PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Kopparhögarnas koloniförening

2019-04-18 10:23

På senare tid har det skrivits en del om kopparhögarnas koloniförening och det har nu fastslagits enligt miljönämnden att det finns markföroreningar där det finns halter av arsenik. Miljönämnden beslutade därför att förbjuda uthyrning av marken för koloniändamål i dess nuvarande skick efter 2020-12-31.

Vi socialdemokraterna ifrågasätter inte miljönämndens undersökning, däremot anser vi att det är Landskrona Stads skyldighet att erbjuda ett rimligt alternativ till kolonisterna, exempelvis ett nytt koloniområde dit kolonisterna kan få hjälp att flytta sina stugor.

En liknande situation hade vi även vid Larvi, när vi byggde Västervångskolan (innan man kom till beslut att bygga skolan var platsen ett koloniområde). Alla kolonister fick efter beslutet att bygga Västervångskolan hjälp med att flytta sina stugor till annan plats. Det skulle vara orimligt att tvinga bort kolonisterna från Kopparhögarnas koloniområde utan att erbjuda dem en ny plats.

För många är koloniområdet synonymt med familj, glädje och en fin barndom. Vi ska inte glömma att kolonisterna har investerat väldigt mycket i sina kolonier då det är en plats som är betydelsefull för dem.

Mvh
Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Öppet brev till Torkild Strandberg och Landskronahem

2019-04-18 09:39

Här följer ett brev som sänts till kommunalråd Torkild Strandberg, samt alla i bolagsledningen och styrelsen för Landskronahem.
– Missnöjda hyresgäster på Larviorådet har fått nog, säger brevskrivaren Ann-Gerd Linander som trots att hon skickat sitt klagomål till en lång rad beslutsfattare inte fått något svar.  Nu väljer hon att istället göra sitt brev “öppet” i hopp om en reaktion från mottagarna.

 

Brev till kommunalrådet Torkild Strandberg samt till tjänstemän och politiker på AB Landskronahem

Vad tänker Landskrona Stad och Landskronahem göra åt misären i Larviområdets bostäder och omgivningar?

I minst tjugo år har hyresgästerna på Larviområdet klagat över de trasiga balkongerna. Stora bitar murbruk ramlar av och den rostiga armeringen syns bitvis, kittet runt fönsterna har flagat av för länge sedan.

Hur mycket vi än har klagat, har vi fått till svar ”Vi har inte råd nu. Så fort Sandvången blir såld så skall allt åtgärdas”.

Nu har det gått några år sedan dess och ingenting har åtgärdats ännu!

Fönsterna i källaren byttes ut för flera år sedan och hantverkarna lämnade arbetet halvfärdigt – de murade inte färdigt invändigt. Jag frågade varför dom inte gjorde det färdigt och de svarade att ”Landskronahem har sagt att dom ska göra detta själva”

Vi väntar fortfarande… Fönsterna läcker och lämnar smutsiga ränder efter sig på väggen. Jag har själv vittat väggen två gånger men nu räcker det.

Handikapphissarna har krånglat i många år och låter som tröskverk. Då kommer man med oljekannan – gång på gång. Samma sak med den automatiska dörröppnare vid soprummet. När det inte hjälpte längre med olja tog man bort låset istället, så nu får de gamla ställa ifrån sej rollatorn och försöka dra upp den tunga dörren. Det är jobbigt för dem, då dörren vill gå igen och stänga sig av sej själv.

Sedan får vi gå försiktigt och titta var vi sätter fötterna utanför husen, för plattorna på marken är trasiga med stora hål och ligger så ojämnt att man lätt snubblar över dom. 
Det är stor risk att man bryter både armar och ben. Med andra ord, stor skaderisk!
Så lätt det vore att byta ut de trasiga plattorna och jämna till det hela. 
Viljan finns helt enkelt inte!

Landskronahem har alltid sökt de billigaste hantverkarna, som man själv måste städa efter. Klagar man så ringer Landskronahem inte upp igen. Den röda ”klagolådan” har de tagit bort.

Nu förstår man vart pengarna tar vägen eftersom de planerar ett nytt miljardbygge. Egentligen borde Landskronahem få vite och se till att de sköter fastigheterna som de redan har.

Larviområdet hade varit det mest eftertraktade området i staden om det hade skötts ordentligt. Välbyggd planering, nästan ingen insyn, ett lugnt område med trevliga ljusa lägenheter, nära till grönområden och med den lummiga kyrkogården intill.

Hälsningar
Ann-Gerd Linander
på Kapellvägen 

 

Följande personer har fått kopia av detta brev:

Torkild Strandberg, kommunalråd

AB Landskronahems bolagsledning:
Patrik Karlsson, fastighetschef
Per-Olof Jensen, administrativ chef
Mats Persson, säkerhetschef
Jan-Erik Johnsson, boservicechef
Mikael Forsberg, VD

AB Landskronahems styrelse:
Ordförande Kenneth Håkansson
Vice ordförande Anders Kjellström
Mattias Adolfsson
Jan Nimmermark
Lena Andersson
Mecide Özer
Daniel Engström

Bilderna visar på det bristande underhåll som Ann-Gerd Linander påtalar.


Svar till Torbjörn Brorsson

2019-04-18 09:28

Tackar för ditt svar, det låter som staden har bra koll och jobbar förebyggande!
Sedan så får vi i Landskrona förhoppningsvis se ett positivt resultat av era ansträngningar.
Jag efterlyser svar från övriga partier i Landskrona på mitt inlägg “IS-återvändare”

Mvh/Kjell Andersson


Landskrona i Europa

2019-04-18 09:15

Liberalerna går in i EU-valkampen som det mest Europavänliga partiet. För oss som bor så nära Europa, som vi gör i Landskrona, är det det bästa valet men det blir också en utmaning beträffande den framtida fysiska infrastrukturen i Landskronas omgivningar och kopplingarna till Europalandet Danmark. 

Att Torkild Strandberg (L) valt Europaspåret som en möjlighet att ta sig snabbare från Landskrona till övriga Europa är en utmaning. Ett guldägg så här i påsktider. Det blir ett s.k. chicken-race med konkurrenterna. Och miljösmart.

Det är ju något visst med tågresor på gott och ont. De kan presenteras som aprilskämt. Eller som semesterminnen. Vid ett tillfälle fick jag motorstopp på franska Rivieran i Nice. Bilen fick vila sig. Den placerades på ett biltåg till Paris. Efter några dagar i den franska huvudstaden mådde bilen utmärkt liksom jag. Vi körde runt på Champs Élysée.

På den tiden – slutet på 80-talet – så fanns i närområdet bara ett riktigt listigt och ekonomiskt försvarbart sätt att transportera sig med bil. Det var att, när ”vi” skulle bege oss till Köpenhamn på en tjänsteresa, en arbetsresa (till och från jobbet) eller en nöjesresa, sätta bilen på båten i Landskrona, Malmö eller Helsingborg och sedan köra till de aktuella platserna. Nu finns alternativet bara via Helsingborg. En ekvation för Einstein att sy ihop.

Glad påsk!
Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


IS är inte förenligt med ett öppet samhälle

2019-04-17 10:17

Svar till Kjell Andersson

I slutet av mars föll Islamska Statens (IS) sista fäste i Syrien, och många av IS-krigarna och deras familjer finns numera i fångläger. EU och länder som Sverige diskuterar nu som mest vad man ska göra med dessa människor. IS kännetecknas av ett skräckvälde och sin förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteter. De är både terrorister, fundamentalister och deras åsikter är inte förenliga med ett öppet och demokratiskt samhälle.

För egen del anser jag att man inte ska se mellan fingrarna med dessa personer. De bör ställas svars i de länder där brotten begåtts och är det möjligt så ska man frånta dem deras svenska medlemskap. Jag ser alltså allvarligt på att det finns återvändande IS-terrorister och får polisen, SÄPO eller andra myndigheter vetskap om att de vistas i Sverige så ska de gripas och lagföras. Samhället måste vara tydligt i sitt agerande.

Landskrona stad har sedan flera år tillbaka en upparbetad organisation för arbete med extremism. I gruppen ingår tjänstemän med olika kompetens från olika förvaltningar samt polis. Denna arbetsgrupp fungerar väl och man har ett bra och viktigt informationsutbyte. En viktig åtgärd som kan nämnas är att socialtjänsten har rätt att bryta sekretessen om någon gjort sig skyldig till ett brott som kan ge minst ett års fängelse och grundinställningen är att man ska följa detta

Vi vet inte idag om någon förväntas återvända men vi har fått indikation på att det finns personer som är folkbokförda i Landskrona, men som vistats i IS-miljöer i Syrien. Om dessa personer; vuxna och barn återvänder har kommunen en beredskap. Vuxna personer ska först och främst lagföras, men barnens situation måste utredas. SÄPO lämnar i de aktuella fallen en orosanmälan och vi kommer agera därefter. Dialogen med polis och SÄPO är central och från kommunens sida gör vi vad vi kan för att både ge och få information.

Torbjörn Brorsson, (M) ordf. Individ- och Familjenämnden


Cykla vid 33 lågor

2019-04-15 15:55

Hur är tanken man ska cykla vid rondellen vid Thorn?

Kommer man från stan och ska ut på Österleden är det inte markerat var man ska korsa Regeringsgatan.

Detsamma gäller även när man ska över Östergatan för att sen komma ut på själva cykelbanan. Och kommer man från andra hållet är man lika förvirrad var man ska bli av.

Däremot så är det markerat med trafikmärke på själva Österleden precis innan rondellen att där kan man cykla över för att sen behöva korsa Österleden igen för att komma på cykelbanan ner mot City Gross. Alltså, man får cykla över en större led två gånger om man ska hålla sig på cykelbanan.

Vad är anledningen till att man ska korsa Österleden två gånger för att ta sig ut på cykelbanan?

Anita Andersson


Svar till Stefan Olsson

2019-04-15 10:55

Tackar för ditt svar och dina offensiva ställningstagande!
Här helt överens med dig om dessa eventuella IS-återvändare som kanske begått mycket grova brott i Syrien. De bör om de nu återkommer ställas 
under uppsikt och beivras för sina eventuella brott. Det är skrämmande att dessa återkommer till Sverige, alla dessa som är både traumatiserade och grovt  indoktrinerade.
Vad gäller övriga partier i Landskrona skulle stadens invånare säkert  uppskatta samma klargörande synpunkter som SD och Stefan Olsson här framfört..
Terrorister och deras anhängare hör inte hemma i vårt samhälle, det  hoppas jag alla kan ställa sig bakom?!
Ställningstagande från övriga partier ser  jag fram emot.

Kjell Andersson


Ställningstagande kring IS-återvändare

2019-04-11 15:58

Svar till Kjell Andersson

IS-resenärer har börjat återvända till Sverige. I dagarna har debatten tagit fart på allvar. Hur Sverige ska hantera denna situation borde ha klargjorts för länge sedan.

Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Landskrona stads område och våra invånare. Enligt Säpo har tolv kända män som är IS-återvändare återvänt till Sydsverige sedan 2012, varav minst en har återvänt till Landskrona. Landskrona är en av 41 svenska kommuner som måste förbereda sig på en situation med ett ökat antal IS-återvändare. Landskrona stad kommer inom kort att bjudas in till ett möte med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att diskutera gemensamma strategier.

 Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen och regeringen.

Landskrona stad bör därför tillskriva regeringen i frågan. Vi bör påtala att hanteringen av återvändande IS-terrorister ytterst är ett statligt ansvar. Det är inte rimligt att landets kommuner med sina begränsade förutsättningar ska hantera människor som gjort sig skyldiga till fruktansvärda brott. Detta måste åvila staten. Därför föreslår vi att Landskrona stad snarast tillskriver regeringen angående statens ansvar för återvändande IS-terrorister. 

Undertecknad har dessutom lämnat in en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande Torbjörn Brorsson, om att Landskrona stad ska implementera samma arbetssätt som Stockholm stad. Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare. Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS. Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

Även Landskrona är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att individ- och familjeförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis och åklagare och att det skapas en rutin kring detta. Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över Individ- och familjeförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


IS-återvändare

2019-04-11 10:09

IS är i stort sätt besegrade i Syrien och nu väntas många tillbaka till Sverige för att åter ta del av vår välfärd. Säpo har bl.a. nämnt Landskrona som presumtiv mottagare av  dessa personer.
Skulle gärna vilja veta hur bra Landskrona har koll på hur många som  lämnade staden för Syrien och sedan eventuellt återvänt. Har Ni någon som helst beredskap eller  strategi för dessa?
Skulle vara intressant för många i Landskrona att få info och åsikter  från någon av de styrande i staden, kanske Stefan Olsson eller Torkild Strandberg känner sig manade!

Kjell Andersson


Fartkameror

2019-04-08 09:39

Stort tack till Socialdemokraterna för att ni tar tag i det där med fortkörning och trafiksäkerhet. Fartkameror är en bra början!

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser