PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Torsdagen den 27:e januari
5.5°C 6.7m/s
Dagens namn: Göte, Göta

Kommer böneutrop att tillåtas i Landskrona?

2018-05-14 15:09

Böneutrop, likt det som nu getts tillstånd för från en moské i Växjö, hör inte hemma i en modern sekulär stat som Sverige. Vi ska försvara våra moderna, demokratiska, svenska värderingar och synsätt.

Det är inte rimligt att en religion återkommande ska kunna förkunna tro och makt genom högtalare över andra människors bostadsområden. Det som nu skett i Växjö kommer innebära just det.

Vi behöver lagstiftning som förbjuder denna typen av böneutrop. För Landskronas del är det fram tills en sådan är på plats avgörande att våra kommunpolitiker inser allvaret i att släppa fram möjligheten för böneutrop.

Jag vill därför ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, som dessutom styr staden tillsammans med Miljöpartiet som är starkt för böneutrop. Kommer Landskrona att följa Växjös exempel och släppa fram möjligheten till böneutrop?

Erik Rantzow (MED)
Riksdagskandidat, Medborgerlig Samling


Chefskarusellen i Landskrona kommun måste utredas

2018-05-07 08:59

Slag i slag kommer besked om chefer som lämnar sin anställning inom Landskrona kommun. Man skulle kunna tro att Donald Trump hämtat inspiration från Landskrona när det gäller att göra sig av med chefer som inte dansar efter hans pipa. Stadsdirektörer, bolagschefer, stadsbyggnadschefer och nu chefer inom utbildningsförvaltningen tvingas lämna eller säger upp sig. På kort tid lämnar utbildningschefen, gymnasiechefen och grundskolechefen sina uppdrag. Liberalernas ordförande i Utbildningsnämnden kommenterar bara med att ”chefer kommer och går” och tycker inte att det är något anmärkningsvärt. Nonchalansen inför de problem som avslöjas är häpnadsväckande. När chefer slutar på kort tid och bara hastigt försvinner så innebär det en stor kostnad och skapar stor och berättigad oro bland de anställda på den drabbade förvaltningen. Man kan med fog fråga sig vad det är som gör att de ordförande som sitter på Liberala mandat avverkar chefer på det här sättet.

Vi Socialdemokrater är tillsammans med säkert många andra djupt oroade. När chefer lämnar sina befattningar inom kort tid på sin tjänst så är det ett tydligt tecken på att den politiska styrningen har allvarliga brister. Uppenbarligen finns det ohälsosamma strukturer inom den övergripande politiska ledningen, som gör att annars välrenommerade tjänstemän väljer att lämna sina befattningar i förtid. Det är välkänt att det i kommunen finns en informell styrgrupp bakom kommunstyrelsens ordförande som styr och ställer med den kommunala organisationen efter eget godtycke. En informell ledningsgrupp som ingen kan kontrollera och som inte tar något politiskt ansvar för sina beslut. Övriga partier utom Liberalerna behandlas enbart som rundningsmärken i den här cirkusen. Vi socialdemokrater kräver nu att en oberoende utredare tillsätts för att analysera vad som är fel inom styrning och arbetsmiljö i kommunen. En utredare som blir ansvarig inför kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Kommuninvånarna och övriga partier har rätt att få veta.

Jonas Esbjörnsson (S)
Oppositionsråd

Roger Lindskog (S)
2:e Vice ordförande Utbildningsnämnden 


Höga hastigheter genom Asmundtorp

2018-05-04 09:13

Angående de alldeles för höga hastigheterna så behöver även vi i Asmundtorp fysiska hinder för att få ner de höga hastigheterna som råder i byn.

Vi behöver även någon form av parkerings övervakning då det ofta parkeras på huvudled som råder genom byn.

Anders Johansson


Tack Jonas

2018-05-04 09:07

Jag uppskattar ditt svar som får mig att ompröva mitt ställningstagande till S. Fikan avstår jag ifrån.  Är en 87-årig gammal gubbe med en ganska nedgången fysik som har det bäst hemma i min av landstinget lånade höj, sänk och rullande stol. Kokar mig en mugg cappuccino lyfter den och önskar dig lycka till med uppmaningen var noga med argumenten och gilla den milda anarkism som råder på vårt torg torgdagarna.

 Arne Nilsson


Svar till Arne Nilsson

2018-05-03 11:34

Köpet av Weibullmarken gjordes för kommunens del på den sidan av järnvägen som DSV ligger på och på den sidan som Kronan ligger på. Jag ber Arne Nilsson om ursäkt om det uppfattas på något annat sätt.

Köpet av marken har möjliggjort att Landskrona har mark att bygga på.

Jag diskuterar gärna denna fråga tillsammans med dig över en fika.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar på insändare om kommunens arbete med trafiksäkerhet

2018-05-03 10:23

Trafiksäkerhet har stor betydelse för vår vilja och möjlighet att röra oss i kommunen, inte minst för barn och äldre. Trafiksäkerheten är en viktig faktor för upplevelsen av trygghet. Genom att förbättra trafiksäkerheten förbättrar vi livskvaliteten för våra medborgare. Trafiksäkerhet bygger på ett samspel mellan väg, förare och fordon. Hur föraren väljer att framföra sitt fordon kan staden inte påverka. Om föraren bryter mot de bestämmelser som finns, är det en fråga för polisen.

Teknik- och serviceförvaltningen genomför fortlöpande trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig infrastruktur. Fokus ligger på oskyddade trafikanter med prioritet till våra barn. Säkra skolvägar och säkra avlämningsplatser vid skolorna är mycket angelägna åtgärder. Även här är dock samspelet viktigt. Stressade föräldrar utgör den största riskfaktorn i anslutning till skolorna.

Vi kontaktas ofta av engagerade medborgare som framställer behov av omedelbara trafiksäkerhetsåtgärder och där det påstås att det körs fört fort mm. När sådana uppgifter når oss undersöker vi förutsättningarna bland annat genom trafikmätningar och hastighetsmätningar. Tills vidare finns inga förutsättningar för fasta eller mobila kommunala fartkameror.

När vi genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder vill vi göra det metodiskt. Fysiska åtgärder ska göras där det finns behov och där positiva konsekvenser kan uppnås. Fysiska åtgärder får ofta negativa konsekvenser för framkomligheten för t.ex. kollektivtrafiken. För att veta var åtgärder behövs följer vi statistik i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet) och vi gör givetvis egna iakttagelser. Uppgifter från medborgare och polis hjälper till. Uppgifterna värderas och sedan studerar vi och genomför lämpliga åtgärder i den takt våra resurser tillåter.

För närvarande pågår utvärdering efter vinterns hastighetsmätningar på Landskronavägen i Häljarp. Dessa kompletteras nu av trafikmätningar. Syftet är att kontrollera om det finns ett uttalat behov av fysiska åtgärder och var dessa skulle kunna göra störst nytta.

De omedelbara åtgärderna på Strandvägen och Erikstorpsvägen är följden av en allvarlig olycka. Åtgärderna får stöd av genomförda hastighetsmätningar och rapporter från allmänheten. Samtliga fysiska åtgärder blir inledningsvis av tillfällig art eftersom vi vill agera omedelbart och vara säkra på att åtgärderna får önskvärda effekter.

Niklas Geidenstam
Chef gatu- och parkavdelningen


Erikstorpsvägen

2018-05-02 14:58

Hej, mejlade detta till B-M Persson på Gatuenheten i mars månad.
En bra lösning hade varit några farthinder (se bild) i höjd med t.e.x Kalkugnsgat, Norra Fiskehamnsgatan och Bästemansgatan.
Dessa kunde vara så smala så att bussarna (som inte har det så lätt här) kan passera utan påverkan. Detta hade fått ner hastigheterna och övergångsställen hade inte behövts (som också saknas helt på hela vägen).

Ett tips är också att ringa Varbergs kommun och fråga hur dom har löst det.

Alexander Halldén


Det blev inget svar

2018-05-02 13:57

Fortfarande vet vi inte om marken där bland annat Rusta ligger ingick i S köpet av
Weibullmarken. Men det var kanske alltför pretentiöst att begära att viktiga personer i hög kommunalställning skulle ha tid att rätta ut en debattoklarhet även om den har lite lukt av oförsiktigt hanterande av sanningen.

Det är väl på gränsen till tjänstefel om inte partierna höll ett öga på debatterna på
Planket så om argument att vi inte kände till frågan skulle föras fram skulle jag ha svårt att tro på det. I alla fall inte om den kom från L och S eftersom grunddebatten som ledde till min fråga bedrevs på Planket.

Min personliga slutsats är att Torkild Strandberg (L) talar sanning. Det grundar sig på den märkliga slutkommentar som herrarna Jonas Esbjörnsson (S) – Anders Kjellström (S) framför i debatten emellan dem och Strandberg. Det har påverkat min syn på Landskronas socialdemokrater och det har inte blivit i positiv riktning.

Gammal men envis, på något sätt skall jag lista ut hur det verkligen ligger till,
någonstans finns det ett köpavtal, jag återkommer nog i denna fråga.

Nu får vi hålla ett öga på torget igen, texten i HD efter kommunalfullmäktiges möte var lite diffus och kändes inte helt ok.

Arne Nilsson


Fortkörning igen

2018-04-27 21:50

Läste Wramfelts insändare om problemen i Häljarp och Saxtorp. Tycker att det är bra att ni reagerar och hoppas att ni får hjälp. Liksom på många andra gator med samma problem.

Vill bara berätta att vi på Erikstorpsvägen inte har fått några åtgärder. Endast en digital hastighetsskylt på Strandvägen kom upp och är till ingen nytta. Den andra digitala skylten på Erikstorpsvägen är inte i funktion. Så vi väntar, liksom ni, på de “farthinder” som utlovats. T ex i form av vägbulor, rondeller och annat som verkligen är till nytta.

Mvh
Lena Nilsson
Håkan Lans
Boende på Erikstorpsvägen, tyvärr icke höginkomsttagare


Fortkörning

2018-04-27 15:52

Läste idag på Landskrona Direkt om de åtgärder som Landskrona Stad ska vidta för att få ner hastigheten på vägsträckorna längs Strandvägen och Erikstorpsvägen.
Detta är ett bra agerande!

I detta sammanhang vill jag då påtala att vi från Häljarp Saxtorp Byaförening, samt de boende längs Landskronavägen och Barsebäcksvägen i Häljarp, vid ett flertal tillfällen under två års tid, påpekat till våra berörda politiker och ansvariga inom gatukontoret om liknande åtgärder, utan något resultat.

Beror stadens snabba agerande för Strandvägen och Erikstorpsvägen på att det bor höginkomsttagare i området och är samma områden som staden spenderar miljontals skattekronor på att försköna? Vi som bor i byarna är också skattebetalare till Landskrona Stad och vad vi nu kräver, är att staden behandlar oss lika rättvist enligt kommunallagen och omedelbart genomför de åtgärder som vi boende har rätt till.

Vi ser fram emot gatukontorets och politikernas svar på ovanstående.

Göran Wramfelt
Ordförande
Häljarp Saxtorp ByaföreningFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser