PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Bäste Stefan Olsson (SD)

2017-05-10 08:45

Vad tycker du är ett rimligt straff i det fall, du redogör för här på Planket 2017-05-09 under rubriken ”Sluta dalta med buset.”? Ge mig ett bud.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägare


Sluta dalta med buset

2017-05-09 16:56

En 19-årig knivrånare i Landskrona slipper fängelse trots att han knivrånade tre 16-åriga pojkar vid teatern i Landskrona. Förövaren dömdes till skyddstillsyn och ska också genomgå Frivårdens behandlingsprogram. Tingsrätten konstaterar i sin dom att det handlar om ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. I brottsbalkens 8 kap. 5 §, står följande: “Den som stjäl med hjälp av våld på en person, eller med hot som för den hotade verkar innebära trängande fara, döms för rån till fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 8 kap. 5 § brottsbalken.” 19-åringen är tidigare straffad och dömd till ungdomsvård. Vilka signaler sänder detta till ungdomar som begår brott? Att hela tiden komma undan med skyddstillsyn m.m. Den som dömts till skyddstillsyn bor hemma och har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare. Bara för att man har kontakt med frivården innebär det inte ett slut på kriminella gärningar.

I den bästa av alla världar är ungdomar just ungdomar. I den världen kan inte unga tillmätas någon större skuld och de som hamnat snett behöver främst en hjälpande skjuts i rätt riktning. En sådan värld anser Sverigedemokraterna att dagens lagrum som behandlar unga brottslingar återspeglar och i första hand också ska avspegla. Problem infaller dock när ungdomar genom medvetna handlingar kan tillmätas skuld för de absolut värsta av brott. Det kan röra sig om hemska brott mot andra människor som mord, dråp, grov misshandel, rån och våldtäkter. Brott som riskerar att förstöra andra barn, ungdomar och vuxnas liv för all framtid. Det finns exempel på när 14-åringar våldtar i grupp men där det inte ens kan dömas till en tillsägning eftersom att de inte uppnått straffmyndig ålder. Det finns ett exempel på 15-18 åringar som nästan misshandlar en ensam pensionär till döds men som döms till samtal med socialsekreterare för att de inte uppnått 18-års ålder. Slutligen finns det exempel på 18-åringar som begår hemska mord men kommer undan med några års sluten ungdomsvård för att de åtnjuter ungdomsrabatten för dem som är mellan 18-21.

Vi Sverigedemokrater anser att det är självklart att det på ett hemskt brott ska följa ett straff som står i proportion till den begångna handlingen. Detta är viktigt för att visa de unga brottslingarna att de begått ett allvarligt fel, för att skydda samhället ifrån att nya offer utsätts för brott, för att brottsoffer och anhöriga ska få upprättelse och inte minst för att förtroendet för hela rättsväsendet och rättsstaten ska upprätthållas, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Till Stefan Olsson (SD), Torkild Strandberg (L) och Jonas Karlsson (S)

2017-05-08 10:37

”När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?” och ”Svar till Jonas Karlsson (S)” är rubrikerna på två insändare här på planket signerade av Stefan Olsson (SD), kommunalråd. Båda är daterade 2017-05-02.

Stefan Olsson (SD) sätter fingret i ögat på Jonas Karlsson (S) och påpekar ”När man skriver en insändare i dessa spalter borde man åtminstone ha basfakta klara för sig.” och så hamnar vi i invandringsproblematiken och frågan vem ska betala för de ”nyanlända”.

Torkild Strandberg (L) får sedan också en släng av sleven. Stefan Olsson (SD) hänvisar till att ”Vi vet alla att ekonomin kommer att bli mycket kärv från 2018 och under överskådlig tid framöver.”

Stefan Olsson (SD) avslutar ”Nu är det dags att släppa spaden och spadtagen, det är dags att borra sig djupare i Landskronas problem som uppstått till följd av en kravlös migrationspolitik, på riktigt!”

En fråga som suttit kvar i mitt huvud under tjugo år är: Hur gick det för de invandrare, som bodde i mina fastigheter, d.v.s. de som kom som ”nyanlända” till Landskrona 1993 – 1998? Har det varit en god affär för alla inblandade: flyktingarna (i huvudsak från f.d. Jugoslavien), butiksägare, fastighetsägare, staten och kommunen? Var Landskrona, som hemort i Sverige, bättre än Gotland, Kiruna etc?

Förvisso var situationen i Sverige rörig under 1990-talet med finanskris och hög arbetslöshet. Det skulle ställa till stora problem för myndighets-Sverige. Handläggningen blev som den blev och vitycks stå inför en liknande situation nu. Med backspegeln som kompass: Hur gör vi, eller snarare ni, nu?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägare


Vem vinner på att klaga på bilar i kanten av en pendlarparkering?

2017-05-05 14:43

Vid stationen i Landskrona har ett antal parkeringsplatser som var tillgängliga för pendlare tagits bort. De platser som finns är fulla tidigt på morgonen och de bilar som cirklar runt senare ställer sig ibland i kanten på den norra parkeringen, där det finns en asfalterad plan med rutor som utvidgats med en grusplan utan markeringar. Bilarna som kommer sent parkerar mer eller mindre i gräset bredvid asfalts- och grusplan.

Om man parkerar så att man stör framkomligheten, ställer sig fel på grund av slarv eller väljer att ställa sin bil på gräsytor i centrum uppmuntrar jag en absolut efterlevnad av parkeringsregler. Men om jag ska välja mellan att ställa min bil i kanten på parkeringen – utan att störa någon framkomlighet – eller att avstå från att pendla med tåg och istället ta bilen mitt arbete har jag hittills tänkt att det bästa måste vara att parkera i kanten. Igår kostade pendlandet mig (och flera andra pendlare) 800 kr, vilket är mer än lönen efter skatt för en arbetsdag.

På parkeringsboten är anmärkt: ”Klagomål. Parkerat på gräs.”

Nu är frågan – är det då samhällsekonomiskt bäst att arbeta och åka kollektivt, att ta bilen hela vägen eller att inte arbeta alls? Igår hade det för mitt privatekonomiska vidkommande lönat sig att inte arbeta alls.

Samhällsekonomiskt och av hänsyn till miljön vore det såklart bättre med en tillräckligt stor pendlarparkering – eller minskad hänsyn till den klagande, som sett bilar på ”fel plats”, där de inte stod i vägen för någon.

Allra bäst vore en utbyggnad av bussnätet så att man slapp köra bil ens till stationen. 

Malin Sjöstrand,
bosatt i Örja Kyrkby men arbetar i Lund


GRATTIS...

2017-05-04 16:47

…på myndighetsdagen. Ni driver verkligen “Direkten” med Bravur. Fortsätt på den inslagna vägen och Lycka Till i fortsättningen!

Björn Lind


Svar till Jonas Karlsson (S)

2017-05-02 11:12

När man skriver en insändare i dessa spalter borde man åtminstone ha basfakta klara för sig. Det gäller tydligen inte Jonas Karlsson (S).
För det första: Visst, staten ska försörja de nyanlända under de två första åren. Problemet är att Migrationsverket inte uppfyller sina åtaganden när det exempelvis gäller ensamkommande.
Nu har Migrationsverket på direkt order av Ylva Johansson (S) som är arbetsmarknadsminister, bestämt att kraftigt dra ersättningen och dessutom har staten genom Migrationsverket inte betalat sina skulder till många kommuner, däribland Landskrona.

För det andra: Staten står för delar av kommunernas kostnader i två år. Problemet här är att det är ytterst få invandrare som är självförsörjande efter den tiden. I genomsnitt tar det ytterligare 6-8 år innan man kommer ut på arbetsmarknaden. Under den tiden är det Landskrona stad som får stå för notan.

Du kanske ska ta reda på hur det förhåller sig först innan du tar till brösttoner, Jonas Karlsson (S).

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

2017-05-02 10:28

Nyligen äskade Individ- och Familjeförvaltningen ytterligare 7,6 miljoner kronor för att klara 2017 års budget. Hur utfallet blir under 2018 är höljt i dunkel.

En stor del av de 7,6 miljonerna beror på den alltför stora invandringen till Landskrona. Kostnaderna för heders/skyddsplaceringar har ökat närmast okontrollerbart, liksom ungdomskriminaliteten som genererar ökningar av dyrbara LVU-placeringar (Lagen om Vård av Unga). Vi politiker kan givetvis vägra att tillföra mer pengar till Individ- och Familjeförvaltningen, men då blir resultatet att förvaltningen måste dra ned på snart sagt all frivillig verksamhet, som det förebyggande arbetet. En sådan lösning bidrar säkert till okontrollerade kostnadsökningar i framtiden. Det märkliga i sammanhanget är när Torkild Strandbergs partikamrat i nämnden inte tyckte att vi skulle göra politik av detta! En märklig företeelse då det i högsta grad handlar om politik, och vilken politik man valt att föra både i riksdagen och i staden. Torkilds Strandbergs partikamrater i riksdagen har i högsta grad bidragit till situationen vi nu har, då de under 8 år vid makten var med och samtyckte till en väldigt generös och kravlös migrationspolitik  under Alliansens tid vid makten. Samtidigt som man konsekvent röstade nej till förslag från SD för att skärpa åt reglerna för migration och tuffare kriminalpolitik.

Vi vet alla att ekonomin kommer att bli mycket kärv från 2018 och under överskådlig tid framöver. Det rimmar illa med IoF:s ökade behöv av resurser för att hantera situationen. Det räcker inte med byggplaner och företagsetableringar för att få bukt med de ökade kostnaderna och problemen. Männen som slår eller hotar sina kvinnor, eller ungdomar som inte rättar sig efter lagar och regler bryr sig inte om alla byggplaner eller företagsetableringar, de fortsätter med sitt förtryck och kriminalitet oavsett. Att tro att dessa män eller ungdomar ska respektera lagar, demokrati och jämställdhet bara för att de passerar gränsen till Sverige är naivt. 

Nu är det dags att släppa spaden och spadtagen, det är dags att borra sig djupare i Landskronas problem som uppstått till följd av en kravlös migrationspolitik, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Synpunkter på Valborgsfirandet

2017-05-02 09:08

Valborg i Landskrona är alltid trevligt, med musik, tåga ner till stranden för att bevittna hur sommaren besegrar vintern till häst, och självfallet bålet som alltid är höjdpunkten. I år förtogs mycket av det trevliga när talarna på stranden inte ville hålla sig till ämnet. Först politiserar man och pratar om integration och terrordåd, som att det har något att göra med vår gamla fina tradition, och sedan följer nästa talare upp detta med att prata om hästar och klubbaktiviteter.

Jag rekommenderar att kommunen gör sig av med de två som talade på stranden och ersätter dem med någon som kan tala om traditionens väsen, ursprung och förankring i folket. Det var precis lika illa som talaren på förrförra nationaldagen som pratade om Håkan Hellström i vad som kändes som en evighet. Ifall inte bristen på applåder vid nämnda tal är tydligt nog så hoppas jag att ansvariga tar till sig av denna insändare, för jag är inte ensam om att vara trött på det.

Jonas Björklund


Flyktingvågen

2017-05-02 08:52

Stefan Olsson, SD. Står i KF:s talarstol och påstår att den stora invandringen, eller flyktingvågen som kom till Sverige hösten 2015, belastar Landskrona enormt mycket.

Han menar att dessa människor går på försörjningsstöd och kommer inte ut i arbete.

Dessa människor står under Migrationsverkets paraply så länge de väntar på beslut. Innan dess belastar de inte Landskrona.

Det är nog snarare en ideologisk fråga för Stefan Olsson och SD.

Att skrämma och bygga upp en falsk bild av verkligheten gynnar ingen.

Stefan ifrågasätter dessutom Den styrande treklöverns politik då det gäller sysselsättning, den politik han själv och SD har stöttat i två mandatperioder.

Då ska vi komma ihåg att Treklövern OCH SD har vid flera tillfällen röstat ner förslag från Socialdemokraterna som handlat om arbetsmarknadsinsatser.

Detta är antingen ett utspel för galleriet eller så har inte SD bättre koll än så.

Jonas Karlsson (S)


Bemöt föraktet genom att demonstrera första maj

2017-04-28 14:28

Att någon skriver för att förödmjuka och håna är alltid trist. Första Maj är en symbolladdad och historisk dag för både svensk och internationell arbetarrörelse och har så varit i över hundra år. På senare år har olika extrema grupper och personer satt i system att ”utmana” denna tradition. Olika nazistorganisationer genomför arrangemang på Första Maj. Enskilda personer, som Sverigedemokraternas ledare Stefan Olsson här i Landskrona, förklarar att Första Maj ”splittrar” och dessutom har sin historiska grund i vänsterextremt våld. Så är det dock inte.

Första Maj firades för första gången över hela världen 1890 utifrån en uppmaning från Andra Internationalens sammankomst 1889. Syftet var att lyfta frågan om åtta timmars arbetsdag som ett huvudkrav för hela den internationella arbetarrörelsen. Förslaget kom från den amerikanske fackföreningsledaren Samuel Gompers. Internationalen ville samtidigt hedra Haymarketmartyrerna samt de skadade och dödade demonstranterna. Den amerikanska fackföreningsrörelsen American Federation of Labour (AFL) hade, till skillnad från den europeiska fackföreningsrörelsen, ingen koppling till socialistiska partier vilket givetvis inte hindrade att många både socialister och anarkister var aktiva i och kring AFL. AFL antog 1884 en resolution som krävde åttatimmarsdag senast den 1 maj 1886. Om så inte skedde skulle man genomföra strejker och demonstrationer. Första Maj 1886 samlade en för sin tid rekordstor demonstration för kravet i det industriella och invandrarrika Chicago. Tre dagar senare, den 4 maj, slutade de fortsatta demonstrationerna i våld. En bomb kastades mot polisen som bevakade demonstrationerna varför dessa började skjuta, vilket sannolikt även dödade och skadade kollegor. Åtta anarkister greps för bombdådet och fyra avrättades. Redan vid själva rättegången kunde mer opartiska bedömare konstatera att bevisning mot de åtta var svag och rättegången var ett justitiemord. Såväl många av demonstranterna som av de dömda var invandrade tyskar. Främlingsfientlighet och invandrarhat är alltså ingen ny företeelse.

Första Maj blev 1939 vår första sekulära helgdag och genom beslut av den socialdemokratiska regeringen Persson blev Nationaldagen den 6 juni år 2005 den andra. Ingen är givetvis tvingad att fira någon av dessa dagar eller våra kyrkliga helgdagar. I Sverige respekterar alla partier, kanske också Sverigedemokraterna (?), att en svensk kan ha olika trosuppfattningar eller vara agnostiker/ateister. Vi avkräver inte heller medborgarna någon särskild ”svensk” trosförklaring, inte minst eftersom Sverige alltid haft etniska/religiösa minoriteter som samer, tomer, tornedalingar och judar. Här i Skåne har vi kanske också en lite blandad hållning till ”Sverige” eftersom vi faktiskt var en del av Danmark till 1658 och ännu längre tillbaka nästan var ett eget land.

Sammanhållning eller solidaritet kring ett land/region eller i en organisation är inget man ska tvinga fram eller kan påbjuda uppifrån. Det är ett val som bygger på att fria människor känner att de vill samverka för det gemensamma bästa. Det gemensamma bästa kan aldrig bygga på att man, som SD tycker, ska utesluta och hetsa mot vissa individer och grupper. Sverigedemokraterna och andra högerextrema grupper hotar friheten i lika hög grad som olika religiösa fundamentalister. De spottar på Första Maj.

Ge dem svar på tal genom att sluta upp i vår demonstration för den svenska modellen av samförstånd och lyssna på statsminister Stefan Löfven!

Jenny Tillander
Ordförande Landskrona ArbetarekommunFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser