PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Attacken på Landskronahem

2016-04-19 14:11

Landskronahem har en bra och stabil ekonomi, vilket ger möjlighet till löpande underhåll och nödvändiga reparationer. Det föreligger således inga ekonomiska eller sociala skäl för att sälja ut delar av fastighetsbeståndet. I detta läge har man dock bestämt sig för att göra sig av med några av de bästa delarna av sitt fastighetsinnehav.

Den fråga som måste ställas är varför? Den strategi som ligger bakom verkar snarast vara politisk och ideologisk. Det gäller att sälja ut så mycket som möjligt från den gemensamma sektorn och privatisera så stora delar som man kan, och detta oberoende av hyresgästernas vilja eller Landskronas långsiktiga ekonomisk intresse. Torkild Strandberg,  Kenneth Håkansson och Stefan Olsson verkar förblindade av sin ideologisk övertygelse, tydligen vill man beröva hyresgästerna en långsiktig trygghet och beröva Landskronaborna den förmögenhetstillgång som ökande fastighetspriser innebär.

Det enda man numera undrar över vem som står på tur efter Sandvången och Pilängen.

Jörn Jönsson


Försäljningen av Landskronahems områden

2016-04-19 10:03

I går kom då beskedet som vi alla har väntat på. Försäljning av Landskronahems områden Pilängen och kronjuvelen Sandvången.  Utförsäljningen görs i en iver av att lyxsanera i Norrestad. I avsaknaden av arbetsmarknadspolitik och socialpolitik så väljer den styrande borgerligheten med stöd av Sverigedemokraterna en utförsäljning. Det är lånefinansiering som format det trygga välstånd vi har i dag. Med tanke på den ekonomi Landskronahem har i dag så är detta det bästa alternativet för att utveckla ett tryggt Landskronahem.

Allmännyttan är bra för Landskrona. Den ger alla – oavsett ålder, ursprung, inkomst och familjesituation möjlighet att bo bra, tryggt och prisvärt. Allmännyttan fungerar också som motor i områdesutveckling och bidrar själva, eller i samverkan med andra, till trygga och hållbara bostadsområden. Samtidigt som de är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör som bidrar till ökad tillväxt för kommunen. Om vi inte har en allmännytta som gör nytta, varför ska vi då ha den?

Det skulle vara konstigt med en allmännytta som inte tar samhällsansvar. Landskronahem ska vara en spelare som ska skapa förutsättningar för invånarna i vår stad. Om man ska få en socialt hållbar stad kan man inte bara fokusera på problemområden utan jobba brett över hela staden.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Är du förbannad?

2016-04-18 09:48

Här kommer bud nr:8
“Räkna till 10 om du är upprörd och till 100 om Du är vred – innan du svarar! “
President Thomas Jefferson.

Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


April

2016-04-18 09:40
April – Årets fjärde månad och har 30 dagar. 
April kommer av det latinska ordet aperire,det vill säga jorden öppnar sig för solen och växter börjar gro.
Det svenska namnet på april var Gräsmånad.
Månaden är förknippas med en del talesätt och skrock. Aprilsnö ger fåragö,  snöar i april blir det gott om mat för fåren.
Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén
 

Svar till Stefan Olsson (SD)

2016-04-15 13:32

En av Sverigedemokraternas lokala ledare kände sig uppenbarligen manad att svara på min debattartikel om den försuttna chansen att starta den planerade förändringen av stadsdelen Karlslund/Norrestad tillsammans med medborgarna i stadsdelen.

Vår sverigedemokratiske vän avslöjar det som jag ändå har anat: den allians som har makten i Landskrona vill mest slå kapital ”av det som uppfattas som attraktivt och positiv, nämligen Karlslundsparken och idrottsanläggningar.” Resten av området eller mer bestämd dess invånare är för SD och säkert också för L problem i sig – vilket jag ju redan i min debattartikel påpekade. 

Jag ger mycket riktigt inte mycket för snacket om att Norrestad skulle regelbundet drabbas av ”upplopp” eller att Koppargården skulle vara något ”no-go”-område”. Men det som är intressant med SD-inlägget på Planket är att det hittills egentligen mest varit andra partier än just SD som har velat se att kommunen gör något för att motverka de sociala klyftor som får sitt uttryck i all den statistik som listas upp i SD-svaret på min debattartikel.

Jag får höra att V inte vill att folk i Borstahusen ska säga sitt om Vägval Landskrona, och viftar den kritiken faktiskt bort som såväl irrelevant som inte helt korrekt, och saknar ett svar på den fråga som jag väckte med min debattartikel: 
– Varför struntar SD (och SD:s vänner i L, M, MP) i att försöka förankra sina planer om ”omvandlings-” respektive ”normaliseringsprocesser” bland de människor som berörs direkt av dem??

Nåja. De ”krafttag” som SD – eller rättare sagt den politiska treklöver som SD säger sig stå i opposition till – utlovar mot allt elände i Norrestad börjar alltså med att bygga en väg.

Och jag är fortsatt nyfiken: Innebär SD:s ”normaliseringsprocess” (alltså det som Liberalerna betecknar som ”omvandlingsprocess”) att de människor som bor nu i Norrestad gynnas på något sätt? De får ju inte vara delaktiga i det hela, vilket skapar en viss oro av förståeliga skäl.

Och så en fråga om något som jag verkligen är nyfiken på: på vilket sätt hjälper ett vägbygge när du vill ”utrota” en kultur i Norrestad som ska gå ut på att ”angripa poliser”?

Avslutningsvis: Vänsterpartiet företräder förstås helt andra väljargrupper och intressen än ett parti som vår statsminister har betecknat som fascistiskt. Det vore ju liksom väldigt märkligt om det inte hade varit så.

Henning Süssner Rubin
Vänsterpartiet


Ta ansvar, kommunstyrelsens ordförande

2016-04-15 13:24

Varför vill du Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande inta ta ett större ansvar för stadens anställdas goda livsvillkor och schysta scheman?

Varför vill du inte komma överens med stadens enda oppositionsparti Socialdemokraterna och gemensamt ta ett ordentligt krafttag att se till att slopa ofrivilliga delade turer?

Vem vill ha ofrivilliga håltimmar?

Varför kan du inte se de vinster man skulle göra för den enskilda individen och för hela staden om man slopade ofrivilliga delade arbetspass.

Det skulle kunna göra Landskrona Stad attraktivare om villkoren förbättrades och det skulle sannolikt kunna locka den yngre generationen till vården och samtidigt bibehålla personalen. Landskrona har problem med stigande sjuktal i flera verksamheter. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att se över hela arbetsorganisationen i både stort och smått.

Ryggraden i den kommunala välfärden är de anställda, en kroppsdel Treklövern verka sakna.

Det måste finnas andra sätt än delade arbetspass!

Det är ansvarslöst av dig, Torkild att du tillåter att det får fortsätta, trots mångas protester.

Varför hör du inte på Torkild?

Varför kan inte du som styr Landskrona göra som Falun, Norrköping, Borås, Jönköping mfl.?

Varför måste Landskrona vara sämre?

Jenny Tillander (S)


Byxlö(s)

2016-04-15 13:16

Niklas Karlsson är arg!

Han tog beskt åt sig av kritiken, trots att ingen pekades ut, och påstår att jag ifrågasätter hans närvaro i kommunfullmäktige. Detta för att jag påpekade den brist på respekt flertalet orerande debattörer visade fullmäktige, dess ordförande och de regler som styr våra möten.

Niklas Karlsson och Jonas Esbjörnsson fortsätter likt de två skräddarna att väva nya kläder till sin kejsare, och kategoriskt undvika att svara på den enkla frågan som bekläder lögnen och drar ner byxorna.

Det stämmer, som Niklas Karlsson mycket riktigt påtalar, att jag röstade emot den socialdemokratiska motionen, om förslaget att införa rätt till heltid för anställda i Landskrona stad. En motion som mycket riktigt är ursprunget till den här debatten.

Vän av ordning frågar sig då: Varför? Jo, för att Socialdemokraterna inte kunde redogöra för hur det var planerat, ej heller för hur det var finansierat. Trots att Socialdemokraten Jonas Esbjörnsson, med stor iver och övertygelse påtalade detta bl.a. här i Landskrona Direkt och i kommunfullmäktige. ”Hade bara vår budget gått igenom så hade det här ordnat sig”. Jag läste och läste, jag frågade och frågade men fick inga svar och därför med det ansvar jag fått mig tilldelat som fullmäktigeledamot, kände jag mig tvungen att rösta mot motionen. Allt annat vore ansvarslöst!

För att fortsätta på socialdemokraten Niklas Karlsson inslagna väg om ursprung kan man då samtidigt fråga sig om varför Socialdemokraten Niklas Karlsson, när han var kommunstyrelsens ordförande, och när han hade mandat att ändra på det, inte brann för denna fråga då som nu?

Niklas Karlsson, om demokratin har ett värde uppmanar jag dig därför att svara på min enkla fråga, för jag svarade på din om varför jag röstade emot. Var finns pengarna i er budget?

Per Eriksson
Liberal


Svar till Henning Süssner Rubin / Omvandling – med eller emot Norrestadsborna?

2016-04-13 14:47

Henning Süssner Rubin (V) och hans parti säger sig gilla satsningen i Norrestad, men är ändå kritisk mot intentionerna i satsningen. Redan 2007 började SD göra påtryckningar för att få situationen i Landskrona utredd, och att man skulle vidta strukturella förändringar för att få en hållbar situation i vår stad.

Att vi måste ta kraftag idag beror mycket på den förda politiken, framförallt bostadspolitiken, under 80 och 90-talen. Där (V) agerade stödparti åt (S), som gemensamt såg till att öka segregationen och utanförskapet i nämnda område. Delar av Norrestad kännetecknas av betydande segregation, socioekonomisk problematik och kriminalitet. Området har utmaningar (problem) men det finns en stor potential och där vi gemensamt ska ta utgångspunkten i det som uppfattas som attraktivt och positiv, nämligen Karlslundsparken och idrottsanläggningar. I Karlslund finns det en betydande andel människor som lever på en lägre socioekonomisk nivå än staden i övrigt. Vid jämförelse över tiden så framgår det att utvecklingen av inkomstnivån, (disponibel inkomst,) sysselsättnings samt utbildningsnivån i jämförelse med staden på en lägre nivå.

Jämför man antalet förvärsarbetare i hela staden med själva Norrestad, så ligger antalet förvärsarbetare i staden på ca 70%, I Norrestad ligger samma siffror däremot en bit under 50%. Detta är ett allvarligt problem som vi inte kan blunda för, då det är en grogrund för extremism, utanförskap och kriminalitet. I polisens rapport “utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” från december 2015 pekas Koppargården ut som ett av 53 utsatta områden i Sverige beträffande kriminalitet. Det är 53 områden som enligt polisens rapport är utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Brottsligheten i området kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp, narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet, som påverkar de boende både direkt och indirekt. Detta är något som (V) hela tiden blundar för då man gärna inte biter den hand som föder en, d.v.s kritiserar en del där (V) har sin väljarbas.

Är det detta som Henning Süssner Rubin menar att SD skyller på när det gäller kultur och etnicitet? Att angripa poliser är en kultur i Norrestad som vi vill utrota/tvinga bort. Just Norrestad är utan tvekan det område staden satsat mest pengar på för att bryta utanförskap och få bort parallella samhällen. Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att (V) är bara intresserade att hålla sina väljargrupper nöjda, varför är det annars så viktigt att just invånarna i Norrestad ska få möjlighet att påverka och ha synpunkter på planerna i området, men inte t.ex. invånarna i Borstahusen när vi började omvandlingen i det området?
Skillnaden mellan (V) och (SD) är att vi vill satsa på och utveckla hela Landskrona och inte bara där vi har störst andel väljare. Vi kallar det inte arbetet med att utveckla Norrestad för “omvandlingsprocess” utan en “normaliseringsprocess”

Vi tar ansvar för hela staden, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Svar till Johan Laurin och Per Eriksson

2016-04-12 14:55

På sluttampen ger sig Johan Laurin in i debatten om vad som hänt eller inte hänt vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. I sin recension av den lokala politiska debatten får jag mig en släng av sleven. När Per Eriksson (L) tycker att jag borde veta hut, tycker Johan Laurin (?) att jag borde sätta saker i perspektiv. När Laurin i sin slutkläm skriver att ”sandlåda är inte obligatorisk” tycker jag att han gör sig skyldig till just det. Vad är det med den politiska debatten i Landskrona?

Låt oss föra debatt i sak, och på anständig nivå. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Per Eriksson (L) ifrågasätter min närvaro i kommunfullmäktige för att jag framför åsikter som han inte delar. Eftersom han företräder en politisk idé som till sin karaktär alltid slagits för demokratin tycker jag att uttalandet är smått anmärkningsvärt. I sin replik byter Per Eriksson fot och skriver att ”demokrati handlar om respekt för andra”. Gott så! Det kanske ändå inte var en petitess, Johan Laurin. Det är upp till läsarna att själv avgöra vem de tycker ha rätt.

Låt oss avslutningsvis påminna varandra om att debatten i kommunfullmäktige hade sitt ursprung i en motion från Socialdemokraterna med förslaget att införa rätt till heltid för anställda i Landskrona stad. Per Eriksson och majoriteten av kommunfullmäktige röstade emot förslaget. Det beklagar jag. Vad Johan Laurin tycker vet vi ännu inte.

Niklas Karlsson


Svar till (S) och (L)

2016-04-11 14:52

Niklas, det känns lite smått överdrivet att hänvisa till allmän rösträtt och en ideologis historia över ett inlägg på Planket. Det är inte hela liberalismen som ändrat karaktär för att Per har skrivit ett kort inlägg om den senaste debatten i kommunfullmäktige. Sätt saker i perspektiv är du snäll.

Jonas, du fick en enkel fråga från Per gällande finansieringen för heltidssysselsättning. Som vanligt ett svar med otroligt många floskler och utan att svara på frågan. Eller räknas din avslutande fråga som ett svar? (Märkte du hur jag avslutade med en fråga?)

Per, man kan ha en åsikt om fri medias recension av kommunfullmäktige men man kan varken kräva eller uppmana om en ursäkt.

Samtliga, nu har jag inte deltagit på debatterna i kommunfullmäktige, men om nivån inte är högre än vad den är på Planket så är jag glad att jag sluppit. Passion och hängivelse är viktiga ingredienser i politik, men sandlådan är inte obligatorisk.

Johan LaurinFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser