PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Motorvägen från Borstahusen

2017-05-29 08:51

Jag går ofta med hunden längs Erikstorpsvägen eftersom vi bor i närheten
och upplever det som om fler och fler bilar kör väldigt fort där,
även om det har hänt många gånger tidigare också.

Dom kommer oftast norrifrån (golfbanan) och kör mot stan och då eftersom
det står parkerade bilar på högersidan så håller bilarna vänsterfilen (vänster om mittgrenen mot trafiken).
Många kör i ca 100 kmh men vissa kör ännu fortare än så!
Oftast sker det på nätterna men förra söndagen på eftermiddan kom en Mercedes i uppskattningsvis 90 kmh.
Många såg det och det var även någon som fotade med sin mobil.

Här (särskilt på vår/sommaren) passerar många människor, barn och ungdomar hela dygnet och det är ett under att det inte har skett en dödsolycka.

Alla förnuftiga människor måste inse att Landskrona Stad måste lösa detta och inte bara på denna väg utan även på många andra vägar/gator i staden.

Jag har varit en del i Malmö och Varberg och här har dom löst det på ett lysande sätt.
Dom har byggt upp väggupp/farthinder på strategiska platser för att få ner hastigheterna.
Och för att inte störa busstrafiken så anpassar man hindrens bredd så bussarna kan köra obehindrat förbi.

Ps: Dom nyinflyttade i Borstahusen väntar sig nog inte en motorväg 5 m från köksfönstret.

Alexander Halldén


Startmotor för skoltrötta

2017-05-29 08:42

Examensdagen närmar sig. Studentexamen ska firas med släkt och vänner och ett utsläpp och kortege genom staden. Det har gått femtio år sedan undertecknad tog studenten på Högre Allmänna Läroverket, reallinjens matematiska gren här i Landskrona. Det hade varit några tuffa år. Efter ett välbehövligt sommarlov så blev det ekonomiutbildning i Lund. Hemmavid så att säga.

För 6 år sedan bevistade jag en avslutningsceremoni på ett universitet i England. Det gick till på det viset att de som avlagt examen efter 4-5 års studier fick sina namn upplästa samt erhöll diplom. Många av namnen var svåra att uppfatta och uttala. Många studenter hade således sina rötter i främmande länder, inte bara i England.

En tanke – eller snarare en fråga – som har bitit sig fast hos mig är:
Hur ska det bli möjligt för våra invandrare här i Landskrona, som har slätstrukna skolbetyg, att konkurrera med de ungdomar jag mötte i England den gången? Här behövs krafttag – att se till att ”våra” invandrare kommer till skolbänken och stannar kvar där så länge det behövs. Det är kul med ”studentfirande” men det skall ha ett reellt innehåll. Föräldrarna är underhållsskyldiga till 21 års ålder för studerande, så det är inte så bråttom för ungdomarna att börja försörja sig själva.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Överflödiga i stadshuset?

2017-05-24 08:46

Ingen skattehöjning behövs säger Treklövern, jag är inte för att höja skatter i onödan men till vilket pris ska skatten hållas på nuvarande nivå? Redan nu talas det i Stadshuset att förvaltningarna ska spara och jag vet redan anställda som fått veta de är överflödiga då ekonomin inte tillåter deras tjänster vara kvar. Är det så man tar ansvar? Att låta folk i kommunen få bli utan arbete bara för att man väljer att lägga allt på att bygga istället för att någon gång ta en paus och se så att de anställda i staden mår bra och har trygghet i sin anställning?

Eller kan man göra både och om man låter det vara lite rimlighet i investeringarna? Vad hjälper det att bygga hej vilt för att locka hit skattebetalare när staden i andra änden gör personal arbetslös för att man till varje pris ska bygga? Vad är då priset i slutändan för stadens skattebetalare och inte minst, det pris de människor med familjer som blir utan trygghet och försörjning får betala?

Skulle gärna vilja höra Treklöverns svar på detta, gärna ett normalt svar. Inget politiker svar som innebär att åla sig kring fakta, nu är det dags att ni ser över att stadens medarbetare mår bra och känner sig trygga. Det behövs för att staden ska gå starkt in i framtiden.

Fredrik Rosengren


På rätt väg!

2017-05-19 08:39

BoIS-match mot Ljungskile 13 maj 2017 var på väg att bli en rysare, en riktig rysare. Från underläge med 1 – 0 så vänder vinden. BoIS vann med 2 – 1. Ordningen är återställd. Att detta sker på min födelsedag och att jag förärades en BoIS-halsduk vid det tillfället är något jag aldrig kommer att glömma.

Jag framför på detta sätt mitt tack till arrangörerna av klassträffen på Pumphuset 50 år efter studentexamen. Ett särskilt tack till Gabriel Munck som nu har ansvaret att återställa ordningen: BoIS (t)i(ll) allsvenskan. Det fixar du!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


BoIS – igen

2017-05-19 08:35

Varför blir det aldrig lugn och ro i BoIS?

Tränare kommer och går
men Styrelsen består!

Björn Lind


Svar om pendlarparkeringen

2017-05-11 11:23
Svar till: Vem vinner på att klaga på bilar i kanten av en pendlarparkering? /Malin Sjöstrand

Hej Malin,

Från Landskrona stads sida driver vi aktivt frågan om en attraktivare kollektivtrafik. Vi vill att kollektivtrafiken skall vara ett lättillgängligt alternativ för så många som möjligt. Vi har sedan ett år tillbaka intensifierat vår trepartssamverkan med Skånetrafiken och Nobina, som just nu är vår bussentreprenör. Under denna tid har utredningar kring linjenätet inom och utanför tätorten, hållplatsplacering, parkeringsmöjligheter samt en elektrifiering av busstrafiken utarbetats. Resultatet av dessa utredningar kommer att förverkligas i den takt som staden utvecklas och ekonomiska medel tilldelas.

När det gäller stationen vill vi göra situationen för pendlarna bekväm och smidig. Vi är medvetna om behovet av fler parkeringsplatser och jobbar för lösningar. En av de mest prioriterade lösningarna är att få till stånd en öppning av tunneln under järnvägen för att kunna bygga en större pendlarparkering på östra sidan stationen. En öppning här är beroende av ett avtal mellan oss och Trafikverket. Vi har kommit en bit i den processen och har goda förhoppningar om att detta skall bli verklighet inom en snar framtid. Tills vidare kommer vi att titta över pendlarsituationen i övrigt för att se om vi kan effektivisera ytorna på något vis och därigenom hitta fler parkeringsmöjligheter.

Vänliga hälsningar
Tora Broberg
Tf Avdelningschef
Stadsmiljöavdelningen


Bäste Stefan Olsson (SD)

2017-05-10 08:45

Vad tycker du är ett rimligt straff i det fall, du redogör för här på Planket 2017-05-09 under rubriken ”Sluta dalta med buset.”? Ge mig ett bud.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägare


Sluta dalta med buset

2017-05-09 16:56

En 19-årig knivrånare i Landskrona slipper fängelse trots att han knivrånade tre 16-åriga pojkar vid teatern i Landskrona. Förövaren dömdes till skyddstillsyn och ska också genomgå Frivårdens behandlingsprogram. Tingsrätten konstaterar i sin dom att det handlar om ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. I brottsbalkens 8 kap. 5 §, står följande: “Den som stjäl med hjälp av våld på en person, eller med hot som för den hotade verkar innebära trängande fara, döms för rån till fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 8 kap. 5 § brottsbalken.” 19-åringen är tidigare straffad och dömd till ungdomsvård. Vilka signaler sänder detta till ungdomar som begår brott? Att hela tiden komma undan med skyddstillsyn m.m. Den som dömts till skyddstillsyn bor hemma och har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare. Bara för att man har kontakt med frivården innebär det inte ett slut på kriminella gärningar.

I den bästa av alla världar är ungdomar just ungdomar. I den världen kan inte unga tillmätas någon större skuld och de som hamnat snett behöver främst en hjälpande skjuts i rätt riktning. En sådan värld anser Sverigedemokraterna att dagens lagrum som behandlar unga brottslingar återspeglar och i första hand också ska avspegla. Problem infaller dock när ungdomar genom medvetna handlingar kan tillmätas skuld för de absolut värsta av brott. Det kan röra sig om hemska brott mot andra människor som mord, dråp, grov misshandel, rån och våldtäkter. Brott som riskerar att förstöra andra barn, ungdomar och vuxnas liv för all framtid. Det finns exempel på när 14-åringar våldtar i grupp men där det inte ens kan dömas till en tillsägning eftersom att de inte uppnått straffmyndig ålder. Det finns ett exempel på 15-18 åringar som nästan misshandlar en ensam pensionär till döds men som döms till samtal med socialsekreterare för att de inte uppnått 18-års ålder. Slutligen finns det exempel på 18-åringar som begår hemska mord men kommer undan med några års sluten ungdomsvård för att de åtnjuter ungdomsrabatten för dem som är mellan 18-21.

Vi Sverigedemokrater anser att det är självklart att det på ett hemskt brott ska följa ett straff som står i proportion till den begångna handlingen. Detta är viktigt för att visa de unga brottslingarna att de begått ett allvarligt fel, för att skydda samhället ifrån att nya offer utsätts för brott, för att brottsoffer och anhöriga ska få upprättelse och inte minst för att förtroendet för hela rättsväsendet och rättsstaten ska upprätthållas, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Till Stefan Olsson (SD), Torkild Strandberg (L) och Jonas Karlsson (S)

2017-05-08 10:37

”När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?” och ”Svar till Jonas Karlsson (S)” är rubrikerna på två insändare här på planket signerade av Stefan Olsson (SD), kommunalråd. Båda är daterade 2017-05-02.

Stefan Olsson (SD) sätter fingret i ögat på Jonas Karlsson (S) och påpekar ”När man skriver en insändare i dessa spalter borde man åtminstone ha basfakta klara för sig.” och så hamnar vi i invandringsproblematiken och frågan vem ska betala för de ”nyanlända”.

Torkild Strandberg (L) får sedan också en släng av sleven. Stefan Olsson (SD) hänvisar till att ”Vi vet alla att ekonomin kommer att bli mycket kärv från 2018 och under överskådlig tid framöver.”

Stefan Olsson (SD) avslutar ”Nu är det dags att släppa spaden och spadtagen, det är dags att borra sig djupare i Landskronas problem som uppstått till följd av en kravlös migrationspolitik, på riktigt!”

En fråga som suttit kvar i mitt huvud under tjugo år är: Hur gick det för de invandrare, som bodde i mina fastigheter, d.v.s. de som kom som ”nyanlända” till Landskrona 1993 – 1998? Har det varit en god affär för alla inblandade: flyktingarna (i huvudsak från f.d. Jugoslavien), butiksägare, fastighetsägare, staten och kommunen? Var Landskrona, som hemort i Sverige, bättre än Gotland, Kiruna etc?

Förvisso var situationen i Sverige rörig under 1990-talet med finanskris och hög arbetslöshet. Det skulle ställa till stora problem för myndighets-Sverige. Handläggningen blev som den blev och vitycks stå inför en liknande situation nu. Med backspegeln som kompass: Hur gör vi, eller snarare ni, nu?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägare


Vem vinner på att klaga på bilar i kanten av en pendlarparkering?

2017-05-05 14:43

Vid stationen i Landskrona har ett antal parkeringsplatser som var tillgängliga för pendlare tagits bort. De platser som finns är fulla tidigt på morgonen och de bilar som cirklar runt senare ställer sig ibland i kanten på den norra parkeringen, där det finns en asfalterad plan med rutor som utvidgats med en grusplan utan markeringar. Bilarna som kommer sent parkerar mer eller mindre i gräset bredvid asfalts- och grusplan.

Om man parkerar så att man stör framkomligheten, ställer sig fel på grund av slarv eller väljer att ställa sin bil på gräsytor i centrum uppmuntrar jag en absolut efterlevnad av parkeringsregler. Men om jag ska välja mellan att ställa min bil i kanten på parkeringen – utan att störa någon framkomlighet – eller att avstå från att pendla med tåg och istället ta bilen mitt arbete har jag hittills tänkt att det bästa måste vara att parkera i kanten. Igår kostade pendlandet mig (och flera andra pendlare) 800 kr, vilket är mer än lönen efter skatt för en arbetsdag.

På parkeringsboten är anmärkt: ”Klagomål. Parkerat på gräs.”

Nu är frågan – är det då samhällsekonomiskt bäst att arbeta och åka kollektivt, att ta bilen hela vägen eller att inte arbeta alls? Igår hade det för mitt privatekonomiska vidkommande lönat sig att inte arbeta alls.

Samhällsekonomiskt och av hänsyn till miljön vore det såklart bättre med en tillräckligt stor pendlarparkering – eller minskad hänsyn till den klagande, som sett bilar på ”fel plats”, där de inte stod i vägen för någon.

Allra bäst vore en utbyggnad av bussnätet så att man slapp köra bil ens till stationen. 

Malin Sjöstrand,
bosatt i Örja Kyrkby men arbetar i LundFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser