PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Replik till Per Nordlund

2018-07-17 13:48

Per Nordlund och Borstahusborna gnäller över trafiken på Strandvägen, så klart bryr sig för en gångs skull även kommunstyrelsen ordförande då även han bor i områdets närhet. Det är ju hemskt om höginkomsttagarna längs Strandvägen ska behöva utsättas för trafik, vi i Häljarp har i årtionden försökt få gehör för vansinneskörningen genom byn. Ofta i  hastigheter lätt över 100km/h och hittills har aldrig varken Trafikenheten eller kommunstyrelsens ordförande velat engagera sig, man hänvisar till lagen och polisen.

Varför gör man inte det vad gäller Strandvägen då med?
Jag undrar, hur stor del av min kommunalskatt går till Borstahusen jämfört med där jag bor, i Häljarp?
Finns det någon statistik på detta?
Finns det ens någon medvetenhet bland politiker och ansvariga tjänstemän att det finns andra ställen i kommunen än just Borstahusen som har behov av trafikinvesteringar, eller Strandbergs eget Simcity-projekt bara ska få fortsätta?

Och kom inte med att vi minsann fått en ny förskolebyggnad… eller svaret “Mycket är gjort mer att göra”.

Fredrik Rosengren, Häljarp


Lika bra skolor i hela kommunen

2018-07-16 11:05

Alla barn ska känna sig sedda och trygga – inte bara de som har ”de rätta” förutsättningarna.

Landskrona är en bra plats att växa upp på för de flesta ungar här. Här finns bra bostäder och skolor, ett bra fritidsutbud och fina miljöer. Men alla barn som bor här har inte tillgång till detta. Allt för många barn växer upp under knappa ekonomiska förhållanden, med begränsade möjligheter att välja ”rätt skola” och som inte kan ta sig till eller på grund kostnaden inte kan delta i olika fritidsaktiviteter.

I ett jämlikt samhälle har alla barn samma förutsättningar till en trygg barndom, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund, plånbokens storlek eller ursprung. Barn som växer upp under otrygga förhållanden blir otrygga vuxna, och otrygga vuxna skapar ett otryggt samhälle.

Vi vill satsa mer på skolorna, alla skolor ska vara lika bra. Man ska inte behöva välja skola till sina barn utan ska kunna känna sig trygg med att den närmaste skolan är lika bra som alla andra i kommunen. Det ska finnas kostnadsfria och bra fritidsaktiviteter och mötesplatser för barn och unga. Vi vill ha en fri och fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.

Alla barn i Landskrona har rätt till en bra uppväxt. Vi i Vänsterpartiet Landskrona vill att alla barn ska känna sig sedda och trygga – inte bara de som har ”de rätta” förutsättningarna.

Christine ”Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona


Vad menas med billiga bostäder?

2018-07-16 10:48

När debatten om ”billiga bostäder” är igång , kommer alltid kravet upp att det måste byggas just billiga bostäder för vanligt folk.

Man måste då egentligen fråga sig, hur mycket, i kronor och ören, får en billig bostad kosta? Jag har aldrig, och jag följer ändå politiska debatter frekvent, hört någon som svarat det. Hur mycket skall en nybyggd tex. tvåa kosta?

Det man måste komma ihåg, är att vi har byggregler som sätter en viss standard på ett boende. Detta har framtagits över tid, för att man inte skall bygga ”vilket billigt skit ”som helst.

En annan sak som man får ha i åtanke, är att det inte går att subventionera ett boende hur som helst, så även om man vill ha en billig hyra, så är det inte gratis att bygga. Regeringsmakten har tillskjutet investeringsstöd för att få ned kostnaden för ett bygge, men det tillskottet är försumbart i sammanhanget.

Till detta tillkommer att frågan har varit på tapeten så länge jag kan minnas, och jag har aldrig hört talas om att det byggts billiga bostäder, som man kan klassa ”som vilka bostäder som helst”. Det finns projekt, men det är mera av just projektkaraktär för tex. tillfälliga boende för studenter och dylikt. Problemet med dom, är att dom ligger på oattraktiva lägen samt har, om man är snäll, minimalistiskt leverne.

Så, lägger man fram krav, eller önskemål, och sitter i politisk maktposition, så är det klädsamt att man även kan presentera en ekonomisk och väl genomtänkt plan/förslag för hur detta skall genomföras, för att bara kasta ur sig att något behövs, är inte särskilt trovärdigt. För, någon gång i tankeprocessen bör man fråga sig HUR skall detta gå till? Att skylla på att det bara byggs bostadsrätter i attraktiva områden, ger ju egentligen inte svar på frågan.

Jag läser även att V har åsikter om hyrespolicyn som Landskrona har. Man kan tycka vad man vill om den, men grundproblematiken är väl att om man inte har råd att tex. flytta till en hyreslägenhet, hur skall man då finansiera hyran? Ja , utöver hyran så har man faktiskt en hel del andra kostnader för att få livet att gå runt. Är det skattebetalarna (försörjningsstöd?), som skall per automatik gå in som finansiär? Man vill ju inte att folk skall hamna i betalningsproblem genom att inte våga ställa betalningskrav.

//Tony Petersson


Gräs och golf

2018-07-16 10:41

Svår torka råder för djuren. Kan inte golfklubbarna gå samman och skära ner onödigt höga ruffar samt spara gräsklipp till djuren. Djurägarna hämtar nog gärna. Vi har ju inte haft ett riktigt regn på över 80 dagar.

Bengt Nissler


Strandvägen i Landskrona

2018-07-16 10:29

För ett par år sedan byggdes Strandvägen i Landskrona om. För att kunna öka trafikflödet byggdes parkeringsfickor. Under ombyggnaden stängdes gatan av. Sedan gatan öppnats igen har trafiken successivt ökat och tidigt kom klagomål från boende i Borstahusen där Strandvägen kallades för en ”motorväg”.

I april i år var det en trafikolycka där en vansinnesförare körde på en annan.

Då blev det plötsligt fart på Gatuavdelningen. De skulle införa elektroniska hastighetsskyltar och gatuhinder som eventuellt ska permanentas.
Borstahusbon Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig till Landskrona Direkt: ”Trafiksituationen i Landskrona har på sina håll blivit ohållbar. Nu tar vi ett rejält grepp och sätter in åtgärder för att få bukt med de höga hastigheterna. Som boende ska man känna sig säker i sitt närområde”.

Vi har nu juli månad och hur blev det? Ja Gatuavdelningen har satt upp ett par ”trafikhinder”. Det utgörs av ett par patetiska skyltar ”Påbjuden körbana” som inte på något som helst sätt hindrar fortkörare. De snabba bilarna fortsätter sitt race.

Problemet med trafiken till och från Borsthusen är mycket större än att det som Strandberg säger: ”Som boende ska man känna sig säker i sitt närområde.”. Den ökade trafiken till och från Borstahusen ställer till det i andra delar av staden. De boende där har också rätt att känna sig trygga i sitt närområde.

Strax efter att Strandvägen öppnats efter ombyggnaden märktes en ökad trafik. De nya bostäderna i Norra Borstahusen påverkade säkert. När det kom rapporter om fortkörningar skrev jag till Gatu- och Parkavdelningen. Jag bad om att få se trafikmätningar som gjorts före, under och efter ombyggnaden. Jag skrev och påpekade att ombyggnaden var felplanerad eftersom den gav möjlighet till ökad trafik, högre farter och att det påverkade trafikflödet negativt i andra delar av Landskrona.

En stor del av trafiken på Strandvägen är en ren okynnestrafik eftersom det finns alternativa vägar som bättre tål trafik t.ex. Löpargatan och Helsingborgsvägen där det dessutom lagts stora pengar på rondeller. Nord/södergående trafik bör dirigeras att åka via Ringvägen. Jag skrev att trafik till och från de nordligare delarna av Borstahusen borde hindras från att åka via Strandvägen. Det gick ju dessutom alldeles utmärkt under den långa avstängningen av Strandvägen under ombyggnaden.

Tror ni att jag fick något svar? Nej helt tyst! Jag fick inte ens en bekräftelse på att de fått min skrivelse! Fanns det överhuvudtaget några trafikmätningar? Och gjordes det inte några mätningar för att se avstängningens effekter på andra delar av gatunätet, så är det oerhört oprofessionellt.

En stor del av trafiken på Strandvägen fortsätter via Carl XI:s väg, via Granets parkområde med lekplats, via Artillerigatan och ökar dessutom trafiken på Föreningsgatan. Trafiksituationen på dessa gator med flera olyckstillbud är mycket besvärande och farlig för oskyddade trafikanter. Det är dessutom bostadsgator som utsätts för buller och luftföroreningar. En stor mängd skolbarn, äldre och handikappade korsar dessa gator. På någon enstaka sträcka finns cykelväg, annars saknas det helt. En mängd parkerade bilar skymmer sikten. Det här är nog de sämsta trafikmiljöerna i hela Landskrona.

Kan jag få ett svar den här gången? Kommunledningen och tjänstemännen bär ansvaret för att det ser ut som det gör. Ni har också det fulla ansvaret för att ni kastar skattepengar i sjön på en felaktig ombyggnad som dessutom riskerar människors liv och hälsa. Det hade varit på sin plats med en ursäkt till medborgarna från de som är ansvariga. Ordförande i Trafiknämnden är dessutom en partikamrat till Torkild Strandberg.

Per Nordlund, Landskrona


En bostadspolitik för alla – inte bara för de rikaste!

2018-07-12 15:05

Landskrona växer och det byggs massor av nya bostäder vilket är bra. Men det byggs inte för alla landskronabor. De bostäder som nu byggs är riktade till de med höga inkomster eller de som har familj som kan hjälpa till att stötta med en insats eller som borgensman.

Det finns det grupper som i dag har svårt att få en egen bostad. Det är exempelvis ungdomar som vill flytta hemifrån, ensamstående föräldrar med låga inkomster och de som av en eller annan anledning aldrig lyckats etablera sig på ”bostadsmarknaden”.

Vi vill att man inför en bostadspolitik för alla landskronabor. Planera för fler hyreslägenheter med rimliga hyror i hela Landskrona. Stärk Landskronahem – hållbara och prisvärda bostäder för alla är allmännyttans viktigaste uppgift.  Riv upp hyrespolicyn som diskriminerar och exkluderar stora grupper från att hyra en egen bostad och som varit en del i att skapa en svart bostadsmarknad. Inför “Bostad först” för att stödja de med psykisk ohälsa och missbruksproblem.  

Alla har rätt till en trygg bostad. Vi i Vänsterpartiet Landskrona vill ha en bostadspolitik för alla – inte bara för de rikaste!

Christine ”Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona


Svar till Jonas Esbjörnsson (S)

2018-07-12 15:00

Så sent som i juni 2018 sa Sverigedemokraterna nej till att införa marknadshyror. Det pratas mycket om att det behövs billiga lägenheter och det verkar nästan vara någon form av tävling i att påtala just det där med billiga hyresrätter så fort denna debatt startas. Det folk och en del politiker inte inser är att det är just billiga hyresrätter som satt oss i den situation vi är i idag. Vi har sedan 1942 en hyresreglering som reglerar hur mycket en hyresvärd får ta ut i hyra i Sverige. Att vilja se över ett förlegat system med hyresreglering är inte samma sak som att vilja införa marknadshyror. 

Vissa företrädare för Hyresgästföreningen (fackföreningen för Sveriges hyresrätter) hävdar att vi inte har någon hyresreglering men de har fel. Den enda skillnaden mot tidigare hyresregleringar är att nu kallas hyresregleringen för bruksvärdessystemet. Det är samma sak. Redan 2013 kom en rapport från Boverket som fastslog att det är hyresregleringen som skapat bostadsbrist, men istället för att lyssna till rapporten från det verk som jobbar med bostadsfrågan väljer politikerna att ägna sig åt politisk retorik istället för att ta tag i frågan. Detta medför att det byggs bostadsrätter istället för hyresrätter och det i sin tur gör att skuldsättningen hos svenska bostadsägare blir högre och högre vilket oroar Riksgälden vilket i sin tur får politikerna att stifta massa regler för hur man får låna och amortera mm. En idé har tydligen varit att de med hög lön inte får söka de de billiga lägenheterna. Låter det som Nordkorea för fler än mig? 

En annan orsak till bostadsbristen är höga nivåer av invandring som har gjort att befolkningsökningen inte harmoniserar med bostadsbyggandet vilket har skapat en stor bostadsbrist i Sverige. Allt fler har blivit tvungna till ett bostadsköp då vi har en stor brist på hyresbostäder vilket gjort att andrahandsmarknaden på bostäder kraftigt har ökat i pris och därmed ökat skuldsättningen. För att stabilisera bostadsmarknaden har Sverigedemokraterna föreslagit en nedtrappning av ränteavdraget med en procent om året samtidigt som vi kompenserar hushållen med skattesänkningar på arbetsinkomster. S och Jonas Esbjörnsson skriker som vanligt högt, men i realiteten är deras enda svar att titta i backspegeln för att hitta gamla lösningar på framtidens utmaningar. Felet med en del politiker idag är populismen. Vill man göra en pannkaka måste man vara beredd att knäcka några ägg och inte bara ägna sig åt populistisk retorik.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-07-12 08:56

Så sent som i november 2017 sa Sverigedemokraternas ekonomiska talesperson Oscar Sjöstedt att Sverigedemokraterna är öppna för att fasa in marknadshyror och vill se nya åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Detta efter Moderaternas stämma fattat beslutet att man ska verka för ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem.

Det skapar otrygghet för vanligt folk. Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen skulle en övergång till marknadshyror leda till hyreshöjningar med över 50 procent i delar av landet. Många människor som bor i hyresrätt skulle inte ha råd att bo kvar och unga skulle få svårare att flytta hemifrån.

Nu byggs det fler hyresrätter än på länge i Sverige med tyvärr inte i Landskrona. Vi Socialdemokrater vill bygga fler hyresrätter och bygga bort bostadsbristen och behålla dagens hyressättningssystem.

I vårt starka samhälle ska alla ha rätt till en bostad med en rimlig hyra.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd


Varför finns snart inga småbutiker kvar i Landskrona

2018-07-11 09:00

Jag besökte Landskrona för 25 år sedan. Det var ganska livligt med butiker och människor som cirkulerade och gjorde inköp. Det var en trevlig stad.

När jag 2013 skulle flytta till Skåne var det därför naturligt att välja Landskrona. Vi köpte hus i slutet på november och huset behövde totalrenoveras så vi flyttade in på riktigt under våren 2014. Vi besökte stan’ på en vårlördag. Vi upptäckte att det var musikunderhållning i teatercaféet. Vi gick dit och fann det trevligt. Vi besökte muséet och upptäckte att även de hade musikunderhållning. Vilken fin stad tänkte vi. Jag behövde köpa lite kläder så vi besökte de två herrekiperingar som fanns i stan’. Naturligtvis stannade vi i en damekipering också och handlade till min sambo. Vi åkte till gamla
skolgymnastiksalen och handlade blommor till vårens rabatter. Vi gick på biblioteket och drack kaffe.

Nu finns ingen herrekipering kvar i stan’. Båda har slagit igen. Besökte en skoaffär på Eriksgatan som förklarade att nu slår jag igen. Den här stan’ gör allt för tvinga bort oss småföretagare. Stadshuset tar bort parkeringar och gör det svårt för oss. De drar hit stora kedjor som vi inte kan konkurrera med så vi klarar oss inte. Du kan tala med vilken butiksägare du vill i stan’. Stadshuset gör allt vad de kan för
att bli av med oss.

Jag förstår handlare i stad. Gågator ser fint ut på papper men det dödar stadsbutikerna. Större fastighetsbolag köper oftast upp hela gatan. De renoverar och gör gatan till torgstråk som oftast blir väldigt blåsigt. De ursprungliga affärerna har inte råd att flytta tillbaks. Utan det blir kanske en HM och någon optikerkedja. Men oftast blir det restauranger.
Landskrona ser nu som en tandlös. Det gapar av hål med tomma butiker! En hemsk syn när man minns den gamla bilden. På de fyra år jag bott i Landskrona har det försvunnit mer än 10 butiker.
Musikunderhållningarna i teatercaféet och muséet har försvunnit. Café i biblioteket har varit stängt över ett år nu.
Innerstaden förfaller men det sker kedjeetableringar Elgiganten, Rusta, Biltema o.s.v. I de här butikerna träffar man aldrig ägaren! Är det det vi vill ha? Vill vi inte ha en levande innerstad där butiksägare kan få sin utkomst. Butikerna Landskronabor! Fråga de politiska partierna inför valet vilka som vill återupprätta innerstaden till en
småstad med kultur och butiker där man träffar ägaren.

Landskronavännen
Birger Sölverud


Flaggning på Citadellet

2018-07-10 14:48

Hej
Har alltid funderat på varför det aldrig flaggas på Citadellet. Det hade varit hur snyggt som helst med svenska flaggor vajande på Citadellet.

Rolf NilssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser