra bostäder för alla, inte bara till några få.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Du glömde en sak Esbjörnsson

2017-03-20 11:31

Som vanligt går Jonas Esbjörnsson ut och skrämmer upp invånare och människor som bor i Landskronahems fastigheter.
Jonas skriver följande: “Det finns i dag inte några ekonomiska eller riskanalys av detta. Den kommunala bostad- och fastighetspolitiken är inte något monopolspel av Landskronabornas pengar och tillgångar.”

Om nu Jonas Esbjörnsson läst handlingarna och att-satserna eller förstått innebörden av dem, så hade han sett vad kommunstyrelsen tog beslut om.

l. att ge AB Landskronahem i uppdrag att förbereda ett övertagande av förvaltningsansvaret för samtliga av Landskrona stads teknik- och servicenämnds fastighetsavdelning förvaltade fastigheter, inklusive externt inhyrda lokaler i den mån dessa förvaltas av fastighetsavdelningen, samt av stadsbyggnadsnämndens mark- och exploateringsavdelning förvaltade byggnader och bostadsrätter och i samband med detta ta över de personella och maskinella resurser som fastighetsavdelning förfogar över för uppdragets utförande.  Av fritidsnämnden förvaltade fastigheter berörs inte av detta förslag.

2. att ge KS förvaltning i uppdrag att definiera omfattningen av, avtalstidens längd och priset för förvaltningsuppdraget.

3. att ge teknik- och servicenämnden i samarbete med KS förvaltning i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring enligt punkt l

4. att i samband med att AB Landskronahem tar över förvaltningsansvaret enligt punkt l överföra ägandet av berörda egendomar från teknik- och servicenämnden respektive stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

5. att ge KS förvaltning i uppdrag att utveckla ägarrollen i samarbete med AB Landskronahem enligt punkt 4 genom att dimensionera lokalförsörjningsenheten och säkerställa nödvändig kompetens inom denna.

6. att ge KS förvaltning i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett framtida överförande av stadens fastigheter till AB Landskronahem eller annat av staden helägt bolag.

7. att senast 2017-05-0 I återkomma med förslag till beslut enligt

Läs att-sats 3 Jonas, vi kommer att göra en risk- och konsekvensanalys av förslaget. Staden spelar inte monopol med Landskronabornas pengar och tillgångar, som du påstår, utan staden och Sverigedemokraterna försöker nu ta ett helhetsgrepp om stadens kommunala fastigheter som tyvärr förfallit under år av van(s)tyre.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Har inte sjuka och funktionshindrade någon betydelse i Landskrona?

2017-03-20 09:52

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17/3-17 behandlades en motion från Sverigedemokraterna kallad ”Föreningsbidrag”.
Motionen som jag skrev är en del i en längre satsning från Sverigedemokraterna för sjuka och funktionshindrade i Landskrona.
Satsningen gäller att på flera olika ”fronter” skapa en jämlikhet för de som har haft oturen att på ett eller annat sätt drabbats av sjukdom eller olycka vilket medför att man får det jobbigt i tillvaron.
”En sjuk eller funktionshindrad person har inga speciella behov utan vanliga behov som kräver speciella sätt för att kunna fungera” kloka ord som jag tyvärr inte vet ursprunget till.
Åter till motionen som i sin kärna syftar till att jämställa ett antal föreningar som sysslar med råd, stöd och gemenskap för sina respektive drabbade medlemmar att kunna få lokalbidrag.
Dessa föreningar dras ofta med en tung ekonomisk situation då deras medlemsunderlag endast finns bland de som drabbats.
Det är ju inte så precis att man en vacker dag som helt frisk får iden att gå med i t.ex. RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) t.ex.
Men som det visade sig efter votering i kommunstyrelsen så röstade både treklövern och Socialdemokraterna helt emot att ge dessa organisationer den hjälp de behöver och helt klart förtjänar.

Jag skulle gärna höra ifrån t.ex. Torkild Strandberg eller Jonas Esbjörnsson om vad de har emot sjuka, funktionshindrade och deras föreningar!

Lars Ekvall (SD)
Kommunstyrelseledamot


Landskronahem för vem?

2017-03-20 09:31

På kommunstyrelsen behandlades ärendet att låta föra över förvaltningen av alla kommunala fastigheter till Landskronahem.

Det finns i dag inte några ekonomiska eller riskanalys av detta. Den kommunala bostad- och fastighetspolitiken är inte något monopolspel av Landskronabornas pengar och tillgångar.

Allmännyttan måste ha en annan uppgift än att förvalta kommunala fastigheter och det är att bygga och utveckla  goda bostäder för alla. För vad är annars nyttan med allmännyttan?

Först säljs stora bestånd ut ifrån Landskronahem till privata aktörer och efter det försöker man nu göra om Landskronahem till ett renodlat förvaltningsbolag av verksamhetslokaler.

Vad vill den borgerliga kommunledningen med stöd av SD med allmännyttan? Om man menar allvar med att minska klyftorna behövs en inkluderande bostadspolitik. Med denna politik står Landskronas bostadspolitik inför en återvändsgränd.

Landskronahem står inför ett vägskäl. Vi Socialdemokrater vill välja vägen mot att upprätthålla den ursprungliga generella uppdraget, att bygga och utveckla bra bostäder till alla.

I dag riskerar den borgerliga kommunledningen tillsammans med SD att driva Landskronahem mot en mer selektiv karaktär, där bostäderna vänder sig mot inkomstfattiga hushåll, det som i resten av Europa kallas för social housing. De höga kraven på bostadsmarknaden drabbar framför allt ungdomar som debutanter på bostadsmarknaden. Om inte allmännyttan släpper in denna grupp, vem ska då göra det? Landskronahem ska välja vägen mot goda bostäder för alla om Socialdemokraterna hade styrt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser