PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Kjell Andersson och Glenn Olsson

2017-01-04 13:29

Det finns mycket som kommunen kan göra både med stöd av regeringen men också själv. Här är fem punkter som jag tycker är viktiga för att bygga Landskrona helt.

1. Bekämpa brottsligheten
Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i Sverige och i Landskrona. Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet. Nyrekryteringen av ungdomar till kriminella gäng måste motverkas med kraft. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla brott eller vittna i rättegång. Fler vardagsbrott måste klaras upp. Polisens effektivitet ska öka genom bättre ledning, metodutveckling och kompetensutveckling.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ökade resurser under perioden 2017-2020 för möjligheten att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda.

2. Knäck långtidsarbetslösheten
Under 10 års tid har arbetslösheten ökat i Landskrona så att vi nu ligger i topp i landet. Detta trots att Torkild Strandberg (L) gång på gång lovat att komma till rätta med problemet. Landskrona behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik som bygger på att människor kan bli självförsörjande. Detta igenom ett kommunalt kunskapslyft, arbetsmarknadsutbildning och högre utbildning.

3: Fortsätt lyft skolorna och elevernas resultat
Alla elever och barn ska ges samma möjlighet att få lyckas i skolan och i sin uppväxt.
Samhället kan inte och ska aldrig svika barnen.

4: Stärk samhällsservicen och minska bostadssegregationen och trångboddheten
Vi ser i många områden där samhällsservicen nedmonteras och försvinner. I en del områden finns det ingenting för barn och ungdomar att göra. Vi behöver fler mötesplatser, så som bibliotek och fritidsgårdar.

5: Stöd civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar
Vi får aldrig sluta jobba med demokratifrågan. Det är ingen självklarhet med demokrati. Vi måste jobba med värderingar och demokrati med våra barn och ungdomar.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar till Esbjörnsson

2017-01-04 08:47

Från en företrädare för Landskronas största parti, samt det största regeringspartiet förväntar jag mig betydligt mer än vad Esbjörnsson presterar. Det som han ger uttryck för är självklarheter som bäst, floskler som sämst.

För det första, om det är en brand i kommunal egendom eller i privat egendom är oviktigt för mig. Menar Esbjörnsson att han inte reagerat om det var mordbrand i privat egendom?

Han ser att det behövs fler poliser men duckar för att hans eget parti är den som äger denna fråga. Det är Esbjörnssons partibroder Ygeman han skall rikta sin ilska emot. I sin insändare spelar han ett fulspel för att rikta fokus från det egna partiets totala misslyckande gällande trygghet för medborgarna. Antalet mord stiger för första gången i modern tid, det är bortom skandal att prata om sociala insatser. Esbjörnssons parti borde skämmas och be landets medborgare om ursäkt istället.

För övrigt noterar jag att Esbjörnsson inte vågat svara Torbjörn Helmuth Andersen på hans fråga “Har Esbjörnsson ärrade knogar?”

Glenn Olsson


Svar angående fritidsgårdar

2017-01-03 16:53

Vi hade tre gårdar i Landskrona stad på strategiska platser. Dessutom en större/mindre i alla byarna. Allt började att avvecklas i samband med varvskrisen. Snålheten bedrar visheten ibland.

Bengt Nissler


Svar till Jonas Esbjörnsson

2017-01-03 16:38

Jag håller med dig till stora delar, men poliser växer inte på träd som bekant.
Det tar lång tid att återställa det som nu blivit försummat.
Jag vill påstå att det som nu händer i samhället, alltså inte bara i Landskrona är en följd av bristande resurser. Det gäller domstolarna, åklagarmyndigheten, kriminalvården, polisen, sjukvården och allt annat som samhället skall stå för. Ingen skall inbilla mig att den myckna
invandringen inte sätter spår i samhället. Den som tror det finner jag alltför naiv! Resurserna som finns är för ett betydligt mindre antal invånare.

Vad gäller rättssystemet tycker jag mig se betydliga skavanker. Domstolarna ser ut att ständigt söka efter förmildrande omständigheter för att kunna ge lägre straff. Det är ytterligt stötande för samhällets medborgare att se dessa domstolars rabatterande av straff.

Du Jonas, representerar socialdemokraterna, vad tänker ni göra som oppositionsparti för att underlätta för bl.a. blåljuspersonalen i deras arbete?
Det räcker inte på långa vägar att ropa på fler poliser!

Tycker det är hög tid att alla partier i Landskrona samarbetar för att lösa dessa, som jag tycker, mycket allvarliga problem, innan allt går käpprakt åt h…..e och människoliv går till spillo.

Kjell Andersson


Vi behöver fler poliser

2017-01-03 15:12

Nu har det än en gång varit en brand i kommunal egendom. Skolor har vandaliserats med raketer, bränder och andra saker.
Det får räcka nu! Jag blir arg och ledsen på detta oskick som nu har härjat i vår stad.
Vi behöver fler poliser, mer kameraövervakning och ordning och reda i Landskrona.
Men vi behöver även insatser på socialpolitiken.
Jag förväntar mig att kommunen finns till hands med alla medel till polisen och samhället för att komma till rätta med detta.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar X 3

2017-01-03 14:51

Svar till Torkild Strandberg

Det är bra att du nu ser att den politik som Ni styrande i Landskrona för inte ger något som helst resultat vad gäller nyårsfirandet med smällare. Det har gått så långt att ungdomarna använder smällare och raketer som vapen, allt för att djävlas med samhällets personal….brandmän, ambulanspersonal och poliser företrädesvis. Vad gör Ni konkret för att hjälpa den personal som skall se till att vi kan vistas tryggt ute i samhället? Det finns något som ni styrande kan göra för att stävja smällandet och de ligistfasoner som utbreder sig i samhället… förbjud affärerna att sälja fyrverkerierna till de allra sista timmarna innan nyår. Allra helst skulle jag se att de förbjöds helt, men det kanske blir för svårt. Är du beredd att på detta sätt hjälpa oss i ett alltmer krackelerande samhälle? Eller det är viktigare för er att se till affärsidkarnas önskemål?
Du skriver “Varje år satsas stora resurser i form av pengar och arbetstimmar”, tja men så har ni också sparat in många pengar på nedlagda fritidsgårdar. Kan du inte berätta hur många fritidsgårdar ni har öppna för ungdomarna? Det här är ett typiskt exempel på att spara med ena handen ger ökade utgifter i den andra.

 

Svar till Jonas Esbjörnsson

Tack för ditt svar! Ser ut som de allra flesta har samma åsikter vad gäller att stävja den attack på samhället som nu pågår från ungdomarna. Det fordras radikala tag för att få stopp på denna mycket obehagliga trend som råder. Först vill jag se ett förbud mot allt vad raketer och andra pyrotekniska heter, alltså förbjuda försäljning. Följderna för de som sysslar med dessa allmänfarligheter skall kännas och föräldrarna skall även göras ansvariga.
Enligt skadeståndslagen (SKL 3 kap 5) är föräldrar ersättningsskyldiga.
Sedan tycker jag det måste satsas på ungdomsgårdar där det då kommer att finnas vuxna förebilder. Problemen är mycket komplexa så det kommer att behövas en massa olika åtgärder, men någonstans måste man ju börja.

 

Svar till Bengt Nissler

Det är säkert att bra förslag som kommer att ge ett synbart resultat.
Nu är jag ganska så nyinflyttad i Landskrona, så jag vet inte hur det sett ut med fritids-/ungdomsgårdarna. Hur många har tidigare funnits och hur många som finns nu. Det kanske du är bättre informerad om?

Kjell Andersson


Svar till Birgitta Alm

2017-01-03 14:42

Jag är helt överens med dig, detta oskick varar i veckor, och skrämmer många barn och gamla. För att inte tala om djurägare som får droga ned sina husdjur för att de ska överleva smällandet. Tänk på att våra husdjur har enormt mycket bättre hörsel än vi människor.

År efter år kommer rapporter om vildsint smällande runt om i Landskrona med skadegörelse och bränder som följd, utan någon som helst reaktion från den styrande Treklövern i staden. Anmärkningsvärt, särskilt som problemet kan åtgärdas. I ett flertal städer har man genomfört ett lokalt förbud mot försäljning och användning av fyrverkeripjäser. I stället anordnar kommunerna sina egna fyrverkerier.

En sådan lösning vore perfekt för Landskrona. Jag kan tänka mig ett barnfyrverkeri klockan åtta på kvällen, följt av huvudfyrverkeriet vid midnatt. Konceptet är alltså med framgång prövat i andra kommuner.

Det är dags att stoppa ofoget med nyårsraketer oavsett om det är polisen eller Landskrona stads ansvar. Landskrona stad har antagit ordningsstadgar och polisen får se till så att dessa efterlevs, på riktigt! Vi är skyldiga Landskronaborna den tryggheten att kunna gå ut i vintermörkret under framtida nyårsaftnar utan att riskera fysiska eller psykiska skador.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Dystra nyårsnyheter

2017-01-03 14:35

Hej,
läste Torkilds insändare som tillsammans med nyårsnyheterna ger oss en dyster bild av hur verkligheten ser ut runt nyår, men så är det även runt valborg. Summerar man de lidande som uppstår hos människor och djur samt de kostnader som drabbar samhället, blir detta enormt.
Vi har ett öppet och fritt samhälle som vi alla vill försvara. När saker spårar ur brukar vi ta till åtgärder för att stävja dessa. Kanske har vi kommit till ett stadium när vi måste öka kollen på pyrotekniska saker.
Jag är själv en motståndare till förbud, hyllar frihet under ansvar men är det kanske dags att förbjuda pyrotekniken för gemene man. Öppna upp för att tillstånd ges endast till kommuner, företag, idrottsföreningar, m.m som måste söka tillstånd och ha en ansvarig. Detta kanske råder bot på detta vansinne.
Samhällets servicepersonal, poliser, brandmän och ambulanspersonal måste få arbetsro att kunna utföra sitt arbete utan risk för livet.
Det är även dags att sätta föräldrars ansvar i funktion, nu tycks det inte existera.

Med Vänliga Hälsningar
Göran Öhman (opol)


Den Sista Rebellen

2017-01-03 12:39

Folket har glömt och politikerna vill inte minnas, den 2 september 1983 smyger grupper av ungdomar i skuggorna runt teaterparken, övertygade idealister med ett tydligt mål!

Den rivningshotade Österportskolan skall bli ett kulturcentrum i nordvästra Skåne. Ungdomarna håller ut i en månad innan det socialdemokratiska kommunalrådet inte bara sätter skopan i skolan utan också krossar drömmen om en levande kultur i staden.

En av dessa heroiska ungdomar var Alinda Zimmander, även om hennes politik inte alltid har tilltalat mig så är hon ett levande bevis på att det faktiskt finns rakryggade politiker kvar.

För visst är det väl så att i en rebell finns en ärlighet och en klar målbild, hon är tydlig i sitt budskap och så pass övertygad att lögnen helt enkelt inte får plats. En smilfink däremot bockar och säger ja, han har ett luddigt budskap och makten är en starkare drivkraft än saken. Därför ställer jag mig direkt frågan, vilka riktiga fighter har egentligen Torkild Strandberg och Jonas Esbjörnsson tagit, har någon av dessa kostymklädda män stått på barrikaderna bland vanligt folk?

Har Esbjörnsson ärrade knogar efter fighten för Landskronahemsförsäljningen eller nöjde du dig med att skriva papper?

Om ett kameraövervakat Landskrona verkligen var en viktig fråga för Strandberg varför lät du då länsstyrelsen ta beslutet och inte Landskronas folk?

Vem förutom Alinda Zimmander står upp för sina väljare när det går gäss på vattnet?

Efter 80-talets slut lyckades överheten kväsa grupper som var beredda att ockupera hus och dagens unga har blivit till like-sökande webbmedborgare.

Reinfeldt tar upp detta som något märkligt som ett slags sovande folk, det han inte berättar om det sovande folket är hur han och hans kollegor har skapat detta folk. Idag har de unga inte råd att agera då etablissemanget av välstrukna skjortor med kraft skulle slå ut deras möjlighet till försörjning i framtiden om för stort missnöje visades, straff som indragna körkort och register över småbrott är förödande för den unga oetablerade människan på arbetsmarknaden och därför ett enkelt sätt att kontrollera idealisterna.

Inför döden är en av de fem vanligaste sakerna man ångrar, “Att man lät andra bestämma för mycket över en”. Är det så man vill titta tillbaka på sitt liv, att man lät dom köra med en?

Bara för att någon har makt betyder det inte att dom har rätt.  Och det börjar bli dags för folk att sluta frukta överheten.

Den vanliga frustrerade ungdomen måste ha någon som pekar ut vägen och visar att motstånd ger skinn på näsan och starka nypor. Den sista rebellen må sitta kvar men hennes glöd har svalnat, när herrarna Strandberg och Esbjörnsson i somras uppmanades att fördöma kvinnovåldet i staden hade den unga Alinda tagit bladet från mun och utropat;
“Så vitt jag ser så är detta ett torg och jag ropar med fullaste kraft att kvinnorna i Landskrona ska få gå i fred”

Jag vet att överheten inte skrämmer dig Alinda och därför uppmanar jag dig att återigen bli en vägvisare för stadens unga idealister.

Alinda sådana som dig finns för att inte leden ska bli allt för raka och för detta tackar jag ödmjukast!

Torbjörn Helmuth Andersen


Dags för föräldraansvar!

2017-01-02 15:30

Det finns de som alltid har enkla, snabba lösningar på svåra och komplexa problem. Det finns också de som komplicerar de enklaste saker på ett direkt tröttande vis.

Låt mig uppehålla mig kring den senare kategorin en stund.

I Landskrona råder förbud mot raketer och smällare. Årets alla dagar och dygnets alla timmar. Med ett litet undantag: några enstaka timmar under kvällen på nyårsafton. Ändå smälls det under ett antal dagar nu under vintern. Ändå skräms barn och djur. Ändå beskjuts hårt arbetande brandmän när de arbetar för allas vår säkerhet. Och ändå skjuts fyrverkeripjäser mot skolor med uppenbar risk för att dessa bränns ner. Mamman Anneli skriver ”Vi ska ej behöva fly vårt hem över hela december och halva januari för dessa ungdomar vill ha skoj med farliga saker.”

Varje år satsas stora resurser i form av pengar och arbetstimmar på att förhindra att något riktigt allvarligt sker. Stadens plan för att hantera det som blivit ”fyrverkerisäsongen”  är omfattande. Bevakning, preventivt arbete på skolorna, närvaro där fyrverkeripjäserna säljs, tillsyn, informationsmaterial, extra fältgruppsinsatser – listan kan göras längre. .

Allt detta kostar pengar. Kommunens budget kan tyckas stor, men varje krona som läggs på att försöka få ungdomar att inte orsaka skada är pengar som hade kunnat läggas på mer personal i förskolan, bättre måltider i äldreomsorgen, trevligare parker, trivsamma gatumiljöer. Att istället lägga mer och mer pengar, år efter år, på att hantera smällare och fyrverkerier under en tid då de inte ens är tillåtna – det är absurt.

Detta är ett tydligt exempel på en enkel fråga som samhället har gjort alltför komplicerad. Svaret är enkelt: Förbudet måste upprätthållas och föräldrar måste ta sitt ansvar.

För det första: Att brandmän beskjuts med nyårsraketer när de ska göra sitt jobb är inte acceptabelt. Men så är det. Nyår efter nyår. Sveriges polisstyrka är bland de minsta i Europa, i relation till folkmängd. Staten har monopol på polisverksamhet. Landskrona kommun har ingen rätt att anställa egna poliser. I väntan på en eventuell reform som tillåter kommunala poliser måste staten skjuta till tillräckliga resurser, och bygga en polisorganisation som kan bringa trygghet till våra gator, torg och under såväl ”fyrverkerisäsongen” som under resten av året.

För det andra: Föräldraansvar. Jag undrar: Var finns ni föräldrar, som har barn och unga som kvälls- och nattetid beskjuter hårt arbetande livräddare? Var finns ni när era ungdomar försöker elda upp de skolor i vilka era söner och döttrar, för Landskronabornas skattepengar, lär sig läsa, skriva och räkna för att kunna möta framtiden på ett bra sätt. Var finns ni då? vilket ansvar tar ni? Ingen, inte en enda en, har lovat att det ska vara enkelt eller konfliktfritt att uppfostra nästa generation.  Men det ingår i uppdraget att vara förälder. Även i nyårstider.

Att staten och föräldraskapet fallerar är beklagligt. Men jag vill vara tydlig: Då får vi sätta till andra verktyg. Landskrona ska vara en trygg och trevlig stad. Vi kommer därför se över hur vi från kommunens sida kan vidta tuffa och tydliga åtgärder för att komma till bot med detta.

Gott nytt år alla!
Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande (L)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser