PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Viktiga beslut ska tas av folkvalda politiker

2020-05-18 15:37

Ett nytt 1-års avtal av Attendos verksamhet på Skiftesvägen har skrivits under av omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg. Anledningen till det nya avtalet är att flera allvarliga händelser inträffat sedan Attendo började driva sin verksamhet av äldreboende på Skiftesvägen. Händelser som vi ledamöter (SD) i omsorgsnämnden sett mycket allvarligt på.

Håkan Strömberg har sedan han tillträdde som omsorgsförvaltningens chef i december 2019 arbetat mycket aktivt med att få Attendo att förbättra sin verksamhet för brukarnas men också för personalens bästa. Ingen annan verksamhet inom omsorgen har det ställts så hårda förbättringskrav på eller har blivit så kontinuerligt och i detalj undersökt, besökt och kontrollerat av omsorgsförvaltningen, som Attendo har blivit det senaste halvåret.

Vid nämndens möte i april informerades ledamöterna av Håkan Strömberg att kraven på förbättringar inom Attendos verksamhet uppfyllts och att Attendo därför erbjudits ett avtal på ett år framåt med eventuell förlängning ytterligare ett år under förutsättning att gjorda förbättringar av verksamheten upprätthålls och förstärks.

Vi Sverigedemokrater blev nöjda med alla de förbättringar som genomförts på Attendo och nöjda med att Attendo endast erbjöds ett 1-års avtal. Framför allt var vi nöjda med att brukare och personal var positiva över förbättringarna inom Attendos verksamhet på Skiftesvägen. Däremot anser vi att det är de demokratiskt folkvalda politikerna i omsorgsnämnden som ska ta viktiga politiska beslut, såsom nya avtal för privata utförare eftersom vi varken har tjänstemannastyre eller tjänstemannaansvar.  

Det är politiskt och principiellt viktigt för brukare, personal och övriga medborgare i Landskrona att ta del av hur de olika partierna i omsorgsnämnden beslutar och hur de motiverar sina beslut i olika viktiga ärenden.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Omsorgsnämnden 

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Omsorgsnämnden


Använd de 70 miljonerna i vår gemensamma välfärd

2020-05-18 09:34

Att släppa rådighet över kärnverksamheten är riskfyllt. Privata koncerner skulle i det flesta fall anse det som otänkbart att outsourca kärnverksamheten.

I Lomma väljer man att göra avbön på privatiseringarna inom omsorgen. I Landskrona väljer den borgerliga kommunledningen en annan väg, att sälja ut det som är det gemensamma.

Anledningen till utförsäljning av LSS är att det ska råda valfrihet. Men valfrihet för vem?
Är det så att det kommer att bli fler platser att välja på eller blir det valfrihet för de privata företagen.

En annan anledning till denna privatiseringsiver är det ska sparas pengar i välfärden. Samtidigt har den Socialdemokratiska ledda regeringen tillskjutit Landskrona 70 miljoner kronor i statsbidrag till just välfärden. 

Inget av de borgerliga argumenten för privatiseringen håller. Nä, istället är det inte människorna eller pengarna det handlar om, det är principen.

Det som är vårt gemensamma ska säljas ut. För oss Socialdemokrater går människor och välfärden före borgerliga doktriner om privatiseringar före.

Vi säger ja till 70 miljoner kronor mer i välfärden! Ja till trygga och bra LSS boende för våra invånare och vi säger ja till en gemensam välfärd.

Jonas Esbjörnsson (S)


Femvånings parkeringshus i Borstahusen för badgäster

2020-05-18 09:09

En fd moderat politiker utmålar Stefan Olsson (SD) som en hovnarr för att han ondgör sig över ett beslut som han varit delaktig i och nu vill ta avstånd ifrån. Jag vill mer se Stefan Olssons agerande som en sann realpolitiker. Han fick en kommunalrådsbefattning av Torkild Strandberg i utbyte mot att rösta för (inte emot) när viktiga beslut skulle fattas i marionetternas hus, dvs Rådhuset.

De som verkligen styr i Landskrona sitter på läktaren och myser över att de inte behöver ta ansvar för felbeslut, eftersom de inte har någon partibeteckning. (I folkmun kallade AB Landskrona). Jag har svårt att tänka mig att villaägarna i Borstahusen vill ha ett lämmeltåg av badgäster genom sitt område varje gång det är fint badväder.
Många har, via Facebook, reagerat över det orimliga i att bygga parkeringshus (fem våningar) för badgäster nästan en kilometer från badstranden, medan andra pekar på behovet av konstruktiva lösningar. Här följer några; bygg till några våningar för äldreboende så är finansieringen klar. (typ höghuset på kvarteret Jäntan), eller en lösning som finns på många turistorter runt medelhavet. Man bussar badgäster gratis till badstranden. Det finns t.ex. en stor parkering vid Karlslund varifrån badgäster skulle kunna åka med pendelbussar.

Hur många floppar har Landskrona stad råd med?

Lennart Larsson


Tankar kring försäljningen av Pumphuset

2020-05-13 17:40
Viktiga frågor vid en försäljning av Pumphuset som medlemmarna i Borstahusens Museiförening bör ställa sig.
 
En potentiell köpare gör detta i första hand för att tjäna pengar då köparen bedriver ett vinstdrivande företag. Att som nu presentera ett företag utanför Landskrona som inte har någon emotionell anknytning till Borstahusen, gör att man bör tänka sig om extra mycket vad deras verkliga intresse är för att köpa Pumphuset.
 
Läget är fantastiskt men det är begränsat vad man kan ta ut för hyror av nuvarande hyresgäster. Om hyrorna blir för höga för krog, museum och konsthall så kan man inte fortsätta med dessa rörelser i nuvarande lokaler. Jag talar av egen erfarenhet då min hyra på Restaurang Seglarpaviljongen höjdes och jag kände mig tvingad att sälja krogen efter 13 år. Sedan dess har det på 11 år, varit otaliga krögare på Seglarpaviljongen, detta bör alla medlemmar av Borstahusens Museiförening tänka över innan dom röstar kring en försäljning av Pumphuset.
 
Det är inga pengar att tjäna på att hyra ut till de rörelser som är hyresgäster idag men läget är fantastisk för annan verksamhet. 
Behöver jag påminna er om vad som finns i Strandpaviljongen idag – inte är det krog och dansställe.
 
Sedan känns det inte rätt att lägga en sådan stor och viktig omröstning mitt i dessa coronatider när vi i Skåne just nu har en kraftig ökning av smittan och många av konstförningens medlemmar är över 70 år , inklusive ordförande. Denna fråga bör man fundera lite mer på och se över lokala alternativ till köpare eller varför inte Kulturnämden som köpare.
 
Vi skall vara rädda om varandra i dessa tider och om Pumphuset som idag anses vara ett av Sveriges bästa konstmuseum.
Mister vi Pumphuset kan vi aldrig få något liknande tillbaka.
 
Vi får heller inte glömma alla som kämpat och slitit i många år för att genomföra att vi fått denna fina konsthall, låt det inte rinna ut som sand mellan era fingrar, tänk så ert beslut blir ett bra beslut, var röst är viktig, därför bör vi vänta med beslut tills efter coronapandemin – för mer eftertanke så det inte blir förhastat. 
 
Med vänligaste hälsningar
Poul W Lorenzen
/Borstahusare och före detta krögare på Restaurang Seglarpaviljongen.

PS jag var den första att servera mat på Pumphuset en sillbuffé som jag caterade till taklagsfesten, det är jag stolt över.


Ännu en 73-åring

2020-05-13 10:20

Den 13 maj 1947 föddes Tommy Jonasson i Landskrona. Han blev staden trogen. Studentexamen i Landskrona på 20-årsdagen.

Till Läroverket från Albanoskolan kom jag efter påtryckningar från min lärare Stig Jonasson som tyckte att jag hade tråkigt. Min mor Inga lär ha invänt att jag inte kan stava – en invändning som Stig avfärdade med att: ”Han får ha en sekreterare!” Och så blev jag civilekonom i Lund. Sekreterare hade vi som undervisade på Institutionen för handelsrätt. Jag minns Astrid och Ingrid som elegant klarade ut mina slarvigt skrivna koncept. Nu tar Saila hand om detta.

För min del var det mest siffror och blanketter – deklarationsblanketter. Jag ansvarade under 10 år tillsammans med kollegor för undervisning och examination i skatterätt. Ärligt talat så ångrar jag den dag som i dag är att jag inte disputerade. I stället blev det i sinom tid fastighetsaffärer i Landskrona och Malmö. Detta i en tid av omskakande händelser. Varven lades ner, värdet på svenska valuta har halverats under tiden 1975 till idag. Och det skapades ett gigantiskt bostadsöverskott i Landskrona – ja, i hela Sverige.

Detta skulle komma väl till pass när mängder av flyktingar tog sig till Sverige. Kolla siffrorna i offentlig statistik – de talar sitt tydliga språk sedan slutet av 1980-talet.

Just före flyktingvågen från Syrien m. fl. länder konstaterade en ledande företrädare för Migrationsverket vid ett seminarium i Lund: ”Vi kan i vart fall ge dem tak över huvudet”.

I dag har vi coronaviruset och gränserna är stängda och på flera håll i världen har vi utegångsförbud/besöksförbud.

Min dotter sitter ”internerad” i London. Min svärmoder, gamla Helena, 97, sitter internerad på ett äldreboende i Landskrona och jag själv låter tiden bara gå – då och då. Och så tittar man på statsminister Mette Frederiksens dagliga presskonferenser i Köpenhamn.

Ett uppskjutet firande står för dörren. Det får bli TIVOLI.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Förtroendet för liberalerna

2020-05-11 11:19

Liberalernas partisiffror sjunker och nu letar man syndabockar. Idag var det lobbyisterna och Sabuni som pekades ut. Sabuni anses otydlig enligt Mats Knutsson i SVT. En annan anledning skulle vara att man är ett alliansparti som inte får samma uppmärksamhet som regeringspartiet.
Det ligger säkert mycket i det Knutsson säger. Att lobbyister kan styra politiken så mycket är snudd på skandal. Och visst tjänar regeringspartiet just nu på coronakrisen.

Men ska vi vara ärliga så borde Knutsson föra fram den kanske viktigaste orsaken och sanningen om liberalernas fall: Nyliberalismens död! Nu ser vi faran med att sälja ut all statlig och kommunal verksamhet. Skattepengar försvinner i riskkapitalisternas fickor medan vi skattebetalare får mindre och mindre ut av det vi betalar för. Staten förlorar kontrollen över viktiga samhällsfunktioner som behövs så väl i dessa tider.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Vad ska hända med Pumphuset i Borstahusen?

2020-05-11 09:10

Att Borstahusens Museiförening, BMF, kallar till årsmöte i dessa tider av Coronasmitta förefaller för undertecknade märkligt. Vad det bakomliggande skälet till detta förfarande är vill vi inte spekulera i. Vad som bör vara varje förenings mål är att man önskar beläggning på ett fulltecknat årsmöte. Med detta sagt kan man med fog fråga sig hur styrelsen i BMF tänker. Att ställa in årsmötet, som är planerat till torsdagen den 14 maj, bör vara en nödvändig åtgärd.

Idéen att bygga ett Pumphus var inte så tokig men att bygga är inte det samma som att driva. Att bygga en verksamhet med bara en inkomstkälla kan vara vanskligt. BMF hamnade i en sådan sits. Nu befinner sig BMF på ett sluttande plan. Nu behövs alla ideella krafter för att förhindra konkurs. Läget är akut och vad vi förstår så är det tveksamt om man klarar året ut.Hur har det gått till för att försättas i en sådan situation?

Var tog de många resurser vägen som strömmade in då Pumphuset invigdes. Hur har styrelsen lyckats att tappa bort dessa givmilda företag? Vi behöver aktivera företag som har hjärtat i Landskrona. En lösning kan vara att ett antal lokala företag går samman i ett nytt bolag vars syfte endast är att driva Pumphuset. Då har man tre hyresgäster i form av restaurang, BMF och BKF. Således är en försäljning av ägandet av fastigheten både önskvärd och troligen den på sikt bästa lösningen. Vidare riskerar man inte, att en köpare utan förankring i staden, blickar i andra riktningar efterhand som tiden går.

Var finns Landskrona stad?
Eftersom Borstahusen är ett dragplåster för sommargäster, borde det ligga i stadens intresse att ha ett väl fungerande kulturhus, att erbjuda. Olika typer av satsningar, såsom att locka hit näringslivet har visat sig framgångsrikt. Varför denna njugghet mot engagemang som skulle kunna vara ett alternativ till ovan nämnda lösning.

Vad har hänt sedan dess?
Cirkeln är sluten, det vill säga vi slutar där vi började. Hur tänker BMF?

Bill Larsson och Hugo Svensson
f d styrelsemedlemmar i BMF.


Pontus och myggbett

2020-05-11 08:54

Pontus Eriksson påstår felaktigt att jag hänvisar till en gammal WHO-redogörelse. Så är inte fallet. Det finns inget på WHO:s officiella sida som pekar på att redogörelsen är inaktuell eller att sidan härstammar från 2019. Tvärtom har sidan uppdaterats frekvent med nya fakta. Vi ska alltså förhålla oss till att detta är WHOs officiella sida kring myter om coronaviruset. Om Pontus har tveksamheter att följa det organ som alla världens länder ställer sig bakom, då får det vara hans egen åsikt. Men jag vill inte på något sätt bli indragen i att hänvisa till fel källor eller gammal information. Sidan jag länkar till stämmer och är uppdaterad.

Kanske kan Pontus påvisa sitt påstående att redogörelsen kring myggor är inaktuell och från 2019. Om svaret är att man ser det överst på sidan där det står:
Home/Emergencies/Diseases/Coronavirus disease 2019/Advice for public/Myth busters

Så bevisar det hur lite Pontus faktiskt kan om detta virus och dess sjukdom. Coronavirus disease 2019 är det fullständiga namnet på sjukdomen, som förkortas COVID19. (CO)rona(VI)rus (D)isease 20(19). Det är alltså inte en referens från när sidan senast uppdaterades. Vi kanske också ska vara tydliga med att namnet COVID19 tillkom först i februari 2020 och den första situationsrapport som kom från WHO är från januari 2020. Redogörelsen kring myggor och COVID19 kan alltså inte härstamma från 2019.

Men jag poppar en skål med popcorn, sätter mig ner vid datorn och väntar ivrigt på Pontus fakta om detta.

Jag väljer att lita på Världshälsoorganisationens information, jag tycker det är extra viktigt i dessa tider när nättroll härjar fritt på internet och sprider villfarelser om allt möjligt. Sen att det även finns presidenter som felaktigt föreslår utredning om blekmedel kan förtäras invärtes för att ta död på viruset hjälper inte.

Johan Laurin


Löneutmätning i coronatider

2020-05-11 08:51

Corona-pandemin fortsätter. Det gör löneutmätningarna också.
Jag måste, utifrån vad jag skrivit här på Planket tidigare och muntligen framfört till ledande politiker, klargöra att detta inte kan få fortsätta.
När jag tittar ut över löneutmätningskartan så är det många sjuklingar som dyker upp. Privatindrivarna jobbar på! Får vem som helst syssla med sådan verksamhet? Vem får t.ex. köpa Landskrona Stads fordringar? Är det fritt fram att deala med denna stad? Här gäller det att tänka till.
Tänk om en coronasjuk patient blir klient hos undertecknad i ett löneutmätningsärende som kan handla om gäldenärens (= min klients) hälsa. En förhandling i domstol. Då blir det hett – mycket hett! Vad tycker kommunfullmäktigeledamöterna? Hör av er till mig diskret – om ni vill. Det får bli en promenad i skogen med SÄPO!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Vad händer med Slottscaféet?

2020-05-08 17:37

Genom åren har Slottscaféet gång på gång bytt ägare. Anledningen har varit skiftande, men en del krögare har sagt att det har varit svårt att få ekonomi i verksamheten. Andra har haft andra förklaringar. Tidigare bjöds det även på aktiviteter och evenemang vid utomhusscenen. Slottscaféet i Landskrona är en oas som många Landskronabor känner starkt för, inte minst våra äldre som kunde gå ner och ta sig en kopp kaffe, men även barnfamiljer. Jag är helt övertygad om det finns någon driftig entreprenör i Landskrona som är beredd att få igång en verksamhet som både kommer att innehålla caféverksamhet och lunchrestaurang och kanske à la carte på kvällstid under sommarhalvåret. Slottscaféet är en plats för både stillhet och social samvaro.
Avslutningsvis så är det faktiskt Landskrona stad som äger och arrenderar ut Slottscaféet och borde då rimligen vara intresserade av att arrendera ut denna oas, eller?

Stefan Olsson (SD)
KommunalrådFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser