PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

GRATTIS...

2017-05-04 16:47

…på myndighetsdagen. Ni driver verkligen “Direkten” med Bravur. Fortsätt på den inslagna vägen och Lycka Till i fortsättningen!

Björn Lind


Svar till Jonas Karlsson (S)

2017-05-02 11:12

När man skriver en insändare i dessa spalter borde man åtminstone ha basfakta klara för sig. Det gäller tydligen inte Jonas Karlsson (S).
För det första: Visst, staten ska försörja de nyanlända under de två första åren. Problemet är att Migrationsverket inte uppfyller sina åtaganden när det exempelvis gäller ensamkommande.
Nu har Migrationsverket på direkt order av Ylva Johansson (S) som är arbetsmarknadsminister, bestämt att kraftigt dra ersättningen och dessutom har staten genom Migrationsverket inte betalat sina skulder till många kommuner, däribland Landskrona.

För det andra: Staten står för delar av kommunernas kostnader i två år. Problemet här är att det är ytterst få invandrare som är självförsörjande efter den tiden. I genomsnitt tar det ytterligare 6-8 år innan man kommer ut på arbetsmarknaden. Under den tiden är det Landskrona stad som får stå för notan.

Du kanske ska ta reda på hur det förhåller sig först innan du tar till brösttoner, Jonas Karlsson (S).

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

2017-05-02 10:28

Nyligen äskade Individ- och Familjeförvaltningen ytterligare 7,6 miljoner kronor för att klara 2017 års budget. Hur utfallet blir under 2018 är höljt i dunkel.

En stor del av de 7,6 miljonerna beror på den alltför stora invandringen till Landskrona. Kostnaderna för heders/skyddsplaceringar har ökat närmast okontrollerbart, liksom ungdomskriminaliteten som genererar ökningar av dyrbara LVU-placeringar (Lagen om Vård av Unga). Vi politiker kan givetvis vägra att tillföra mer pengar till Individ- och Familjeförvaltningen, men då blir resultatet att förvaltningen måste dra ned på snart sagt all frivillig verksamhet, som det förebyggande arbetet. En sådan lösning bidrar säkert till okontrollerade kostnadsökningar i framtiden. Det märkliga i sammanhanget är när Torkild Strandbergs partikamrat i nämnden inte tyckte att vi skulle göra politik av detta! En märklig företeelse då det i högsta grad handlar om politik, och vilken politik man valt att föra både i riksdagen och i staden. Torkilds Strandbergs partikamrater i riksdagen har i högsta grad bidragit till situationen vi nu har, då de under 8 år vid makten var med och samtyckte till en väldigt generös och kravlös migrationspolitik  under Alliansens tid vid makten. Samtidigt som man konsekvent röstade nej till förslag från SD för att skärpa åt reglerna för migration och tuffare kriminalpolitik.

Vi vet alla att ekonomin kommer att bli mycket kärv från 2018 och under överskådlig tid framöver. Det rimmar illa med IoF:s ökade behöv av resurser för att hantera situationen. Det räcker inte med byggplaner och företagsetableringar för att få bukt med de ökade kostnaderna och problemen. Männen som slår eller hotar sina kvinnor, eller ungdomar som inte rättar sig efter lagar och regler bryr sig inte om alla byggplaner eller företagsetableringar, de fortsätter med sitt förtryck och kriminalitet oavsett. Att tro att dessa män eller ungdomar ska respektera lagar, demokrati och jämställdhet bara för att de passerar gränsen till Sverige är naivt. 

Nu är det dags att släppa spaden och spadtagen, det är dags att borra sig djupare i Landskronas problem som uppstått till följd av en kravlös migrationspolitik, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Synpunkter på Valborgsfirandet

2017-05-02 09:08

Valborg i Landskrona är alltid trevligt, med musik, tåga ner till stranden för att bevittna hur sommaren besegrar vintern till häst, och självfallet bålet som alltid är höjdpunkten. I år förtogs mycket av det trevliga när talarna på stranden inte ville hålla sig till ämnet. Först politiserar man och pratar om integration och terrordåd, som att det har något att göra med vår gamla fina tradition, och sedan följer nästa talare upp detta med att prata om hästar och klubbaktiviteter.

Jag rekommenderar att kommunen gör sig av med de två som talade på stranden och ersätter dem med någon som kan tala om traditionens väsen, ursprung och förankring i folket. Det var precis lika illa som talaren på förrförra nationaldagen som pratade om Håkan Hellström i vad som kändes som en evighet. Ifall inte bristen på applåder vid nämnda tal är tydligt nog så hoppas jag att ansvariga tar till sig av denna insändare, för jag är inte ensam om att vara trött på det.

Jonas Björklund


Flyktingvågen

2017-05-02 08:52

Stefan Olsson, SD. Står i KF:s talarstol och påstår att den stora invandringen, eller flyktingvågen som kom till Sverige hösten 2015, belastar Landskrona enormt mycket.

Han menar att dessa människor går på försörjningsstöd och kommer inte ut i arbete.

Dessa människor står under Migrationsverkets paraply så länge de väntar på beslut. Innan dess belastar de inte Landskrona.

Det är nog snarare en ideologisk fråga för Stefan Olsson och SD.

Att skrämma och bygga upp en falsk bild av verkligheten gynnar ingen.

Stefan ifrågasätter dessutom Den styrande treklöverns politik då det gäller sysselsättning, den politik han själv och SD har stöttat i två mandatperioder.

Då ska vi komma ihåg att Treklövern OCH SD har vid flera tillfällen röstat ner förslag från Socialdemokraterna som handlat om arbetsmarknadsinsatser.

Detta är antingen ett utspel för galleriet eller så har inte SD bättre koll än så.

Jonas Karlsson (S)


Bemöt föraktet genom att demonstrera första maj

2017-04-28 14:28

Att någon skriver för att förödmjuka och håna är alltid trist. Första Maj är en symbolladdad och historisk dag för både svensk och internationell arbetarrörelse och har så varit i över hundra år. På senare år har olika extrema grupper och personer satt i system att ”utmana” denna tradition. Olika nazistorganisationer genomför arrangemang på Första Maj. Enskilda personer, som Sverigedemokraternas ledare Stefan Olsson här i Landskrona, förklarar att Första Maj ”splittrar” och dessutom har sin historiska grund i vänsterextremt våld. Så är det dock inte.

Första Maj firades för första gången över hela världen 1890 utifrån en uppmaning från Andra Internationalens sammankomst 1889. Syftet var att lyfta frågan om åtta timmars arbetsdag som ett huvudkrav för hela den internationella arbetarrörelsen. Förslaget kom från den amerikanske fackföreningsledaren Samuel Gompers. Internationalen ville samtidigt hedra Haymarketmartyrerna samt de skadade och dödade demonstranterna. Den amerikanska fackföreningsrörelsen American Federation of Labour (AFL) hade, till skillnad från den europeiska fackföreningsrörelsen, ingen koppling till socialistiska partier vilket givetvis inte hindrade att många både socialister och anarkister var aktiva i och kring AFL. AFL antog 1884 en resolution som krävde åttatimmarsdag senast den 1 maj 1886. Om så inte skedde skulle man genomföra strejker och demonstrationer. Första Maj 1886 samlade en för sin tid rekordstor demonstration för kravet i det industriella och invandrarrika Chicago. Tre dagar senare, den 4 maj, slutade de fortsatta demonstrationerna i våld. En bomb kastades mot polisen som bevakade demonstrationerna varför dessa började skjuta, vilket sannolikt även dödade och skadade kollegor. Åtta anarkister greps för bombdådet och fyra avrättades. Redan vid själva rättegången kunde mer opartiska bedömare konstatera att bevisning mot de åtta var svag och rättegången var ett justitiemord. Såväl många av demonstranterna som av de dömda var invandrade tyskar. Främlingsfientlighet och invandrarhat är alltså ingen ny företeelse.

Första Maj blev 1939 vår första sekulära helgdag och genom beslut av den socialdemokratiska regeringen Persson blev Nationaldagen den 6 juni år 2005 den andra. Ingen är givetvis tvingad att fira någon av dessa dagar eller våra kyrkliga helgdagar. I Sverige respekterar alla partier, kanske också Sverigedemokraterna (?), att en svensk kan ha olika trosuppfattningar eller vara agnostiker/ateister. Vi avkräver inte heller medborgarna någon särskild ”svensk” trosförklaring, inte minst eftersom Sverige alltid haft etniska/religiösa minoriteter som samer, tomer, tornedalingar och judar. Här i Skåne har vi kanske också en lite blandad hållning till ”Sverige” eftersom vi faktiskt var en del av Danmark till 1658 och ännu längre tillbaka nästan var ett eget land.

Sammanhållning eller solidaritet kring ett land/region eller i en organisation är inget man ska tvinga fram eller kan påbjuda uppifrån. Det är ett val som bygger på att fria människor känner att de vill samverka för det gemensamma bästa. Det gemensamma bästa kan aldrig bygga på att man, som SD tycker, ska utesluta och hetsa mot vissa individer och grupper. Sverigedemokraterna och andra högerextrema grupper hotar friheten i lika hög grad som olika religiösa fundamentalister. De spottar på Första Maj.

Ge dem svar på tal genom att sluta upp i vår demonstration för den svenska modellen av samförstånd och lyssna på statsminister Stefan Löfven!

Jenny Tillander
Ordförande Landskrona Arbetarekommun


Varför 1 maj?

2017-04-28 14:16

Första maj en alldeles särskild dag att hålla i åminnelse för dem som med övertygelse och stort mod visade att det fanns en väg från fattigdom och armod till ett jämlikt välfärdssamhälle, där kravet med lika rösträtt för såväl man som kvinna också var centrala mål.

Betänk att på den tiden då arbetarna började organisera sig var det dessutom förbehållet arbetsgivaren att inneha oinskränkt makt att behandla sina anställda efter godtycklighets-principen.

Tveklöst är det så att många av dessa förkämpar för rättvisa och lika rösträtt
höjde sin röst med stor risk att bli dömda till fängelsestraff.
En del av dem valde/tvingades också att att lämna Sverige.

Så nog finns det skäl
att stanna upp
en dag som 1 maj
och skänka en tanke
till alla som hade modet
och vågade stå upp
mot den tidens överhet.

Olle Pålsson


Avslutande replik till Jenny Tillander

2017-04-28 10:19

Bland det finaste vi har i den svenska demokratin är yttrandefriheten och tryckfriheten.

Vad än Tillander tycker om den saken utnyttjar jag gärna och ofta dessa grundläggande rättigheter, medan Tillander mestadels sitter tyst i fullmäktige. Men nu rör jag tydligen vid en känslig nerv när jag ifrågasätter 1 maj som helgdag. Tillander drar sig inte för att jämföra SD med både fascister och nazister och påstår att jag ägnar mig åt historierevisionism, alltså historieförfalskning.

Bortsett från de närmast ärekränkande jämförelserna med vidriga, lyckligtvis avdöda, politiska rörelser så noterar säkert läsarna att Tillander far ut i anklagelser utan att på något ställe i hennes alltför långa text berätta om vad som är historieförfalskning.

Skärpning! Jag hoppas verkligen att du kan bättre.

Jag vidhåller att första maj, hur trevligt det än är med en extra ledig dag, inte uppfyller några av de kriterier som vi annars har för helgdagar. Varför inte istället ta  den närmaste söndagen runt 1 maj och göra den till en arbetarnas dag. Då har jag inga kritiska synpunkter. Men att samhället ska bidra med stora summor i form av en extra ledig dag för att främja ett särintresse menar jag är djupt felaktigt. Sedan kan Jenny Tillander få kalla mig för vad hon vill.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD) 


Svar till Stefan Olsson

2017-04-27 14:32

Som vanligt försöker Sverigedemokraterna ändra historien

Sverigedemokraterna ägnar sig i bred skala av historieomskrivning, mer känt som ”alternative facts”.  I samma anda som andra högerpartier försöker man skuldbelägga arbetare och vanligt folk, de som inte längre lät sig utnyttjas och förtryckas. De som slogs för bättre livsvillkor, som krävde sin rätt.

Stefan Olsson (SD) har gjort sig känd för att höja rösten och gärna ta till brösttoner, både i insändare och fullmäktigedebatter. Han tror förmodligen att argumenten blir starkare då. Men fascisters, nazisters, högerpartiers eller Sverigedemokraters historierevisionism kommer inte att vinna i längden.

Historien, alltför brutal och omänsklig påminner oss om det.

Polisens dödsskjutningar mot demonstrerande arbetare på Haymarket i Chicago 1886 för att skydda strejkbrytare är bakgrunden till att just första maj blev arbetarrörelsens dag. Liksom i svenska Ådalen, där fem personer sköts ihjäl av militär som stod under polismans befäl, drygt fyrtio år senare.

Händelsen i Chicago väckte vrede och vid den Andra internationalens första kongress 1889 föreslogs att första maj fortsättningsvis skulle bli den internationella arbetarrörelsens manifestationsdag. Redan året därpå samlade de första demonstrationerna i Sverige 20 000 i Stockholm och Malmö och 25 000 i Göteborg.

Därför är Första maj arbetarnas egen dag världen över sedan mer än 130 år.

Vi Socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för att göra livet bättre för vanligt folk, för den lilla människan. Därför fortsätter vi också att fira första maj.

Alla som inte gillar tingens ordning med växande ojämlikhet och otrygghet är välkomna att fira med oss.

Slut upp i leden på Rådhustorget 1 Maj kl. 10.45

Jenny Tillander
Ombudsman, IF Metall Nordvästra Skåne
Ordförande Landskrona Arbetarekommun

 


Jag är tillbaka!

2017-04-27 09:17

Det var jag som svimmade under kommunfullmäktiges sammanträde i måndags 2017-04-24. Dettainträffar mitt under debatten om bostadspolitiken, eller snarare om ”bostadsröran i Landskrona”.

Jag fick således lyssna på anföranden av Torkild Strandberg (L), Stefan Olsson (SD) och Jonas Esbjörnsson (S) liggande på golvet uppe på åhörarläktaren.

Nu till väsentligheter! Jag ber att få rikta ett varmt tack till Centertjejerna , som tog hand om mig akut,personalen på Rådhuset som kontaktade SOS, ambulanspersonalen och personalen på Universitetssjukhuset (Team 3) i Lund.

När det var dags för utskrivning vid 06-tiden 2017-04-25, framförde jag till sjuksköterskan som bokade taxiresan hem: ”Det är som att vistas på ett femstjärnigt lyxhotell.”

Så nu gäller: The show must go on! Jag ser fram emot ett seriöst möte med ovannämnda politiker – vad lär vi oss nu av det som blev sagt nere i fullmäktigesalen resp. det som hände där upp på åhörarläktaren?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägareFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser