PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Höghus

2016-02-01 09:25

Jonas Karlsson (S), du har så rätt. Visst kan man bygga 25­-våningshus längre in i stan för att ge folk havsutsikt. Låt mig dock erinra om höghuset bakom Albanoskolan sett från Fabriksgatan. Där låg tidigare stans fulast hus, det s.k. Kumlahuset,. Det blev ingen höjdare. Först var det tänkt 15 våningar. Nu blev det 12 våningar. Tydligen räckte marknaden inte till trots att huset ligger vid bästa pendlingsläge vid Hvilan. Och ingen skybar heller.

Annorlunda var det när jag renoverade på Strandvägen 17. Högst hade vi en förunderlig utsikt över hela Öresundsregionen. Det du, fick journalister att åka till Landskrona för att göra reportage som publicerades bl.a. i Berlingske Tidende 1994 (!). Vad uppnår dagens aktörer?

Tommy Jonasson,
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt,
Institutionen för Handelsrätt, Lunds universitet.


Replik till Johan Laurin

2016-02-01 09:09

Jag har nu sett en bild av några av de 17 hus som nu skall byggas i nedre Borstahusen. Jag får härvidlag erkänna till Johan Laurin att dessa hus faktiskt ser bättre ut än de som byggnadskontoret först presenterade. Därmed inte sagt att radhusen är den optimala fortsättningen av Borstahusen norrut. Och hur de 1100 kommande fastigheterna kommer att
passa in i Borstahusen i stort, är jag fortfarande mycket skeptisk till.

Ryktena säger höghus. Herr Strandberg är en slug person. Och sålunda börjar det hela i smått, men syftet är sannolikt att stadens invånare skall passiviseras och vänja sig.
Hade man börjat med höghus, hade sannolikt långt fler protesterat.

Pontus Eriksson


Norra Borstahusen

2016-01-27 11:19

Angående den diskussion som förts på Planket:
Vi kan konstatera att den oenighet som råder ibland medborgare speglar den oenighet som var kring det politiska beslutet. man voterade och forcerade igenom projektet.
Synpunkter om utformning och höjd på hus och liknande hade man inga som helst tendenser att lyssna på.
Att byggnationen på gamla campingen kommer att bli som gamla Borstahusen är tveksamt, då både byggstil och byggsätt skiljer sig.
Om 17 meter höga hus är idylliska för fiskeläget råder delade meningar om.
Då skulle man kunna bygga 25 våningar längre in i stan för att ge folk havsutsikt.

Jag tycker det är viktigt när man beslutar om att bygga att man är medveten om att man bygger en stad inte ett hus. Att bygga en stad krävs mer än ett voterat beslut, det krävs delaktighet och gemenskap.

Jonas Karlsson
Gruppledare för S-gruppen
2:e vice Ordförande
Stadsbyggnadsnämnden, Landskrona


Januari ++

2016-01-27 11:11
Januari är sedan år 153 f Kr årets första månad.
Namnet Januari betyder helgad åt Janus, som var den romerska gud. Janus utbildades av romarna med två ansikten och dyrkades av året och alla mänskliga öden, härskare över krig och fred.
 
Månaden kallades också för högålderns månad eller hårdenemånad.
Det betyder att den som föddes i denna månad skulle leva länge och att den kärlek som då befästes skulle hålla livet ut.
Januari var också hos de gamla grekerna äktenskapsmånad i den attiska kalendern för giftomånad.
 
25 Januari hade betydelse för den kommande sommarens väderlek. Var den dagen klar blott så lång stund att man hann sadla en häst, så skulle sommaren också bli solig och varm.
 
“Är Januari varm blir skörden arm”
“växer gräset bra i denna månad så växer det så mycket sämre när det ska växa”.
Tack för ordet!
Vid pennan: Geula “Viola” Lesén

12 månader

2016-01-25 09:05
Hej på er Landskrona Direkt-läsare. 
Det var ett tag sedan jag skrev till er.
Ett  nytt spännande  år har anlänt med allt vad det innebär. 
Kan ni det här?
Om inte, så kan ni den snart. 
Januari börjar året, 
Februari kommer näst,
mars, april, ha knopp i håret,
maj och juni blommar mest. 
Juli, augusti och september 
sköna, härliga framstå,
men oktober och november 
och december äro grå.
30 dagar har november, 
april,  juni och september, 
28 en allen,
alla de övriga 31.
Obs obs: ta hand om er. 
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén 

Musslorna...

2016-01-19 15:50

Har ni hört något från Landskronahems ledning? Jag vill veta om min fina lägenhet ska bli bostadsrätt eller inte.

Bengt Nissler


Svar till Pontus

2016-01-18 16:30

Hej Pontus,
Vad roligt med lite debatt! Det är spännande att se hur stora skillnader det finns gällande åsikter mellan oss Landskroniter. Det här är din stad, det här är min stad.

Lite fakta är på sin plats, då du verkar ha uppgifter som är ett år gamla. Gällande gamla campingen så är det två entreprenörer, Derome och Veidekke som kommer bygga i två olika etapper. Veidekkes första etapp (17 hus) är såld med godkända bygglov och byggstart redan denna månad. Deromes första etapp har säljstart i slutet av januari. Det blir alltså långt fler än 17 hus på campingen, då jag enbart syftade på Veidekkes första etapp.

Givetvis har Derome och Veidekke två olika arkitekter, så de husen kommer skilja sig åt i både färg och form. Det blir inte som nuvarande Nedre gatan, det är vi överens om, men att det inte kommer finnas variation håller jag inte med om. Det blir inga höghus i ”direkt anslutning” till dessa hus heller, utan de kommer ligga på andra sidan vägen mot Ulkavallen. En bra idé i mina ögon då det ger fler människor möjlighet att njuta av havsutsikten!

Mina privata intressen? Jag är en Landskronit som önskat att flytta ner till Borstahusen i många år utan att lyckas då det sällan säljs hus i området. Med nybygget får jag och min familj en möjlighet till detta. Jag har också en stark framtidstro till hur staden skall och bör utvecklas, vi kommer ingenstans av att stå still och bromsa utvecklingen. Att en vy från Landskrona använts i en TV-serie från 2001 anser jag knappast vara argument för att bevara något ur ett kulturhistoriskt perspektiv…Varför ska inte fler få njuta av det bästa staden har att erbjuda?

Vi är också oense om vad nuvarande Borstahusare skall tycka om nybebyggelsen. Stadsdelen är den naturliga utvidgningen av Landskrona och någonstans är det stadens framtid vi möter här nere. Man har flyttat en camping. Man har inte förstört Nedre gatan på något sätt. Att det växer fram en ny stadsdel runt om detta område är väl snarare ett bevis på att det är attraktivt på alla sätt och att då ha ett hus på Nedre gatan kommer istället att bli ännu mer åtråvärt! Men vi analyserar nog saken på olika sätt.

Jag förmodar att du också tänkt till gällande ditt förslag med arkitektritade hus för att ge samma atmosfär som Nedre gatan. Med 7-8 olika arkitekter inblandade, säkerligen lika många entreprenörer och hus i varierande storlekar… vad kommer ett sådant hus att kosta? Hur miljövänligt är det med dagens mått mätt att ta fram ett sådant område? Vi har flera områden i närheten som har liknande utseende bredvid varandra, exempelvis Bankhusen som bara är ett stenkast från området. Ett väldigt populärt område där marknadsvärdet på husen stigit avsevärt. Svaneholm finns också i anslutning med husen på de olika kryddgatorna. Där är det strikta krav från kommunen gällande färgval på träfasad etc. för att de skall hålla en liknande profil. Vem vet, om 100 år kommer kanske dessa nybyggda hus att klassas med ett kulturhistoriskt värde?

We can agree to disagree.

Johan Laurin
Heja Landskrona!


Skolan och Allemansrätten

2016-01-18 15:07

Skolan är visserligen en del av samhället men skolan är inte en allmän plats. Här gäller inte allemansrätten. Skolan är en arbetsplats för lärare, övrig personal och elever.

Allemansrätten med reglerna: Inte störa och inte förstöra, borde däremot också gälla för skolan och dess lokaler. Klåfingriga politiker inom regeringen och alliansen har under lång tid drivit igenom otaliga och omöjliga reformer och utvärderingar, allt för att höja kunskapsnivån i skolan.

Från dessa politiker hörs nu inte ett pip när skolors gymnastiksalar och idrottshallar används som boende åt nyanlända flyktingbarn/ungdomar. Men det är orimligt att barnens skollokaler offras på migrationskrisens altare. Det är inte de omyndiga barnen som skapat denna kris.

 Politiker bör lyssna på idrottsföreningarna som pekar på att idrott och lek är en naturlig väg in i det svenska samhället och språket. Då måste det naturligtvis finnas lokaler för sådan verksamhet. Det evakueringssystem för boende som kommuner nu använder sig av under migrationskrisen bör omarbetas till att gälla arbetsplatser där enbart vuxna personer arbetar.

Mer rimligt än att beslagta barnens skollokaler borde det vara att undersöka vad stora och statliga myndigheters lokaler kan erbjuda i form av boende för nyanlända flyktingbarn/ungdomar.

Ulf Karlsson (SD)
Kerstin Stein Sandell (SD)


Svar till Johan Laurin

2016-01-18 09:08

OM det verkligen är så att f.d. Campingplatsen bebyggs likt nedre Borstahusen , med hus av olika utformning och arkitekter och ligger pittoreskt bredvid varandra i varierande färger och materiel, så ger jag Johan Laurin rätt, och drar en lättnadens suck.
Dessvärre tror jag inte att du har rätt – tyvärr. Jag har studerat det material byggnadskontoret och kommunen visade upp för c:a ett år sedan. Där ser samtliga hus likadana ut, gällande form, färg (som är grå), material, fönsterstorlekar – och de kommer
därmed att utgöra en mycket tydlig avslutning av Nedre gatan, Mellangatan samt Övre gatans typiska fiskelägebebyggelse.

Och att blott bygga 17 bostäder på stans bästa lediga tomt är naturligtvis ytterligare ett skäl till att tänka om. Jag vill även uppmana köpare att försöka häva köpen – och i det kommunala omtänkandet måste då givetvis ingå fullständig kompensation. Och det anser
säkerligen inte bara jag saken vara värd. Köparna bör även betänka att bryts inte det generella tänkandet hotar 5-6 våningshus i direkt anslutning till de redan nu sålda husen. Och detta bör juridiskt vara ett skäl för att kunna häva evt köp. Vilka privata intressen har
Johan Laurin i denna fråga, undrar jag.

Alla nuvarande Borstahusbor bör också dra öronen åt sig inför den kommande bebyggelsen. Om inte annat handlar det ju om hela Borstahusens attraktionskraft – inkl. värde på era fastigheter. För 10-15 år sedan protesterade ni framgångsrikt mot höghusplanerna
vid “Tack så gärna tomten”. 10-12 våningar blev till 3 eller 4. Även då i grevens tid.

Men OK ta inte mitt ord för denna sak, men begär själva att få se hur dessa första 17 parcelhus kommer se ut – och avgör själva huruvida ni anser att de passar in i Nedre Borstahusen. Effekterna på lite sikt berör även de som bor i nyare delar av Borstahusen
– och får etapp 1 fullföljas, kommer etapp 2 ett steg närmare förverkande. Jag bor själv “i stan” men det hindrar inte att jag anseratt Landskronas förnämsta bostadsområde är kraftigt hotat. Och det som annars kommer byggas är ett “område” som inte
har det minsta gemensamt med bebyggelsen öster om Erikstorpsvägen heller.

Varför inte istället bygga varierande hus på 1 – 1½ plan vid en smågata i Nedre gatans förlängning (de hus som idag “avslutar” norra delen  av nedre Borstahusen skall givetvis inte beröras på minsta sätt, men en nya smågator från Erikstorpsvägen, som “svänger” lite före kustlinjen ger samma atmosfär som finns i Nedre Borstahusen) .

Husen bör ritas av minst 7-8 olika arkitekter som skall stäva efter att Nedre Borstahusen bara förlängs, och inte hoppas på nått funktionalist-arkitekt-pris. Kuperar man dessutom terrängen kan man få havsutsikt från ytterligare en smågata, utan att behöva bygga flera
våningar. Och “Övre Borstahusen” kan likaså förlängas med bostadsområden i stil med dagens bebyggelse öster om Erikstorpsvägen.
Således utan 5-6 våningshus enligt steg 2 i den kommunala förstörelsen av vår bästa mark. Närmast Drottningen finns område kvar för Ulkavallens IP och anläggning av en mindre park. Efter en paus på 80- och 90-talen har funktionalismen och miljonprogramstänket
uppenbarligen blivit “inne” bland arkitekter. Skillnaden är bara att detta 17 år in på det tredje milleniet smyger sig sakta utan dunder och brak – som t.ex. rivningen av Falcks hörna 1971 med dunder och brak. Fotografier av det blivande Kreditbankskontoret före och under rivningen 1971
finns här http://www.landskronaminnesbanken.se/Foto_detalj.asp?pn=1395312 och här rivningen http://www.landskronaminnesbanken.se/Foto_detalj.asp?pn=1395315

Pontus Eriksson
Landskronit i 51 år


Norra Borstahusen

2016-01-15 09:23

Svar till Pontus Eriksson

De nya bostäderna på gamla Campingplatsen kommer byggas i stil med övriga Borstahusen, så jag ställer mig frågande till din begäran att stoppa bygget, om det nu är det som är den springande punkten i ditt argument.

Veidekke som är en av två entreprenörer erbjuder tre olika färger på tegel (är det var du kallar plattor?) och två färger på taken. De 17 husen, som till största delen är parhus kommer inte heller se likadana ut då det är fyra olika modeller som uppförs. I likhet med många hus på Nedre gatan.

Din vädjan, att de som läser din text inte bör köpa, tänker kanske om när de sätter sig in i projektet och får höra att alla 17 är sålda sedan länge och att 16 av dessa bokades på mindre än tio minuter.

Sen tror jag att det är upp till var och en att känna efter vad man trivs med. Själv så tror jag att närhet till havet, stranden och naturen kommer överträffa mitt nuvarande boende på Öster.

Johan Laurin
Landskronit sedan födsel, 1979Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser