PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Minnet är kort, SD

2020-09-17 13:56

Vindarna har vänt sedan jag lämnade Sverigedemokraterna. Den 12 december 2018 röstade Sverigedemokraterna i omsorgsnämnden, efter starka påtryckningar från Stefan Olsson, för avgiftshöjningar inom omsorgen. Ett och ett halvt år senare, när ekonomin blivit ännu besvärligare, ändrar SD helt åsikt. Vår befolkning blir äldre, samtidigt som att antalet barn ökar och vårt välfärdssystem är utsatt för nya utmaningar, vilket det kommer att vara under överskådlig framtid. Trots att färre människor ska betala omsorg för fler, så säger SD idag nej till alla former av normalisering av avgifterna. Dessutom låtsas man som att man inte tidigare varit drivande bakom de nu beslutade höjningarna. Det är förkastligt att vilseleda kommunens invånare enbart för att värva röster. Håll er till sanningen! Detta är helt enkelt ett spel för galleriet och populism.

Ulf J. Carlsson
Politisk vilde (M)


En räkneövning

2020-09-17 11:47

Hur många är vi? Var finns dom? Och när kan vi komma och hämta dom?
Så har Liberalerna väckt frågan om en räkning av invånarna i Sveriges utsatta bostadsområden.
Partiledaren Nyamko Sabuni fick prata i TV. Sen kom ett nytt bud från Moderaterna genom Ulf Kristersson som vill räkna alla oss inom Sveriges gränser.
Nu kommer frågan hur gör man? Och hur kontrolleras resultatet? Som gammal fastighetsägare kan jag intyga hur svårt det är att hålla reda på vem som bor i eller vistas i lägenheterna och i källarförråd etc.
Man måste utföra ”räkningen” samtidigt på alla ställen.
Hur som helst så får man underlag för beräkning av bostadsbehovet. Det blir en folk- och bostadsräkning!
Bra jobbat!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Vågar jag bli gammal i Landskrona?

2020-09-17 10:07

Det är med viss oro när jag tänker på att bli gammal i Landskrona, trots att jag inte ens har fyllt 52 år. 
Kommer jag få en bra vård och omsorg om jag behöver? Jag vet inte?
Kommer det finnas resurser kvar för vård i kommunal regi eller man har sålt ut allt till privata aktörer? Kommer det att finnas utbildad personal kvar som vill jobba inom omsorg i Landskrona,  när man hela tiden gör besparingar?
Kommer jag vara trygg pensionär som kommer kunna lita på att staden tar hand om mig?
Jag vet inte?

Vi Socialdemokrater var det enda partiet som sa nej till att privatisera äldreboendet på Skiftesvägen. Vi såg riskerna att lämna över ansvaret till en privat aktör. En privat aktör som skulle tjäna pengar på att ta hand om våra äldre?  
Nej Tack!

Med facit i hand, blev det bra? Nej det blev en katastrof! Vi har kunnat läsa om de mängder av brister som sker på Skiftesvägen och trots detta så förlängde Treklövern avtalet med Attendo, trots våra protester.
Bristerna påpekas gång på gång, hur kan Liberalerna med resten blunda när våra äldre som bor där utsätts för fara?
Det enda skälet till privata aktörer finns på marknaden är för att tjäna pengar och för Treklövern är det att sälja ut sina skyldigheter för en billig peng och så att någon privat aktör nappar på budet.

När jag fick höra det här så fick jag ont i magen…

Liberalerna med resten har gett ett konsultföretag i uppdrag för en kostnad av 375 000 kr att utreda möjligheten att bolagisera hemtjänsten, äldreomsorgen och LSS.

Det räcker nu!
Vår omsorg ska inte utsättas för bolagisering och styras av lönsamhetskrav.
Den som bor i Landskrona ska få den vård och hjälp man behöver och det måste vara slut på nedskärningar på kvalitén och stopp på oskäliga besparingar.

Vi måste börja prioritera och sätta ner foten! Vi ska ha en bra fungerande välfärd!

Vi Socialdemokrater har under den här mandatperioden inkommit med ett tjugotal reservationer och särskilt yttrande i omsorgsnämnden.
Vi Socialdemokrater vill förändra!
Vi ska ha en god vårdkvalité där vårdtagare och personal ska må bra.

Vågar jag bli gammal i Landskrona när Treklövern styr?
Jag tror inte det.

Jenny Tillander
Socialdemokrat


Landskrona en klimatsmart stad – tro eller verklighet?

2020-09-15 14:57

Nu har Coronaviruset slagit till med full kraft. Människor är beredda att ändra sitt sätt att leva. Klimatfrågan har samma dignitet – hur skall världen överleva om vi inte ändrar vårt sätt att leva och betrakta ekonomiska frågor?
Människors verkliga behov och naturens villkor måste få styra allt vi gör och det krävs att vi gör det tillsammans.
Liberalerna i Landskrona med kommunalrådet Torkild Strandberg i spetsen som styr staden med hjälp av Moderaterna och Miljöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna, slår sig för bröstet och påstår att Landskrona är en
klimatsmart stad. Hur ser det ut i verkligheten och vad menar man då med en klimatsmart stad? Det är bra att man försöker genomföra detta inom Landskronas stadsförvaltning. En klimatsmart stad handlar om alla som
bedriver verksamhet i Landskrona, skall verka i samma anda!
Landskronas barn har högst blyvärden i blodet bland barn i Sverige. Landskrona har en tickande miljöbomb i industriområdet med fiskdöd som ett exempel. Jag anser att detta måste undersökas och åtgärdas och hoppas vid min Gud att vi slipper återuppleva Teckomatorp igen i Landskrona.

Det är dessutom förvånande hur lite de som styr i Landskrona brydde sig om skyddet av fridlysta växter och djur innan den nya bebyggelsen i Borstahusen inleddes. Är det klimatsmart? Varför ställde inte den politiska ledningen i Landskrona krav på byggföretagen att presentera klimatsmarta lösningar?
Klimatneutrala lösningar borde varit en självklarhet. Helsingborg gjorde detta inför bygget i hamnen. Detta innebar att man i upphandlingen ställde krav på energineutralitet för de som ville bygga. Klimatet fick inte påverkas på något sätt! Man har också arbetat fram ett miljöprogram som gäller till 2035 för att sätta miljöfrågorna och klimatet i centrum. Detta för att inte partipolitik skall störa en långsiktighet i miljöarbetet. Man gjorde detta i politisk enighet.
Detta borde Landskrona också göra!
Landskrona har möjligheter att bli ett center för vätgasutveckling och andra klimatsmarta lösningar.

Centrets mål skulle kunna vara:
Att främja företagsutveckling och utbildning inom klimatsmarta lösningar, energi och materialteknologi, bioenergi och vätgasteknologi. Centrat i Landskrona skulle bilda den fysiska ramen kring bioenergi och vätgasteknologi. Det skulle fungera som ett utvecklingscentrum så att forskare söker sig hit, för att utveckla klimatsamarta lösningar.
Projekt är redan finansierat genom EU medel, samt av många företagare i branschen. Klimatsmarta lösningar kommer inte att kosta Landskronaborna ett öre, men ge en god självkänsla. Likt den tid då Öresunds varvet var
kännetecknet för Landskrona och dess självbild. Detta kommer att skapa många arbeten och möjligheter utbildning.
Jag föreslog för en tid sedan att Landskrona skulle stå som värd för en vecka för klimatet, där forskare, nationella politiker och företag skulle presentera hur vi kan lösa klimatfrågan i Sverige och internationellt. Tanken var att Landskrona skulle spela samma roll som Almedalsveckan i Visby.  
Varför är inte L, M, Mp och stödpartiet SD intresserade av detta? Vill man inte stå i spetsen i arbetet för ett klimatneutralt Landskrona och en klimatneutral värld?
Jag undrar varför de styrande inte ställer krav på näringslivet, då tänker jag på bostadsbyggandet? Den politiska ledningen har ju inga problem att ställa krav på alla andra Landskronabor!
Nu finns möjligheten!
När tänker den borgerliga majoriteten gå från vackra ord om ett klimatsmart Landskrona till handling? Jag förväntar mig att klimatet för er är viktigare än penningen. Jag väntar på skarpa förlag.

Claes Glader


SD kräver: Inga fler besparingar inom äldreomsorgen

2020-09-14 17:19

För några dagar sedan kom regeringen och dess stödpartier med ett nytt paket som bland annat innebär att äldreomsorgen ska tillföras fyra miljarder ytterligare.

Förslaget går i rätt riktning men är inte tillräckligt. Äldreomsorgen behöver betydligt större summor. Liberalerna på riksplanet går ju som bekant i regeringens ledband och står bakom de extra miljarderna. Jag hoppas liberalerna i Landskrona (läs: Torkild Strandberg) följder partilinjen och slutar spara pengar på de äldres bekostnad.

Ett tidigt vallöfte från oss Sverigedemokrater är att vi aldrig, vare sig i den omedelbara framtiden eller efter valet 2022, kommer att stödja förslag från treklövern som innebär ökade utgifter eller försämrade villkor för våra äldre. Huvudanledningen till att treklövern fick igenom ett batteri avgiftshöjningar inom äldreomsorgen var att en tidigare Sverigedemokrat lämnade partiet och blev medlem hos moderaterna. Inget fel i sig, men att behålla sin plats i fullmäktige när man byter parti och därmed sätter demokratin ur spel är direkt förkastligt.

Omsorgsförvaltningen har under många är drabbats av besparingskrav från den styrande treklövern. Sådana krav kommer att leda kvalitetsförsämringar. Det ser vi tydligt i Landskrona nu. Hemtjänstens resultat i brukarundersökningar är långt under rikssnittet och våra privata entreprenörers resultat i samma undersökningar är skrämmande låga. Inget av detta är acceptabelt.

Vi Sverigedemokrater välkomnar valfrihet inom omsorgen, men de som drivs i privat regi måste noga granskas så de håller utlovad kvalité. Om så inte är fallet får staden i sista hand ta hem boendena och driva dem i egen regi.

Slutligen: En röst på Sverigedemokraterna i nästa val är en garant för att nedrustningen av äldreomsorgen slutar. Våra seniorer förtjänar något mycket bättre än treklöverns Landskrona.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Kerstin Stein Sandell
Gruppledare omsorgsnämnden (SD)


Omsorgsnämnden i Landskrona stad följer inte Folkhälsomyndighetens och stadsdirektörens rekommendationer

2020-09-14 09:09

Vi Sverigedemokrater tycker inte att det är rätt att omsorgsnämndens möte hålls i en trång lokal där man omöjligt kan hålla de avstånd som Folkhälsomyndigheten, stadsdirektören Christian Alexandersson samt bitr. stadsdirektör Carina Leffler rekommenderar. Det finns lappar uppsatta i hela stadshuset där det står skrivet att vi ska hålla avstånd men det gäller tydligen inte omsorgsnämndens ledamöter.

Vi är några stycken ledamöter på 70+, som inte kan komma, vi får information om att delta på distans på bekostnad av att övriga ledamöter ska sitta i en lokal som inte följer rekommendationerna. 

Vi Sverigedemokrater anser att det är helt fel och inte solidariskt mot övriga ledamöter.

Det finns större lokaler där alla kan närvara fysiskt men då påstår ordföranden Jan-Allan Beer (L) att man inte följer kommunallagen vad gäller ledamöter som önskar delta på distans på grund av covid19, men det är ett val som ordförande gör, han prioriterar möten på distans som egentligen är ett komplement till fysiska möten, deltagarna ska delta på lika villkor som de fysiska som befinner sig i möteslokalen.

Nedanstående är taget från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Juridiska avdelning, Promemoria 2020-05-04
 ”Kravet är att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor, vilket bör inte anses innebära att den eller de distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället . Det bör inte krävas att alla deltagare kan se varandra vid varje given tidpunkt under sammanträdet”.

Varför anses det acceptabelt att förtroendevalda politiker inte tar ansvar och följer Folkhälsmyndighetens och stadsdirektörens rekommendationer om social distans?
Hur ska detta uppfattas av all omsorgspersonal, brukare och anhöriga som kämpar med besöksförbud, isolering och att ta socialt ansvar under covid-19 pandemin.

Vi Sverigedemokrater förutsätter därför att ovan nämnda personer omedelbart tar itu med problemet och agerar.

Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD) ersättare omsorgsnämnden


Bra skrivet Fatmir Azemi

2020-09-11 18:50

Du har helt rätt i det du skriver. Bra att få veta vad som planeras och görs. Vi blir upprörda över hur det går till i kommunen.

Undrar om du har läst boken ”De lönsamma” av Marcus Larsson, som beskriver hur privatiseringen av skolorna negativt påverkar de kommunala skolorna och kostar oss många skattekronor. Där tas Landskrona upp som ett av flera avskräckande exempel. Det gäller IES. Alla stans behöriga lärare/pedagoger borde få läsa den, ja alla i Sverige faktiskt. Upprörande läsning!
Nu ska vi läsa hans förra bok ”De effektiva” som tydligen handlar om hur privatisering och bolagisering påverkar personal  och ekonomi i vård, skola och omsorg.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Bara ett tips

2020-09-11 15:23
Ber att få tipsa om ”The Social Dilemma” på Netflix
Vår tids viktigaste dokumentär om vad sociala media gör med hela mänskligheten! Mycket kuslig inside information från skapare till de största sociala forumen på internet. 
ALLA över 13 år borde se den! 
Hur kommer det sig att nyhetsbyråer, regeringar, myndigheter osv som ska vara opartiska och fria använder ett extremkapitalistiskt bolag som informationsplattform? 

Önskar Dig en fin dag!

Bästa Hälsningar

Monica Drexler Bergman

Nej till bolagisering av kommunala verksamheter

2020-09-11 08:31

Vi socialdemokrater tycker inte om när kommunala offentliga verksamheter, som drivs via förvaltningar, övergår till en bolagsform som har som huvudmål att driva bolaget med vinst. Den här formen av styrning (bolagisering) försvagar demokratin och försvårar möjligheterna för oss politiker att ha insyn över bolagsstyrning. I en bolagsstyrelse sitter ofta ledamöter från näringslivet som är affärsdrivande, deras mål är vinsten i insatt kapital, ett kommunalt bolag har däremot som mål att skapa samhällsnytta.Det finns starka skäl att avslå en bolagisering. 

För det första kan man inte bolagisera i syfte att skatteplanera och i andra andetaget begära att staten skjuter till statsbidrag. Det är nämligen samma pengar och om man skatteplanerar urholkar man skatteunderlaget. Det vore rimligt att för varje krona vi skatteplanerar minskas statsbidraget med motsvarande summa.

För det andra är social verksamhet inte lämplig att utsättas för bolagisering och därmed styras av marknadens principer om lönsamhetskrav och vinstintresse. Den som är utsatt och beroende av socialt stöd är ingen kund på en marknad, utan ska ges stöd och hjälp efter behov. AB i sådan verksamhet är direkt olämpligt.

Det tredje är själva utredningen. Om vi förstått det rätt så tänker Landskrona anlita samma konsult som Höganäs. Det innebär att staden köper en i princip redan klar utredning för dyra pengar, som företaget bara lagt i kopiatorn. De kan ju av trovärdighet inte komma fram till något annat än vad de gjorde i Höganäs.

Vi ser inga fördelar med bolagisering, vi anser att det är risk att insyn och offentlighet försvinner när kommunala angelägenheter drivs i aktiebolagsform.

Man kan inte jämföra aktiebolagslagen med kommunallagen.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

2020-09-08 13:41

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Men pandemin har också blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smiddspridning.

För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas. De högerkonservativa vill se privatiseringar och att var och en betalar för sig. Vi vill istället att alla, oavsett storlek på plånboken, får den vård och omsorg de behöver.

Nu gör vi en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna.

För Landskrona innebär det 17 969 784  kronor till äldreomsorgen redan 2021. Därtill förstärks Äldreomsorgslyftet. Det syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser