PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Årsmöte

2018-03-05 09:31

GF Idrott gymnastikförening hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till Puls Arena den 14 mars kl. 19.00.

Bodil Petersson


Förebygg vandalism

2018-03-05 09:22

I början av februari krossades i Göteborg 250 fönsterrutor på två skolor. Dessa ligistfasoner måste på alla sätt förhindras. Vi har kunnat läsa i tidningen i vinter att skolor i Skåne inte är undantagna från förstörelse.

En ökad bevakning med kameror och vakter kan hjälpa. Men om man tror att offentlig egendom är ingens egendom blir följden vandalisering.

För 30 år sedan föreslog jag en skolchef att man i skolan skulle lägga alla pengar i en
reparationsfond. När något slås sönder eller saboteras används pengar ur reparationsfonden. Hälften av pengarna som är kvar går tillbaka till skolan för att kunna investera i förbättringar av miljön. Den andra halvan ska användas till eleverna vid läsårets slut. T.ex. för att ekonomiskt stödja skolresor och andra trivselaktiviteter som bidrar till att skapa en god anda i skolan.

Det svar jag fick var att ett sådant system drabbar de skötsamma eleverna! Detta svar har jag aldrig förstått. Som jag ser det är vinsterna stora. Eleverna kommer att vara mer mer rädda om sin skola och även hålla rätt på varandra. Tror också att det kommer att vara mycket lättare att få fast de som slagit sönder något i skolan. Med med hjälp av hundratals arga elever blir gärningsmännen lättare att identifiera.

Men det mest troliga är att sabotagen inte ens kommer att äga rum! Vilken skolchef är beredd att ta upp detta förslag?

Sven Svederberg ( C )
Landskrona och Ven


Stoppa stolligt företagande

2018-03-05 09:07

Häromdagen, måndagen den 26 februari 2018, bjöds det in till Maktkamp på krogen Harrys i Rådhuset i Landskrona. Organisationen Företagarna stod för arrangemanget. Politikerna skulle ”grillas” inför valet i september.

Det skulle komma att handla om företagsklimat, regelverk, relationen företag – kommun, kompetensutveckling m.m. Det blev publikfrågor om bl.a. gårdsförsäljning av vin. Jag var där och kunde inte hålla tyst ända fram till slutsignalen. Jag befann mig på hemmaplan.

Mitt liv har ju i betydande omfattning handlat om regler för företagare framför allt skatterätt och associationsrätt. Men jag har också haft en roll – ja många roller – på Rådhusets juridiska avdelning som part i mängder av företagartvister på gott och ont. Så just före slutsignalen tar jag till orda och konstaterar:
”Det är ju förhållandevis lätt att starta ett företag…” MEN frågar i samma andetag: ”…hur tar man sig ut?”

När det i dag talas om brist på arbetskraft gäller det att dra öronen åt sig. Så var det i byggbranschen 1987 → 1990. Byggena blev försenade. Det drabbade mina entreprenörer så jag blev tvungen att stoppa utbetalningar. Det blev hårda – ja mycket hårda – tag, på riktigt. Jag knäckte flera byggfirmor och enskilda leverantörer blev förbannade. I dag skulle jag inte våga!?

Vi som var med då, och bokstavligt talat var på plats, har mycket att berätta. Det var smutsigt spel mellan myndigheter och enskilda. Ingen vågar låta mig spela en huvudroll och informera.

De senaste, några åren, har det slumpat sig så att det blivit min uppgift att rädda enskilda som dragits in i skiten. Misslyckat företagande slår hårt i hela familjen. Jag har sagt det förut i tidningar i Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Landskrona – men det tål att upprepas … så blir jag den där…
glädjedödaren!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Landskrona BoIS och supportrar!

2018-03-02 09:11

Jag är uppriktigt sagt besviken på detta som händer runt Landskrona BoIS och dess supportrar. Jag är av åsikten att man borde ha ett väldigt tajt samarbete med tanke på att vi precis har gått upp en division och börjar få bukt med ekonomin. Anser också att sittande styrelse har gjort ett gott arbete, men jag gillar inte att de inte får arbetsro att fullfölja sina antaganden. För jag kan lova att det måste finnas en tanke bakom allt,det vill säga. Hur skall ekonomin hamna på plussidan, så vi kan rädda elitlicensen inom två år.

Med detta vill jag inte säga att en ny styrelse skulle misslyckas med detta, men just nu känns det som att rutinen på de som sitter i styrelsen idag borde räcka. Jag tror också att hela denna historien mynnar ut i någon typ av personlig vendetta.
Man blir också besviken när det kommer ett öppet brev(skrämskott) som är undertecknat 32 sponsorer. Jag förstår att de skriver ihop ett brev men att inte underteckna det med sina namn anser jag är fegt eller det kanske inte kommer från 32st.sponsorer,vem vet!

Jag och min familj har under 10-15 år arbetat ideellt för Landskrona BoIS, jag tippar på att det är 40-50 personer som gör detta varje match och detta är också en typ av sponsring, men definitivt inte i närheten av de företagssponsorerna, men dock var och en till sitt! Tar man sen och tittar på publiksiffrorna snittade vi år 2017 med 2100 åskådare per match. Det är också pengar i kassan…..

Jag har följt Landskrona BoIS sedan år 1970, då den gamle tyvärr bortgångne läskleverantören Jan-Erik Johansson med företaget Jan-Eriks malt&läsk tog med mig till IP första gången. Match stod mellan BoIS -Halmia. Vilken upplevelse för en liten 5-åring.

Nu till vad jag tror är lösningen. Landskrona BoIS supportergrupp och Landskrona BoIS supportrar måste sätta sig ner och ta tag i alla lösa trådar, och verkligen se till Landskrona BoIS bästa för framtiden och ha ett mycket tajt samarbete oavsett vilken styrelse som är vald, och lämna lekplatsen där det bara kastas sand på varandra!

Med vänlig hälsning
En trogen supporter med svart-vitt blod och randigt hjärta.

Mikael Gadd


Inför BoIS årsmöte

2018-03-01 13:21

Jag har läst intervjuerna av de båda ordförandekandidaterna i Landskrona Posten idag, jag har också läst intervjun med Peter Condrup på Skånesport.se och därmed har i alla fall min övertygelse stärkts.

Inte kan vi väl som medlemmar i Landskrona Boll och Idrottssällskap föredra ett förslag som innebär att vi får en ordförande som tycker att den absolut viktigaste frågan för föreningen är ett ökat samhällsengagemang när valberedningens förslag innebär en ordförande som menar att det absolut viktigaste är ordning och reda i ekonomin och därmed en ekonomi i balans.

Jag noterar såväl vid genomläsning av årsredovisningen som i intervjuerna som jag refererar till ovan, att föreningen sannolikt inte hade funnits idag den 1 mars 2018 om man inte sålt av kanslibyggnaden under sommaren 2017. Vilket ju som bekant är ett förfarande som många högljutt kritiserat.

Jag vill unna mina barn och barnbarn och även själv få uppleva ”6-2 stunder” även i framtiden.

Dessvärre har jag ingen möjlighet att närvara vid årsmötet ikväll men hoppas innerligt att valberedningen segrar i denna infekterade fråga.

Om så ej blir fallet kommer jag att be om att få återkalla årets medlemskap och begära pengarna tillbaka.

Bengt Persson


Har du inte glömt något, Jan Allan Beer (L)?

2018-02-28 14:23

Vi sverigedemokrater hade inte tänkt lägga oss i debatten mellan Alinda Zimmander (S) och Jan Allan Beer (L), även om vi håller med Beer om att det måste vara den enskildes beslut om han eller hon ska beredas plats på ett äldreboende eller vårdas i hemmet.

Jan Allan ger exempel på förvaltningens generositet och nämner bland annat larmen utan månadsavgift och att det högsta belopp som vårdtagaren får betala är lägre än i de flesta andra kommuner. Vad Beer glömmer att nämna är att dessa exempel var krav som SD i vår egenskap av vågmästare fick gehör för och därför inget som något annat parti kan ta åt sig äran för.

Vi Sverigedemokrater kommer alltid att prioritera våra äldre som behöver samhällets stöd. Det är tydligen något som både Treklövern och Socialdemokraterna behöver påminnas om.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Carlsson (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamöter i Omsorgsnämnden


Slutreplik till Alinda Zimmander

2018-02-28 14:19

Tack Alinda

Vi skrev i vårt senaste inlägg i debatten om hemtjänst och äldreboende att det skulle bli våra sista rader.
Vi kan dock inte låta bli att tacka Alinda för att hon äntligen blev tydlig.
Kostar den hjälpbehövande mer i hemmet än på ett äldreboende ska han eller hon
tvingas in på ett boende även om vårdtagaren vill stanna kvar hemma, enligt
Zimmander.

En sådan omänsklig politik kan aldrig Treklövern ställa upp på. Valfrihet, även
när man är hjälpbehövande, är ett honnörsord för oss.

För Treklövern i Omsorgsnämnden
Jan Allan Beer (L)


Politik handlar om prioriteringar

2018-02-28 09:11

Politik handlar om prioriteringar omsorgsnämndens ordföranden J-A Beer (L) & co!

En politiker kan inte lova allt till alla, för pengarna kommer inte att räcka. En bra politiker vågar vara tydlig och har modet att ibland fatta även icke bekväma beslut.

J-A Beer & co ger sken av att  deras politiska styre är mer generösa än andra i att bevilja hjälpinsatser åt våra behövande äldre. Jag delar inte den uppfattningen och jag vet att jag som politiker inte har en outsinlig pengapåse att gräva ur. Jag vet att jag måste prioritera.

Här omsorgsnämndens ordförande J-A Beer (L) & co kommer mina politiska prioriteringar:

  • Jag vill vara generösare med beslut om att ge äldre rätt att flytta till äldreboende, samt införa gränser för hur mycket hjälp den äldre ska kunna få i sitt eget hem. Den dagen den hjälp man behöver för att kunna bo kvar i sitt eget hem kostar mer än en plats på ett äldreboende, blir detta ett icke val för den hjälpbehövande äldre.

Politik handlar om prioriteringar J-A Beer (L) & co samt modet att även fatta icke bekväma beslut.

Alinda Zimmander 
2 v. Ordförande Omsorgsnämnden


Replik till Alinda Zimmander

2018-02-27 11:31

Svara på frågan, Alinda!

Det är att göra saken lätt för sig när man som Zimmander använder sig av ord
som populism och hyckleri. Vi tror att det är viktigt att hålla debatten på en
något högre nivå.

I ditt första inlägg beklagade du dig över att Omsorgsförvaltningen beviljade
hemtjänst åt personer med stort vårdbehov. Vi ställde då frågan om du anser
att denna grupp skulle tvingas in på ett äldreboende mot deras vilja. Den frågan
är fortfarande obesvarad. Det finns faktiskt kommuner som försökt med detta
genom att endast bevilja insatsen äldreboende. Vi menar att ett sådant
agerande är djupt felaktigt. Den enskilde ska alltid själv kunna välja hur man vill
bo. Vi tolkar dina rader som att du inte håller med oss.

Självklart har Omsorgsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar och staden
Landskrona, en budget som ska hållas. Däremot är det inte sant att
tjänstemännen skulle ha fått stränga direktiv att vara restriktiva med
beviljandet av hjälpinsatser. Vem skulle ha gett dem sådana direktiv?
Treklövern, nämnden eller vår förvaltningschef? Nej Alinda, sanningen är den
att vi är generösare än de flesta andra kommuner. Som exempel kan nämnas
ingen månadsavgift för larmen, ett lägre högsta belopp att betala inom
hemtjänsten och social aktivitet minst åtta timmar i månaden. Till det kommer
att vi också erbjuder valfrihet inom både hemtjänsten och äldreboendena. Våra
kunder kan välja mellan en kommunal eller en privat utförare.

Eftersom vi menar att debatten från din sida inte uppnår ett minimikrav på
saklighet och korrekthet kommer dessa rader att bli våra sista i ämnet.

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande Omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden


Till Esbjörnsson och co

2018-02-26 14:38

Jag tänkte egentligen hålla mig utanför detta då ni attackerade främst Torkild och treklövern men någonstans får det vara nog med galenskaperna och sen har vi Sverigedemokrater som absoluta vågmästare möjliggjort dessa beslut som du hänvisar till.

För det första så att jämföra affären mellan staden och Stena fastigheter som omfattade cirka 1,1 Miljarder mot Stadens köp av fastigheten Hermelinen (gamla försäkringskassan) för 21 miljoner är väl rätt magstarkt?

Men för att klargöra för dig så är en miljard 1000 miljoner d.v.s. att denna affären är om inte jag räknar fel 2,1 procent av Stenaaffären och pengarna slösas i mitt tycke inte bort de investeras.

Att nämnas i detta sammanhanget av Stenas köp av Sandvången och Pilängen är att allt prat om chockhöjda hyror och allmänt försämrad service kom rejält på skam men det går på er trovärdighet.

Sen om du loggar in på din Ipad och läser ärende § 23 inför kommande Kommunfullmäktige så står det att ”köpet av fastigheten är strategiskt och att byggnaden väl lämpar sig till ett flertal kommunala verksamheter” där är även andra förslag som t.ex. vårdcentral och andra uthyrningsmöjligheter.

Sen är det många med mig som är rätt trötta på er konspiratoriska jargong så förklara gärna vad du menar med ”så att fastighetsaffären är en kompensation för något annat?” vet du något som är fel eller på annat sätt strider mot kommunal verksamhet, så kläm fram med det!

Lars Ekvall (Sverigedemokraterna)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser