PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

”Enkla jobb” - en motbjudande nyhet!

2016-12-02 10:04

Landskrona har fått pengar (36 miljoner kronor) för en storsatsning på ”Enkla jobb”.

Min första kommentar är följande: Många föräldrar har inte mycket att erbjuda sina barn. Möjligen att vara en förebild. Men en tonåring à 13 – 14 – 15 år skulle säga: ”Pappa, du kan sätta upp din förebild på väggen. Jag räknar bara cash – det kan du inte erbjuda. Hej då!”

Med sina rötter i Säby berättade min gamla mor för mig då och då: ”Vi fick inte gå i realskolan då, i mitten av 1930-talet. Enkla jobb fanns det gott om då men inga pengar.”

Jag hade dubbeltur som sattes på läroverket och fixade studentexamen på reallinjens matematiska gren 1967. Jag stavade som en oxe men det fanns sekreterare på min institution.

Nu ska enkla jobb greja problemen i Landskrona. Har landskronaborna kommit till vägs ände? Socialbidrag och uthyrningspolicy – ack ja.

Långt ifrån arbetsmarknaden står många men ett jobb räcker inte (för tonåringarna). I forsknings-rapporten: En utvärdering av en skatte- och bidragsreform för ensamstående mödrar, Ekonomisk Debatt 2004:4 sid. 71 konstateras att socialbidrag är det yttersta skyddsnätet. Författarna sammanfattar: ”Olika utbildningshöjande insatser riktade mot dessa ensamstående mödrar är nödvändiga komplement till förändringar i skatte- och bidragssystemen.”

Matte och fysik för att slippa juridik, d.v.s. slippa slåss mot myndighetsregler inom vårt välfärdssystem. Det gäller även killar. Campus Helsingborg, Malmö Högskola, Lunds Universitet samt ev. Köpenhamns Universitet avgör. Staten har serverat. USE IT!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Avslutande svar till Niklas

2016-11-28 16:15

Nej, Niklas, jag njuter inte av kristallkronornas sken på Strandvägen, varken tidigare, nu eller i framtiden. SD är ett oppositionsparti, på riktigt, som stöttar eller fäller de förslag vi tycker är bra respektive dåliga. Att du och ditt parti, Niklas, står i givakt för V och MP på riksplanet är ju en inofficiell sanning som inte ens du torde kunna förneka. Detta leder självklart till en handlingsförlamad regering som drabbas av ideliga kriser. En naturlig väg ur detta missförhållande vore att tala med oss Sverigedemokrater. Hade ni haft det politiska modet att göra något så enkelt hade vi sannolikt löst många problem tillsammans.

Men nej, det går inte an, varken i riket eller i Landskrona. Ni underkänner ett stort antal människors rätt att själva välja vilket parti de ska rösta på och betraktar dem som mindre vetande. SD som parti är här för att stanna, i landet likväl som i Landskrona. Jag hoppas verkligen att vi efter nästa val kommer att behandlas med samma respekt som alla andra partier. Det förtjänar vi.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Aktuell fråga till Stefan Olsson (SD)

2016-11-28 09:09

Många av oss går sin egen väg.

Utifrån detta vill jag nu ställa en enkel fråga till Stefan Olsson (SD). Du skriver i svar till Niklas Karlsson (S), här på Planket 2016-11-24, beträffande EU att Sverige har avsagt sig möjligheterna att bestämma ”vår egen väg”. Vad menar Du med ”vår egen väg”?

Det ska bli intressant att se om Du hinner före Torkild Strandberg (L) att avge svaromål på min fråga. Frågan till Torkild ställde jag 2016-11-25. Det blir chicken race eller hundkapplöpning!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet.


SD står inte upp för schyssta villkor på arbetsmarknaden

2016-11-28 08:29

”Vi kommer heller aldrig acceptera att den som anställer utländska arbetstagare till sämre villkor får konkurrensfördelar framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.” skriver Stefan Olsson (SD) som svar på att han och hans partikamrater vill stoppa förslaget om krav på schyssta villkor vid offentliga upphandlingar. Hur tänker du nu, tänker jag?

Konsekvensen av SD:s ställningstagande är just sämre villkor för svenska löntagare. När regeringen och socialdemokraterna vill skapa konkurrensneutralitet och kräva svenska villkor på svensk arbetsmarknad, då säger Sverigedemokraterna nej.

Anledningen tycks vara enkel, och minst lika besvärande för Stefan Olsson att prata om. Sverigedemokraterna har efter uppvaktningar satt sig i högerns knä. Både i Sverige som i Landskrona. Under kristallkronorna på Strandvägen är Sverigedemokrater lättövertalade.

Priset för detta får vanliga löntagare betala. 27 kronor i timmen för att köra våra äldre från vårdcentralen till hemmet, 11 kronor i timmen för att städa åt den offentliga sektorn, 35 kronor i timmen för att bygga kommunala skolor. Seriösa företag som har schyssta villkor för sina anställda hindras från att erbjuda sina tjänster eftersom de konkurreras ut av företag som håller ner sina priser genom att pressa ner löner och arbetsmiljö till orimligt låga nivåer. Det är helt oacceptabelt att skattepengar ska gå till att finansiera dumpning av löner och villkor. Med tanke på Sverigedemokraternas agerande tycker de alltså inte det.

Niklas Karlsson (S)

 


Statsbidrag till bostadsbyggande

2016-11-25 10:28

En fråga till Torkild Strandberg (L)

Vad menar du med ”att stå på egna ben” i din kommentar med anledning av att kommunen fått 10.002.805 kronor i statsbidrag för bostadsbyggande?

Kan det vara en språklig förvirring som skapats utifrån innebörden i ordet ”egen”: bo i eget hus, ha egen bil etc.?

Staden står på egna ben, vilka är dessa – minst två ben?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet.


Svar till Niklas Karlsson

2016-11-24 13:57

Jag får tydligen förklara en gång till för en S-representant, denna gång för en riksdagsledamot. SD är tydligen ett lovligt byte att gå på då S och samarbetspartnern LO är livrädda för att SD:s stöd bland LO-kollektivet ska öka. SD är inte ensamma om att säga nej till ett förslag som inte är förankrat, Alliansen säger också nej till kollektivavtalskraven i de nya upphandlingslagarna. Varför tar man inte SD:s förslag om huvudentreprenörsansvar på allvar? Det stora problemet finns hos oseriösa underleverantörer, inte hos den leverantör som lägger anbudet.

En majoritet av småföretagen som saknar kollektivavtal skulle uteslutas från att delta i offentliga upphandlingar om regeringens förslag genomförs. Och att förslaget innebär att de upphandlande myndigheterna skulle ta över uppgiften att tolka kollektivavtal från arbetsmarknadens parter. Det här är ju kraftigt näringslivsfientliga förslag från en socialistisk minoritetsregering och SD:s argument sammanfaller på flera punkter med Svenskt Näringslivs.

Det är ingen hemlighet att SD är skeptiska till EU och det faktum att utländska företag konkurrerar om att utföra svensk skattefinansierad verksamhet. I och med Sveriges anslutning till EU som säger rätt och slätt att Sverige, genom att ansluta oss till EU, har avsagt sig möjligheterna att bestämma vår egen väg. Ni har underkastat Er pamparna i Bryssel. Vi kommer aldrig acceptera att man öppnar upp för att ställa krav på att företag ska ha ett visst antal utlandsfödda för att kunna vinna en upphandling. Vi kommer heller aldrig acceptera att den som anställer utländska arbetstagare till sämre villkor får konkurrensfördelar framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.

Det rimliga vore om regeringen sökte parlamentariskt stöd innan man lägger sina förslag. Nu gör man inte det och det är anmärkningsvärt och ansvarslöst, och lägg inte det på SD som Ni under inga omständigheter vill ha att göra med och där din partiledare sätter olika etiketter på Sverigedemokraterna som parti. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Behåll hundkappbanan

2016-11-24 13:55

Bra inlägg, Leif. Behåll hundkapp och gör en ny och stor hage för hästarna på dess innerplan. Lätt ordnat med lite god vilja. Klubbarna får komma överens om vilka dagar hagen inte får nyttjas.

Bengt Nissler


En försynt fråga till fritidsnämndens ordförande

2016-11-24 10:20

Birgitta, jag vet att du är en sann djurvän och att du hittills värnat om alla Landskronabors möjligheter att utöva sina olika sportintressen oavsett om det har varit tjejer, killar, äldre eller yngre och inte heller har det spelat någon roll om det har varit många eller bara några få som velat utöva sin sport, därför undrar jag hur du kan ställa dig bakom det liggande förslaget om att tvinga bort hundkapplöpningsbanan från Landskrona. Vi har en anläggning som i dagsläget knappast kostar så många skattekronor, om ens några, och nu vill du medverka till att riva den. Varför inte flytta vägen lite längre norrut så att banan kan bli kvar. Med lite god vilja borde det inte vara några problem, men det har kanske redan gått alldeles för mycket prestige i den här frågan.

Birgitta, du behöver inte svara på det här inlägget utan lägg istället din energi på att påverka Torkild och Stefan så att Landskrona får behålla sin hundkapplöpningsbana.

Leif Thorsell
(djurvän men ej hundägare)


Schyssta villkor viktigt vid upphandlingar

2016-11-23 15:03

Den 30 november röstar Sveriges riksdag om ett förslag från den socialdemokratiskt ledda regeringen om att de företag som vill erbjuda sina tjänster till stat och kommun också ska ge sina anställda schyssta villkor och en lön som går att leva på. Sverigedemokraternas Stefan Olsson (SD) har slutat att förvåna. I en debatt här på Landskrona Direkt med Jenny Tillander (S) gör han sitt bästa för att släta över vikten av och dribbla bort korten kring förslaget till upphandlingslagstiftning.

Istället för att arbeta för att svenska löner ska gälla i Sverige vill Sverigedemokraterna nu hjälpa de företag som exploaterar utländsk arbetskraft och driver ner lönerna för alla som jobbar i Sverige. Det försvagar den svenska modellen. De som röstat på Sverigedemokraterna i tron att partiets besked om att stå upp för svenska löner och villkor har all anledning att känna sig lurade och besvikna när Sverigedemokraterna nu verkar liera sig med mäktiga ekonomiska intressen och övriga borgerliga partier.

Det Stefan Olsson ger sken av, att upphandlingslagen skulle försvåra för svenska småföretag, är obefogad. Förslagen i det nya upphandlingsregelverket innehåller regler som särskilt främjar de seriösa små och medelstora företagens deltagande i offentlig upphandling. Det handlar bland annat om gräns för omsättningskrav som en myndighet får kräva.

Om Sverigedemokraterna på allvar tyckte det var viktigt med villkoren för taxichaufförer, lastbilschaufförer och städare skulle de inte rösta emot en lagstiftning som så tydligt riktar sig till svenska löntagare. De 600 miljarder kronor som varje år upphandlas av stat, kommun och landsting ska inte bidra till att pressa löner och försämra villkor på svensk arbetsmarknad. Därför är den upphandlingslagstiftning vi nu förslår nödvändig och skulle stärka den svenska modellen och förbättra för svenska löntagare.

Niklas Karlsson (S)


Apropå hundkapplöpningsbanan

2016-11-21 14:19

Landskrona har alltid varit en stad med goda förhållanden för många sporter, såväl vanliga som lite udda. Hundkapplöpning tillhör nog de senare men i Landskrona har vi faktiskt en av Sveriges absolut bästa hundkapplöpningsbanor och den borde man verkligen försöka att behålla. Dessutom har den inte kostat kommunen särskilt mycket eftersom sponsorer stått för det mesta. Med lite god vilja och annorlunda planering skulle det faktiskt gå att flytta den nya vägen lite längre norrut så att banan kan bli kvar. Jag tycker att vi ska vara glada att vi har ett så diversifierat utbud av möjligheter för olika sporter och inte begränsa oss till de som har många utövare. Alla ska kunna vara med, även i sportsammanhang och i synnerhet eftersom anläggningen redan finns på plats.

Leif ThorsellFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser