PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Jönsaplan i förändring

2018-04-12 08:26

Nu närmar sig byggandet på Jönsaplan slutfasen och det är fantastiskt att se hur allt
utvecklar sig i rätt riktning. Inte en avvikelse från det rätlinjiga och vinkelräta så långt ögat kan se, jag befinner mig dagligen och stundligen rätt nära så mitt öga kan inte ta fel. Nej, det är funktionalistiskt fyrkantigt, såväl bokstavligt som bildligt.

Huskropparnas välavvägda modernistiska estetik harmonierar fullständigt med husen i Nyhamn och, inte minst, med kvarteret Falken. Jönsaplan och kvarteret Falken kommer liksom på ett sublimt sätt i symbios med varandra.

Dock saknas något som ger den ultimata upplevelsen av en sammanvävd och
välavvägd modernistiskt estetik och rationalitet och det är en huskropp av samma
dignitet som polishuset på Rådhusgatan. Hade detta, med sin renodlat vackra och
avskalade minimalistiska arkitektur, kunnat byta plats med Sofia Albertina,
Tranchellska huset eller Bergsöehuset hade Jönsaplan för all framtid framstått som
ett eftersträvansvärt exempel på framåtsyftande stadsplanering i början av det
tjugoförsta århundradet.

Men kanske det är möjligt att på något sätt få dessa uttryck av en föråldrad och
överdrivet ornerad arkitektur att försvinna, i vart fall ur synfältet. Varför inte klä in dem i något passande täckande material så man slipper se deras störande fasader? Då förstör de ju inte helhetsintrycket av en modernistiskt funktionell mötesplats som har en potential i dignitet med piazzan framför Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Ja, det är med glädje man kan konstatera att Landskrona äntligen slagit in på den
väg som Helsingborg sedan decennier beträtt – att se till så att stadens waterfront
ges en så kongenialt enhetlig arkitektonisk utformning som möjligt. Och nu fyller
Helsingborg igen den sista luckan i pusslet när äntligen den gamla tågfärjestationen
försvunnit och håller på att ersättas av en välbehövd och estetiskt välballanserad
konferensanläggning.

Det enda jag inte kan begripa är Helsingörsbornas något negativa respons på
Helsingborgs vällovliga strävanden. Man för fram att det enda verkligt positiva med
Helsingborg är utsikten utöver Öresund.

Men danskar har alltid varit lite speciella. Vad jag kan förstå så utbildas, av någon
outgrundlig anledning, arkitekterna där vid konsthögskolor och inte, såsom i Sverige, vid tekniska högskolor…

Jan Nilsson


Svar till Sven (C)

2018-04-10 14:37

Sven, som liberal i sinnet är jag beredd att hålla med dig om böneutrop. Min frihet blir dock inte särskilt inskränkt av att någon ropar ut något, däremot kan jag tycka att man kan hålla sig till lagar och normer när det kommer till ljudnivåer. Att bo granne med en moské som kör böneutrop fem gånger om dagen kan vara påfrestande.

Du tycker, uppfattar jag det som, däremot att kyrkklockor inte skall tystas med samma argument. Likväl som klockor har gjutits och använts sen förhistorisk tid har dock böneutrop varit en del av den muslimska världen minst lika länge. Inte här, men vi är å andra sidan inte indianer i Amerika, romare eller asiater heller.

Vi som inte är uppväxta med vällingklockan eller den handhållna skolklockan, vad är det som säger att vi som individer (liberalismens argument) skall behöva stå ut med kyrkans klockor? Vi lever i ett sekulärt samhälle idag och rimligen borde alla religioner förhålla sig till samma lagar och normer.

Istället för att försöka ställa dig på religiösa flyktingars sida för att ta hem en billig poäng, så vore väl det rimliga att varken böneutrop eller kyrkklockor borde få vara tillåtet med tanke på ingen ska behöva påminnas om religiöst förtryck. Kristendomen har varit ganska duktiga på religiöst förtryck själva genom åren.

Så vad är egentligen ditt argument för att kyrkklockor ska få vara tillåtna men inte böneutrop?

Johan Laurin


Tacksam för klargörande om Weibullsmarken

2018-04-10 08:47

Det är inte helt lätt att hänga med i den politiska debatten där sanning och lögn inte tycks ha samma innebörd som samhället vill att vi vanliga medborgare skall tillämpa.

I en ett par månader gammal debatt i detta forum om Weibulltomten mellan L och S har jag kopierat några sekvenser.

Den 22 februari i år skriver Jonas Esbjörnsson och Anders Kjellström bägge S en kommentar till den styrande lokala alliansen;

”Låt oss nu vara sakliga. Den mark som kallas Weibullsmarken är där Coop, El-Giganten, Rusta, Kökscentrum och Subway, Biltema mfl nu etablerats på, det är den marken som Socialdemokraterna köpte in till kommunen. Köpet som Torkild Strandberg (L) sa nej till. Marken skulle inte ägas av kommunen det är något som privat ska äga. Nu låter det annorlunda. Om nu Socialdemokraterna inte hade valt att köpa in denna mark hade dessa etableringen inte möjliggjorts.”

På detta svarar kommunalrådet Torkild Strandberg den 26 februari;

”Fakta är nämligen följande: Vare sig marken där Rusta, Elgiganten, Kökscentrum och Subway ligger eller marken där Biltema etablerat sig, var en del av det stora markköpet från Weibulls 2004. Att då, som Esbjörnsson och Kjellström hävda, att om man inte köpt marken – vilket man ju alltså inte gjorde – så hade etableringarna inte blivit av, går ju inte att förklara. Hur gick detta till, eftersom marken faktiskt inte köptes.”

Samma dag den 26 februari svarar S representanterna med följande kryptiska text;

” Men visst är det så att Torkild sa nej till att köpa in mark som kommunen ska ha just till dessa lägen när högkonjunkturen är här och företag vill etablera sig i Landskrona.”

Jag tycker detta är ett märkligt sätt att diskutera, i min enkla värld ligger lögn väldigt nära. Nu vädjar jag till någon som verkligen vet vilka markbitar ingick i köpet? Alltså ingick marken där Biltema, Rusta, Elgiganten, Kökscentrum och Subway ligger?

Arne Nilsson


Liberalism och böneutrop

2018-04-05 10:48

Att vara liberal och tillåta böneutrop går inte ihop.

Liber betyder frihet. Att vara liberal ( liberala partier i Sverige C, L, KD och M) är att vara mån om att varje enskild människa har rätt till frihet och vars integritet i alla lägen ska försvaras. ”Kräv din rätt med gör din plikt”.

Centralt i liberalismen är tron på den enskilda människan som själv eller i fritt samspel med andra ska utforma sitt liv. Viktigt är också att frihet är en frihet under ansvar där man ska kunna växa upp och utvecklas till en kraft i samhället. I ett liberalt land ska individen ha frihet att kunna välja eller att kunna välja bort. Eftersom individen är viktigast inom liberalismen har drivkraften varit stor för att värna individen.

En minaret som via högtalare för ut sitt budskap oavsett oavsett språk kan jag
som individ inte att skydda sig mot. Friheten för mig blir inskränkt och det går
inte ihop med en liberal livsåskådning. Malmö moské har i stället valt att ha
inre böneutrop vilket känns tilltalande.

Om minareter tystas då ska kyrkklockor också tystas menar somliga. Detta är inte så enkelt. Klockor har gjutits och använts sedan förhistorisk tid av indianer i Amerika, i mellanöstern, i Asien och i Romarriket. Säkert därför att klockklangen kunnat höras över stora avstånd.

Vällingklockan användes på gårdar för att kalla till måltid och som påminnelse om arbetsdagens början eller slut. Under min barndom kallade den handhållna skolklockan in till lektion. Under kristen tid har också kyrkan anammat traditionen med klockan och som kallat församlingen till kyrkan.

Till Sverige har också kommit många människor som flytt från länder där totalitära regimer eller prästerskap i religionens namn styrt människor och under ett religiöst förtryck. Låt inte dessa människor ytterligare en gång blipåminda om den terror och det förtryck de tidigare en gång flytt från.

Varför skulle inte moskéer kunna anamma traditionen med klockringning när alternativet är att ställa sig på kant med majoritetssamhället?

Sven Svederberg (C)
Landskrona och Ven


Strandberg och Rådhuset

2018-03-29 11:44

Först dock- en gång till – ros och ris till Tora. Bra att du vill bevara träden längs Österleden, men varför förstöra torghandeln? Lite oreda några timmar var lördag hör till en bra stadsbild!  Så är det i andra europeiska städer av vår storlek.
Men träd (utom poppel) tar 75-100 år att växa upp.

*

Läste att Strandberg åter vill ha rättegångar i Rådhuset – och äras den som äras bör –  ett bra utspel! Fast bara ett utspel….

Vad har gjorts för att bygga om tingsrätten till säker standard?
Naturligtvis kan Rådhusets fasad inte beröras, men på baksidan kan t.ex. gångbroar till polishuset byggas, etc. 
Med måttliga medel går det att  skapa separata entréer för rätten,  häktade med vakt,  samt advokater/åklagare som inte vill använda stora porten.
Och inuti byggnaden, kan mindre ombyggnader också utföras.

Kort sagt – all säkerhet som krävs går att installera. Investera  i detta, Strandberg! Nu – inte senare! Det varken finns eller kommer finnas någon bättre
ämnad huvudförhandlingssal i Lund, än den som finns i vårt Rådhus, med  Mosesstatyn och det hela.

Att  gräva upp gator gynnar bara kloakråttorna. Och till skillnad från under 80-talets fjärrvärmegrävningar, har antalet måsfåglar kraftigt minskat.
Det är naturligtvis aldrig kul med en måsskit på en nyputsad fönsterruta eller måhända på bilen. Men måsfåglarna hittar all ätbart – innan
råttorna hinner. När antalet nu har minskat kraftigt i vår stad, är det enbart till råttornas fördel! Och som däggdjur kan dessa gnagare sprida enormt många sjukdomar till människan. Inklusive den värste dräparen genom europeisk historia,  Pest…

Jag saknar den eftertänksamhet Landskroniterna förtjänar!
Kan inte S, M och SD sluta bråka om lekstugefrågor lokalt – det är beklämmande att läsa tjafs om ingenting!
Tänk istället!

Pontus Eriksson, opolitisk


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-03-29 11:26

Allmännyttan har byggts upp för att ge medborgarna en vettig bostadsstandard till ett överkomligt pris och något som de genom den politiska processen kan ha inflytande över.

Vi tycker detta är en utomordentlig idé som är värd allt stöd.

Att såsom SD tillsammans med den borgerliga kommunledningen sälja ut stora delar av Landskronahem uppfattar vi som ett svek mot denna grundläggande princip.

Att vi självklart sade nej till detta är inte för att vi är nej-sägare av princip, utan för att vi värnar Landskronabornas grundläggande intressen.

Vi vill utveckla Landskronahem och hela deras bostadsbestånd. Detta görs inte genom att avskilja ett problemområde och låta detta bilda ett eget bolag. Karlslund skall vara en del av Landskronahem och på så sätt kunna ta del av deras resurser och utvecklas gemensamt med övriga delar av bostadsbeståndet.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar till Jonas Esbjörnsson (S)

2018-03-28 11:08

Jonas skriver i sitt svar till mig att “Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha till uppgift att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta bostäder för vanligt folk.” För det första: vad menar Jonas med vanligt folk?
Är det låg- medel eller höginkomstagare?
Eller Jonas menar för potentiella socialdemokratiska väljare?

Jonas vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån. Är det bara till Landskronahems bostäder ungdomarna ska flytta till? Vi har andra hyresvärdar i Landskrona som säkert attraherar ungdomar i Landskrona. Om Jonas pratar med sina partikamrater i Landskronahems styrelse så borde dessa veta att Landskronahem har för avsikt att bygga i Borstahusen, Häljarp och Asmundtorp.

Hade Jonas bemödat sig med att läsa handlingarna i AB Landskronahems förslag till “Framtida legal struktur”, så skulle Jonas sett att i förslaget så står följande: “Förslag till ny legal struktur utgår från gällande ägardirektiv och från beslut i Landskrona stads kommunstyrelse. I ägardirektivet framhålls bl.a. tydligt att AB Landskronahem skall vara en aktiv och drivande part som utvecklare av framförallt allt Karlslundsområdet.” Förslaget till ny legal struktur syftar bl.a. till att säkerställa AB Landskronahems allmännyttiga status. För att lyckas vända ett område som under 20-30 år präglats av utanförskap, segregation och kriminalitet behöver staden ta krafttag för att bryta utvecklingen. AB Landskronahem nya bolagsstruktur kommer att innefatta ett moderbolag med koncernansvar. Detta moderbolag äger ett antal dotterbolag där ett driftbolag och Karlslunds utveckling AB är de centrala. Det sistnämnda bolaget – Karlslunds Utveckling AB – föreslås äga och förvalta ett större fastighetsbestånd omfattande Koppargården och del av Silverängen. Med denna konstruktion kan en organisation skapas som successivt ges kompetens och resurser för att hantera de problem som kännetecknar de aktuella områdena.

Allt detta säger Socialdemokraterna NEJ till, trots att det är precis det Jonas Esbjörnsson efterlyser i sitt svar till mig. Förtjänar inte de boende, i framförallt Koppargården, ett tryggt och säkert boende med en bra boendemiljö? 
Med tanke på (S) vid det senaste valet hade över 60 % av väljarnas stöd i de aktuella områdena så är det konstigt att man inte vill göra området tryggare och bättre för dessa.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Fråga och svar om barnäktenskap

2018-03-27 15:55

I Sverige tillåts idag äktenskap med barn om giftermålet ingåtts utomlands. De senaste årens rekordstora flyktinginvandring har satt ljus på frågan då flera små flickor uppdagats varit gifta med betydligt äldre män när de tillsammans med dessa sökt asyl i Sverige. Svenska myndigheter ser på då det i nuläget fattas skarp lagstiftning för att stoppa männen.

Att ens frågan om barnäktenskap är uppe för diskussion i Sverige år 2018 känns bara det för mig helt overkligt. Självklart ska barns rätt till trygghet och välmående gå före ofta okända äldre mäns rätt till barns kroppar och liv.

I min värld får ingen tid gå till spillo för att ingripa och rädda flickorna. Vi ska säkerställa att alla barn behandlas lika i Sverige och ges en trygg uppväxt. Sexuellt utnyttjande av barn och tvång att ingå äktenskap får aldrig under några omständigheter accepteras.

I förra veckan samlade tillslut riksdagen stöd för att ta bort de undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att hundratals barn lever under dessa hemska omständigheter. I Sverige ska det vara förbjudet att äldre män tar ett litet barn som deras fru.

Alliansen med Sverigedemokraterna menade att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att göra om lagstiftningen så de äktenskap som dessa män ingått med barnen omedelbart ogiltig förklaras när de söker asyl i Sverige.

Men Socialdemokraterna röstade emot. Socialdemokraterna ville inte skärpa lagstiftningen. Tvärtom försvarade flera S-ledamöter dagens ordning.

Varje dag, vecka och månad som går utan att vi vuxna agerar är bortkastad barndom och trygghet för dessa små flickor. Riksdagens socialdemokrater borde ta sitt vuxenansvar.

Flera hundra barn lever i dessa äktenskap i Sverige. Här i Landskrona kan vi anta att någon eller några av dem finns. Det som händer i politiken på riksplanet påverkar alltså vår vardag och verklighet här hemma. Det spelar med andra ord roll vem vi väljer till att företräda oss i riksdagen.

Niklas Karlsson (S) är Landskronas riksdagsledamot. Igår hörde jag av mig till riksdagens informationstjänst och tog del av det protokoll från sammanträdet i frågan om barnäktenskap som hölls den 21/3, det vill säga förra onsdagen.

Niklas Karlsson närvarade när frågan diskuterades och han röstade i voteringen nej till att stoppa barnäktenskap. Det låg ett färdigt förslag på bordet om att stoppa äktenskap med barn. Niklas valde att inte agera.

Vad är dina argument för att äldre utländska män ska få utnyttja och tvinga små flickor, barn, här i Sverige till äktenskap och sex, Niklas?

En politiker har sin integritet att försvara och människors förtroende att förvalta. Inte minst borde det vara en del av uppdraget att ge en röst åt dem som ingen röst har.

Erik Rantzow (MED)
Riksdagskandidat, Medborgerlig Samling.

 

SVAR DIREKT

Ingen, och jag ber Erik Rantzow läsa det en gång till. Sakta. Ingen, i Sveriges Riksdag är för barnäktenskap. Från höger till vänster råder total enighet om detta. Den debatteknik Rantzow nu ägnar sig åt är så graverande att den inte kan ursäktas med varken ungdomligt oförstånd eller dåligt omdöme. Det gör mig beklämd när jag inser vilken nivå på valrörelsen vi har framför oss. Rantzow har tydligen bestämt sig för att dra runt dynghögen.

I Sverige är det förbjudet för barn att gifta sig, och ska vara det. Före sommaren kommer regeringen med ett konkret lagförslag där även äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har anknytning till Sverige ska förbjudas. Men först ska alla remissvar från rättsväsende med mera analyseras. Så stiftar man nämligen lagar i vårt land.

Att medvetet sprida uppgiften att vi socialdemokrater röstat nej till en lag mot barnäktenskap är alltså både felaktigt och djupt ohederligt. Däremot reserverade vi oss i riksdagen mot att ta initiativ till en lagskärpning – eftersom en sådan redan utreds. Från den 1 januari 2019 kommer den nya skärpta lagen gälla.

Niklas Karlsson (S)

 

Varför publicerar vi överhuvudtaget Erik Rantzows insändare?
Frågan om vem som, mot allt sans och vett, skulle vara för barnäktenskap har under dagen svämmat över på sociala medier.
Fejknyhter halvsanningar och skarvande från såväl politiker som allmänhet vill vi naturligtvis inte sprida vidare. Därför vill vi belysa problemet och uppmana våra läsare att vara källkritiska. Vi uppmanar våra insändarskribenter att vara detsamma.
Metros Viralgranskaren (som vi litar på) har tittat mer noga på vad som sades i riksdagen i onsdags. Under eftermiddagen har flera av landets stora tidningar hakat på och också granskat uppgifterna.
Med detta sagt vi vill inte begränsa någons yttrandefrihet men tänk också på att du som insändarskribent eller för den delen publicist i sociala medier har ett ansvar för att debatten hålls anständig.

https://www.metro.se/artikel/nej-regeringen-r%C3%B6stade-inte-nej-till-en-lag-mot-barn%C3%A4ktenskap

Håkan Karlsson och Kary Persson,
redaktörer för Landskrona Direkt


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-03-27 14:14

Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha uppgift till att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta bostäder för vanligt folk.
I stället väljer den borgerliga kommunledningen med stöd av SD att föra över de kommunala fastigheterna till Landskronahem för förvaltning.

Detta är inget annat än ett köp och säljsystem. Vi vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån.
I stället väljer borgarna med stöd av SD att bilda nya dotterbolag.
Vi vill lägga energin på att bygga för vanligt folk.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd


(S)å märkliga turer

2018-03-27 12:31

Att (S) har utvecklats till ett rent missnöjesparti som säger nej, nej och åter nej till alla konstruktiva och för Landskronaborna bra förslag är vid det här laget knappast någon hemlighet.

Det senaste exemplet på just detta är när (S) säger nej till en mycket bra organisationsplan från Landskronahem. Det kanske mest uppseendeväckande är att (S) inte vill ha någon utveckling av Karlslundsområdet, framförallt Koppargården, som räknas som ett särskilt utsatt område. Landskronahems vd Mikael Forsberg skriver att bolagets största utmaning under de närmaste åren blir att förädla och utveckla Landskronahems del av området. Därför vill Forsberg bilda ett dotterbolag med namnet Karlslund Utveckling AB. Bolaget ska förvärva Landskronahems fastigheter i området och med all kraft bidra till att utveckla området i positiv riktning.

Detta säger (S) nej till av grumliga och luddigt formulerade anledningar. Vill man inte utveckla området? Vill inte (S) att människor ska få det bättre i Karlslund? Vill inte (S) bryta utanförskapet och komma tillrätta med kriminaliteten i området? Hur tänker (S)-ledningen i den mån man tänker alls? Kanske är det så enkelt att (S) inte har förmågan att göra annat än att säga nej. Den här gången gäller det att rusta upp Karlslundsområdet. Då behöver Landskronahem rusta sin organisation för att detta ska vara möjligt. Det enda Landskronas socialdemokrater då klarar av är att säga att man har en annan uppfattning och vill inte delta i beslutet. Vilken uppfattning då, Jonas Esbjörnsson. Vad är ditt alternativ i den här frågan? Gång på gång, de senaste åren, har ni aktivt motarbetat förslag som bidrar till att vända Landskrona. Det är allvarligt. Ännu allvarligare är att ni inte ens klarar av att berätta vad ni vill istället. Det kan inte tolkas på annat sätt än att ni är nöjda med situationen i Karlslund som den är.

Stefan Olsson (SD)
KommunalrådFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser