PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Slöseri med skattemedel

2019-10-03 15:59

Den socialdemokratiske ministern Gustav Möller sa en gång att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Om detta råder politisk enighet men verkligheten är något annat. I media kan man läsa om politiker som semestrar på skattebetalarnas bekostnad osv. Det är som med skjutningar och sprängningar, man vänjer sig.

Även om viljan finns för att sätta stopp för missbruk av kommunala skattekronor för att därmed förbättra vården, omsorgen eller skolan så sker inte detta. Just nu ropar kommunerna efter mer statliga pengar, så även i Landskrona, där skattekronor flödar ut ifrån kärnverksamheten.

Listan kan göras lång, men här är ett antal exempel; Puls Arena gick back med (minst)10 miljoner och förvaltningschefen fick avgå med sedvanligt högt avgångsvederlag. Är det någon som vet hur mycket kommunen lagt ut på posten avgångsvederlag till höga chefer de senaste åren?? Stadsdirektören kände att han var i behov av en ny tjänstebil, en Tesla i miljonklassen. Torkild Strandbergs kommentar till detta är ”Det är en fri marknad”. Stadsdirektören ville ha denna bil.

Personal inom vården, omsorgen och skolan säg ifrån på samma sätt: ”vi vill ha detta och detta för att sköta verksamheten.”

Om ”Uppdrag granskning”, granskat Landskronas skatteslöseri skulle de med all sannolikhet hitta mycket, troligtvis mer än revisorerna. De hade kanske även kunna redovisa notan för ”Tunnelbyggeprojektet”. Det går rykten om 6 miljoner för ett projekt som dagens kommuninvånare inte får uppleva under sin livstid.

Det saknas hittills cirka 33 miljoner i budgeten. Landskrona kommun flaggar för tuffa besparingar om inte staten skjuter till ännu mer, i en tid då Liberalerna fick gehör för att statens inkomster skulle minska genom den slopade värnskatten.

Om en ”vanlig” person missköter sin ekonomi kommer med automatik Kronofogden.
Nej, att ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, är något som man bara säger men inte menar.

Lennart Larsson


Träden utmed Erikstorpsvägen

2019-09-30 14:04

Jag blev glad när Länsstyrelsen och mark-och miljödomstolen räddade träden där. Men såg sedan att det bara gällde 13 träd. Allen fortsätter ju sedan runt hörnet med ytterligare ett 30-tal träd. Min fråga till Johan Nilsson är därför: Är även dessa träd i farozonen? Jag tror inte att landskronaborna är medvetna om att det är en stadsgata med höghus på båda sidor ni vill skapa och samtidigt ta bort ytterligare grönområden.

Sedan vill jag tacka Niklas Karlsson för att han uppmärksammar trafiksituationen på E6:an.
Ständiga olyckor med lastbilar oftast inblandade.

Mona Nilsson

 

Svar på Direkten

Allén utmed Erikstorpsvägens öst-västliga riktning kommer ingå i det stora naturområde som löper genom den nya stadsdelen Norra Borstahusen.

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
Stadsbyggnadsförvaltningen

 


Bostadsbrist för Landskronaborna

2019-09-30 12:05

Med den nuvarande bostadsbristen som råder så tenderar stadens medelålder att höjas.
Det är inte rimligt att behöva vänta på ett hyreskontrakt i sex år.
Man ställs  inför tre val i detta, ett svart kontrakt i andrahand, en kolonistuga eller flytta från stan.
Enligt näringslivschefen så blomstrar näringslivet och fler företagsetableringar är på gång. Att få ett jobb i Landskrona är ganska lätt, men att bo här kan man inte.
Ungdomar kan inte flytta hemifrån, äldre kan inte flytta till mindre lägenheter som gynnar omflyttningen för det finns inga lediga lägenheter.

Det vill vi ändra på.
Det finns sätt att påverka byggnation av lägenheter så att de blir rimliga hyror. I både Västerås och Örebro har kommunalpolitiken tillsammans med företagen skapat hyresbostäder med just rimliga hyror.

Det finns sätt, om man bara vill.

Jonas Karlsson (S)
2:e v ordförande Stadsbyggnadsnämnden 


Inte trovärdigt

2019-09-30 10:29

Nu har Stefan Ohlsson (SD) vaknat i Tesla-affären. Tydligen har han tidigare inte reagerat på och upprörts över lyxbil och höga löner till kommunala tjänstemän.
Men nu har han mött folk som påtalar detta för honom.
Många andra har långt tidigare reagerat i pressen och Jonas Esbjörnsson (S) har ställt raka frågor till Torkild Strandberg.
Folk är upprörda i dessa besparingstider!
Och Stefan Ohlsson vill nu hänga på för att vinna partisympatisörer!
Nej Stefan,du är inte trovärdig i din ”låsse”kritik.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Jag vill åka Tesla!

2019-09-30 09:28

Så har lyxbilsdebatten kört igång här i Landskrona. Privatpersoner ”ojar” sig över stadsdirektörens bilval.
Sen har frågan blivit kommunal storpolitik i fullmäktige. Jonas Esbjörnsson (S) tar upp frågan till debatt.
Herr Olsson, Stefan Olsson (SD), ger sig in i billeken.

När det begav sig på 1960-talet så konstaterade – om jag nu minns rätt – finansminister G. E. Sträng att bilen blivit ”var mans egendom”. Vilken bil ska jag köra (köpa)? Vid den tiden blev det en diskussion inom familjen. Jag ville att det skulle bli en Mercedes. Det var då min far som, fr.o.m. 1965, drev Haralds korvkiosk konstaterade: ”Om jag köper en Mercedes så blir jag uppäten.” Så fick det bli då. Senare blev det en Mercedes.

Vad ska nu vi lyxbilfrälsta göra? Själv har jag ingen bil och väljer nu att alltid bara vara passagerare, vilket ibland är mycket obekvämt när sittplatser saknas på tågen.

MEN, hur som helst, så är en Tesla en Tesla. Och en sån vill jag åka i. Jag tillhör ju nu ”gamlingarna” i Landskrona – som har lite tråkigt – och behöver komma ut lite då och då. Min gamla f.d. svärmoder är 96 år och behöver också komma ut. Så nu går budet till Christian Alexandersson. Kan vi arrangera en Tesla-resa med dig Christian som chaufför. Öresund runt – med stadsdirektör.

Tommy Jonasson


Parkeringsproblemet

2019-09-26 12:11

Svar till Jacob Pinotti på hans uttalande i dagens artikel. Om man bor i Saxtorpsskogen där det inte finns någon kollektivtrafik och kommer hem efter kl. 19.oo skall man då cykla hem genom skogen på dåligt upplysta vägar? Med ett sådant svar från Jacob Pinotti undra man om han överhuvudtaget har varit i området? Jacob Pinotti bor väl inte i kommunen som så många andra kommunanställda?

Vid byaföreningens styrelsesammanträde i tisdags framkom förslaget att tills man har löst problemet; Sluta och bötfäll resenärerna.

Göran Wramfelt
Ordförande
Häljarp Saxtorp Byaförening.


Prisutdelning av Fredrika Bremerförbundets BRA-pris

2019-09-26 10:35


Ulrika Kärnborg, Åsa Lindhagen och Christina Merker-Siesjö.

Fredrika Bremerförbundets BRA-pris har i år tilldelats Christina Merker -Siesjö initiativtagare, eldsjäl och ordförande för det sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla-trappan i Malmö. BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av förbundet. Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet och flyttar fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet.

Förbundets Landskrona- och Båstadkretsar har gemensamt nominerat pristagaren till förbundet som beslutade om priset vid årsmötet i maj. 2018 fick artisten Zara Larsson priset. Motivering till priset är bl a: Christina Merker-Siesjö har skapat en möjlighet för kvinnor med utländsk bakgrund, långt borta från arbetslivet, att ta steget ut på arbetsmarknaden.

Priset delades ut den 23 september i Yalla-trappans lokaler på Rosengård i Malmö i närvaro av: Förbundsordförande Ulrika Kärnborg, Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, Frida Trollemyr kommunalråd fritid/kultur Malmö stad samt ett 10-tal medlemmar från Landskrona- och Båstadkretsarna. Flera anställda och medlemmar från Yalla-kooperativet deltog också.

I högtidstalet betonade Ulrika Kärnborg den stora betydelse som ekonomisk självständighet för kvinnor har för ökad jämställdhet. Även jämställdhetsministern talade om betydelsen av mångfalds- och jämställdhetsarbete i praktiken, i likhet med detta kvinnokooperativ.

Efter ceremonin åt vi tillsammans en välsmakande måltid som var tillagad av Yalla-trappans catering.

Prisutdelningen har blivit uppmärksammad i media. Både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet har haft artiklar publicerade.

 Britt Nilsson  (sekreterare i Landskronakretsen)


Besparingsförslag

2019-09-25 14:04

Ja,så hade utbildningsnämnden sitt möte den 18/9, då en handlingsplan för att komma tillrätta med budgetunderskottet skulle presenteras.
Lisa Flinth (L), ordförande, hade inga konkreta svar.
Dock skulle elevpengen inte sänkas ytterligare (den sänktes i början av året, då elevassistenter, barnskötare och modersmålslärare avskedades) och rektorerna skulle inte ta konsekvenserna av detta och av det stora ”beräkningsfelet”på 20-25 milj. Enligt Lisa Flinth.
Eventuellt skulle ”effektivitetsutrymme” sökas i andra förvaltningar. Det vill säga man tar pengar från andra verksamheter.
Man skulle också göra så kallade” kompetensväxlingar”. T ex skulle personal som städar också köra skolskjuts. Lärarna skulle ta över flera av elevassistenternas uppgifter, dock ej de fysiska behoven hos eleverna.
Många bra ”grejer?”kunde göras billigare och bättre.

Vi har flera bra förslag på hur budgeten kan förbättras:

Hur nu ett beräkningsfel på 25 miljoner kan bli underskott på 33 miljoner förstår vi visserligen inte, men en bra ”grej” vore kanske att höja elevpengen istället? Kanske finns det ”effektivitetsutrymme” i den högsta tjänstemannakårens löneutrymme att betala detta? Att ändra i avtal och regler är ju vårt kommunalråd expert på.
Ett annat ”effektivitetsutrymme” från andra verksamheter vore kanske att ta bort förmåner för välavlönade chefer i den kommunala förvaltningen? En remissfri sjukvårdsförsäkring för en chef kan kosta mellan 125-150 000kr/år.
När det gäller ”kompetensväxlingar” har vi andra förslag än att låta lärare ta över elevassistenternas arbetsuppgifter.  Varför inte låta Torkild Strandberg och hans handgångne män och kvinnor jobba med den typ av elevassistentarbete som sker inom den pedagogiska verksamheten och låta lärare undervisa, som tänkt var. Och Christian Alexandersson kan ju i stället för att”köra folk” köra elever i sin Tesla, så kan städarna städa?
Eller så kan städarna köra Tesla och Alexandersson städa?
Lisa Flinth å sin sida kan ”kompetensväxlas” till att svarva kulramar åt tjänstemännen på utbildningsförvaltningen. En bra ”grej”?

Lena Nilsson
Håkan Lans


Tack för att ni räddade träden

2019-09-18 15:56

Ett stort tack till Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen för att ni räddar de gamla träden längs Erikstorpsvägen.

Mona Nilsson


Svar till Claes Glader

2019-09-17 08:55

Claes Glader (S) har synpunkter på vad som händer i Sölvesborg där bl.a. SD styr, och gör en liten historiebeskrivning med temat ”Kärlek för alla”.
Nu ska jag ge Claes Glader en historiebeskrivning i nutid. Går man igenom handlingarna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt fritid- och kulturnämnden i Sölvesborg, och vilka regler som gäller för flaggning på kommunens flaggstänger, så är dessa uppdaterade 2016 när Socialdemokraterna styrde.Sölvesborg är en kommun som innan maktskiftet efter valet 2018 hade styrts av Socialdemokraterna i 30 år. Kommunens regler för flaggning uppdaterades senast 2016, under det socialdemokratiska styret. De styrandes uttalande i Sölvesborg bygger inte på att kommunen beslutat eller ska besluta om några nya regler när det gäller flaggning. De verkar istället utgå från gällande regelverk som begränsar vilka flaggor som får hissas på kommunens flaggstänger.

Det kommunala regelverket i Sölvesborg som beslutats under socialdemokratiskt styre tillåter endast att man hissar den svenska flaggan och FN-flaggan på kommunens flaggstänger. Regelverket fastställer på vilka dagar flaggning ska ske och ger en möjlighet för kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att besluta om flaggning på andra dagar. Sedan 2013 har kommunstyrelsens dåvarande ordförande (S) beslutat att man ska flagga med regnbågsflaggan i samband med pridefirandet i Stockholm. Men något stöd för ett sådant beslut finns egentligen inte i de lokala föreskrifterna och inget gjordes heller av Socialdemokraterna för att ändra reglerna för att anpassa dem till den praxis som de utvecklade.

Jag är en varm anhängare av kampen för att stärka hbtq-personers rättigheter och skapa likvärdiga möjligheter för hbtq-personer att delta i och ta plats i samhället på samma sätt som alla andra. Detta är en kamp som i decennier förts både politiskt, socialt och kulturellt; och allt sedan slutet av 1970-talet har regnbågsflaggan varit en samlande symbol för den kampen, och den startades i San Francisco. Men det är också här som det blir ett problem när kommuner och statliga myndigheter börjar flagga med regnbågsflaggan. Den är en politisk symbol, vilket blir tydligt när SD utestängs från att delta i pridefirandet i Stockholm. Förra året var alla partiledare, förutom SD, inbjudna till en partiledardebatt på Pride anordnat av RFSL. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson fick istället representeras i form av en grå uppblåsbar elefant. Detta liknade mer mobbing än en vuxen debatt. Detta visar tydligt på att Prideflaggan är en politisk symbol som kidnappats av vänstern.

Kommuner och statliga myndigheter måste agera utifrån objektivitet och saklighet, och de ska behandla alla lika. Att flagga med en politisk symbol, oavsett om den står för värderingar som många ställer sig bakom, går inte riktigt ihop med objektivitetskravet. Dessutom ställer sig många i samhället också bakom värderingar som rättvisa och schyssta villkor på arbetsmarknaden. Innebär det att det är fritt fram för kommuner och myndigheter att flagga med röda fanor på första maj?

Självklar inte!

Vi behöver kunna hålla isär det politiska, privata och civilsamhället å ena sidan och det allmänna med stat och kommun å den andra. Det är de förstnämnda som kan och ska bära en politisk, social och kulturell kamp. De senare ska stå för vård, skola, omsorg nationell trygghet och så vidare. De ska inte ta politisk ställning eller värdera den ena eller andra åsikten. 
Avslutningsvis är det bättre att utgå från fakta och inte bara gå efter känsloargument. Jag tycker att Socialdemokraterna och övriga vänstern bör sikta in sig på de som ännu inte är exkluderade, men som ändå inte ställer upp på hbtq personers rättigheter, utan anser att homosexualitet är en dödssynd.Kärlek för alla går alldeles utmärkt att ställa sig bakom utan att frångå en flaggpolicy som alla i Sölvesborg, inklusive S, ställt sig bakom tidigare.

Stefan Olsson (SD) (som har partikamrater i riksdagen som är öppet homosexuella.)
KommunalrådFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser