PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Virrhjärnor, kappvändare eller arvodesjägare

2019-08-06 14:23

Virrhjärnor, kappvändare eller arvodesjägare, ja det finns säkert flera namn på den här typen av politiker men gemensamt är att dom inte är speciellt principfasta och inte heller så säkra i sin ideologi, men väldigt intresserade av att maximera sina arvoden i alla lägen. Tyvärr dyker dom upp
då och då, på riksnivå såväl som på regional och kommunal nivå och det är alltid lika trist när det sker.

Att politiker byter parti sker ju då och då men endast i sällsynta fall är det av rent ideologiska skäl, men det är alltid det som hävdas. Mestadels beror det på interna partibråk, missnöje med att inte ha fått tillräckligt välbetalda uppdrag, att man gjort bort sig på sociala medier eller att man kanske rent av har tafsat på en kollega av motsatt kön och på så vis riskerar både åtal och uteslutning.

Om det verkligen beror på ideologiska skäl har det förekommit att man fått en timeoutperiod i det nya partiet tills efter nästa mandatperiod då man blivit valbar igen men dessutom har det krävts att man lämnat de uppdrag man fått av sitt gamla parti. Alltför ofta sitter man dock kvar på de politiska uppdrag man fått av partiet man lämnat, bara för att inte gå miste om sina arvoden. Detta är inte acceptabelt och det är dessutom grovt politiskt ohederligt och man framstår som en profitör på skattebetalarnas pengar och borde betraktas som politisk paria. Dessutom har man lurat sina väljare vilket kanske är det mest ohederliga i sammanhanget.

Sen finns det också dom som byter parti flera gånger och då kan man ju verkligen undra hur det är ställt med det politiska engagemanget. Går man då dessutom tillbaka till sitt gamla parti borde personens agerande starkt ifrågasättas och den personen borde absolut placeras ute i kylan för
många mandatperioder framåt, helst också för evigt.

Det nya partiet borde dessutom absolut kräva att man som nygammal medlem genast lämnar alla uppdrag man fått av sitt gamla parti men det fungerar tyvärr alltför sällan. Man vill inte stöta sig med återvändaren och är kanske glad över att ha fått ytterligare en medlem, om än en politisk vilde.

Den typen av politiker eller kappvändare är absolut inte värda väljarnas fortsatta förtroende och borde inte få ställa upp i nästa val. Dom har klart visat att arvoden är viktigare än ideologi och bryr sig inte om att dom profiterar på skattebetalarnas pengar. Så låt oss slippa att se deras namn på
valsedeln och som ledamöter i nämnder eller styrelser i framtiden.

Leif Thorsell


Klimatpanik

2019-08-05 10:19

Någon som minns kriget om Kuwait 1991? När den Irakiska armén retirerade ur landet, satte de  fyr på över 700 oljekällor och nästan lika många fossil-gas källor. Solen förmörkades 100 landmil i vindriktningen, en 100 miljoner ton råolja om dagen brann, och det tog 8-9 månader att släcka dem. Allt detta var extra koloxid, svavelföroreningar och naturligtvis KOLDIOXID. Men någon klimatpeak åren efter har inte registrerats. Faktum är att fram till och med det där presidentvalet år 2000 i USA, som avgjordes på några hundra röster i Florida. George Bush jr vann och Al Gore förlorade. INNAN DESS var den “otvivelaktiga” vetenskapen enbart inne på en helt annan fråga. OZONHÅLET. Freoner från kasserade kylskåp hotade allt och alla. Ozonhålet växte och växte och växte. Men när Bush jr inte ratificerade ett miljöavtal som hans företrädare Bill Clinton gått med på, vändes det hela som en pannkaka. Al Gore hade börjat tala om koldioxid (istället för freoner) och plötsligt var Ozonhålet inte nått viktigt. Det hade aldrig växt – det hade alltid varit som det är. Istället blev det koldioxid och växthuseffekten som all framtid numera påstås bero av.

Egentligen handlar detta om fd U-länder som genomgår samma fas som Europa och Nordamerika genomgick under förra århundradet. Kina, Indien etc. Där är stora områden luftförorenade som t.ex. Ruhr, Oberschlesien (vad det nu heter på polska ?), London var för 40-50 år sedan. Jag var som 12-åring i London första gången 1976, och fick svår hosta flera veckor efteråt. Solen sken några få timmar på en hel vecka, resten av tiden var London insvept i grå luft. 2017 var jag där igen – och nu är luften ren och solen skiner minst lika mycket som här hemma.
 
Jag är mycket skeptisk till påståendet om ett av människan orsakat varmare klimat. Skulle det likväl vara sant i någon mån, och vi måste ändra på något, kommer det inte hjälpa att ändra någonting här. Jag tror det måste till ett Världskrig mot Kina och Indien etc, i så fall. Men vi kunde gott plantera mer lövskog. Så tycker jag!
 
Pontus Eriksson


Tankar kring osäkerheten i Landskrona 

2019-08-02 09:01

Det som skett senaste tiden har skakat invånarna i Landskrona och skapat osäkerhet hos dem. Att känna sig trygg när man rastar hunden, går till jobbet eller går till närmsta affär ska vara något som är självklart i staden man bor i. Trots att säkerheten är en fråga som polisväsendet är ansvarig för bör även kommunen bidra med någonting som minskar osäkerheten. Genom t.ex. skolan, socialtjänsten, föreningar, fältarbetare och liknande. Vi måste alla arbeta mot samma mål för att kunna möta de utmaningar som staden står inför. 

Mina egna tankar angående den utveckling som skett på senare tid är att vi som kommun bör arbeta mer med fokus på just skola, fritid och sysselsättning för våra unga. Vi som kommun måste bli bättre på att fånga upp utanförskapet.  Vara mer uppmärksamma på vad våra ungdomar sysselsätter sig med och vart de befinner sig. Att staden investerar mer i föreningar och fritidsverksamhet och att ännu mer personal som arbetar på fältet för att bli en länk mellan staden och polisen.

Vi måste ge ungdomarna ett alternativ till kriminalitet.

Vänligen,
Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Lyssna till vetenskapen

2019-08-01 14:44

Vetenskapen gav oss svaren för decennier sedan, tyvärr släpar politiken efter.
Svar till SD:s svar.

Det vevas frenetiskt i Sverigedemokraternas svar på svaret i Energifrågan. Allt ifrån att vetenskap tydligen är ovetenskapligt, till att skribenterna identifierar en spännande konspiration som på något sätt involverar ett ”vänsteretablissemang” och Agenda 2030.

Ja, det råder konsensus från vetenskapligt håll om att vi bör ersätta vårt fossilberoende med förnyelsebar energi, dels för att det orsakar klimatförändringar som kan bli katastrofala, dels för att fossila bränslen är ändliga och för eller senare måste ersättas. Denna problembild dominerar, därför att det är problembilden, inte mycket att orda om där. Har Sverigedemokraterna i Landskrona kokat ihop en egen teknisk lösning där vi kan fortsätta använda fossila bränslen och samtidigt dramatiskt minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, trots att världens samlade forskare gått bet, är det hög tid att dela med sig.

Till den viktigare poängen i svaret: Den av oss som identifierar ett långsiktigt problem som klimatförändringar och försöker åtgärda det i tid saknar konsekvensanalys?

Lever jag lika länge som genomsnittssvensken kommer jag fortfarande vara med i matchen 2073, mina barn en bra bit in på 2100-talet. Klimatförändringar som kommer driva folk på flykt, lägga städer under vatten och påverka något så självklart som matförsörjningen är inte abstrakta problem längre. Istället är det realiteter jag kommer påverkas av under min livstid. Just därför tycker jag att det är ofantligt viktigt att vi gör vad vi kan för att mildra, och om möjligt hindra, de konsekvenser som annars komma skall. Ni skriver i svaret att ett fossilfritt Sverige skulle vara ett slags identitetsmarkör att stoltsera med? Förbränningen av fossila bränslen skapar en lång rad framtida problem för oss, satsningen på fossilfritt är en krass analys av vad som måste göras för att undvika negativa konsekvenser. Visst har du hört det från oss förut, men det beror på att det var sant såväl första som senaste gången du hörde det.

Vägen dit måste vägledas av rekommendationer från forskningsvärlden för bästa möjliga utfall.
Skribenterna tycker att forskning från i princip alla världens universitet och IPCC inte duger. De föreslår istället att vi borde lyssna på information från Elsa Widding och den konspiratoriska bloggen ”Stockholmsinitiativet”, som tidigare hette The Climate Scam. Det är om något ett exempel på
fullkomligt omdömeslös källkritik.

Att vindkraften har potential att med råge täcka våra regionala energibehov i samklang med bättre integrerad infrastruktur är inget mantra. Råa fakta är att förnyelsebart redan idag är kostnadseffektivare än exempelvis kolgenerad el. Investeringar i den förnyelsebara sektorn är bra för
klimatet och har dessutom alla möjligheter att vara kostnadseffektiva. Visst kostar investeringar i infrastruktur som kraftnät. Det är tack vare precis sådana investeringar i gemensam infrastruktur som vi har rinnande vatten i våra hem, el i vägguttaget och vägar att köra på. Vill ni hindra svindyra
infrastrukturprojekt, med liten nytta, som kommer svida i plånboken? Övertyga era partikollegor i regionen att sluta stödja utbyggnationen av E6an! Värt att nämna om kostnader är att elnätsmarknaden ofta ät ett naturligt monopol där de ledande aktörerna trots ökande vinster under lång tid eftersatt investeringarna. Även dessa måste ta sitt ansvar så att skattebetalarna i möjligaste mån slipper.

Poängen jag försöker göra är att det ofta känns som att ni klamrar er fast vid det ni känner till.
Gemensamma pengar kan läggas på kärnkraft eller motorvägar eftersom det känns bekant. Det verkar däremot problematiskt att göra gemensamma satsningar på vindkraft eller kraftnät trots att det finns uppenbara långsiktiga fördelar med det. Kritisk granskning är förstås en viktig del i att få till
en bra lösning på vilket problem som helst. Från Miljöpartiets sida önskar vi därför att fler partier försöker göra konstruktiva bidrag till debatten. Att instinktivt motsätta sig allt som politiska motståndare och världens samlade expertis på området rekommenderar känns tyvärr inte ett dugg
konstruktivt.

Ni gör dock en god poäng: vind och sol är väderbundet, vilket ställer högre krav på systemet då försörjningen från dessa källor varierar. Här finns om ni skulle vara intresserade massa intressanta satsningar på produktion och återvinning av batterier i Sverige, för att inte tala om biltillverkarnas
egna tankar om hur elbilar som ändå står parkerade den mesta av tiden kan användas som energidepåer som jämnar ut effekttoppar i systemet framöver. Generellt sett behöver vi se över det nuvarande systemet och dess 1900-talstänk med central produktion och omedelbar konsumtion.

Visst kan sådan artificiell lagring vara en del av svaret, men som tur är för oss har vi redan en lagringsbar förnyelsebar energikälla: Vattenkraft som utvinns genom att släppa på dammar. I ett bättre integrerat system kan vattenkraften från norra Sverige kompensera för dagar när vinden
blåser, eller solen skiner mindre. Inte minst om vi ökar kapaciteten att också exportera energi norrut.
Resonemanget är egentligen ganska enkelt: Dagar med mer elproduktion från sol eller vind i söder, mindre behov av elproduktion från vatten i norr. Dagar med mindre elproduktion av vind eller sol i söder, mer behov av elproduktion från vatten i norr. Detta är den främsta fördelen med större
integrerade system, de blir helt enkelt mindre känsliga för lokala och säsongsbundna variationer i vädret.

Ett annat problem som lyfts är också intressant och kräver politisk handling framöver: Användningen av mineraler i batteriproduktion utvinns ofta under vidriga förhållanden i fattiga, konfliktdrabbade länder som Demokratiska Republiken Kongo. Detsamma är givetvis sant för andra metaller som uran, eller Coltan som används i alla våra telefoner. Kanske borde vi då lägga ner alla klimatambitioner och damma av telegrafen, eller så kanske vi i Sverige och EU borde lagstifta om högre krav på hela produktionskedjan av mineraler (och varför inte andra produkter) som importeras till Europa?

Sommarhälsningar till Plankets läsare!

Jesper Olsson
Miljöpartiet de Gröna i Landskrona


Walk of Fame ingen dum idé

2019-08-01 09:15

Iden med ”Walk of Fame” är inte dum. Pretentiös kanske, men inte dum. Så fortsätt. Problemet är nomineringen. När ”Walk of Fame” föddes blev definitionen lite luddig och även om det var Frimurarna och Rotary som kläckte iden, 

skulle man ha involverat Landskrona Stad. Nu kan det lätt bli en popularitetsomröstning, fast i fallet Björn Afzelius kan det inte röra sig om popularitet eftersom man får leta länge efter någon som vet vem han är eller vad han har med Landskrona att göra.

Ingen av Rotaryklubbarna nominerade Björn i år, så nomineringen och valet kom från Frimurarnas hemliga lokaler vilket får mig att undra hur många röster Frimurarna har eftersom man kan överrösta Rotaryklubbarna.

Det vore inte helt ointressant att läsa den officiella texten till  motiveringen varför Björn Afzelius blev vald. Såvida inte den också är hemlig.

Nils-Eric Svensson


Brist på konsekvensanalys

2019-07-30 11:42

Avslutande svar till Jesper Olsson (MP)

Sverigedemokraterna vill först tacka Jesper för hans svar. Jespers svar visar också på den brist av konsekvensanalys och verklighetsförankring som tyvärr får anses vara traditionsenligt i Miljöpartiets politik.

Skåne och Sverige kan producera 100 % mer energi än vad som behövs på årsbasis, men om energin inte finns tillgänglig när vi behöver det eller i den region vi behöver den, gör den ingen nytta. Att hävda att människor är förändringsobenägna, då det påpekas att energin måste vara planeringsbar och finnas tillgänglig kalla dagar är en retorik som inte hör hemma i sakfrågor. Lite information till Miljöpartiet och Jesper: Vi bor i ett litet arktiskt land och ibland blir det kallt, riktigt kallt…det kallas för vinter! Då det är som kallast och mörkast fungerar inte sol och vind. Behovet av lagringsbar och planeringsbar energi är uppenbar.

Intressant är att trots avsaknaden av problem, identifierar Jesper ändå ett antal problem: Gammal infrastruktur, behovet av att importera energi och behovet av att lagra energi. Lösningen på dessa problem är uppenbarligen det slentrianmässiga mantran; vi behöver mer vind och sol.
Visst behöver vi förnya vår infrastruktur, men sådant kostar pengar och tid. Pengar som måste komma någonstans ifrån. Man kan ju i sitt stilla sinne fundera på hur många gånger våra skatteintäkter ska intecknas, hur mycket skatt ska vi betala för att tillfredsställa Miljöpartiets alla nycker? Att lagra energi från sol och vind i batterier kommer att ta tid att utveckla, om det någonsin låter sig göras i den omfattning som Sverige behöver det. Utöver denna detalj, har vi problemet med att många av de metaller som behövs för att producera moderna batterier kommer ifrån konfliktzoner, samtidigt som vissa metaller som behövs finns i väldigt lite utsträckning på jorden.

Import av energi från grannländerna förutsätter, precis som Svenska kraftnät redogör för, att grannländerna har energi att exportera till oss. Visst förstår vi Miljöpartiets behov av att stoltsera med att ”Sverige har endast fossilfri energi”, men att samtidigt göra sig beroende av andra nationers
energiproduktion, och då energiproduktion som många gånger kommer från energikällor som är allt annat än fossilfria, är minst sagt naivt.
Det råder idag tyvärr konsensus ifrån vänster etablissemanget om klimathot, problembild och dess lösningar. Konsensus bygger på politiskt korrekthet och inte på vetenskap. Många är de rapporter och inte minst böcker från t.ex. Elsa Widdings Klimatkarusellen som antyder att konsensus i mångt och mycket försöker överrida vetenskapen. Dessa rapporter och böcker passar definitivt inte in i Miljöpartiets ideologi. Miljöpartiet, Agenda 2030 och den politiska korrektheten har bestämt problembild och lösning – detta oavsett vilka avvikelser eller larmrapporter som verkligheten och
vetenskapen kommer fram med.

Känns scenariot igen? Samma logik ligger bakom snart sagt varje kris som identifieras i vårt samhälle.
Men visst har Jesper rätt i att det är framförallt kemikalierna inom den globala matproduktionen som är orsaken till massdöden bland våra insekter. Men parallellt med den globala matproduktionens förödande effekter på ekosystemet, ska då de kvarvarande insekterna och andra djur nu också
reduceras av våra vindkraftverk?

Rent traditionsenligt är det viktigare för Miljöpartiet att värna sin politiska korrekthet, än att värna miljön och vår planets ekosystem. Detta är en politik som kan visa sig vara fullständigt förödande, inte för Miljöpartiet, utan för vårt ekosystem och för vår nästa generation!

Sol, vind, vågkraft kan utgöra komplement till Sveriges energiproduktion, men till dess att det är möjligt att lagra energi på tillfredsställande och planeringsbart sätt, bör andra energikällor som finns idag underhållas och inte avvecklas. Utredningar om vindkraftverkens påverkan på ekosystemet bör intensifieras och det slentrianmässiga mantrat att vindkraftverken ”löser alla problem” arkiveras omgående.

Sverigedemokraterna, Miljönämnden
Fredrik Malm
Per Olsen
Pia Törncrantz


Svar till Bengt Olsson

2019-07-29 12:13
Järnvägsgatan är inte en kyrkogård. “Walk of Fame Landskrona” är inget som berör. Plattorna måste inte nödvändigtvis tas bort, men gatan måste öppnas igen!
De två träden kan förhoppningsvis flyttas. Jag har f.ö. aldrig hört talas om Katja of Sweden.
 
Pontus Eriksson

Följ Lidingös exempel om bosättningslagen

2019-07-29 10:38

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallad bosättningslagen, trädde i kraft i mars 2016Enligt bosättningslagen ska Landskrona stad, i detta fall fastighetsägare som ingår i Stadsutvecklingsbolaget erbjuda bostäder under de 2 år som räknas som etableringstid. 
Till skillnad från kraven på asylboendena finns det inga specifika krav när det gäller bostäder för nyanlända. Vilken typ av bostad som kommunen ska erbjuda de nyanlända med anvisningsrätt är inte reglerat. De bostäder som kommunen erbjuder ska uppfylla vanliga generella krav på bostäder, men i vilken upplåtelseform och avtalsvillkor väljer kommunen själv.

I Landskrona infördes en uthyrningspolicy 2013 som sedan reviderades 2015. Policyn, som SD står bakom, innebär att inkomst skall kunna styrkas och att hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. 

Trots avsaknad av specifika lagar, trots Landskronas uthyrningspolicy och trots avsaknad av inkomst erbjuds nyanlända bostäder direkt. Detta motiveras med att migrationsverket står för kostnaden de två första åren. 

Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda nyanlända permanenta hyreskontrakt. Detta fastslår kammarrätten i Stockholm, som därmed ger bl.a. Lidingö, Solna och Nackakommun rätt att säga upp kontrakten. I bosättningslagen saknas bestämmelser om hur länge en nyanländ har rätt att bo i den bostad som kommunen har anvisat henne eller honom till. 

Ska en kommun vara skyldig att ge permanenta bostäder till nyanlända, vid sidan av kommunens och de privata fastighetsbolagens kö? 
Hur kan kommunen motivera att ett större ansvar tas för nyanlända, medans andra grupper lämnas till sitt öde?

För oss Sverigedemokrater är det viktigt att alla ska behandlas lika, att alla har samma rättigheter och skyldigheter, oavsett om man kommer från Afghanistan eller Arjeplog. 

Inget hindrar kommunen att i stället tilldela tvååriga, tillfälliga kontrakt – vilket vi tycker att de fastighetsägarna i Landskrona som tar emot nyanlända bör göra. 
Bostäder som erbjuds under etableringstiden bör ha en begränsad kontraktstid på 2 år. De som eventuellt förlorar sina subventionerade bostäder ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden, precis som alla andra som behöver en bostad. 

Vi kan inte ha ett system där vissa går före i bostadskön och får permanenta hyreskontrakt beroende på vem som betalar in hyran. Det är djupt orättvist och där man samtidigt kringgår stadens uthyrningspolicy. Nyanlända har genom egen handlingskraft tagit sig till Sverige och har därmed också visat initiativförmåga att forma sina egna liv. Genom att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den enskilde individen att forma sitt eget liv, inklusive sitt egna boende, visar samhället respekt för denna handlingskraft och visar tydligt och klart dess önskan att undvika att den enskilde individen hamnar i ett livslångt bidragsberoende.

Det här är en viktig principfråga

För mer än ett år sedan ställde Sverigedemokraterna en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L), om han var beredd att följa Lidingös exempel. Svaret vi fick var att han ville avvakta domen från kammarrätten i Stockholm. Domen har kommit och ger kommunerna rätt att säga upp hyreskontraktet för nyanlända när etableringen upphör efter två år. Torkild Strandberg (L) är också ny ordförande i Stadsutvecklingsbolaget där dessa frågor diskuteras och beslutas. Nu är det dags att gå från ord till handling och föra en bostadspolitik som inte behandlar människor olika beroende var de kommer ifrån och som låser in dem i ett bidragsberoende. Torkild, vågar du behandla alla lika?

Vi vågar!

Stefan Olsson (SD)
Pia Törncrantz (SD)
Daniel Engström (SD)
Emil Fennstam (SD)
Olov Stråmark (SD)


Hänsyn till redan stensatta

2019-07-23 15:02

Att Björn Afzelius och även Katja of Sweden kanske inte hör hemma bland de första valen som kandidater är det förmodligen flera som tycker.
Men att lösningen skulle vara ”Lägg ner verksamheten” tycker undertecknad varken är vidare genomtänkt eller särskilt begåvat.
Är det verkligen så vi ska lösa den typen av problem i vår stad?
Nog finns det väl kompetens inom kommunen som kan leverera bättre än så.
Någon form av hänsyn måste ju rimligtvis också tas till redan ”stensatta” personer.

Bengt Olson


Walk of fame / Järnvägsgatan

2019-07-23 14:53

Jag ger Björn Lind fullt medhåll. Helt oavsett Björn Afzelius eller inte. Walk of Fame är precis lika glöttig som “Pennan” som påstods stå mitt i Europa. “Mitt i Europa” i nord-sydlig led ligger f.ö. ca 20 landmil söderut. Däremot borde kommunen på något vis hedrat 100-årsdagen av flygpionjären Enoch Thulins dödskrasch i det som 1919 kallades “Södra Fäladen”.   

Jag vill föreslå att istället återigen öppna denna rätt misslyckade gågata för biltrafik. Med maximerat antal P-platser för 30 minuter
måndag-fredag 10-18, lördag 10-13. Gratis. Detta skulle ge affärerna på det som länge och väl var stans absoluta centrum. De övriga gågatorna består. Vidare borde trottoartaken återinstalleras. Vad är meningen med en gågata som bara får allt färre butiker ?
 
Och lägg till alla butiker som låg i Karl XV-huset, i “tunneln”. Man kunde bygga en filmstad fd Rio biografen. Det borde gå att få till 4 salonger gissar jag.
 
Och i “Bowlinghallshuset / AF-huset” bör man kunna hyra ut billigt till yngre och andra svenska medborgare med endera lägre inkomster eller lägre krav. Bara gamla misstag inte upprepas. Med det avser jag typiskt att det bara inte får lov att bosätta sig 10-12 personer i en tvåa. Etc.
 
Pontus ErikssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser