PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Är det så fattigt i Landskrona!?

2021-09-06 09:32

Häromdagen – 2021-08-30 – publicerade kommunalrådet Stefan Olsson (SD) och kommunstyrelseledamoten Daniel Engström (SD) en insändare här på Planket med rubriken ”Låt skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center”. Ett bra förslag. MEN! Så kommer man till sista stycket i texten där det konstateras ”Dock är möjligheterna att ta med elever på studiebesök mycket små, många skolor i Landskrona har inte ens läroböcker så det räcker till varje elev” o.s.v!

Ånyo fattigdomsproblem. Sen har en del invånare i Landskrona för låga löner eller inget jobb alls.

En och annan tittar sig om i världen efter jobb i fjärran land. Och så har vi Köpenhamn där är det arbetskraftsbrist. Och så är vi där igen – jobb inom 45 à 50 min. pendling från dörr till dörr (enkel resa).
Här i Landskrona är boendet billigt i jämförelse med Köpenhamn, London och andra Metropoler.
Europaspåret behövs, tills dess en nödlösning = flygbåt! Det blir uppstart Landskrona efter att pandemin satt punkt!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. Dagens Industri arrangerar tvådagars digitalkonferens 7 – 8 september 2021. ”Uppstart Sverige-vägen (!) framåt efter pandemin”. Tidningen Dagens Industri 2021-08-30 sidan 18 – 19 redovisar utvecklingen i ekonomierna i Europa sedan pandemin. Bäst är Danmark. /Ds.


Efter 20 år

2021-09-06 09:25

Amerikanerna lämnar Kabul! Efter tjugo år. Resultat: hur ska man räkna? Terroristdådet i New York 2001-09-11 skrämde upp många.
Det har gått 20 år, lite drygt, sedan flygbåten mellan Landskrona – Köpenhamn försvann 2001. Hur ser resultatet ut? Och nu gäller det att räkna, kronor en, kronor två etc. etc.

Hur påverkas fastighetspriserna i Landskrona om flygbåten seglat vidare? För att få ordning på kalkylen så får landskronapolitikerna titta på bostadsannonserna i danska Berlingske. Vi börjar där med hårda fakta.

Nu när valet 2022 börjar närma sig så är frågan: ”Specifikt vad har ni som vill bli omvalda gjort för mig?”
Vem vågar jag ge fortsatt förtroende? Har ni slösat bort pengar? Har ni lämnat rätt råd till unga och gamla i samband med myndighetsutövning? Jag ser resultatet av de senaste sju á tio åren.

Vi gamla har tråkigt – fortfarande!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Låt skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center

2021-08-30 16:19

Uppåkra ligger i skånska Staffanstorps kommun strax utanför Lund. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad, som varit bebodd i mer än ett årtusende (vilket kan jämföras med Birkas 175 år). Från cirka 100 f Kr till cirka 1000 e Kr fungerade Uppåkra som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum. Fornlämningen upptar en yta av 40 hektar, vilket är lika mycket som staden Lunds medeltida stadskärna eller Gamla Stan i Stockholm (vilket kan jämföras med Birkas 7,5 hektar). 

År 2009 beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att bilda en stiftelse, Uppåkra Arkeologiska Center, tillsammans med bland andra Staffanstorps och Lunds kommuner och Svenska kyrkan i syfte att vidareutveckla det arkeologiska området. Till verksamheten har man knutit andra aktörer som Lunds universitet och Länsstyrelsen. Universitetet bedriver idag utgrävningar och forskning på området. Man har byggt ett besökscentrum, som man vidareutvecklar, och det bedrivs allmänna visningar med särskilt fokus i verksamheten på barn. 

Vid Uppåkra Arkeologiska Center har skolklasser i årskurserna 1–9 möjlighet att komma för att få berättat om platsen och de människor som levde där – hur de försörjde sig, deras religion och vilka varor de handlade med. Man visar utställningen ”Underjorden” där man pratar om hur arkeologer jobbar och hur ett så kallat kulturlager bildas i marken och även besök vid utgrävningsschakten kan göras. Man låter även barnen själva få prova på att göra utgrävningar. Skolbesöken kostar 900 kronor. Skolklasser i årskurserna 1–9 har också möjlighet att få besök i sina egna klassrum för att få berättat om järnålderns Uppåkra – Nordens Pompeji. Detta ger inte bara stora möjligheter för lärande under roliga former utan det knyter dessutom an till lokalhistorien och närområdet.

Dock är möjligheterna att ta med elever på studiebesök mycket små; många skolor i Landskrona har inte ens läroböcker så det räcker till varje elev. Det finns skolor där en pott med pengar ska räcka till både läromedel och studiebesök. När det inte ens finns tillräckligt många böcker för att varje elev ska kunna ha varsin, är det lätt att föreställa sig att studiebesök, lägerskola och liknande inte prioriteras. Därför kommer SD i det kommande budgetarbetet prioritera Landskronas skolelevers möjligheter att få en lärorik och givande skolgång med olika studiebesök, genom att anslå extra medel till stadens skolor för att göra detta möjligt.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Daniel Engström
Kommunstyrelsen (SD) 


Landskrona värt en mässa på Nyhamnsdagen

2021-08-25 11:40

Vallokomotiven har dragit igång. För moderaterna blev det ett möte på Hotel Öresund, som numera är beläget mittemot Sofia Albertina-kyrka, vid det gamla färjeläget. Mötet inträffade 16 augusti 2021. (Se bilden ovan). Och så ska Stefan Löfvén (S) avgå.

En resenär som ankommer med Öresundståget till Landskrona Station hittar lätt till platsen – men det tar tid – om hen följer trådbusslinjen genom staden.

Kopplingen till det bibliska är en utmaning. Vilken politisk ideologi representerar de som ställer upp till val? Några möter man i skyltfönstren utmed trådbusslinjen. Kan man lita på alla vallöften eller ska man vara krass och hoppas på flexibilitet hos de som väljes? På 1500-talet var religionen viktig … liksom nu. Jag tänker på Henrik IV av Frankrikes påstådda uttalande ”Paris är värt en mässa”.

Valet av framtida fasta förbindelser över Öresund kan bli en fråga om religiös övertygelse snarare än kronor och ören. (Glöm inte kyrkovalet!)
En av de frågor som var uppe på (M)-mötet handlade just om framtida fasta (och ska tilläggas rörliga) förbindelser mellan Sverige och Danmark över/under Sundet.

Det var flera (M)-politiker med rötterna i Landskrona närvarande. Carina Zachau, regionråd och bosatt på Ven påminde mig om en krönika jag skrev i Jyllands Posten 26 juni 2004. Den handlade om en Venbos (Tycho Brahe) resor till hans arbetsplats i Köpenhamn via Landskrona och Öresundsbron.

Nu finns 3 förslag till fasta förbindelser över Sundet:
1.) Öresundsmetro, Malmö – Köpenhamn Pris: 40 miljarder kronor
2.) H-H-förbindelserna, Helsingborg – Helsingör Pris: 60 miljarder kronor
3.) Europaspåret, Landskrona – Köpenhamn Pris: 80 miljarder kronor

I den PM jag överlämnade till regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (se bilden!) finns min syn på saken med konstaterandet – sammanfattningsvis – att Landskronas prekära läge är
sådant att det redan nu behövs en flygbåtsförbindelse in till Köpenhamn från Skeppsbron, från Nyhavn till Nyhamn, så att säga. Det handlar om felräkningspengar i förhållande till ovannämnda belopp eller 400 – 500 miljoner kronor. Min PM, som bygger på Europaspårutredningen, har
rubriken ”Ett triangeldrama – 3 svenska städer och 3 förslag (med 3 fotbollslag)” och består av 3 skrivna sidor och 4 sidor kartbilagor i färg.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Ett pinsamt misstag

2021-08-09 13:08

Den här skylten har suttit uppe sedan rondellen var klar. 
Ett riktigt pinsamt misstag av Trafikverket, eller kanske det var avsiktligt.
Skylten är lika dålig som vägen från rondellen upp till Vadensjö kyrka. 
Känns som att köra på en gammal skurebräda och har varit så i många år.
Leif Thorsell

Cykla för freden och klimatet

2021-08-06 13:45

Pandemi, extremväder, översvämningar, skogsbränder, smältande glaciärer, hotad biologisk mångfald – en del av de hot vi står inför och som kräver stora, globala insatser.

Då väljer Sverige och många andra länder att upprusta sin militär. Nya vapen, som mördarrobotar och modernare kärnvapen tas fram. Rena vansinnet! De tusentals miljarderna borde i stället användas i det globala arbetet för klimatet, miljön och alla människors rätt till social och mänsklig säkerhet.

Varaktig fred och en omställning för klimatet är varandras förutsättningar. Utan fred klarar vi inte klimatkrisen – klarar vi inte klimatkrisen blir det ingen varaktig fred. Då kommer antalet konflikter och krig om jordens resurser att öka och många fler människor kommer att tvingas på flykt.

Om vi inte börjar tänka i mänsklig och planetär säkerhet i stället för militär säkerhet klarar vi inte de två största hoten mot vår planet – klimatkrisen och kärnvapnen. De kan inte hanteras militärt.

Militär verksamhet, såväl övningar som krig skadar inte bara människor, utan även miljön och klimatet. Trots detta är militärmakten den enda verksamheten som inte behöver redovisa sin klimatpåverkan.

IKFF:s klimat- och miljögrupp (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet) genomför en manifestation för freden och klimatet genom att cykla mellan kommuner i Skåne under tiden den 8/8–20/8. Där kommer vi att hålla allmänna möten under parollen ”Fred på jorden – Fred med jorden”.
Cykelmanifestationen kommer särskilt att uppmärksamma FN:s kärnvapenförbud som trädde i kraft i januari 2021. Efter ett kärnvapenkrig finns inga segrare, bara katastrofala humanitära konsekvenser med ömsesidig död och förintelse och katastrofala konsekvenser för klimatet och miljön. När spänningen mellan kärnvapenmakterna ökar, ökar inte bara risken för ett medvetet kärnvapenanfall utan också risken för mänskliga misstag.

Nio länder av FN:s 193 medlemsstater tar sig rätten att spela roulett med hela världen som insats.
Tillsammans kan vi andra 184 länder i FN stoppa detta genom att stödja och ratificera FN:s kärnvapenförbud.

Cykelmanifestationen har följande uppmaningar:

  • Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att snarast skriva på och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
  • Vi uppmanar lokalpolitiker i Skåne att stödja förbudet och verka för ratificeringen genom att ansluta sig till ICANs Cities Appeal.
  • Ökad militarisering måste ersättas med konfliktförebyggande arbete och arbete för klimaträttvisa!

Vi startar i Simrishamn söndagen den 8 augusti när Fredsfestivalen där avslutas.
Därefter är vi i följande städer:
Ystad – måndag den 9:e finns vi under dagen på Stortorget från kl 10.30, tillsammans med Ystad Fredsgrupp och Kvinnor för Fred Skåne.
Trelleborg – onsdag den 11:e finns vi under dagen på Rådhusplatsen från kl 10.30.
Malmö – fredag den 13:e alternerar vi mellan Gustav Adolfs torg och Triangeltorget från kl 13.00. Kl 11-13 ansluter vi till Fridays for Futures aktion vid Stadshuset.
Lund – måndag den 16:e finns vi under dagen på Stortorget från kl 10.00 tillsammans med Vänskapens hus, Kvinnor för Fred KFF, Svenska Freds och Svenska kvinnors Vänsterförbund SKV.
Landskrona – tisdag den 17:e finns vi under dagen på Rådhustorget från kl 10.30.
Helsingborg – onsdag den 18:e alternerar vi under dagen mellan Stadsparken, Stortorget och Gustav Adolfs torg från kl 11.00.
Höganäs – torsdag den 19:e finns vi under dagen på Olof Arnbergs plats från kl 11.00.
Ängelholm – fredag den 20 augusti finns vi under dagen på Stortorget från kl 11.00.

Mer information om samlingsplatser, tider och aktiviteter kommer på IKFF Malmö/Lund-kretsens facebooksida, eller läs mer på IKFFs hemsida.

Fredshälsningar
IKFF:s klimat- och miljögrupp

Eva Isaksson Ståhl
Gunnel Ståhl


Föreningsgatans avstängning

2021-08-05 10:08

Vi som arbetar på Weibullsholm har inte fått någon information om hur avstängningen påverkar tillgängligheten till vår parkering och vår entré.

Projektledare Jonas Holmkvist har enligt kommunens trafikledningskontor, semester fram tills avstängningarna börjar.

Jag ber härmed att kommunen omgående går ut med tydlig och utförlig information om hur framkomligheten på en av Landskronas mest nödvändiga genomfarter, Föreningsgatan, kommer att se ut för alla berörda.

Monica Drexler Bergman


Svar till Tommy Olsson

2021-07-28 10:06

Det är möjligt att det finns ” några stycken med jämna mellanrum som verkar vara experter inom de flesta ämnen” på Planket. I mitt fall startade detta, efter att ha skrivit ett fåtal insändare med långa mellanrum, detta med ett redaktionellt önskemål om att jag skulle “röra runt lite grand”.

Jag uppfattar själv Planket främst som en plats för tyckande. Och skulle enbart politiker tillåtas uttala sig, fruktar jag att detta forum gått under. Och det vill vi väl inte?

Du har nog inte helt fel i att ishockeyn gick dåligt under BoIS för snart 30 år sedan – MEN det gällde slutligen fotbollen också. BoIS (fotbollsavdelningen)  låg i ekonomisk kaos efter det Allsvenska året 1994. Och det blev degradering även 1995. Men då ställde både Black & White och hela stadens befolkning upp och räddade klubben. Och 2002 var klubben åter Allsvensk. Och krossade bl.a. HIF med 6-2 i premiärmatchen.

Och man måste ju faktiskt skilja på sport som underhållning inför publik och på att barn och ungdom behöver idrotta. Det senare kräver inte supportrar och publikplatser, men det är en absolut nödvändighet för både Allsvenskan och SHL.

Heja BoIS ! Allsvenskan nästa år hoppas vi !

Pontus Eriksson


Påkörda fåglar

2021-07-27 15:31

Till Fredrik Rosengren, inlägg 14 juli.

Man kan lämna påkörda fåglar till KFV sydväst som rehabiliterar. Gå gärna in på deras hemsida 
kfv-sydvast. Man kan även bli medlem. Tycker liksom du att man måste visa djuren lika mycket hänsyn i trafiken. 

Agneta Jönsson


Punken lever!

2021-07-26 10:33
Ber att via detta forum ödmjukast tacka för underbart arrangemang av lokal live punkmusik på en liten, charmig bakgård i Landskrona i lördags kväll.
Punk är glädje, frihet, solidaritet, dans, passion för musik, autencitet.
En helt genuin varm ånga av kärlek och musikglädje steg med såpbubblorna mot den ljumma sommarhimlen igår. Så som jag känner Landskrona från tiden då vi växte upp på 80-90 talet. Landskrona var en helt unik musikstad fylld av begåvad, ösig, otroligt bra punkmusik från lokala musiker.
Varmt tack arrangörer, musiker och underbara älskade medmänniskor för denna kväll.
En kväll att behålla i hjärtat för alltid.
Tackar även å min nioåriga dotters vägnar, som dansade i tre timmar non-stop. Hon deklarerade sig själv som punkare på vägen hem genom Kyrkogränden. 
Punken lever! 

Monica Drexler Bergman


Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser