PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Musslan Kenneth

2015-12-16 00:00

Inget svar från Kenneth, som vanligt. Jag hyr en bra bostad av Landskronahem och vill veta om den ska bli en bostadsrätt eller inte.
Ta bladet från mun! Samma uppträdande, som i BoIS. Känner dig väl.

Bengt Nissler


Jag jobbar hellre i Småland

2015-12-15 00:00

Primärvårdsläkarna i Region Skåne är de som är mest missnöjda med sina IT-stödsystem (journalsystem) i hela landet. Detta enligt en utredning som Läkartidningen publicerat i november 2015. Jag är inte på något sätt förvånad.

För drygt ca 3 år sedan inköptes ett nytt journalsystem för primärvården
i Skåne till en kostnad av 50 miljoner kr (plus ca 50 miljoner för utbildning).
Detta program höll inte måttet och var en felinvestering och redan efter ett par år blev beslutet om att köpa ett nytt system. 100 miljoner kronor kastade i sjön.

Tre Smålandslandsting och fem ytterligare landsting har valt journalsystemet Cosmic som klarar både primärvårdens och sjukhusens behov.  Alla uppgifter finns i samma journal oavsett vårdnivå t.ex. vilka prover som tagits, vilka läkemedel som är ordinerade, gjorda röntgenundersökningar etc. Genom en knapptryckning finns alla uppgifter tillgängliga. Detta ger en stor medicinsk säkerhet och en ökad trygghet för dig som patient och för mig som läkare.

I Region Skåne finns patientuppgifter i flera olika journalsystem. Medicinlistor finns på flera ställen, röntgensvar i andra system (röntgenundersökningar gjorda på privata kliniker har primärvården ingen tillgång till), sjukhusjournalen finns i ett tredje system, sjukskrivning i ett fjärde system, laboratoriesvar på flera ställen osv.

Nu planerar Region Skåne att upphandla ett nytt journalsystem. Tidigare beslutande tjänstemän har visat sig helt okänsliga för vårdens behov. Besluten har fattats långt över huvudena på personal inom vården som ska leva med inkompetenta beslut.

Mitt förtroende för Region Skåne i journalfrågan är förbrukat. Jag fruktar för de framtida beslut som tjänstemännen och politikerna i Region Skåne kommer att fatta i journalfrågan. Bara detta ett skäl att jobba för förstatligade av sjukvården.

Sven Svederberg
Läkare och ordförande för Centerpartiet
Landskrona


Ord på vägen...

2015-12-14 00:00

Ordspråk:
“När ljuset är släckt, kan vi skratta åt varandra så mycket vi vill.”
Danmark

Vid pennan:
strong>Geula “Viola” Lesén


Förvånad?

2015-12-10 00:00

Svar dröjer från Kennet H ! Blev du förvånad, Niklas ? Inte jag!

Bengt Nissler


Inget fel på Landskronaborna

2015-12-10 00:00

Det styrande politikerna gör det svårare att hyra lägenhet och planerar utförsäljningar och ombildningar till bostadsrätter och kontor.

Fyrklöverns politik går ut på att byta ut Landskronaborna. Fattigt folk är helt enkelt inte välkomna när staden ska ömsa skinn.

Människosynen är elitistisk. En gång fattig bidragstagare – alltid fattig bidragstagare. En börda för staden. Ovälkomna i Torkild Strandbergs och Börje Anderssons lilla rike.

Det här är en politik som hade varit omöjlig tidigare. Då hade partierna tävlat om vem som hade bästa lösningen för att få de arbetslösa i arbete. Fattigdomen hade – åtminstone i retoriken – bekämpats, inte de fattiga.

Men nu låtsas man inte längre. Man försöker inte ge sken av att nyliberalism och kapitalism ger alla arbete och välstånd – varken i Landskrona eller i någon annan stad.

Visserligen ska Torkild Strandberg ”ersätta gamla jobb med nya”, men det är tydligen inte något han tror allt för mycket på själv. I varje fall inte tillräckligt för att han ska tro att det löser problemen med arbetslöshet och fattigdom. Bättre då att stänga kommungränsen, verkar han resonera.

Ett progressivt svar är naturligtvis att kräva en annan politik, en politik som sätter folk i arbete. När borgerligheten låter de rika lägga pengar på hög, säger vi kommunister omfördela. Då kan vi bygga och renovera bostäder, ha bättre bemanning i vård och skola och korta arbetstiderna till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Detta är ett betydligt effektivare sätt  att bekämpa utanförskap och fattigdom, än att försöka byta ut de Landskronabor som har det svårt och lever på existensminimum.

Eller så kan vi låta de blågröna och SD fortsätta låtsas att fattigt folk är problemet och att lösningen ligger i att de inte ska släppas in över kommungränsen.

Lukas Persson
Kommunistiska Partiet


Replik till Stefan Olsson

2015-12-10 00:00

Stefan, jag tror att det ingår i läroplanen för högstadiet att informera alla om kommunismens brott. Inte många som skriker högt (eller skriver upprörda insändare) när detta händer, det är ju bara bra.
Men jag förstår också att du retar dig på ordet “rasism”, som den “Sverigevän” du förmodligen är. Du är nog inte ensam om det. Men oss emellan, så tycker jag att alla far bättre med öppenhet.

Ha det gott
Henning Süssner Rubin


Avslutande replik till Henning Süssner

2015-12-09 00:00

Ett löjets skimmer lägger sig över Henning Süssner Rubin när han med sedvanlig monumental självgodhet menar att det visst inte är fel att lärare kallar Sverigedemokrater för rasister.

Vänsterns lokale politruk slår vilt omkring sig och menar att vi är mot allt gott i samhället som bl a jämställdhet, solidaritet och människors lika värde och anser därför att det är helt OK att från katedern undervisa 10-åringar om dessa “sanningar”. Självklart är det inte så. SD har sedan länge nolltolerans mot alla former av rasism

Süssner Rubin hade sannolikt skrikit i högan sky om samma lärare undervisat om vänsterpartiets ljusskygga bakgrund med rötter hos Sovjetkommunismen med massmördaren Stalin som främste företrädare.
Det är f ö alldeles ypperligt att dagens pedagoger undervisar nya generationer om Förintelsen. Det vore också bra om lika mycket tid lades ned på Stalins fruktansvärda övergrepp i form mord på många miljoner av sin egen befolkning. Enligt  historiker var Stalin ansvarig för morden på betydligt fler oskyldiga människor än Hitler. Men det är en sanning som Süssner Rubin inte vill höra.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Om detta bör barnen lära sig

2015-12-07 00:00

Ett kommunalråd i Landskrona klagar över “politisk indoktrinering” i skolan och menar – jag citerar – att “Skolbarn ska vara fredade från politiska trender, populistiska teorier, politiska strömningar och ideologiskt betingad indoktrinering.” Därför, så kommunalrådet, strider det mot läroplanen att beteckna sverigedemokraterna som rasistiskt.

Jag tror att kommunalråd Olsson borde läsa läroplanen för grundskolan innan han skriver någon insändare i sammanhanget. Eller i alla fall välja den snabba vägen och kolla vad Skolverket har att säga i sammanhanget. Jag citerar igen, den här gången från myndighetens hemsida:

“De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

    människolivets okränkbarhet
    individens frihet och integritet
    alla människors lika värde
    jämställdhet mellan könen
    solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.”

Med andra ord allt det som Sverigedemokraterna inte står för.
Helt rätt att informera skolbarnen om det, tycker jag.

Och förresten, också helt rätt att Nobelstiftelsen kommer fram till samma slutsats. Fast i ett annat sammanhang.

Vänligen
Henning Süssner Rubin (V)


Ord på vägen...

2015-12-06 00:00

Ordspråk:
“Ljuset brinner inte längre än veken räcker.”
Danmark

Vid pennan:
Geula ” Viola ” Lesén


Politisk indoktrinering i skolan

2015-12-03 00:00

Eftersom barn inte alltid kan göra sin röst hörd är det vi vuxna som får föra deras talan. Skolan är där våra barn ska vara nyfikna och inhämta kunskap. För Sverigedemokraterna är det viktigt att de får bilda sina egna uppfattningar och tycka vad de vill, utan att behöva ta ställning till vad som uppfattas som rätt uppfattning. Skolbarn ska vara fredade från politiska trender, populistiska teorier, politiska strömningar och ideologiskt betingad indoktrinering. Därför är det upprörande när föräldrar, som är öppna Sverigedemokrater, hör av sig till oss och uttrycker en stark oro för sina barn. Det har framkommit att lärare på mellanstadiet, under lektionstid lär skolbarnen att Sverigedemokrater är rasister m.m. Lärare får ha vilka personliga partisympatier som helst. Det viktiga är att de följer läroplanen och avstår från att pådyvla barnen sina egna personliga värderingar och åsikter. Det strider mot läroplanen och är framför allt kränkande mot våra barn.

Stefan Olsson (SD)
KommunalrådFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser