PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Torsdagen den 27:e januari
5.8°C 9.5m/s
Dagens namn: Göte, Göta

Troliga tankar om frihet från vilsen liberal?

2019-11-18 16:11

Nu håller Liberalerna sitt Landsmöte. Med usla opinionssiffror letar man desperat efter nya idéer och teman att sälja in för att vända den nedåtgående trenden. Vår liberal lyssnar.
Man tänker att det måste vara något med ordet ”fri” för man tror att just det ordet är specifikt för deras parti !!??
Frihandel är ju redan använt och den ”nyliberala frihetstanken” i politiskt-ekonomiskt sammanhang är död och funkar inte längre. Här skruvar nog en och annan ledamot lite besvärat på sig, så också vår liberal. Friskola och fria entreprenörer inom vård och omsorg gav ingen frihet åt folket, de tömde mest statskassan på skattebetalarnas pengar. Frihet åt konsulter att agera- typ Nya Karolinska? Oh nej, vad pinsamt!! Och den ”fria” utförsäljningen av post, järnväg och el blev ju varken billigare eller bättre för oss väljare.

Nej, bäst att undvika farligt brännande ämnen och fokusera på ofarliga, opolitiska friheter, tänker vår liberal.
Hen  kanske kikar ut i provinsen? Var funkar nu den liberala frihetstanken? Kanske i nyliberala Landskrona? Fri Tesla åt stadsdirektören? Nja, kanske inte så lyckat? Eller landskronaliberalernas samarbete med SD med fri kurator vid alla utvecklingssamtal i skolan? Blir kanske lite väl ”frispråkigt” när elev, lärare och kurator diskuterar elevens psykiska mående i samma rum? Och dyrt! Var ska man också få alla kuratorer ifrån? Och vad tycker egentligen stadens store starke liberal i frågan? Det får landskronaborna inte reda på, liksom i de flesta andra frågor. Han tycker nog mest tvärtemot Socialdemokraterna, oavsett förslag? tänker vår liberal? Eller? Hur gick det egentligen för alla fria entreprenörer inom byggsektorn i stan?Ja, det vet inte vår liberal eller mången annan landskronabo. Hen vet i alla fall att Sandvången såldes ut. Friskolor och privat vård blev inte bättre där än på andra orter och de fria gymnasierna i stan ledde mest till att många tog sin skolpeng och studerade på annan ort.

Nej, bäst att vara lite neutral, tänker vår liberal.
Liberalerna på Landsmötet enas om fri aktiv dödshjälp som största och första fråga. Ett ämne flera partier kan och vill diskutera. Kanske inte så dumt? tänker vår liberal.  Bara man får fri aktiv livshjälp också? tänker nog många andra. Och undrar om detta verkligen är en politisk stridsfråga?

Kanske kan man få hjälp av ett annat parti, som jobbar med frihet, tänker mången vilsen liberal.?  Så också vår.
Ta Socialdemokraterna som i många decennier  jobbat med fri skola och utbildning och fri sjukvård åt alla., tänker vår liberal. Åt alla är viktigt, så att man inte följer de tre  högerkonservativas ideer ( Som MUF ) om privata försäkringar med bättre vård åt vissa och sämre åt de flesta. Tänker mången liberal- men inte alla. En del vill kanske ha mer  frihet åt vissa. Nej, nu blev det krångligt för vår liberal.
Bäst att satsa på att utreda dödshjälpen som största fråga, tänker hen. För viktig är den ju.

Vi kan tipsa om Socialdemokraterna och speciellt deras Reformister, som vill fortsätta att jobba för fri skola, fri skolmat, fri sjukvård, fri barnomsorg, fri äldreomsorg etc, för alla! Och fungerande postgång och järnvägstrafik åt alla, om än i statlig regi.
Och en objektiv fri press är ett önskemål från oss!

Lena Nilsson
Håkan Lans


Terminsvis möten med skolkurator!

2019-11-08 08:57

En gång per termin sitter alla elever tillsammans med sina mentorer (och en målsman om man är under 18) för att diskutera elevens prestationer i de olika ämnena. Vi menar att denna rutin borde kompletteras med terminsvisa träffar med skolkuratorn. Om allting är toppen och ingen psykisk ohälsa finns kommer träffen snart att vara över, men man har åtminstone fått möjligheten. Detta skulle innebära att psykisk ohälsa enklare kan uppmärksammas och behandlas, samt att den eventuella sociala stigmatiseringen av att besöka skolkuratorn skulle försvinna.

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa – först då kan vi se till att bli av med den. Detta förslag skulle skapa en naturlig dialog och möjliggöra tidig hjälp. Idag har kuratorer ofta flera skolor som ansvarsområde vilket resulterar i att de långt ifrån alltid är på plats när de behövs. För att garantera att elever kan få det stöd de behöver, när de behöver det, vill vi införa krav på att varje skolenhet ska ha en egen kurator.

Psykisk ohälsa är inte schemalagd och då ska inte heller skolkuratorns tillgänglighet vara det.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Förtydligande

2019-11-08 08:55

Bästa Håkan & Lena,

Ingenstans påpekar jag att jag vill lägga skulden på någon. Snarare är det så att jag fortsätter att recensera era inlägg då de ofta innehåller direkta faktafel. Ett givande och tagande är inte att tvinga, så skriv inte det. Så länge ni fortsätter med fake news i era inlägg, kommer jag vara där och påpeka det.

Jag är politiskt oberoende vill jag också påpeka. Dessutom tycker jag också att nedläggning av AF är fel, dock hade en rejäl effektivisering behövts istället.

Johan Laurin


(L)agt kort ligger (L)aurin!

2019-11-07 15:57

Hur gärna du än vill försöka lägga skulden på S, kan du inte komma ifrån att nedläggningen av AF är en gammal Alliansprodukt och inte ett s-förslag.
Vem minns inte Reinfeldt-regimens klumpiga privatiseringsförsök av AF? ”Etableringslotsar” och ”jobbcoachar” med mera, kostade skattebetalarna miljarder innan Riksrevisionsverket grep in.

När det gäller Januariöverenskommelsen vet vi alla att det var ett ”givande” och ett ”tagande”, där ingen part var riktigt nöjd. L och ffa C är ”Givare” av den misslyckade reform som nu lägger ner AF.

S håller sitt löfte att hedra överenskommelsen trots kaoset som uppstått. Vill man ändra överenskommelsen blir det ett nytt givande och tagande. Och ni liberaler och centerpartister får stå för oredan er reform skapat. Lagt kort ligger!

Mvh
Lena Nilsson
Håkan Lans


(S)tå för det ni gjort

2019-11-07 13:58

Hej Håkan & Lena,

Jag är glad att ni själva nu förstått vad en överenskommelse är. Från att ni skrev att S & MP tvingats gå med på detta förslag, till att nu faktiskt medge att det är en del av en överenskommelse som kallas januariöverenskommelsen.
För att göra det kristallklart: Ingen tvingar någon till något när det är en överenskommelse. Definitionen av en överenskommelse är att två eller flera parter enas om något.

Johan Laurin


Svar till Tony Petersson

2019-11-07 11:47

Före valet gick de fyra allianspartierna vid flera tillfällen ut med att de skulle lägga ner Arbetsförmedlingen. Ett tillfälle var på DN Debatt (3/4-2018) där de fyra allianspartierna med E B-Thor (KD), A Lööf (C), J Björklund (L) och U Kristersson (M) högtidligt och gemensamt lovar att de ska lägga ner AF om de vinner riksdagsvalet 2018. S var inte med och gav ett sådant löfte.

I Januariöverenskommelsen punkt 18 görs en överenskommelse mellan  S, MP, C och L att reformera AF så att fristående aktörer ska ta över förmedlarrollen, som  en privatisering av denna verksamhet.

Vi har hört att C har varit mest drivande i denna fråga men L har sannerligen hängt på hela tiden.  Och S har som sagt accepterat detta i överenskommelsen. Men det är verkligen i valrörelsen ett allianskrav mellan C, M, KD  och L.

Mvh
Lena Nilsson
Håkan Lans


C och inte L som vill reformera AF

2019-11-07 09:17

Det är glädjande att vi har politiskt engagerad medborgare i staden.
Dock vill jag flika in med en liten, liten korrigering i Håkan och Lenas senaste inlägg.
Gällande reformeringen av Arbetsförmedlingen är det ett Centerförslag och inget annat.

Förslaget kommer från Centern och drivs av Centern inom ramen för Januariöverenskommelsen.

Mvh
Tony Petersson


Stå för det ni gjort

2019-11-06 13:46

Nu har Annie Lööf och Nyamko Sabuni fått sin och forna Alliansens önskemål om nedläggning av Arbetsförmedlingen tillgodosett genom att tvinga S och Mp att gå med på detta i Januariöverenskommelsen. Nu vill Sabuni inte stå för sitt partis beslut och skyller på Arbetsförmedlingens personal när kaos utbryter. Hon vill plötsligt inte alls lägga ner och att personalen, inför hot att bli arbetslösa, själva säger upp sig tycker hon är fel. Men inte hennes fel utan ledningen för Arbetsförmedlingen och personalens fel. Detta framkom tydligt i Aktuellt den 5/11 då Sabuni inte ville/kunde svara på reporterns frågor.

Inte heller Torkild Strandberg tycks nöjd med sitt partis beslut. I Expressen (27/10) uttalar han sig om den katastrof det innebär att staten ”drar sig ur och kommunerna får axla kostnaderna”. Neddragningen är enligt TS ”inte värdig en svensk statsförvaltning”. TS vill här skylla på regeringen, där L driver på via januariöverenskommelsen. Kanske var det när Sabuni besökte Landskrona som hon fick ta del av konsekvenserna av de gamla Allianspartiernas privatiseringsiver som hon fick kalla fötter. Något TS redan fått erfara.

Hade jag arbetat på AF och fått veta att min arbetsplats skulle lägga ner hade jag också sett mig om efter annat arbete. Det förstod AF:s klipska personal men det förstod inte Sabuni. Så klipsk var hon inte när hennes parti fattade sitt beslut. Som hon och TS nu inte vill stå för. Man kan och ska inte privatisera allt Sabuni!

Med Sabuni i ledningen blir Sverige snart ett nytt Chile, där de nyliberala privatiserat ihjäl ekonomin och skapat ett land i kaos. Världens ungdomar, som inte har råd att betala studier, sjukvård (även remissfria försäkringar), skola, arbetsmarknadsåtgärder, järnvägstrafik etc, har genomskådat detta och nu växer protesterna runt om i världen.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Efterlysning: Var är Simba

2019-11-04 11:44

Simba försvann ifrån Vagnmakarevägen 72 i Ödåkra för några veckor sedan. Han är kastrerad, vaccinerad och id-märkt med chip.
Han är polisanmäld och anmäld på Vilse.nu.

Anledningen till att jag efterlyser Simba här på Direkten är att jag hört att han har synts till i Landskrona.

Zandra Andersson
072–3632318


Vi har ett nytt gymnasium i Landskrona

2019-10-29 14:45

I förra veckan var Öresundsgymnasiet Landskronas rektor Linda Klang inbjuden för att föreläsa för kommuner i Göteborgsområdet om hur man gör en framgångsrik nystart för ett gymnasium (det händer ganska ofta att vi får sådana inbjudningar). Anledningen var att de hört och läst om den fantastiska starten vi fått på Öresundsgymnasiet Landskrona.

Skolan har bara funnits i knappt tre år, men vi konstaterar under denna korta tid bland annat följande resultat:

  • Antalet elever som tar examen har ökat.
  • Genomsnittsbetygen har ökat.
  • Elevernas nöjdhetsgrad har ökat. Högst av allt rankas lärarnas undervisning samt tryggheten på skolan.
  • Skolinspektionen upplevde en markant kvalitetsökning från tidigare gymnasieskolor.

En sak som är spännande med att vara en nystartad skola är att staden, personalen och eleverna tillsammans kan avgöra vad som ska göra vår skola unik. Vi har bestämt att vi tydligt vill vara just Landskronas gymnasium och spegla stadens spännande utveckling. Landskrona har ett fantastiskt näringsliv och behöver ännu mer kvalificerad arbetskraft.

Av våra elever som tar examen från yrkesprogrammen är 98 % i sysselsättning 1 år efter studenten. Många av våra elever väljer universitetsstudier direkt efter studenten. De är då lika eftertraktade och bidrar till Landskrona som ingenjörer, läkare, ekonomer osv. Ett bra exempel är våra elever från Teknikprogrammet som via betalda sommarstudier och praktik (frivilligt men alla tackar ja) redan har både kompetensen och kontaktnäten för att direkt gå in och leverera på något av alla spännande teknikföretag. Att en hel del av våra elever väljer att först studera eller arbeta utomlands pga våra omfattande internationella utbyten med bla italienska och spanska skolor tror vi tillför både elever och företag något extra.

Ja, som ni märker är vi stolta över Öresundsgymnasiet Landskrona, vår personal och våra elever. Vi upplever ett hela tiden ökande intresse från allmänheten, både från näringsliv och blivande elever. Det är inte minst roligt att vi för första gången på länge ser ökande söksiffror från våra fina ”by-skolor” i utkanterna av Landskrona, samt närmare 100 elever från andra kommuner som söker sig aktivt till oss.

Vi välkomnar intresset och engagemanget från allmänheten, tillsammans ska vi fortsätta utveckla en gymnasieskola i toppklass. Kontaktar man skolledningen är man alltid varmt välkommen att besöka vår fina skola.

Erik Åström
Verksamhetschef för Öresundsgymnasiet Landskrona, Vuxenutbildning och Kommunens aktivitetsansvarFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser