PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Eriksson

2018-05-23 10:00

Pontus, förstår att du har mycket tid att engagera dig i Landskronas utveckling, bra. Du är samhällsintresserad, och det är väldigt positivt. Men frågan är, vad du vill se för utveckling i Landskrona. Förutom att BoIS vinner och att man satsar på en större och bekvämare anläggning för BoIS-supporters.
Pontus, mycket var bättre förr, det håller jag med om. Men du är i behov av en större insikt i hur saker och ting fungerar. Man kan inte göra om privata fastigheters tomter till parkeringsplatser. (Förövrigt Är fd Domus parkeringen till för allmänheten)
Domuslokalerna Är Inte lediga och mycket riktigt Är vi bilburna idag. Oavsett vad du och några andra vill. Detta rättar ”marknaden” sig efter. Det Du och Jag kan göra, är att vara lojala mot våra lokala handlare!
Här brister en stor del av Landskronaborna. Jag vill påstå, oavsett vad diverse ”undersökningar” säger, att handeln ÄR i skriande behov av kunder!! Jag vill också påstå att, idag saknar Landskrona centrum människor med köpkraft. Här finns ingen naturlig puls.
Jag har varit verksam i Landskrona centrum i 30 år, inom besöksnäringen och är det fortfarande. INGEN eller ett fåtal av de som besökte centrum en lördag för 20 år sedan, sätter sin fot där idag!! Jag har dessutom varit lärare i Landskrona i 13 år. I princip INGEN av mina gamla elever har som tradition att besöka centrum en lördag. Än mindre en vardag. Då har jag undervisat 1000-tals elever. Jag tror inte det beror på mig…

Tommy Persson


Går vinst före omsorg?

2018-05-22 15:49

Nu har det hänt igen. Äldreomsorgen har drabbats av en vårdskandal. Jan Allan Beer försöker förklara att en vårdtagare blivit bortglömd på ett äldreboende som kommunen upphandlat av Attendo inte drabbats av problem på grund av resursbrist. Alltså om man håller auktion på äldreomsorgen i Landskrona och ger uppdraget till lägstbjudande så är väl risken tämligen stor att som i detta fall Attendo orsakar problem för vårdtagarna genom att man försöker pressa sina kostnader.
Det är den här tämligen omdömeslösa äldreomsorgen som vi tycker illa om. Man håller inte auktion på omsorgen om de gamla. Man skulle liksom kunna säga att det är en dålig moral. Jan Allan Beer håller ett långt försvarstal som egentligen inte utmynnar i något annat än att händelsen är anmäld till tillsynsmyndigheten – och fattas väl bara annat.
I Jan Allan Beers värld styr uppenbarligen pengarna över omsorgen om människorna.

Lars Svensson (S)


Svar till Jan-Allan Beer

2018-05-22 14:30

Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas.

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag. 

Men berätta gärna för väljarna i Landskrona varför ni tycker att det är viktigare att vinster ska tas ut? Berätta varför Landskronabornas skattepengar ska gå till vinster som hamnar på privata bankkonto och inte stannar i välfärden?

Jonas Esbjörnsson (S)
Cecilia Hallberg (S)


Replik till Pontus

2018-05-22 14:18

Vi har definitivt olika uppfattningar om hur staden lever. Visst skapar det mer trafik i centrum om du skulle lägga Elgiganten, Biltema eller andra stormarknader där. Att jämföra Landskrona med Köpenhamn är totalt orimligt.

Men skriv gärna till de stora varuhuskedjorna för att undersöka deras strategier. I en stad av Landskronas storlek, där upptagningsområdet inte räcker, behöver man ligga nära till hands för närliggande byar och städer. Om du ser på deras senaste byggen och placeringar, tror du då att lilla Landskrona skulle kunna påverka deras etableringsstrategier?

Det råder kaos på stadens gator och torg? Vi ser ett totalt annorlunda Landskrona när vi är ute förstår jag och här har jag nog svårt att se att vi ska enas om en samsyn. Du tycker uppenbarligen att allt görs fel, men jag ser ett Landskrona som äntligen tagit tag i sina strukturella problem och siktar på att bli en attraktiv stad i tiden.

Eftersom du inte förstår mina referenser om att ett kommunalt bolag skulle behöva sänka hyran (därmed skattesubventionera eftersom deras vinst skulle minska – och behöva tillskott från skattepengar) för att ett nöjesetablissemang ska kunna drivas så kan det bli svårt att komma längre här också. Du är såklart välkommen att prova och öppna en nattklubb eftersom du anser att det bör finnas utbud för det. Till det önskar jag lycka till.

Jag har inte påtalat något om antalet kommunala tjänstemän så jag vet inte varför det riktades till mig.

Riktigt fyndigt av dig att nämna Einstein, bara där vinner du alla argument. Uppskattar att du inte tror att jag har någon kunskap om tidsresor, på samma sätt som jag inte tror att du har någon som helst kunskap om symbolik eller ironi.

Förslår att vi lägger varsin röst i valet istället i höst, så ser vi vad majoriteten tycker. Over and out.

Johan Laurin


Efterlysning av insändarskribent

2018-05-21 16:58

Hej,
idag damp det ner ett riktigt brev (se bilden).
Alla insändare ska som bekant vara underskrivna på Planket. Bifogat ska även ett telefonnummer vara. Detta om vi i redaktionen behöver komma i kontakt med skribenten. Så är fallet nu. Du som skickat brevet – hör av dig. Vi behöver ställa ett par frågor.

Redaktionen


Svar på tal från Pontus

2018-05-21 16:29

Till Johan Laurin. Du tolkar fel. Jag säger att Landskrona är på väg att avlida SOM STAD.
Det är lustigt att läsa hur du tar mitt inlägg som att det skulle skapa mer trafik. Det som hänt senare år är att bilismen ökat, eftersom fler affärer (allt för många) förlagts lång bort från där folk bor. Främst runt korsningen Österleden/Ringvägen. Jag bara inte begriper syftet att lägga affärer långt utanför  centrum. Kiruna måste flytta sin stad på grund av gruvdriften – men i Landskrona saknas denna anledning.

Ta istället Elgiganten på Amagerbrogade, Köpenhamn (nära metrostationen) – en mindre avdelning i gatuplanet och  en större på andra våningen. Vi har massor av dito affärslokaler i centrum. (fd Karl den XV:e huset, fd Domus, fd Malmqvists Livs, Posthuset, gamla Bowlinghallen etc.) Detta har ingenting med gamla tider att göra,
men att att Landskrona DÖR som stad. Att det skulle bli billigare att bygga nytt än att utnyttja existerande lokaler kan bara vara möjligt om lokalhyrorna i centrum inte är anpassade till marknaden.  
 
Ang. stadsbyggnadskontoret – hur kan 30 personer med modern teknologi åstadkomma så mycket MINDRE än vad några få klarade av med ritbord och utan datorer under 1900-talet ? Tuppaskolan, Brandstationen som nu är bibliotek,
Elverket, Gamla Vattentornet, gamla Varmbadhuset, Gripen, Falken etc – inte sen nya vattentornet togs i bruk har någon allmännyttig monumentalbyggnad åstadkommits. Det råder kaos på stadens gator och torg, uteserveringar får stänga
ingenting samordnas.

Nöjesetablissemang bör kunna drivas i Landskrona, utan skattesubventioner (hur kom detta påstående – liksom personlig  kritik mot nån fd nattklubbsägare med här ?) – men hade LA-hem låtit hyra ut nöjeslokalen till det pris “Marknaden” anser
rimligt för tiden, hade säkert någon annan kunnat hitta på något med den lokalen.
 
När det gäller antalet kommunala tjänstemän inne i stadshuset (till skillnad från de som är ute i verksamheten) -I det fallet var det sannolikt bättre under t.ex August Munch af Rosenschölds tid som borgmästare, JA, det vill jag nog tro.
 
För frågan om tidsresor rekommenderar jag Albert Einsteins avhandling “Den speciella relativitetsteorin”, Bern 1905 och  stycket om Tidsdilatationen. 
 
Till Leif Thorsell  
Rappakalja?
 
Du ställde en konkret fråga, jag svarade dig så konkret jag kunde. Menar du på fullt allvar att det överhuvudtaget inte finns någon annan än Torkild Strandberg, som inte får dig att gapskratta? Varför personliga påhopp, försök till uppläxning etc, enkom att jag tycker Landskrona förtjänar någon bättre än Strandberg samt besvarar din fråga? Om “några decennier” lär min tid på denna sidan f.ö. vara slut. 
 
På vilket sätt skulle en bra parkering mitt i centrum “föra tankarna österut”? Och tala gärna klarspråk här! Avser du arabländer, Indien eller fjärran Östern, eller vad? Kommentaren är ju fullständigt obegriplig. Parkeringsproblem i mångmiljonstäder som Bagdad, Moskva, New Dehli, Tokyo eller Shanghai saknar relevans. Jag är Landskronit och längtar inte nån annanstans. Jag önskar att Landskrona överlever som STAD. Att flytta centrum till Örja menar jag är FEL.
(Något många i detta forum inte tycks begripa)
Jag menar emellertid att det hade varit bra för Landskrona om parkeringen i fråga kunde utnyttjas för affärslivet i centrum under affärstid.
 
Är du själv medlem i FI? Eller i vad?
För övrigt – under 90-talet var min pappa medlem i kommunalfullmäktige, ett möte sändes direkt på Landskrona Vision. Jag var hemma hos mina föräldrar och tittade lite tillsammans med mamma. Medan mötet var långt ifrån avslutat, öppnades dörren plötsligt och pappa kom in. “Varför är du inte kvar på mötet?” undrade vi båda, naturligtvis. “Det är slut”, försökte han med. Han hade ingen aning om att det sändes direkt… 
 
Men du menar “väl” (?) med “engagera dig politiskt”?
Är “Planket” bara ämnad för lokala kommunalpampar? 

Pontus Eriksson


Vinst går aldrig före omsorg

2018-05-21 16:23

Svar till Jonas Esbjörnsson (S) och Cecilia Hallberg (S)

I en bred attack mot Attendo, som driver Skiftesvägens och Segergatans
äldreboenden, och Omsorgsnämndens majoritet uttalar sig de båda (S)-
politikerna att det inte är en människovärdig politik att vinst ska gå före
omsorg.

Uttalandet sker efter en tidningsartikel i HD som uppmärksammade fallet med
en utåtagerande brukare som fått ligga kvar i sin säng utan vare sig mat eller
dryck. När Attendos verksamhetschef fick reda på missförhållandet agerade
hon omedelbart och helt enligt gällande lagstiftning. Hon anmälde ärendet till
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och förklarade vilka åtgärder hon
vidtagit. Anmälan till IVO är en offentlig handling som skribenterna sannolikt
inte brytt sig om att läsa. Omsorgsförvaltningen kommer givetvis att ingående
granska förbättringsarbetet.

Ärendet har alltså inte ett dugg med pengar att göra, vilket skribenterna tycks
tro.

Äldre människor har rätt till en värdig vård och omsorg. Det som har hänt är
varken värdigt, acceptabelt eller ursäktligt. Däremot är det inte ovärdigt att
varje år få höga betyg av boende och anhöriga, vilket det Attendo-drivna
äldreboendet på Segergatan fått. Det är heller inte ovärdigt att omedelbart
agera på ett adekvat sätt när missförhållanden uppdagas, vilket Attendo gjort.
Samma regler gäller givetvis för de äldreboenden som drivs i vår egen regi.

Jan Allan Beer (L) ordförande i Omsorgsnämnden


Att bemöta medborgare

2018-05-21 15:41

Jag blir smått förskräckt när jag läser hur Pontus Eriksson blir besvarad.

Här har vi en medborgare som bryr sig om staden och blir bemött av  Tony Petersson och Leif Thorsell på ett sätt som inte är värdigt.

Jag träffa människor varje dag och diskuterar gärna politiska frågor och det händer att de inte håller med mig, men de är alltid värda att lyssna på.

Skäms på er!

En uppmaning till Pontus, sluta inte att bry dig bara för det finns arroganta människor. Du är välkommen ner till vår expedition så bjuder jag på kaffe och jag lyssnar gärna på dig.

mvh
Jonas Karlsson
Ombudsman
Socialdemokraterna i Landskrona


Ännu en kommentar till Pontus Eriksson

2018-05-21 11:48

Hej Pontus,

Jag ger mig in i debatten med lite synpunkter. Du vill ha en massa stormarknader in till centrum i stan tolkar jag det som. Mer bilar och mer parkeringsplatser för att skapa en mer näringsvänlig stadskärna. För det första tror jag du helt missuppfattat strategin som stora butikskedjor idag har, exempelvis Elgiganten och Biltema. Får de välja så blir det aldrig etablering i en stadskärna. Butikerna blir aldrig tillräckligt stora, de kan inte använda sig av sina kontrakterade byggare för få butikerna att se likadana ut och kostnaden per kvadratmeter blir orimlig. För att inte tala om att du missar alla som passerar på motorvägarna. Samtidigt låter det väldigt miljövådligt att förespråka mer bilar och utsläpp i stadens centrum.

Ibland undrar jag om du lever kvar på 1900-talets början med dina referenser. Att en stadsarkitekt mellan 1913-1949 hade en sekreterare och en lärling har väl ingenting med hur vår infrastruktur ser ut idag? Det har hänt lite på 100 år.

Som kommentar till nöjeslokalerna som inte överlevt så är jag övertygad om att jag som skattebetalare inte vill sponsra den typen av verksamhet. Kan man inte driva verksamheten enligt marknadsmässiga hyror så tror inte jag att kommunen ska sänka hyran för att privata aktörer ska tjäna pengar. Det verkar dessutom orimligt att företagare med näringsförbud (som tidigare drev John’s) skulle ta del av mina skattepengar för att du vill ha en nattklubb i stan.

Jag har all respekt för att du vill byta ut stadens ledning, för din syn på den utveckling och förändring Landskrona haft och genomgår upplever jag som väldigt positiv och jag tolkar det som att du helst rest tillbaka till tidigt 1900-tal.

Johan Laurin
För Lanskrona i tiden


Slutkommentar till Pontus Eriksson

2018-05-21 11:43

Jag vet överhuvudtaget inte vem du är eller vad du sysslar med, men jag har läst en del av all den rappakalja du skriver och kan konstatera att ditt valspråk måste vara ”att allt var mycket bättre förr”. Och visst kan man leva utan verklighetsförankring i sin egen lilla ankdamm, men det för inte utvecklingen framåt. Att du inte kan se eller förstå hur vårt samhälle förändras och utvecklas och hur nya generationer av landskronabor kräver förnyelse av vår stad, kan du kanske göra något åt genom att ta av dig skygglapparna, öppna ögonen och se vad alla vi andra ser – En stad som bara blir vackrare och vackrare och som har fått ett helt nytt liv sedan alliansen tog över styret, och Du Pontus, alliansen består inte bara av Torkild Strandberg utan även av moderater och miljöpartister. Bara så du vet.

Men ett STORT TACK Pontus för ditt klargörande, och med det menar jag din information om att du inte är politiskt aktiv eller ens medlem i ett politiskt parti (Ett tag trodde jag faktiskt att du var medlem i Fi !). Du skulle kanske engagera dig för du saknar uppenbarligen de mest grundläggande kunskaper om hur politiska beslut fattas och vad som politiken kan påverka. Du verkar inte heller ha någon som helst aning om vad som är kommunal egendom eller vad som tillhör olika företag i kommunen. Ditt förslag om att kommunalisera den gamla Domusparkeringen för tankarna till ett land långt borta i öster. Kanske är det Din önskedröm att leva i ett sådant land?

Så till sist ett förslag i all välmening – engagera dig politiskt så kanske du om några decennier kan besitta tillräcklig kunskap om hur vårt samhälle fungerar och då kan vi fortsätta att debattera, men just nu avslutar jag för min del den här diskussionen, den leder inte till något konstruktivt.

Leif ThorsellFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser