PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Vem bestämmer över miljön i Landskrona?

2020-11-30 14:41

Stadsbyggnadschef Johan Nilsson säger till Landskrona Direkt 20/11:
” – Detaljplanen vann laga kraft redan 2011 och då hanterades frågan om trädet kopplat till de byggrätter som planen medger. Det finns inget formellt hinder eller förbud infört i planbestämmelserna om att trädet inte får avverkas.

Att trädet var utmärkt på detaljplanen har vi, som sörjer det, tolkat som att det skulle stå kvar.

Även kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg gjuter olja på vågorna.
– Byggbolaget, Midroc, har gjort bedömningen att trädet är gammalt och behöver ersättas. Det kommer att ske med ett välväxt ädelträd, exempelvis en ek, säger han.”

Torkild Strandbergs uttalande är anmärkningsvärt! Jag trodde att våra valda politiker och de chefer de utser är till för att bevaka medborgarnas intressen och försvara omistliga naturvärden i kommunen. Här låter det som att det istället är näringslivet som ska bestämma och fatta beslut som de vill. Jag upplever det som ett hot mot demokratin. Vi är många medborgare som sörjer detta vackra stora träd som hade stor betydelse för oss och den biologiska mångfalden i området. Det finns boende som uttryckt att de inte vill bo kvar i området längre! 

Att ett skyddsvärt träd är gammalt är inget argument för att såga ned det. Det är precis tvärtom och det här trädet var dessutom i gott skick. Det här var ett jätteträd enligt Naturvårdsverkets definition och var därför särskilt skyddsvärt. Är kommunens företrädare medvetna om vad lagen säger om skyddsvärda träd?

Exempel på skyddsvärda träd är: ”Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.”
Den här grova poppeln var ett sådant träd och hade kunnat bevaras om viljan funnits.

”En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Anmälan för samråd ska göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. miljöbalken.” Tillsynsmyndighet är i detta fall Länsstyrelsen. Läs här.

Har en sådan anmälan för samråd gjorts, och oavsett detta har kommunen arbetat för att trädet ska kunna bevaras? Eller har byggbolaget fått fria händer? Ursprungligen fanns fler träd på Lägerplatsen, bland annat en äkta kastanj, men de flyttades. De två träd som var kvar var tänkta att kunna bevaras eftersom de stod i utkanten av området och behövde därmed inte påverka eventuell bebyggelse utan skulle istället påverkat miljön positivt. Menar Torkild Strandberg allvar när han föreslår att en nyplanterad ek ska kunna ersätta det jätteträd som stod på platsen? Är Strandberg helt ovetande om hur lång tid det tar för en ek att växa till sig?

Och en annan fråga!
Vem eller vilka är det som är ansvariga för det kaos som utbröt när maskiner dundrade in i området kring Lägerplatsen och gator stängdes av och trafiken leddes om. Fortkörare tilläts dundra in på villagator utan farthinder och hastighetsbegränsningar. Det förekom ingen som helst information till boende i området vad som skulle hända. Först sedan kommunen kontaktats lades några farthinder ut som bilister flyttade bort vid flera tillfällen. Fortfarande finns inga hastighetsbegränsningar. Hur kan det vara så mycket trafik när Strandvägen fortfarande är avstängd i södra Borstahusen? Är det så att bilisterna smiter förbi avspärrningarna? Hur ska det bli när Strandvägen öppnas upp igen efter ombyggnaden? När ska det gå upp för de som har ansvar för trafikplaneringen i Landskrona att det är ohållbart att tillåta Borstahusens biltrafik ta Strandvägen genom känsliga strövområden och bostadsgator när det finns alternativa vägar som bättre tål trafiken och som inte är påtagligt längre? Låt kollektivtrafiken, gående och cyklister ta över kuststräckan istället. Det vore det bästa för miljön.

Per Nordlund


Håll cykelvägarna fria från grus

2020-11-30 14:31

Nu börjas det igen. Termometern har under de senaste dagarna knappt varit under nollan, ingen nederbörd att tala om.  Trots detta har man vräkt ut grus på cykelvägarna.  Ta Östergatan vid teatern som ett exempel. Begriper man inte att grus och sand är en halkfälla? Gruset kommer troligtvis ligga kvar tills man vårstädar. 

Isiga vägar är en skräck för vintercyklisten. Men även grus och sand som blivit kvar är en halkfälla.

Så, hur kommer man runt problemet? Ett sätt är att göra som i flera andra kommuner. Här sker vinterväghållningen av cykelbanor genom borstning och spridning av saltlösning.  

Hälsningar
Peter Holmberg


Nu sågas träden ner på Lägerplatsen

2020-11-20 10:24

Ser kommunen mellan fingrarna när Midroc sågar ned unikt träd? Enligt detaljplanen skulle det stå kvar.

Bevakar inte Landskrona stad att de egna detaljplanerna följs? Många av kommunens invånare har protesterat mot bebyggelsen av Lägerplatsen bredvid Exercisfältet. Lägerplatsen binder samman det långa naturstråket ända från Borstahusen och ned mot Gråen och har varit och är viktigt för människor, växter och djur.

Det har varit många och långa turer och enligt de första planerna skulle det byggas ett seniorboende på platsen. Nu har Midroc tagit över och har som det verkar fått fria händer att vandalisera platsen. Först sågades en mycket vacker hängbjörk ned i ena hörnet och nu har de gett sig på att såga ned en unik stor och vacker poppel som står i utkanten av området. Enligt liggande detaljplan så skulle detta träd stå kvar. För flera veckor sedan har kommunen kontaktats i frågan så att trädet kan bevaras enligt detaljplanen, men de bollar bara runt och vill inte svara.

Är det så numera i Landskrona att privata företag tillåts göra vad som helst och bryta mot viktiga naturvärden? 

Per Nordlund


Tillåt alkohol med hämtmat i Landskrona

2020-11-20 09:30

Krogarna i Malmö och Växjö får leverera alkohol hem till privatpersoner i samband med leverans av hämtmat, det har politikerna i respektive stad beslutat.
Beslutet innebär att de som bor i Malmö och Växjö ska kunna beställa alkohol från en krog och få den hemkörd. Beställer man hem mat eller hämtar mat på krogen, vilket många gör nu, då ska man kunna få med sig dricka också. Växjös politiker gav i våras klartecken för leverans av både mat och vin till privata hushåll i staden. Där likställer politikerna leveransen med ett vanligt cateringtillstånd, med personal som kollar legitimation och berusningsgrad på kunderna, och alkoholen ska serveras av personal från den krog där man beställt.

Landskronaborna gör fantastiska insatser för att försöka rädda sina favoritrestauranger från konkurs under krisen. Därför är det viktigt att Landskrona stad nu försöker ge Landskronaborna ännu bättre möjlighet att hjälpa restaurangerna i Landskrona, inte minst för jobben som nu kanske kan räddas. Det formella beslutet som ska fattas är att uppdra åt arbetsutskottet i Individ- och familjenämnden att anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering samt att tillämpa undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten. Vi måste stötta branschen genom coronapandemin, det är viktigt för stadens fortsatta uteliv.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Stöduttalande för Handels och HRFs strejk

2020-11-09 13:46

– Stå upp för den svenska modellen!
Det finns en bred enighet om att det är facket och arbetsgivarna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn, alltså exportindustrin, som ska sätta märket för löneökningarna.

Märket för avtalsrörelsen 2020 innehåller mer pengar i plånboken, låglönesatsning och högre pension, då är det inte mer än rimligt att alla på svensk arbetsmarknad omfattas av detta.

Att arbetsgivarna inom Svensk Handel och Visita vägrar att följa märket är helt obegripligt.

Solidarisk lönepolitik innebär att vi alla har och tar ansvar för lönebildningen på hela arbetsmarknaden.

Handels medlemmar har burit upp handeln under hela pandemin. De har solidariskt funnit sig i att jobba i en utsatt miljö. De säkerställer att vi alla har tillgång till mat och andra förnödenheter varje dag. De står mitt i smittan.

Bara 46% av de som jobbar i Handels branscher har ett fast heltidsjobb, bland kvinnorna i handeln är det endast 25%. Tusentals jobbar ofrivillig deltid och har korta visstidsanställningar.

Anställda i besöksnäringen, som varit hårt ansatta med risk för egen hälsa under pandemin, måste få tryggare anställningsförhållanden och löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden.
– Det är dags att sätta ner foten!

Fackens S i Landskrona ställer sig bakom Handels och HRFs krav. Och det med rätta!

Adis Heldic
Ordförande
Fackens S

*Facken S – LO medlemmar som är organiserade i Socialdemokraterna


Slutreplik - Lika lön för lika arbete

2020-11-09 10:21

Socialdemokraterna , genom Jenny Tillander, ställer frågan om jag (och antagligen andra som inte är Socialdemokrater) är för ett jämlikt och jämställt Landskrona.

Ja Jenny , det enkla svaret är att det är jag.

Och för att det inte skall finnas några ytterligare tvivel eller missförstånd så är jag även för frihet, jämlikhet och broderskap (samt systerskap och övriga genusformer).

Som Sekulär Humanist ligger det i mitt DNA att man utgår från att människans förnuft, frihet och ansvar banar vägen för en bättre värld.

Det är olyckligt att Socialdemokraterna låter påskina och insinuera att jämlikhet och jämställdhet är något som bara tillhör dom.

Jag vågar påstå att vi alla har det som en bärande norm , om man bortser från viss religiös extremtolkning.

Mvh//Tony Petersson (L)


Covid-19 så var det för mig

2020-11-05 15:12

Lycklig som en gris i ett gyttjebad har jag hunnit ut på det jag hoppas är andra sidan. 21 dagar senare. Känner jag nästan igen mig. Trött som ett gammalt snöre men ändå… hörde att det på allvar finns folk som menar att det är hittepå.
Jag önskar det vore så. Här är en liten lägesbeskrivning av min Corona som jag skrev för runt 10 dagar sen. Just hemkommen från infektionskliniken i Lund. Läs om du orkar… Covid-19.

Hur det känns? Som en dyr inställd karneval? Som en vanlig förkylning? 
Det är förstås olika. Det här är min upplevelse. 

Vi har kamperat ihop i dussinet dagar nu Covid och jag.  Jag har på alla sätt försökt att bryta upp från vår relation men inte lyckats helt. 

Förhoppningsvis har det värsta varit men än känns det som om jag svalt en gungbräda i neverstop-mode. Huvudvärken som nu är uthärdlig var i flera dagar intensivare än 8 baksmällor från kräftskivordeluxe. Gånger 12.  Kroppen skrek i en vecka som efter en runda med benknäckargänget. Vanvettet försökte tränga sig ut men orken fanns inte. Orken är fortfarande väldigt begränsad. Och sitter  på gungbrädan.  Just nu är det fötterna som brinner inuti och vaderna som krampar. Den höga febern fick mig att tuppa av och falla – med skallen först – ner i klinkergolvet. Fem dagars omsorg på infektionskliniken och lite syrgas. Sen blev det inplastad hemfärd till stället jag inte trodde jag skulle få se igen.

Jag har haft en jkla tur även om det kan gå galet än.

Med Klingonpanna, regnbågsfejs, Magooögon återvänder jag sakta till det som kommer att bli livet efter. Det liv där jag tacksamt vill ta emot varje dag jag får och göra det bästa jag förmår med den. Måtte jag aldrig glömma! 

Det här vill du inte ge till varken vän eller fiende. 

Sprita &  avstå det omåstliga.

Ta hand om dig. Annars gör kanske Covid-19 det. 

Connie Mantrell


Landskrona är och skall förbliva en kolonistad

2020-11-05 13:25

Med undantag av  språket, heder åt Janne Svensson. Det började med brevduveklubben, och så förgiftade kommunen Kopparhögarna – och nu Östervång. Varför vill kommunledningen förstöra på detta viset för andra?

Jag har aldrig själv haft någon koloni, och lär inte skaffa en heller. Men det hindrar mig inte från att begripa att dagens kommunledning måste bytas ut! Under 56 år har jag aldrig hört någon Landskronit som vill ta bort koloniområden. ALLA kolonister i stan måste sluta sig samman. Och visa sitt förakt mot sabotörerna!

Att hitta mark att bebygga är väl inte så enormt svårt, ändå?

Slå samman Tranchellsgatan och Österleden till en boulevard (som flyttas något norrut.) Två parkeringsgator  på vars en sida av huvudgatan (som får namnet Tranchellsgatan). Med mycket trädplantering.
Dra sedan in ett vattendrag från hamnen (eller återställ den igenfyllda delen av hamnen och vänd sedan kanalen österut bort
till Infarten. Och plantera runt denna kanal.
 
Så bebygger man U -formade kvarter 3 våningar (men husen skall se olika ut) längs hela södra sidan av “nya Trachellsgatan” , mellan gamla stationen och Infarten.
Öppet mot söder, vattendraget och grönskan. Bakom denna bebyggelse följer så en kanal samt planteringar. Ett par småföretag får flytta.
 
Jag har på denna plats tidigare presenterat ett förslag med en hamnbassäng för syns skull (som avgränsning till Supra)
Och kvartersbebyggelse söder om centrum. Vidare finns det åkermark söder om ICA Kvantum. Och på vänstra sidan av vägen ut åt Häljarp.
 
Fastigheterna som byggts där Pilängstorget låg är verkligen FULA. Gråa, gråa och bara gråa.
Kommunledningen bör åka till Berlin för att studera arkitektur ! T.ex. längs Schönhauser Allé och Kantstrasse.
 
Pontus Eriksson


Svar till Tony Petersson (L)

2020-11-04 14:10

Svar till Tony Petersson (L)

Lika lön för lika arbete
När det gäller stadens stadsdirektörers löner så är det vi politiker som ska fastställa villkoren. I den aktuella frågan har kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L) ensidigt dikterat utan att frågan fått diskuterats.

Jag håller med dig i en del av det du säger men den nya stadsdirektören fick ju jobbet för att kommunstyrelsens ordförande ansåg att hon skulle vara bäst och därför fick ju förra stadsdirektören lämna sitt uppdrag men med bibehållen lön.

Vi har fått svaret  varför.
– Han var inte lämplig som stadsdirektör med den nya inriktningen, vägval 2020.

Kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L) erbjuder ett sämre avtal till den nya stadsdirektören som är kvinna och min bestämda uppfattning är att kommunstyrelsens ordförande gör skillnad på män och kvinnors löner.

Kommunstyrelsens ordförande svar på min fråga i måndagens KF blev,
– Ny på jobbet.
Nja, hon var ju bättre lämpad och borde väl rimligtvis ha samma villkor och som biträdande stadsdirektör så är min uppfattning att hon inte är ny på jobbet.

Eller jag ska tolka att arbetar man med välfärdsfrågor så är det mindre värt än näringsfrågorna?

Du ställer frågan om jag hade framfört samma åsikter om den nya stadsdirektören varit en man?

Ja, det är väl ändå rimligt.

Nu tror jag aldrig att det skulle hända….

Slutligen
Vi Socialdemokrater är för ett jämlikt och jämställt Landskrona!

Var står du i den frågan Tony Peterson (L)?

Jenny Tillander (S)


Vägval 2,0 - en sorts fokusering

2020-11-04 10:35

Treklövern, nu fyrklövern, lanserar nu stolt sin nya slogan ”Vägval 2,0”. Där då 2,0 ska syfta på 2020 och låta lite tufft framtidsskapande.
Fyrklövern går nu ut med att detta ”Vägval 2,0” ska innebära en ”fokusering på välfärdsproduktion”, enligt Torkild Strandberg.
För att vi ska förstå hur denna fokusering kommer att se ut gör man besparingar/nedskärningar på 50 miljoner i välfärdssektorn.

23 miljoner på utbildningsnämnden
14 miljoner på omsorgsnämnden
8 miljoner på individ- och familjenämnden

En ny stadsdirektör har anställts som expert på välfärdsfrågor. Nu med något lägre lön än den förra, vilket skulle kunna ha blivit en liten lättnad för oss skattebetalare om vi inte samtidigt hade behövt fortsätta att betala för den förra.

Vi undrar dock över hur en neddragning kan kallas för satsning? Vi får huvudbry.
Men så kommer vi på att den kallas ju inte för satsning utan ”fokusering”. Alltså är fokusering lika med nedskärning, tänker vi. Detta är alltså en fokusering på nedskärning i välfärden! Aha! Nu förstår vi!
Vi har ju i vår enfald trott att välfärd ska man satsa på. Så tokigt det kan bli!

För att få oss positiva till eller glömma bort(?) neddragningarna, förlåt fokuseringen, avslutar Strandberg med en ”absolut förhoppning” om ett kallbadhus. Vilket naturligtvis är välkommet.
Men är en kall avrinning detsamma som hjälp och stöd till vård, skola och omsorg? Nu får vi huvudbry igen!

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser