PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Jonas Karlsson (S) om kapitalförstöring

2016-03-22 10:44

Jonas Karlsson (S) visar ännu en gång vilken dålig koll han har på både beslut och ekonomi. Jonas hävdar att rivningen av Guldängen (Gullstrandskolan) kommer till att kosta upp emot 60 Mkr. Hade Jonas varit mer insatt i ärendet, han är dock 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, så hade läsarna inte blivit lurade av Jonas påstående. När beslutet fattades i kommunstyrelsen sa tjänstemännen att det skulle kosta max 20 Mkr. Rivningskostnaderna kommer efter ny upphandling hamna någonstans mellan 10-12 Mkr. Det minsta man kan begära när man skriver om kapitalförstöring är att ha koll på siffrorna, och inte bara plocka en siffra ur luften utan förankring i verkligheten.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Kapitalförstöring

2016-03-21 16:01

Kommunen har plöjt ner miljoner på uteserveringar runt Rådhustorget för att få ett helhetsintryck. Vidare har man renoverat Rådhuset, monterat ljusarrangemang och fixat med fönster och lite så till en resonabel kostnad på runt 20 miljoner. Då är inte renoveringen/ restauranganpassningen av lokalerna i Rådhuset inräknad. 10 miljoner till.

Man river en skola som visserligen delvis är nerlusad med mögel, dock bara en tredjedel men hela rasket ska bort. Rivningen kan komma att kosta upp emot 60 miljoner.

När arrendatorn av Slottscaféet frågade om att få taket lagat blev det dock ”nej”. För dyrt!

Efter ett par turer har det blivit bestämt att taket ska lagas ändå. Då frågade arrendatorn ifall man kunde vinterbona en del av cafébyggnaden så den kan användas en större del av året. Svaret blev återigen ”NEJ” för dyrt.
Man fabulerar fram en fantasisumma på 4,5 miljoner för att tilläggsisolera och byta fönster.

Arrendatorn har även frågat och lagt anbud på att köpa hela rasket eftersom kommunen inte vill renovera caféet. ”Nej” blev svaret igen.

Man vill alltså inte renovera det och inte sälja det.
Man ska istället låta Slottscaféet stå och förfalla.

Snacka om paradoxalt.

Jonas Karlsson (S)  

 


Helomvändningen om Granet

2016-03-21 13:34

Den 8 maj 2015 läste jag en artikel i Landskrona Posten, som gladde mig mycket. Stans politiker hade för en gångs skull låtit förnuftet och empatin segra och svängde i frågan, genom att lyssna på opinionen och låta de boende på Granet bo kvar efter renoveringen.

Allt lugnt trodde man i sin enfald, men så kom dråpslaget i förra veckan, då SD gjorde en helomvändning. De boende måste flytta permanent, då hyran blir alldeles för hög för kommunen efter renoveringen.

För en lekman som jag är det otroligt, att de styrande i stan inte förrän nu fått kännedom om /eller tagit reda på/  den höga renoveringskostnaden.

För ca ett år sedan togs beslutet och då liksom nu fick de boende ingen talan.

Bodil Möller säger: ”Nu har det varit på gång så länge. Det blev en överraskning även för Treklövern att det blev det här beslutet, att SD ändrade sig. Så vi såg ingen anledning att prata med de boende”.

Detta betyder att Treklövern sa nej – och SD stöttade detta beslut. Och det betyder att de boende på Granet flyttar till Fäladsgården på Pjäsgatan.

Tala om svek.  Först SD, med Stefan Olsson i spetsen, som i första skedet stöttade, att de boende skulle få bo kvar och nu gör en kovändning. Därefter Alliansen som i många avseenden inte verkar ha mycket till övers för SD, utom när det passar deras syften. Och sist men inte minst är jag förvånad att Bodil Möller, som ordförande i Individ-och Familjenämnden, gör sådana uttalanden. Det tyder inte på empati och hänsyn till sina medmänniskor, och alla människors lika värde.

Allt detta gör mig verkligen ledsen och djupt besviken på de styrande i Landskrona.

Landskrona 21 mars 2016
Lena Mattsson


Är du förbannad?

2016-03-21 08:55

Det är 200 år sedan de skrevs, men de citeras är i dag.
Det är inte Moses, men näst intill.
Författare är förenta Statens tredje president,Thomas Jeffeson,som var en klok och klart tänkande man.
Hans många skrifter bevaras som en klenod.

Här kommer Bud nr:6
“Gör aldrig ett arbete slarvigt! Det som utföres med glädje tröttnar ej och är aldrig tråkigt…”
Fortsättning följer…

Glad Påsk önskar jag er alla!
Vid pennan: Geula “Viola” Lesèn


Stad under ombyggnad

2016-03-18 09:07
Landskrona under construction, please check back in a couple of years….. 
Jag cyklade en runda i vår vackra stad häromdan. Jag knäppte några bilder, som visar hur jäkla vacker stan är. Man får ibland ha bra med fantasi för att föreställa sig hur fint det är eller det skulle varit. Mycket snack om många ord. Här följer lite drygt 6000.
Bilderna talar för sig själva. 

Jonas Karlsson (S)

 

 


Svar till Al Sander (Tillgänglighet)

2016-03-17 14:38

Det är för mig som politiker en viktig fråga du tar upp. Då jag själv har en kronisk sjukdom (MS) vilken gör att jag stundtals har bekymmer att ta mig fram. Jag som Sverigedemokrat
tycker att alla människor har lika rätt att ta sig fram till och in i byggnader.

Sverigedemokraterna i Landskrona har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige
som heter ”Motion Funktionshindrade” med följande förslag:

Att ge Teknik och Service förvaltningen i uppdrag att utreda tillgängligheten för
framför allt rullstolsburna och andra personer med gångsvårigheter i stadens centrala delar och framför allt mellan centrum och stadshuset.

Att ge Teknik och Service förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för handikapparkeringarna. Detta både i antal och också placering.

Att ge Stadsledningskontoret uppdrag att utreda förutsättningarna att via ett anställnings program eller andra incitament öka antalet funktionshindrade i kommunal verksamhet.  

Fler motioner i det ämnet lär följa denna motion.

Lars Ekvall (SD)
Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen


Svar till S

2016-03-17 09:23

Jag tror inte man behöver använda så starka ord som “att Landskrona slits i sönder“. Landskrona blir vad Vi gör det till! Alla måste bidra.

Jag tror inte heller att Landskronaborna behöver ta del av uppläxningar och svartmålning av varann, om vi vill skapa en stad att vara stolt över.
Göm er inte bakom sanningen, se den i vitögat!

Det första man gör i ett blödande företag är, en analys över vad som är dåligt eller vad som inte fungerar. Det som får företaget att blöda försöker man eliminera snarast. Ett välkänt ordspråk är; “det är inte de stora intäkterna man blir rik på, det är de små utgifterna”. Detta gäller i lika hög grad för en stad, som är ett stort företagande.
Det är bara konstgjord andning, och i längden självmord, att fortsätta pumpa in pengar i något som är ett aldrig sinande hål. Pengar som måste tas från övriga verksamheten!
Sen måste man se, var kan vi satsa pengar som kan generera tillbaks pengar till fortsatt utveckling av företagandet. Sunt förnuft.
Ju bättre företagandet går, ju fler anställningar skapas, ju fler projekt kan man stödja.
Naturligtvis måste man se till, så att all den personal som bidrar till företagets framgång, trivs och premieras. Alla framgångsrika företag har som regel lyckats skapa en “vi-känsla”.
Hur gärna man än vill, så har inget företag plats för alla som vill jobba just där! De som tyvärr inte kan beredas en plats, får naturligtvis söka sig till andra företag. Detta är något som de flesta som blivit arbetslösa fått känna på, och där är Arbetsförmedlingen kategorisk! “- Du får vara beredd att flytta, annars blir du utförsäkrad!” Det är tyvärr den hårda sanningen.
Här handlar det inte om “vi eller dom”!

Avslutningsvis vill jag informera Jona(s) med flera om, att finns det för många krökta spik, blir det inga barn gjorda!

Tommy Persson
Entreprenör i Landskrona


Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras

2016-03-16 10:01

Jonas/Alinda,

För en tid sedan bad jag Er förtydliga och svara på några enkla frågor, om Ert utspel angående ”delade turer”.

Att endast bedriva en politisk opposition där konsten är att använda armbågarna för att sätta krokben för en lösning, är inte bara tråkig och orerande. Utan även oansvarig och vilseledande!

Era uteblivna svar oroar, om Ni som opposition bara har som taktik att säga NEJ, och sedan ta till reträtt när man efterfrågar Er strategi, Ert svar och Era idéer. Att använda reträtt som taktik är ibland någonting nödvändigt. Men att använda den som ständig politik tär på själen!

Så med detta accepterar jag Ert uteblivna svar, för även det är ett svar.

Per Eriksson (L)


Skriv kortare och oftare

2016-03-14 15:30

Snälla redaktörer: Uppmana till kortare och mer koncisa inlägg. Gärna inlägg och oftare – men kortare. Då får sidan liv. I dag drunknar vi andra av inläggen från Leif och Jonas. Det dödar intresset för att medverka.
Tack Tommy P.

Bengt Nissler


Svar till Tommy Persson

2016-03-14 14:26

Landskrona är på många sätt en mycket fin stad. Vi kan sätta Landskrona på kartan och bli en del av tillväxten och framtidstron i Öresundsregionen, om vi bara vill. Då handlar det om att satsa och investera i en stad med utbildning, jobb, näringslivet och bostäder för oss som redan bor här men även till de som väntas flytta hit.

Men Samtidigt är Landskrona en delad stad, med stora problem som måste lösas. Skillnaderna mellan fattiga och rika är för stora och har dessutom ökat under de senaste åren. Landskrona har bland den högsta arbetslösheten i Skåne, barnfattigdomen breder ut sig och alldeles för många människor är hänvisade till försörjningsstöd. Det är inte acceptabelt! Ojämlikhet och sociala orättvisor minskar sammanhållningen och skapar oro och otrygghet.

Vi socialdemokrater har lagt förslag på hur vi ska komma till rätta med dessa djupa sår som drabbar människor när vårt samhälle slits i sönder. Detta har bara möts med ett nej ifrån de styrande. Vi tror på Landskrona och vi tror på människan. Men för att människan ska kunna nå nya höjder så måste den sociala tryggheten finnas, för trygga människor vågar.

I vårt Landskrona ska det inte finnas ” Vi eller dem”.  Detta är inte att se svart på framtiden för jag tror att det går.  Jag tror på ett Landskrona som håller ihop.

Men om ens enda verktyg är en hammare, ja då ser allting ut som ett spik.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser