PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Jonas Karlsson om marknadshyror

2018-09-06 17:39

Socialdemokraterna fortsätter att försöka ljuga om att vi är för marknadshyror på hyreslägenheter. Nu har de gjort ett postutskick till bl.a. Landskrona med samma lögn. Denna gång är det Jonas Karlsson (S) som fortsätter med att sprida lögner. Jonas hänvisar till två artiklar där företrädare för SD uttalat sig om marknadshyror. Att man är öppen för att diskutera är inte det samma som att vilja införa någonting. Ibland behövs diskussioner för att få reda på mer om fördelar och nackdelar med vissa förslag. I just detta fallet om marknadshyror har SD landat i att säga nej till marknadshyror. Det gjorde SD:s bostadspolitiske talesperson i en intervju med Dagens Arena den 28 juni i år  http://www.dagensarena.se/innehall/sd-nej-till-marknadshyror/. Just den artikeln glömde Jonas Karlsson nämna.

Dagens Arena ställer följande fråga till SD:s bostadspolitiske talesperson: Är ni för eller emot marknadshyror, och varför? Om ni är för – hur skulle ett införande av marknadshyror gå till? Roger Hedlund, SD:s bostadspolitiske talesperson svarar: Emot! Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdesystem i grunden är en bra funktion att hålla nere kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror. Kan det bli mer tydligt?

Detta vet både Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen om, trots detta fortsätter lögnerna från Hyresgästföreningen centralt och Socialdemokraterna lokalt. Vi tycker allmännyttans roll är viktig. Hyreslägenheter som ägs av allmännyttan erbjuder generellt mer generösa inkomstkrav än de privatägda, vilket är grundläggande för allas rätt till en bostad. Därför anser vi att allmännyttan är viktig och har en stor roll att spela i framtiden. Hyresrätten är även viktig för att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheten att snabbt och enkelt kunna flytta dit jobben finns eller för studier. Boendeformen är även populär hos allmänheten samtidigt som det ger hushåll som saknar medel till egen insats en bostad.

Om nu Socialdemokraterna tillsammans med Hyresgästföreningen har synpunkter på vissa partiers uttalande om marknadshyror som gjordes i fjol, varför drev man det inte till sin spets då? Varför driva frågan till sin spets i en valrörelse? Dessutom med rena lögner för att på så sätt locka till sig väljare. Att skrämma upp hyresgästerna med budskapet “röstar ni på SD så höjs er hyra” är inte seriöst. Det är ändå intressant att den väldiga socialdemokratin, med alla sina fackförbund, folkhögskolor, tidningar mm landat i att det enda sättet att försöka vinna röster från SD är att ljuga. Det är visserligen inget nytt för oss sverigedemokrater, men det är ändå intressant att de nu väljer att göra det så öppet. Vi håller onekligen på att vinna, och Socialdemokraterna är desperata!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Johan Laurin

2018-09-06 09:14

Du har uppenbarligen inte studerat Stadsbyggnadskontorets broschyr. Mitt förslag kostar mindre än DET gigantprojektet!

Skall stan byggas ut bör det huvudsakligen ske i centrum. Ett utbyggt centrum. Området är i dag en mycket liten godsbangård samt några få affärer och småföretag som, som kan inrymmas inom de nybyggda kvarteren. “Landskronaalternativet” för en andra förbindelse över Öresund är inte mitt påhitt. Men korrekt utrett, ett bättre alternativ än HH-alternativet.

Tåg norrifrån (inkl. Helsingborg) når Köpenhamn snabbare än via Helsingör och det blir en bättre cirkeltrafik runt sundet dessutom. Det är tekniskt mycket svårare att ansluta järnväg både norrifrån och söderifrån via Helsingborg Knutpunkten till Helsingör.   

I broschyren från stadsbyggnadskontoret finns f.ö. planer på att bebygga hela hamnen.

Långt långt större visioner än detta alternativ till bebyggelse av Karlslund! Central kvartersbebyggelse som växer fram efter hand, är precis det som behövs. Det är så alla städer växte fram, fram till miljonprogrammets dagar. Det är hur som helst extremt viktigt att inte ett och samma företag får monopol på stadsutveckling! Eftersom verksamheten kring fd Supra kommer finnas kvar behövs både vatten och (på industrisidan) planteringar, för att göra utsikten bättre för de bättre lägena. 

LÄS KOMMUNENS BROSCHYR!

Karlslund bör förbli en bokskog! Landskrona IP skall inte bli nån inomhussak (det ser så ut).

Pontus Eriksson


Förskolan igen

2018-09-06 09:06

Efter att jag haft en insändare inne om förskolan så fick jag  dels höra att det var bra att det kom upp om hur situationen är på förskolan, men också att det var större barngrupper än det jag hade angett på vissa förskolor i vår stad. Jag blev helt chockad när det kom till min kännedom att det finns förskolor som har 26 barn inskrivna på en 3 – 5 års avdelning. För dessa barn har de en personaltäthet på 2,85 anställda. Hur ska personalen hinna med att se barnen och kunna skapa en bra verksamhet för dem? Personalens arbetsmiljö måste vara väldigt dålig, likaså miljön för barnen. Detta tycks våra sittande politiker acceptera och tycka att det är helt okej samtidigt som friskolorna prioriteras och har möjlighet att med tillskjutna medel bedriva sin verksamhet. Förutom att våra sittande politiker prioriterar privata företag inom skola och barnomsorg så läggs det pengar på planer om ett tunnelbygge mellan Landskrona – Köpenhamn, sex miljoner närmare bestämt. Dessutom har det köpts in en fastighet vid stationen där Försäkringskassan höll till tidigare. Om jag inte missminner mig så gick den notan på 23 miljoner. Det är mycket pengar som hade kunnat användas till barnomsorg, skola och äldreomsorg i den kommunala verksamheten istället.

Jag var på ett möte där politiker var inbjudna och då satt Lisa Flint och sa att hon värnade om förskolan och skolan. Det rimmar väldigt dåligt i mina öron. Då borde man som politiker gå in och säga att det inte är acceptabelt med så stora barngrupper. Svaret på detta är väl att de som politiker inte lägger sig i enskilda förskolors och skolors sätt att bedriva sina verksamheter. Det kan väl aldrig vara meningen att förskolecheferna och rektorerna ska pressa in så många barn som möjligt för att få budgeten att gå ihop?

Maja Anselius


Vanliga löntagare

2018-09-05 10:11

Socialdemokraterna har föreslagit en viktig välfärdsreform, att vanliga löntagare på sikt skall ha pension som motsvarar 70% av deras lön.

SD har i annonser ironiserat över förslaget med texten, hur vore det för vanliga löntagare att få ut 70% av lönen efter skatt.

Frågan måste därför ställas till SD, vilka är vanliga löntagare för er?

Vän av ordning har läst på skatteverkets hemsida och där står mycket tydligt att inkomst på 500 000kr/år betalar 27% i skatt.

SD är och bluffmakarnas parti.

Jörn Jönsson
Stolt Socialdemokrat


Svar till Stefan Olsson om marknadshyror

2018-09-05 09:29

Som svar på Stefan Olsson högtravande och raljerande uttalande om marknadshyror och som med brösttoner anklagar S för att ljuga och komma med falska påståenden, så undrar jag i så fall:

Ljuger både er ekonomiskpolitiska och bostadspolitiske talesperson riksdagen?

Du vet väl att de  uttalat sig så sent som i somras i frågan?

Låt mig tipsa om två artiklar.
Dagens Industri – 25 november 2017
https://www.di.se/nyheter/sd-oppnar-for-marknadshyror/

Aftonbladet – 11 juni 2018
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/rL1qkA/ny-rapport-hyreschock-med-marknadshyror

Jonas Karlsson
Socialdemokraterna


Skatten och välfärden

2018-09-05 09:16

Sänkt skatt innebär att kunna behålla sina egna pengar.

Stefan Löfvens och Socialdemokraternas retorik är avslöjande. ”Vi vill inte använda Sveriges pengar till att sänka skatten, så att det ger mer till några rika få”, säger statsministern i en valfilm.

Ger? Sänkt skatt är inte att ”få” pengar. Det är att kunna behålla sina egna pengar. När Socialdemokraterna erbjuder extra semesterdagar blir många glada, färre tänker på att om staten inte hade tagit så mycket av våra arbetsinkomster från början, så hade någon dags ledighet inte varit ett ekonomiskt problem för så många familjer. Ju mer staten tar, desto mer beroende blir vi av små utportionerande nådegåvor. Tyvärr verkar många gå på Socialdemokraternas bluff. För ingen kan väl på fullt allvar säga att välfärden blivit bättre trots ett av världens högsta skattetryck.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Bankkrisen bankar på dörren - Och sedan kommer Kronofogden

2018-09-05 09:00

När man går ut med hunden så kan man göra iakttagelser. Vad är det egentligen som händer eller icke händer? Med ett förflutet i fastighetsbranschen så kunde jag iakttaga byggandet i Landskrona 2008. Nyhamnsprojektet var igång men sackade in. Likaså stoppades radhusbyggandet på kv. Smeden och det skulle dröja nästan 10 år innan höghuset vid Albanoskolan började växa upp m.m.

Hur är läget nu? Det bygges på många platser i stan. Vid tidigare finanskriser är stopp i bostadsbyggandet tecken på att något är på gång på riktigt.

När jag per bil utan hund men med chaufför åkt genom Norra Borstahusen har jag blivit konfunderad. Ett 10-tal radhus stod tomma samtidigt som nya projekt annonseras där ute i norra delen av Landskrona.

Hur går det – vad är på gång? Det är en sak att befolkningen ökar (ett kärt mål för många kommunpolitiker – bypolitiker på danska) men kommer de ”nytillkomna” att tjäna tillräckligt med ”cash”. Gigantiska bostadsbyggnadssubventioner (produktionsstöd) är väl inte framtidsvisionen eller är det?

Nu är det staten som de facto ger stöd till bostadsinvesteringar. Svenska banker kan låna upp pengar utomlands eftersom marknaden vet att svenska staten ställer upp som ”lender of last resort” om det krisar. Pengar som sedan vidareutlånas till hushållen.

Men vad gör bostadsköpare med stora lån när dröjsmålsräntorna drar iväg: inte till 2-3 %, utan till uppemot 20-30 %. Ett livslångt sparande kan utraderas under kort tid. Och sedan kommer Kronofogden.

PS. Så är vi där igen – nya stadsdelar i Landskrona – på tal om de senaste inläggen på planket (2018-09-04) av Pontus Eriksson och Johan Laurin.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


En galen dröm

2018-09-04 14:38

Så här i valtider har jag en galen dröm om att Beer (L) , Jerlsten (M) och Esbjörnsson (S) hade styrt Landskrona tillsammans.

Chuyet Pham Hong


Svar till en högtflygande Pontus

2018-09-04 14:21

Hej Pontus, då kör vi igen. Det är verkligen spännande förslag du lägger fram, man blir helt varm i kroppen. Här är det stationer till Köpenhamn, nya hamnbassänger, förstorade parker och kanske framförallt en total undansopning av den industri som ligger där söder om centrum som du så fint ritat om i din dator. De hundratals (kanske tusentals) arbetstillfällen som då måste flytta på sig för din vision om hyresfastigheter, skall de lämna staden?

Rent praktiskt så undrar jag också hur detta förslag rent ekonomiskt skulle bäras? Olika markägare med befintliga verksamheter som skulle sälja sig dyrt för att ens överväga att flyttas. Lägg på priset av förlorade arbetstillfällen så blir det hela en helt orimlig affär.

”Det ligger inga fabriker/verksamheter på området som inte kan flyttas.”

Men nu råkar det vara så att jag jobbar på just en av de ”drabbade” fabrikerna i din vision och en flytt skulle sannolikt innebära en flytt utanför kommunens gränser i så fall. Värt att tänka på. Jag tror dessutom att du missat att Thorn-Lighting är numera tillhåll för framtidens elbil, Uniti.

Det skulle vara högst intressant att höra din efterforskning och ekonomiska analys du gjort till detta förslaget. Det är säkert lika underbyggt som många av dina andra inlägg.

P.S. Företaget som du ville flytta på heter inte Thorn Lightning (blixt). Det heter Thorn Lighting (belysning). Men det är ju rätt, när Brexit väl genomförs så är det ju bara 4% engelsktalande kvar i EU. Så det spelar ju mindre roll eftersom alla inom Europa då helt magiskt slår om till franska, tyska eller italienska.

Ha det nu bra Pontus och återkom först när du presenterar din ekonomiska kalkyl för ditt glädjeprojekt. Eller när du fått svar av Elgiganten, Biltema eller någon av de andra stora kedjorna kring deras etableringsstrategier. Snälla. Allt annat blir bara tjafs.

Johan Laurin


Nej till bebyggelse i Karlslund

2018-09-04 10:55

“Mer att göra” skriver Strandberg. Ett nytt bolag “Bo i Karlslund” har redan börjat exploateringen av Karlslund.
Ta er ut till infarten från Säby/Vadensjö-hållet – och ingen kan missa skylten!
Tidningen “‘Landskrona på väg”, sidan 7, visar en karta över Landskrona kommun, och planerade byggplatser. Mitt i Karlslund (som i bokskogen) vill Strandberg nu bygga. De som inte gjort så redan, kan fortfarande beskåda Strandbergs nya Borstahusen-arkitektur. Det lär bli lika illa i och omkring bokskogen!

Vill man bygga ut stan, kan man istället bygga fler kvarter söder om centrum.

Här är en (inkomplett) skiss på hur det kunde se ut:

En ny hamnbassäng, som kan ha viss verksamhet, men industrierna döljs av först snabbväxande poppel och andra träd.
Jag har ritat in en järnvägsstation för en andra bro/tunnel till Köpenhamn samt ett torg utanför (gult).
Vill man bygga en skyskrapa (främst som hotell och kontor) kan man lägga denna i anslutning till denna station.
Teaterparken är förstorad, och några mindre parker är också inkluderade. Stora kvarter (orange) vilka bebyggs “sakta men säkert” –  fastighet för fastighet. Varje kvarter består av ett 20-tal trevåningsfastigheter (hörnhus 4 våningar + en affärslokal).
Ingen enskild arkitekt får sätta sin personliga prägel på fastigheterna – allt måste externt se OK ut (tänk 90-tals fastigheterna på gamla Sockerbrukets plats, norr om Sofia Albertina, öster om stadshuset – i den stilen)
 
Minst 70% hyresfastigheter, från ettor till sexor och sjuor. Särskilt där det blir bra utsikt, större andel stora lägenheter. Både genom gatunätet och på andra sätt, skall det (om 20 år kanske) se ut som en del av ett och samma centrum. Idel breda parkeringsgator med cykelbanor och trottoarer. Innergårdar med planteringar. Även L-formade fastigheter med “gårdshus” – och lägre hyra.
 
Det ligger inga fabriker/verksamheter på området (och hamnen + dess förlängning som kanal) som inte kan flyttas. Kan (senare) Thorn-Lightning (“Järnkonst”) flyttas – kan man bygga ut än mer. (Runt hela den nu större Teaterparken).

Pontus ErikssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser