PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Svar till Bengt Nissler

2017-08-11 14:46

Polisen måste hela tiden överväga hur resurserna ska användas och prioritera bland inkomna ärenden. Förutsättningarna här var att polishelikoptern redan fanns i luften i ett område i närheten där det skett ett brott och bedömning gjordes att helikopterns medverkan i spaningsarbetet kunde få avgörande betydelse. Därför kunde den även användas vid ett anmält inbrott där gärningsmannen precis lämnat.

Vänligen
Anneli Manelli
lokalpolischef i Landskrona


Replik till Tommy Persson

2017-08-11 10:05

Det kanske inte är endast hemlösa som behöver enkelt boende- utförsäkrade arbetslösa, psykiskt sjuka och inte minst våra unga. 

Raden kan göras lång. Vad menar Du med “konstgjorda jobb för socialarbetare” ?

Det finns ett uttryck  som säger “man talar som man har förstånd till”, hoppas du är bättre påläst än så.

Bodil Nilsson


Replik till Jonas Esbjörnsson och Eva Örtegren (S)

2017-08-11 09:10

Är det något Landskrona behöver, så är det inte fler enkla boende för “hemlösa”! Inte heller fler konstgjorda jobb för socialarbetare.
Visst har alla rätt till tak över huvudet i dagens samhälle, om man accepterar de regler som gäller och inte väljer att leva utanför samhället i övrigt.
Landskrona stad har alltid haft ett stort överskott på “billiga/enkla boende”. Nu är det dags att andra kommuner drar sitt strå till stacken. Det Landskrona behöver idag, är Bättre boende! Vilket nu i elfte timmen Landskrona kan erbjuda.
För är det något Landskrona behöver, så är det  skattekraft! Annars hamnar snart Landskrona i samma klass som Malmö. Malmö kommun är idag, vilket til en del Landskrona också är, beroende av att Andra kommuner betalar 25 % av den Kommunala “välfärden”!!
Varje dag är Malmö beroende av att andra skattebetalare än Malmös, betalar 25 % av Malmös sociala behov!
Hur kommer Sverige att se ut, om Socialdemokraterna fortsätter sin “välfärdspropaganda”?? Den “välfärden” kommer ju inte Svensson till del.

Tommy Persson
Landskronaambassadör


Bostaden, en social rättighet

2017-08-10 09:12

Allas rätt till en bostad är en grundsten i ett välfärdssamhälle. Socialdemokraterna vill därför aktivt förebygga, förhindra och minska hemlösheten i Landskrona. Alla ska ha rätt till tak över huvudet.

Under elva år med borgerligt styre och stöd av SD har det stödjande socialarbetet i Landskrona bortprioriterats.

Hemlöshet är ett sammansatt och komplicerat samhällsproblem som kräver många olika åtgärder.
Kommunen måste förbättra det sociala och förebyggande arbetet så att färre blir hemlösa. 

Vi behöver utveckla flera olika sorters boenden. Det behövs enkla former av boenden i avvaktan på en varaktig bostad liksom boenden med socialt stöd och dels olika former av ”tröskelboenden” där man successivt kan ta mer ansvar och sedan få chans till en ordinarie bostad.

Kommunen kan också göra det lättare för människor att ta sig ur hemlöshet genom att erbjuda kontaktpersoner som hjälper till i kontakten med sjukvård, myndigheter och hyresvärdar.  

Vi socialdemokrater vill satsa på välfärden.

Eva Örtegren (S)
2:e vice ordförande individ- och  familjenämnden  

Jonas Esbjörnsson
Kommunalråd för oppositionen 


Skapa ett lågtröskelboende i Landskrona

2017-08-08 14:09

Sverigedemokraterna vill ha ett så kallat lågtröskelboende för våra mest utsatta.

Idag driver Landskrona stad ett akutboende, ett boende där du måste vara drogfri för att få en plats. Landskrona  saknar ett lågtröskelboende där du kan få tak över huvudet utan absolut krav på drogfrihet. Det gör att du kan koncentrera dig på att få ordning och reda på tillvaron utan att behöva uppleva kravet på drogfrihet. Forskning visar att tak över huvudet är avgörande för att kunna kämpa mot suget efter droger. Boendena ska vara för personer som flyttar från behandlingshem efter missbruksvård och har svårt att hitta  bostad på egen hand. Vårt akutboende räcker inte till och för att få ett boende där måste du vara drogfri. Lågtröskelboende är enklare bostäder med gemensamma utrymmen där små grupper tillfälligt kan lösa bristen på bostad i väntan på ett mer permanent boende.

Man måste se lågtröskelboenden som ett alternativ till ett otryggt liv i misär på gatan, med alla de risker som det för med sig. Lågtröskelboende är således inte ett alternativ till drogfria boenden och behandlingshem. Vård och behandling ska alltid erbjudas alla som vill bli drogfria. Lågtröskelboende är en humanitär insats för dem som inte klarar kraven på drogfrihet och som behöver ett ställe att sova och duscha på.

Kriterierna kan t.ex. vara åldersbundet, över 30 år och bott i Landskrona stad minst ett år. Att man har ett långvarigt missbruk, där tidigare behandlingsinsatser inte gett effekt. Eget rum med säng, TV och möjligheten att stänga din egen dörr. Gemensamt kök och personal som kan stötta dig. 

Ett lågtröskelboende vänder sig till individer med missbruks- och boendeproblematik där intentionen är att erbjuda individen stöd i dennes alkoholproblematik samt en trygghet i boendet utan att ställa krav på nykterhet. Att vara hemlös och ha missbruksproblem bidrar till en känsla av utsatthet och utanförskap från samhället. Att den hemlöse missbrukaren därutöver kan ha ett flertal misslyckade behandlingsförsök bakom sig minskar inte känslan av utanförskap.

Lågtröskelboende är ett relativt nytt fenomen som finns i flera städer i Sverige, bland andra Malmö där individer med missbruksproblem får tak över huvudet och förhoppningen är att personerna på lång sikt ska vara mottagliga för behandling.

Vi Sverigedemokrater avser att föreslå Individ-och Familjenämnden att utreda ovanstående förslag. Vi utgår från att varken (S) eller Treklövern har något emot ett förslag som kan vara till stor hjälp för en mycket utsatt grupp. Jag hoppas att vi är överens om alla människors lika värde, och att Landskrona ska vara en stad för alla, inte bara för dem som redan har en ordnad tillvaro.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Polisen?

2017-08-04 15:24

Polisens resurser? En misstänkt inbrottstjuv har jagats av en polishelikopter under en timma i dag. Är det verkligen så polisens resurser ska användas ? Har nog kostat en hel del.

Bengt Nissler


#Trafikverket

2017-07-12 16:03

I maj kunde vi läsa i olika tidningar om Trafikverkets uttalande angående att skylta från  Landskrona till Ven.
“Ven är varken sevärdhet, landmärke eller något turistiskt område och ingen sevärdhet av nationellt intresse, anser två statliga verk. Därför blir det inga nya skyltar från E6 vid Landskrona”

Jag tyckte det lät konstigt, men istället för högljudda protester, så uppmana jag att de som tycker som jag skulle tagga #trafikverket på sociala medier för att visa att de finns så mycket av allt detta på #ven #Hven #turistmål

Nu efter två månaders kampanjande finns det flera hundra #Trafikverket som speglar #ven #Hven genom foto och artiklar.

Kanske kanske kan en tyst protest påverka statliga verk. Annars kan de läsa alla artiklarna som taggat med #Trafikverket eller söka på Ven, Hven, Tycho Brahe, SanktIbbs gamlakyrka från 1100-talet, tegelbruk, sjöfart, fantastisk natur , vensrapsolja, Hvens whiskyfabrik, durummjöl, Hvenglass lägg där till alla kända poeter, konstnärer, författare och filmstjärnor som har bott eller bor på ön med mera.

Ja men detta är bara mina funderingar. Oavsett så är Alla välkomna till Hven.

Hälsningar
Eva Pettersson, Hven


På guidad tur i Borstahusen

2017-07-10 10:15

Hej hej!

I går fick jag förmånen att uppleva något utöver det vanliga – en guidad tur i vackra Borstahusen. Lena Svedberg är mamman till denna förträffliga idé.

Turen gick i lugnt tempo  och tog cirka en timme. Vi fick oss en berikande och känslosam historia från en annan vinkel. På bilden som fastnade i min lins, kan ni åskåda: Lena, en “äkta” Borstahusare och en Boisa-hund dessutom.

Jag rekommenderar er: Borstahusare, Landskroniter, turister och alla ni andra, att delta i kommande turer!

Mötesplats vid Pumphuset.
Onsdagar och söndagar klockan 14:00, pris: det har ni råd med.

P.s Kom ihåg att skydda er i solskenet.

På återseende!
Geula Viola Lesén


L+SD?

2017-07-04 09:53

Ett klipp ur Martin Klepkes ledare i Arbetet 3 juli med en följdfråga

”Men visst fanns där även en demokratisk ärlighet i Björklunds tal. Han kritiserade skarpt Sverigedemokraterna och såg det som en viktig framtida fråga ”att hålla extremisterna utanför makt och inflytande”, vilket är ytterst välgörande att höra i en ny svensk alliansverklighet där högerpartierna KD och M till och med håller öppet för den i ett demokratiskt samhälle orimliga tanken att släppa fram ett rasistiskt högerextremt parti som SD.”

”Det är faktiskt en så viktig markering att Jan Björklunds ord tål att citeras som ett demokratiskt löfte: Liberalerna kommer aldrig att medverka till att ge Sverigedemokraterna inflytande över regeringsmakten i Sverige.”

Kan det även innesluta regeringsmakten i Landskronas?

Arne Nilsson


Dags att prioritera välfärden

2017-07-03 14:18

Svar till Bo Lundgren (L) och Camilla Knobblock (L)

Utvecklingen på handelsområdet Weibullsholm är bra. Socialdemokraterna köpte weibullsmarken när vi styrde i Landskrona. På denna mark har Coop, DSV, Fröfabriken, JYSK, ÖB, Biltema nu kunnat etablera sig. Detta sa folkpartiet NEJ till och tar nu äran åt sig och gör en falsk historiebeskrivning. Visst Bo Lundgren och Camilla Knobblock kan vi ha en tävling i vem som säger nej flest gånger, men jag tror inte det gynnar landskronaborna.

I dag finns det en cykelväg ifrån stationen till handelsområdet. Trots detta tänker ni bygga en ny cykelväg. Varför det?

Det är dags för prioriteringar på välfärden nu. Det handlar om att satsa på skola och omsorg.

Välfärden har fått stå tillbaka allt för länge i Landskrona.

Jonas Esbjörnsson (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser