PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Kallbadhuset - igen!

2018-02-09 10:31

Visserligen sa inte Birgitta Persson något om vilken mars månad som gäller för ny information om Landskrona Kallbadhus vara eller icke vara, men efter debaclet för tre år sedan med presentation av det nya kallis, får man väl tro på henne denna gång.

Enligt mitt sätt att se på frågan om kallbadhusets placering så är ett citynära läge att föredra. Lill-Olas är nog bra under sommarhalvåret men absolut inte under vinterns kalla och mörka månader. Vem vill köra ut till Lill-Olas en dag som denna vid 18-tiden? Av denna anledning lägger jag min röst på ett citynära kallbadhus ungefär vid vattentornet nere vid Halvmånen.

Skall vi äntligen få klarhet i kallbadhusets placering? Sedan kommer nästa fråga – när tillåter stadens budget en nybyggnation av ett kallbadhus? Men den frågan slipper väl Birgitta Person ägna sig åt?

Björn Lind

 


Replik till Tony Peterson (L)

2018-01-30 15:57

Någon pajkastning har då jag inte upplevt här.

Jag vet inte vem Tony Peterson (L) talar med utanför politiken, inte heller hur han ställt sina frågor eller hur han tolkat svaren.

Bevisligen finns det dock ett uppenbart intresse för “traditionellt nyårsfirande” bland stadens innevånare. I Skåne kan vi åtminstone vara glada för att Påsken inte firas på samma sätt.

Jag får dock ge Tony Peterson (L) credit för att inte, som somliga andra av hans politiska kollegor, tala om nått så vansinnigt som en “lasershow”.

Men även denne liberale politiker, tycks tyvärr likväl fastklistrad gällande traditionellt nyårsfirande som att det vore en slags kommunal angelägenhet, på skattebetalarnas bekostnad. Efter ett århundrade eller mer med fyrverkerier.

Det är det inte enligt min uppfattning! Det får mig också att undra hur man skall kunna få de som gör fel, att få dem förstå detta. Om samhället självt gör samma sak !?

Det känns föga pedagogiskt.

Det finns de som menar att dödsstraffen i USA (eg. avrättningarna) i avvikande personers sinne, berättigar sig själva till rätten att ta livet av andra.

Den amerikanska staten och många av dess delstater ju gör detsamma. Naturligtvis har varje “masskjutning” fler orsaker än så, men undermedvetet kan avrättningar bli “den sista mentala spärren som släpper”, hävdas av inte så få experter.

Kausaliteten (orsakssambandet) i detta är naturligtvis svårbevisad.

Men bevisligen är s.k. “masskjutningar” vanligare i USA än här. Likväl finns det ungefär lika många skjutvapen per invånare i Sverige som i USA. Faktiskt!

Likaså, brittisk polis bär normalt inte vapen, och gangsteruppgörelser med skjutvapen är där färre än här hemma, mätt per invånare.

Det samhällets representanter beslutar, gör eller undviker att göra, har en i alla händelser en påverkan på befolkningen i allmänhet. Och då långt i från alltid den önskade effekten. Vore “totalförbud” att föredra, även om det skulle förvärra problemen?

Så tycks våra politiker vilja framhäva sig själva. Även om den tyngste av dem, väljer att göra detsamma i huvudsak i sina “privata brev” – olika för olika postnummer..

I ett fall som detta – måhända i viss mån uppdelat i yngre mot äldre, och i alla händelser med uppskattningsvis flera tusen Landskronabor som avfyrar minst någon pjäs, kommer förbudsvägen mest sannolikt bara leda till en förvärrad situation. Till att fler intresserar sig för det olagliga, och finner stort nöje i  spänningen med hemmabyggen och “bangers”.

Enligt fd Sydnytt, beslagtog tullen nyligen 4000 “bangers”! Hur många kommer likväl in eller tillverkas inom riket ? En del “bangers” framställs inte med krut,utan istället med detonerande sprängmedel! Nitroglycerinbaserat eller plastiskt sprängämne – för militärt bruk endast.

(Detonation = explosion med en spridningshastighet högre än ljudets. Krut exploderar med lägre hastighet än ljudets. Skillnaden är påtaglig )  

I alla händelser måste problemet med “bangers”, stulna militära knallskott och hemmabyggen etc. lösas först och separat. Dessa har potentiellt dödande verkan.

Och jag vidhåller att detta bör inte blandas ihop med nyårsfyrverkeri.

Och kan bara intresset (bland de ytterst få) för dessa grovt olagliga pjäser lösas, är jag personligen övertygad om att resten kommer bli på en acceptabel nivå. Som det var förr. (och själv är jag är 53)

*

Angående övervakningskameror tror jag väldigt få ser detta som “integritetskränkande” på gator och torg. För Landskrona stad, borde detta inte vara så svårt.

Det finns alltid något att åberopa juridiskt nånstans, det är bara att sätta upp dem. Sen får väl Länsstyrelsen inleda nån process om de så vill, och behövs det, får saken tas upp till högsta instans, som för skånska ärenden torde vara är Europadomstolen, ej att förväxla med EU-domstolen. (Det är bara att läsa lagtexten från 4 juli 1720, Stockholm, och innan dess i Fredensborg och Fontainbleu samma år. Det var f.ö. det datum Skåne blev en del av Sverige, inte en  Kronans koloni.)

Pontus Eriksson
(oberoende av det 19:e & 20:e århundrades alla ismer)


Privatiseringshysteri vs. samhällskassorna

2018-01-29 16:14

Det är något i Håkan Lans text publicerad på Planket i Landskrona Direkt för några dagar sedan som jag har svårt att ta till mig, därför denna kommentar.

Håkan, vi kan väl tänka oss att från dag till annan sänks våra pensioner med låt oss säga 25 %. Självklart måste vi på något sätt minska våra kostnader och förändra vår livsföring. Till exempel söka billigare bostad, förändra matvanor, dra ner på nöjen som bio och teater och så vidare.

Minskade inkomster innebär nog för de flesta tvånget att minska kostnaderna om man nu inte har en massa pengar i en strumpa någonstans.

Minskade inkomster var precis vad som hände samhällskassorna under de åtta Alliansåren, 140 miljarder kronor i skattesänkningar plus lite annat smågodis som till exempel RUT-bidrag och några andra käcka påfund. Mer pengar till medborgarna för privat konsumtion. Någonstans måste samhällskassorna minska sina utgifter. Och det är ju för samhället som för oss som privatpersoner, det som kostar mest får bidra med mest och det här som skola, vård och omsorg får stå för fiolerna.

Håkan frågar, var pengarna har gått? Svaret är enkelt till oss som privatpersoner. Och vi vågar tyvärr nog dra slutsatsen av valresultat och opinionsundersökningar att svenskarna är ännu inte beredda att förstärka samhällskassorna.

Privatiseringshysterin som också tog raketfart under Alliansåren har nu nått fram till debatten om skattefinansierade vinster, ett ofog i och för sig men att få till det som om det är orsaken till resursbristerna är att vilseleda.

Arne Nilsson


Pajkastning om nyårssmällare

2018-01-29 11:29

Det är lite av pajkastning gällande (bla.) nyårssmällare i detta forum , och anar mig till att man i vissa områden blandar ihop saker och ting.

Jag är så pass gammal (50 år) att jag kan se hur utvecklingen går mot att personer som inte kan sköta handhavande, platser samt tidpunkt för smällandet gör att den stora massan, blir lidande.

Nästan alla jag pratat (alla åldrar, alla samhällsgrupper) med om ”okynnes smällande” (dvs. smällande utanför tolvslaget) är unisont samstämmiga i att smällare och raketer skall förbjudas, helt och alltid, och att ett kommunalt fyrverkeri räcker. Det har helt enkelt gått för långt. Dom enda förespråkarna är tillverkare och återförsäljare, då dom ser en inkomstförlust.

Till detta har det kommit sk. bangers , som det smälls av alla dagar på året, så dom ligger kanske utanför debatten. Detta har inget med nyårsfirande att göra , utan är till för ren kriminell verksamhet utanför tolvslaget. Där har tullverket ett arbete att göra att förhindra införandet, samt Sveriges riksdag att se över lagstiftning gällande innehav.

Det framkommer krav på att lagföra personer, eller deras föräldrar, när det påvisas att det skjuts med smällare, och/eller detta leder till skadegörelse. Problemet ligger i att dels kunna identifiera gärningsmännen, men även att bevisa brottet.

Vi har en lagstiftning som i stort innebär att är du inte straffmyndig (vilket det oftast handlar om), är det inte mycket mer än att föräldrarna kontaktas. Detta är (återigen) inget man kan styra på kommunal nivå , utan det är riksdagsbeslut det handlar om.

Tillstånd att sälja fyrverkerier söks hos polisen , och uppfyller man dom av Sveriges riksdag uppsatta krav, får man sälja , och det kan inte staden förhindra (än så länge).

En insändare har invändningar mot ett ev. laserspel , och att det skulle störa flyget, men saken är den, att sådant undersöks mycket noga, och kontakten med luftfartsverket är av avgörande betydelse när och var man riktar lasern , så det är inget man helt slumpvis , och på eget bevåg ”bara sätter igång”.

Jag har full förståelse för att det är trevligt med raketer på tolvslaget (och endast då) , men på avsäkrade platser , och under ordnade former. Men , tyvärr har det eskalerat helt utanför all kontroll , och då finns det ingen gyllene medelväg för gemene man, som att man får smälla ”lite och tyst”. Antingen förbjuder man det för allmänheten , eller så accepterar vi krigsrubrikerna med attackerad blåljuspersonal , skadade medborgare , skrämda djur och kaosartade scener veckorna innan och efter nyår.

Sen kommer vi då, till sist, gällande kameraövervakning , och där har Landskrona , dom sista åren , varit ytterst drivande i att få ökad kameraövervakning, men , återigen är det lagstiftningen som sätter stopp. Länsstyrelsen har höga krav , gällande den personliga integriteten . Så , att se en helt kameraövervakad stad som tex. London , är en fråga för dels lagstiftningen på riksdagsnivå , men även hur polismakten väljer att fördela sina resurser. Anser man detta vara en så klipsk ide , går det bra att kontakta våran justitieminister –Morgan Johansson , och framföra sina åsikter och synpunkter. Hans kontaktuppgifter finns på Sveriges riksdags hemsida.

Mvh//Tony Petersson (L)


Avslutande replik till Niklas Karlsson

2018-01-29 11:26

Precis som statsminister Stefan Löfven har Niklas Karlsson uppenbara problem med att läsa ett budgetdokument. Stefan Löfven och Niklas Karlsson verkar bara läsa de delar som passar deras agenda, och har tydligen svårt att förstå att man röstar på en hel budget och inte rycker ut olika delar ur den.

Sverigedemokraterna ville spara 29 miljarder på migration och integration och 26 miljarder på kommunerna 2017. I stället föreslog partiet lägre pensionärsskatt, högre garantipension. Det stämmer att SD sa nej till regeringens 10 miljarder till kommunerna men sparar även in drygt 25 miljarder på kommunalekonomisk utjämning. Det var för att kommunerna får mer pengar genom förändringar i pensionärernas skatt. Samt att SD har under många år förstått att man kan inte ha en generös invandring och samtidigt trygga välfärden. En trygg välfärd skapar man inte genom att höja skatterna för att finansiera en havererad migrationspolitik.

SD vill höja garantipensionen med 10 procent, slopa skillnaden mellan pensionärer och löntagare samt spara 29 miljarder på migration och integration. Med SD:s förslag så för en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär förslaget att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre, och inte brödsmulor som S nu ger våra pensionärer.

Niklas, lura gärna väljarna med er politik, men lura inte de som byggt vår välfärd det blir bara pinsamt.

Svenny Håkansson
F.d kommunanställd och stolt SD-medlem


Äntligen en vänthall . . . men . . .

2018-01-29 09:46

I unga år pendlade jag mycket från Landskrona. Som student i Lund hade vi 8-10 undervisningstimmar per vecka. Under mina därefter följande drygt 10 år som universitetslektor i Lund var vår undervisningsskyldighet c:a 400 lektioner per år, d.v.s. 9-10 lektioner per vecka. På den tiden fanns – som alla vet – Landskrona Station i centrum. Stationsbyggnaden finns kvar. Där fanns vänthall, biljettkontor etc. Det var gott om plats på motorvägen Helsingborg – Landskrona – Lund – Malmö under de aktuella åren 1967-1985.

Jag flyttade till Glumslöv 1975. Trots regelbunden busstrafik mellan Landskrona och Helsingborg blev det bökigt. Det fick bli bil – en Mercedes Benz ”pour pauvre” (=för fattig), en Mercedes 200 .

För Landskronaborna var det slutet på en uppgångsperiod. Varvet lades ner 1981/82, sedan blev det konstgjord andning. Det skulle bli krafttag – bostadsbyggande!

Tiden gick, det lades fram planer. Det skapades visioner. Beslut togs att bygga Öresundsbron och en ny järnväg. Den senare placerades utanför staden. Allt detta var klappat och klart 2000-2001.

I grunden var idén att öka befolkningen i Landskrona. Pendling skulle bli var mans sysselsättning. Problemet var naturligtvis: Hur tar man sig till stationen? Dit kan man åka buss (ibland ståplats), bil, moped, cykel eller rentav gå. Det gick väl an så där i början – med en liten vänthall och biljettkontor hos ICA Kvantum. Emellertid är det mycket som ska klaffa för att en resa med allmänna kommunikationer från en attraktiv bostad på Strandvägen till jobbet i Limhamn ska fungera varje arbetsdag, 5 dagar i veckan. Jag tänker på, framför allt, tågförseningar.

Idén med Landskronavisionen är att få folk att flytta till Landskrona, underförstått att pendla! Då kommer en vänthall vid stationen in i bilden. Tillgång till toalett etc. En märklig utveckling av området kring stationen påbörjades. Det har blivit ett handelsområde! Så när Kvantum inte ville ha biljettförsäljning och vänthall i sin butik så fick det bli en provisorisk kiosk utan vänthall.

Nu färdigställes en byggnad mellan Kvantum och Netto. Men räcker den? Som jag förstår – det jag ser – så ska man först gå in i byggnaden och sedan ut igen innan man kommer fram till perrongen. Det saknas tak över huvudet c:a 15 meter.

Varför blev det så?
Hur blir öppethållandet?
Kommer det att finnas bekväma stolar att sitta på för alla?
Hur blir det med möjligheten att ta en fika?
Räcker vänthallskapaciteten en kall, snöig/regning och blåsig vinterdag om det ”uppstår” tågförseningar i rusningstrafiken?
Är det kanske så att jobbpendling inte längre är lösningen på Landskronas framtida bekymmer?

Det är en sak att, som jag, ha 8-10 timmar per vecka schemalagd arbetstid, en helt annan att ha 40 timmar per vecka som är ”normalt”.

När jag på senare tid, andra halvåret 2017, rest regelbundet med allmänna transportmedel, 5-6 gånger per månad Landskrona – Lund – Malmö (t.o.r.) så kan jag konstatera: Ohållbart! Bil är inget alternativ!

PS. Försenade avgångar från Landskrona Station 2018-01-23 enligt informationstavlan:
17:31 blev 17:47
17:36 blev 17:50
17:52 blev 18:00
18:07 blev 18:14

2018-01-25: saknades 5-6 sittplatser i 3:ans buss vid 16:35.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Gång- och cykelvägen vid Sofia Albertina kyrka

2018-01-29 09:09

Med stor förvåning har jag och många med mig undrat och ifrågasatt planerna på att öppna upp och bygga om gång- och cykelvägen mellan Sofia Albertina kyrka och kvarteret Falken till biltrafik. Det skulle vara av stort intresse att höra hur tankarna hos ansvariga för trafikfrågor i Landskrona Stad går samt även  stadsbyggnadschef Johan Nilsson:s då han uppenbarligen sätter tillgängligheten med bil till nya hotellet före barns och äldres trafiksäkerhet i och kring kvarteret Falken.

I kvarteret Falken, med drygt 100 lägenheter, har ett generationsskifte skett, där bor nu ett stort antal barnfamiljer, två sidor av kvarteret är starkt trafikerade gator där Storgatan med dels all busstrafik, dels även hårt belastad av privatbilister. Kungsgatan på andra sidan  kvarteret är också i viss mån hårt trafikerad. Att då öppna upp ytterligare en tredje gata för biltrafik runt detta kvarter är helt obegriplig.

Att dessutom inkräkta på parken runt vår nyrenoverade och anrika kyrka med biltrafik tätt inpå kyrkan verkar totalt ogenomtänkt med störande trafikbuller ännu närmare kyrkorummet.

Den nämnda gång-och-cykelvägen “betjänar” i dag ett mycket stort antal cyklister, gående, barnfamiljer samt äldre boende på Södra Långgatans äldreboende. Vid vackert väder frekventeras den i stor utsträckning, där målet är att besöka Citadellbadet och havsbadet vid vattentornet. Absolut motsägelsefullt är att den nyligen byggda gång och cykel bron i förlängningen av Södra Långgatan till Nyhamn nu styr gående och cyklister på väg till och från centrum, havsbaden och Citadellbadet och boende på Nyhamn till gång och cykelvägen.

Det rätta hade naturligtvis varit att utöka gång- och cykelvägen utmed hela Södra Långgatan mot gångbron, gjort ett säkert övergångsställe över Kungsgatan med farthinder och trafikljus.

Att Stadsmiljöavdelningen saknar insikt och framförhållning  när det gäller trafikmiljön vid nybyggen är påtagligt. Ca 500 parkeringsplatser har försvunnit i området på grund av nybyggnation, ingen lösning eller förslag har lagts fram. Med en bra framförhållning hade infarten till hotellet med bil lösts på ett annat bättre sätt än via Södra Långgatan mitt emot  äldreboendet.

Maths Backelin


På tal om resurser

2018-01-26 16:47

I morse kunde jag se en upprörd förskollärare beklaga sig över bristande resurser inom förskolan. Jag gissar att hon inte är ensam att känna precis så. Det gäller alla inom vård, skola och omsorg! Och det är rätt! Men hur har det då blivit så!
Jag har jobbat som behörig/legitimerad speciallärare i nästan 40 år och har sett hur skolan har dränerats på resurser framför allt de senaste årtiondena.
Vart har då pengarna tagit vägen? En del saker har blivit dyrare men en del av pengarna går till vinster inom den privata sektorn av skola, vård och omsorg!
Enligt undersökningar så tycker stora delar av folket att det är dags att begränsa vinsterna inom välfärden – görs detta så kanske skola, vård och omsorg får de resurser som är nödvändiga om vi skall ha en likvärdig utbildning, vård och omsorg för alla!
Privata initiativ är helt ok för min del men inte skattefinansierade vinster!

Håkan Lans
PS
Jag fick oxå en högre pension i år!


Dagens ros

2018-01-26 10:02

Jag öppnade i veckan mitt pensionsbesked och kunde till min glädje se att jag tack vare den socialdemokratiska regeringen fått en rejäl pensionshöjning. Allt tack vare en pensionshöjning och en skattesänkning som den tidigare alliansregeringen inte unnat oss pensionärer.
Stort tack till regeringen Löven!!

Lena Nilsson


En raket replik till MP

2018-01-26 09:27

Som jag nyss påpekat till annan politiker – utländska “bangers” och hembyggda smällare har blivit en plåga -ja.
Men detta skall inte blandas samman med det traditionella nyårsfirandet – bland så många. Jag har inte själv “smällt upp pengar i rök” vid Nyåret under detta århundrande. Men tycker – som de flesta – att detta hör till själva nyårsfirandet. I ännu högre grad än “jultomten” på Julafton ! Men endast vid nyår
och endast med lagliga pjäser.

Det är sedan fullständigt otroligt att läsa hur ansvariga politiker vill anordna “kommunal lasershow”! Både röd och grön laser – men särskilt grön, kan göra människor blinda på ett ögonblick. Vet ni verkligen inte detta?

Vidare, laserbestrålning av landande flygplan på Kastrup var under flera år ett oerhört problem. Och approachen till Kastrups bana 22L går rakt över Landskrona.
Grön laser når t.o.m. upp till flygplan på hög höjd (vid klart väder), och tjänar inget civilt syfte överhuvudtaget.

Ytterst oansvarigt och inkompetent att inte först sätta sig in i effekterna av det man föreslår! Vänligen TÄNK någon gång, politiker!

Däremot håller jag fast vid att göra som man gör i de tyska delstaterna Schleswig-Holstein och Hamburg. Inte en raket eller smällare får säljas utom de tre-fyra sista dagarna av året. Och lär er skilja på tillåtna fyrverkeripjäser och de olagliga “bangers” och hemmagjorda pjäser! Nyligen dödades en man uppe i Stockholm
av en riktig handgranat tillverkad för 90-talets krig på Balkan. Och det hade ingenting med nyår att göra överhuvudtaget.

Problemet är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli äkta nyårsfirande. Med Lilian Håkanssons och Elvir Mesanovics idéer, kommer problemet med de olagliga pjäserna bara fortsätta eskalera. Och jag presenterade här under konkreta bevis för detta. (Förbudet mot smällare som Kinapuffar har lavinartat ökat intresset för dessa “bangers”, handgranater och hemmagjorda pjäser.)

Att öka antalet övervakningskameror i centrum och längs t.ex. Erikssgatan däremot, tror jag ytterst få motsätter sig. Både i utredningssyfte, att underlätta för kriminalpolisen (om någon sådan överhuvudtaget finns kvar ?) att reda ut allehanda grov brottslighet, och jag skulle vilja tillägga – inklusive en dygnet runt bemannad lokal övervakningscentral. Som i London, bara anpassad för vår stad.

Pontus ErikssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser