PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Ord på vägen...

2015-10-19 00:00

Hej på er Landskrona direkt läsare! Som många av er redan vet, så bär jag på en stor sorg och saknad efter min Lars. Mitt motto är att inte ge upp. Söndagen den 25:e oktober är det fyra år sedan han flög. Många andra saknar denna unika, fantastiska människa, som betydde och betyder för vår Landskrona stad. Därför väljer jag att citera dessa kloka ord:

Citat :
“Att vara stark är att se ljus i mörkret och att alltid kämpa för att nå dit”

En del av en dikt skriven av: Marie Fredriksson, Roxette. En svensk sångerska, gitarrist, pianist och låtskrivare. Uppvuxen i Östra Ljungby i skåne men flyttade sedan till Halmstad. Född: 30 maj 1958.

Ha en spännande och bra vecka! Det ska jag ha i alla fall.

Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén


Kallinge i BoIS Hall of Fame

2015-10-19 00:00

“Kallinge” värvades till BoIS 1949 och han fick jobb på brandkåren som brandman, vilket var mycket vanligt bland fotbolls- och handbollsspelare på denna tiden. Av naturliga orsaker bodde jag på brandstationen när Kallinge kom dit första gången och han blev genast min store idol. Det hände många söndagar under första hälften av 50-talet att jag stod på brandstationens gård vid 16-tiden när Kallinge kom tillbaka för att åter gå i tjänst efter dagens match. Jag mötte honom då med orden: “Farbror Kallinge, kan jag få din autograf?” Naturligtvis fick jag det, då Kallinge var en vänlig människa.

1962, 18 år gammal, fick jag chansen att bli semestervikarie, som brandman och fick då dela rum med min gamle idol, “Kallinge”. Vi delade logement “Kallinge” och jag under tre år och genom detta och senare, som ordinarie brandman, lärde jag känna honom mycket väl. “Kallinge” var som alla andra, han hade sina ljusa sidor men även mörka sidor. När han nu bl. a. genom min egen försorg, som medlem av klubbens kommitté för utseende av de bästa spelarna under de gångna hundra åren, blir invald i BoIS Hall of Fame så är detta mycket välförtjänt. Han är en av BoIS stora profiler under dessa hundra år. “

Kallinge” kommer jag alltid minnas för hans ljusa sidor.

Björn Lind


Hypotetiska beslut - svar till Stefan Olsson

2015-10-19 00:00

Bäste Stefan Olsson (SD)! Jag har läst dina synpunkter och frågor i anledning av Stefan Johanssons beslut beträffande emottagande av flyktingar. Någon måste ta beslut när det brinner i knutarna. Det är inte bara kris, kaos – det är nu ett DJÄVLA KAOS.

Precis som jag tidigare varnat för på denna debattpats. (Se 2015-09-22, rubrik: Kris, kaos – djävla kaos!)

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt

PS. Tänk på Landskronas ”rykte”


BoIS och informationen

2015-10-19 00:00

Det är märkligt att BoIS medlemmar inte fått någon information om det ekonomiska läget mer än genom media, som man antas följa.
Ett brev eller mail till oss som genom åren stöttat med medlemsavgift, närvaro, support på bortamatcher och BoIS-hjärta hade känts klädsamt.

Lennart Andersson,
medlem sedan 1971


Våga lyssna på folk, Jonas och Torkild!

2015-10-19 00:00

Medborgardialog är inte Landskrona kommuns starka sida. Av slentrian fattas många politiska beslut som bara är bristfälligt förankrade bland allmänheten. Det finns en rad exempel på beslut i nämnder och kommunfullmäktige, där medborgar- och/eller brukarperspektivet var av mycket underordnad betydelse.

Samtidigt är valdeltagandet i Landskrona skrämmande lågt och grupper som i allra högsta grad berörs av kommunalpolitiken är i praktiken helt marginaliserade.
Att inte ha något att säga till skapar dock med den tiden den sortens frustration som lätt kan ge upphov till destruktivitet, inte minst bland ungdomar.

I en kommun som Landskrona som inte är särskilt stor, vare sig geografiskt eller mätt i antalet kommuninvånare, borde det egentligen vara enkelt att motverka trenden. Till exempel genom en vilja att släppa in så många medborgare som möjligt i de kommunal beslutsprocesserna.

Men icke så i vår stad: Idag, måndag, kommer de folkvalda representanterna för Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna med stor sannolikhet rösta nej till Vänsterpartiets förslag att öppna kommunalpolitikens stängda rum för fler Landskronabor. Vänsterpartiets motion ”Stärk demokratin i Landskrona” syftar till att bredda och fördjupa Landskronabornas möjligheter att direkt påverka kommunalpolitiken.

I korthet vill Vänsterpartiet att det ska utredas om Landskrona, som många andra skånska kommuner, ska införa möjligheten att införa formella medborgarförslag under innevarande mandatperioden. Dessutom föreslår vi att ett medborgarråd bestående av representativt utvalda Landskronabor skapas under mandatperioden. Rådet ska regelbundet rådfrågas i politiska frågor innan ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna och styrelserna. Sist, men inte minst ska varje förvaltning ta fram en egen handlingsplan för att förbättra medborgar- och brukardialogen inom respektive förvaltnings ansvarsområde.

Knappast särskilt radikala förslag som de flesta demokratiska partierna lätt skulle kunna skriva på. Men den sittande kommunledningen är inte alls intresserad av mer medborgerligt inflytande. Inte helt oväntat: Torkild Strandberg pekar ju gärna med hela handen. Och då vill han nog inte slösa tid på medborgardialog.

Att Strandbergstyrets stödpartier – miljöpartiet och moderaterna – inte har avvikande åsikter i sammanhanget är givetvis också väntat. Även om Miljöpartiet på annan ort gärna verkar för utökat medborgerligt inflytande. Och oavsett det faktum att många moderater i andra kommuner verkar gilla medborgarförslag.

Varför Socialdemokraterna med S-kommunalrådet Jonas Esbjörnsson i spetsen också ger tummen ner för fördjupat demokrati i vår stad kan jag däremot bara gissa mig till. Och med hänsyn till vårt samarbete i vissa andra frågor så avstår jag gärna från att delge mina tankar i sammanhanget.

Jag för min del tycker att det är synd att de flesta av Landskronas kommunalpolitiker, från fp över m och s till mp, verkar vara rädda för att försöka sig på ett experiment i lokal demokrati.

Det skulle nämligen på sikt kunna leda till ett större medborgerligt engagemang i kommunalpolitiken.

Som det ser ut idag så är Landskronaborna beroende av att någon kommunalpolitiker behagar att lyssna på dem. Och det är lite som att spela på lotto, du vet aldrig i förväg när det bara händer.

Trist att Torkild, Jonas och de andra inte vågar lyssna på folk.

Henning Süssner Rubin
Kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

PS: Jag vet att Torkild S kommer att påpeka att vem som helst kan bli fritidspolitiker för folkpartiet. Men: gäller det också de människor som inte tycker som du, Torkild?

Jag vet också att Jonas E kommer att påpeka att det är bättre för demokratin om fler personer blir fritidspolitiker, helst socialdemokratiska sådana, antar jag. Men: Varför ska det krävas att gå med i något parti (eller ställa upp på någots parti program, se ovan) för att få sin röst hörd??

DS.


Svar till Jonas Esbjörnssons ”tillsammans kan vi vända utvecklingen”

2015-10-19 00:00

Jonas, jag får börja med att instämma i din åsikt om hur vacker och trevlig stad vi lever i.
Men där slutar mitt medhåll som du säkert förstår. Jag som aktiv Sverigedemokrat ser problemen ur en helt annan vinkel!

Ditt absurda fenomen Jonas, beror på den fruktansvärt oansvariga migrationspolitiken som ditt parti driver!
Alltså får vi in personer som genomsnitt tar 6,5 år innan de kommer ut i självförsörjning, detta utifrån siffror som vår individ- och familjeförvaltningen informerat om.

Så det absurda i detta Jonas, är att du är representant för det största partiet i regeringen som totalt tappat greppet om migrationspolitiken.
Med nuvarande situation med flyktingar och ensamkommande ungdomar så kommer vi att hamna i att behöva dra in sylten på pannkakan på våra äldreboende.
Sen nämner du effektiviseringskravet (ja det heter faktiskt så) på nämnderna, vilket är en konsekvens av att budgeten inte hölls förra året.
Vi som det ansvarstagande partiet är förespråkare för att hålla de lagstadgande bugetbalanskravet.
Sen får du gärna förklara för mig vilka riktiga jobb du pratar om när du själv har förklarat att det finns en obalans på arbetsmarknaden.

Riktiga jobb för mig är när ett företag som har ett personalbehov och rekryterar via t.ex. Arbetsförmedlingen och att anställning sker utan bidrag och positiv särbehandling.

Sen ytterligare en fråga Jonas, var i centrala Landskrona tycker du att vi ska bygga?
Och framför allt varför denna ”pudel” i byggfrågan, då ni tidigare motarbetat samtliga byggprojekt och passerat fullmäktige.

Din slutkläm är vacker men fylld av floskler! Sen vad du tror Jonas är bara en gissning, jag vet att det inte går på ditt/ert sätt.

Sammanfattningsvis med er politik som ni för på riksnivå så är detta bara början, på riktigt!
Med den totalinvadering ditt parti förespråkar blir det omöjligt att upprätthålla en välfärd värd namnet.
Sen är det knappast förvånande att det blir segregation när man har så många flyktingar på väg in och en fruktansvärd bostadsbrist ute i landet.
Där har du en grogrund för den typen av oroligheter som redan försegår på t.ex. i Herrgården (Rosengård) i Malmö.
Hur tror du det blir i tältlägren när tusentals flyktingar ska trängas där i kyla och snö?

Lars Ekvall
Kommunstyrelseledamot (SD)


BoIS???

2015-10-16 00:00

å tragiskt! Tränaren avgår. Kanslichefen sparkas. Övrig personal är borta. Hur ska styrelsen reda ut det här utan redskap?
Ställ Kenneth H till svars för den uppkomna situationen. Det var väl finare att “glassa med”, som förbundets talesman för landslaget på olika resor i Europa än att bekymra sig över mer vardagliga problem i BoIS.

Bengt Nissler


Tio år av tankefel i BoIS

2015-10-16 00:00

Först – Jag håller med Bengt Nissler i stort. Felet ligger INTE hos vår nuvarande ordförande, men på den förre.
Jag är dock ängslig att den förre ordföranden fortfarande “spökar i korridoren” – och då inom det område han visat sig ha sämst omdöme på. Dvs frågan om hur en framtida IP skall se ut, OM vi skulle klara oss ur denna ekonomiska kris. Det är främst två grova fel, som jag kan se att Håkansson gjort. Först direkt efter sitt tillträde avböjde han ett tak på (norra) ståplats, det skulle vara en tillfällig och onödig kostnad. Med följd att 1000-tals åskådare både regnat bort i dåligt väder – men också “kokat” bort under tidiga matcher mitt under sommaren. Den mycket ljusa betongen reflekterar all värme, och temperaturen kan bli outhärdlig när solen gassar på och ingen vind blåser.

Och 2011 lät han (på odemokratiskt vis) riva den västra ståplatsläktaren för ett restaurangbygge. Jag vill noga påpeka att felet inte låg i bygget i sig, men platsen var ett horribelt val. På den västra ståplatsläktaren (2003-2010) kunde folk få skugga, och när den försvann , så försvann en stor del av IP’s atmosfär också. Och sen började publikfallet – och BoIS spel på hemmaplan kom fullständigt av sig.

2005 ville han ha en arena för 8000 sittplatser och 4000 ståplatser, efter det har hans planer varierat 8000, 10.000, 6.000 och “så liten att den alltid blir full”. Och efter att Håkansson slutade bli inbjuden till derbymatcherna mellan HIF och MFF, har han vägrat se skillnad på vardag och fest. “Äh – de två matcherna betyder inget”, har han sagt. Ingenting kunde vara mer felaktigt, och om så BoIS spelade i Allsvenskan på ett IP som (hypotetiskt) rymmer 4000, blir det likväl inte fullt varje gång. För att få stora sponsorer måste en Allsvensk klubb kunna visa på ett stort lokalt stöd. Och historien ger mig rätt, OM vi kommit tillbaka till Allsvenskan, är publiksiffror på 15.000 mot HIF och MFF absolut ingen utopi.

Jag förespråkar dock inget straff för Håkansson – bara han verkligen är helt utrensad ur kansli och styrelse. Han är, liksom alla andra, givetvis dock välkommen att betala inträde , när BoIS spelar på IP.

Pontus Eriksson

PS. De som vill , kan begära att få läsa årsmöte 2011 års protokoll, inklusive den starka reservation underskriven medlem då framförde ang. rivningen av västra läktaren. På punkt efter punkt har dessvärre mina farhågor infriats. Och jag är varken nån mystisk siare eller börsmäklare. Det var bara SÅ ENKELT att inse hur FEL denna rivning var!
Från säsongen 2011 gick det sedan bara rakt ner i skiten !


Rädda Landskrona Museum

2015-10-16 00:00

För 15-20 år sedan fick Landskrona Museum, som dittills presenterat stadens och invånarnas historik, en ny chef.
Snart fick de mycket uppskattade “Hantverkargatan” och “Socitétsvåningarna” (som jämförelse till allmogetorpet högst upp) utsällningarna ge vika för förhistoria. Ett ämne som i stort sett ser likadant ut var stenarna än visas upp.
“Hantverkargatan” finns dock kvar i källaren – med urmakeriet, tunnbinderiet, borstbinderiet, apoteket, etc. Alla donationer från Landskroniter.

Men jag läser nu på SVTs text-tv att muséer “måste börja kasta sitt överskott” – detta får bara inte ske med “Hantverkargatan”!

Jag föreslår att det nu är dags att istället återställa hela “Hantverkargatan” på muséet. Den är unik för vår stads museum (likaså bör “Socitetsvåningarna” åtminstone delvis återställas, så man kan jämföra hur olika folk levde efter olika förutsättningar under 1700- och 1800- talen. Stenålder studeras bäst på plats, t.ex. vid gravhögarna vid Milstolpen.

Pontus Eriksson


Pontus har rätt!

2015-10-16 00:00

Ja, Pontus. Du har så rätt i mycket angående BoIS. Att bjuda sponsorer på mat och starka drycker var väl viktigare än att ta väl hand om betalande åskådare.

Bengt NisslerFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser