PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

De tror på Landskrona

2016-03-14 09:58

Jag minns en höstdag för nio (?) år sedan. Från min balkong tittade jag ner på Järnvägsgatan. Klockan var fem i tio och ett par hundra människor köade för att komma först in till H&M. Tio sekunder i tio började de högt räkna ner och jag rös av välbehag. För mig kändes det som en vändpunkt i Landskrona. Ett åttiotal och nittiotal i något slags kollektiv depression. Ingen trodde på staden, vare sig invånarna eller någon annan. Nu kom beviset. H&M gör ingenting på chans. De trodde på Landskrona, De såg att här fanns och finns en potential. Jublet när portarna slogs upp var mycket symboliskt. Något liknande hände i fredags när det första spadtaget togs till den Internationella Engelska Skolan (IES). Sveriges kanske mest framgångsrika friskolekoncern som hela tiden levererar toppresultat har sett potentialen i vår stad. De tror på Landskrona.

Leif Olin har en annan bild som vi kunde läsa här i torsdags. Jag tror han tycker om att skriva och ibland kan det vara underhållande att läsa hans insändare. Han gillar målande beskrivningar och karikatyrer. Apropå IES etablering skriver han om en drottning på besök, om Ler och Långhalm och om adjutant Olsson. De styrande krälar i stoftet och rättar till sina kravatter. Kanske en lustig beskrivning av vad han tror kommer att utspela sig om ett par dagar. Som slutkläm kommer att detta ”är en käftsmäll mot all personal och alla elever som varje dag gör en fantastisk insats”. Det var ord och inga visor!

Men bortsett från denna satir (?), vad är det egentligen han menar?
Han börjar med att berätta om möten med elever som vittnar om en bra kommunal skola. Han känner glädje i kroppen efteråt och vill med denna inledning visa vilket mörker som väntar när Engelska skolan nu hotfullt dyker upp. Den kommunala skolan dumpas i samma ögonblick som jorden slängs åt sidan, säger han. Hur ska vi tolka det? Att den kommunala skolan får sämre resurser när IES kommer hit? Att de kommunala lärarna skulle få sämre löner? Att klasserna skulle bli större? Jag vet inte vad han tror men nu när vi får hit en skola som levererar toppresultat kan vi nog räkna med detta kommer att ”smitta av sig” på andra skolor. Så har nämligen skett i andra städer.

Hans förakt mot Barbara Bergström (grundare och styrelseordförande IES) är tydligt. Varför tycker han då så illa om henne? Är det för att han i sann socialistisk anda tycker illa om privata företagare? Och är de framgångsrika ska man tycka ännu mer illa om dem? Kanske är det om möjligt ännu värre om man är både kvinna och framgångsrik företagare? Eller det kanske är gammal hederlig jantelag som råder i Leifs Olins värld; hon ska inte tro att hon är något? Kan det vara så att Leif Olin helt enkelt inte tycker om att företag går med vinst? Profiten, det kanske är där skon klämmer?

Men sedan vänder han och säger att IES är en smart affärsidé. Hans kritik riktar sig istället mot ”den styrande majoriteten” som låter sig klappas på huvudet och bli grundlurade av den profithungriga drottning Barbara. I hans avslutning lämnar han satiren och blir plötsligt allvarlig. Man kan känna hans vrede när han berättar om den ”käftsmäll” den styrande majoriteten delar ut mot personal och elever. Det låter ungefär som om ”majoriteten” plötsligt hade bestämt att löner ska halveras och klasstorlekar ska fördubblas? Att de styrande med förakt mot alla landskronabor verkligen försöker skada staden? Förstöra skolan? För mig är hans resonemang väldigt svårt att förstå. Skolan är i Landskrona en prioriterad satsning och att ta del av de goda resultaten är mycket glädjande. Att man nu skulle vilja förstöra detta är naturligtvis helt befängt. Jag är mycket glad åt att få hit IES. Det är ytterligare ett bevis på att vi har potential och att företag ser den. De ser optimistiskt på vår framtid. Att IES kommer hit kommer säkert innebära en skjuts framåt och uppåt, för alla skolor. Jag tycker det är bra att företag väljer att etablera sig i Landskrona, vare sig de heter H&M, IES eller DSV. De visar att de tror på Landskrona precis som jag. Att det kommer hit en toppskola som öppnar dörrarna för alla barn och ungdomar är faktiskt något väldigt positivt.

Martin Hegardt (L) ledamot i utbildningsnämnden


Prata med varandra!

2016-03-11 17:23

Men, snälla politiker – varför pratar ni inte med varandra ? Och enas om bra beslut. Det kunde man ju göra under mina 28 år, som förvaltningschef. Kallas för samarbete utöver partigränserna. Borta från partipiskan…

Bengt Nissler


Socialdemokratins bekymmer

2016-03-11 15:34

Det verkar som Socialdemokratin största bekymmer är att det kommit ett förslag som de själva ställer sig bakom i Stadsbyggnadsnämnden och dessutom lämnade de in ett särskilt yttrande. Ett yttrande där de bl.a. tycker att vi bygger för sakta i norra Borstahusen men den springande punkten vägen i Karlslund tycker de är väldigt bra. Ett planförfarande, som det egentligen handlar om, är ett forum där samtal, dialoger och samförstånd kommer att ske. Massor av intressen kommer att sammanföras till ett allmänintresse. Vägen som benämns finns redan i den fördjupade översiktsplanen som antogs 20140618. 

Vi förstår att Jonas Esbjörnsson, Anna Fernebro, Simon Andrijevski och Jonas Karlsson känner en oro, men vi tror att det är en oro för att vi kommer att lyckas med Karlslundsområdet. Samma oro som S har känt när vi genomfört första etappen av Norra Borstahusen, Jönsaplan och Engelska skolan. Bara för att nämna några som har lyft Landskrona. 

Mikael Fahlcrantz Miljöpartiet
Birgitta Persson Moderaterna
Torkild Strandberg Liberalerna


Replik på Treklövern

2016-03-11 14:01

Under tio års tid har Torkild Strandberg (L) varit kommunstyrelsens ordförande. Arbetslösheten har ökat och fattigdomen har ökat, då duger inte med fina ritningar med luftballonger. Människor behöver jobb, utbildning och en framtid där Landskrona byggs helt.

Den borgerliga kommunledningen kallar till ett extra stadsbyggnadsnämndsmöte där ritningarna läggs på bordet utan att det har förts någon diskussion i nämnden eller mellan dem styrande och oppositionen. Varför det?

I stället har det smugits med detta, varför det?

Vem är det som har gett i uppdrag till tjänstemännen att rita och plocka fram ett förslag?

Att Torkild Strandberg (L) inte vill prata och diskutera med oppositionen det vet vi men varför har det inte förts några breda diskussioner med föreningslivet och de boende i området?

Vi delar den oron som ridklubben känner in för detta.

För oss har det handlat om hela tiden att skapa det en delaktighet där alla får vara med och inte bara några få med kommunstyrelsens ordförande.

Jonas Esbjörnsson (S) Anna Fernebro (S)
Simon Andrijevski (S) Jonas Karlsson(S)


Trist opposition i staden

2016-03-11 09:26

Så var det dags igen – socialdemokraterna säger nej. Förvånad? Inte vi. Den här gången är det vårt åtgärdspaket för Karlslundsområdet som får kalla handen.

Vi vill utveckla Karlslundsområdet. Efter att ha börjat med att lyfta centrum och öster har nu turen kommit hit. Detta är nödvändigt. Bidragsberoendet är högt, kriminaliteten och otryggheten oacceptabla och servicenivån låg.
Därför beslutade kommunfullmäktige i juli 2015 att ge Landskronahem i uppdrag att ta ett helhetsgrepp i lyftet av denna stadsdel. Socialdemokraterna sade naturligtvis nej.
Vi nöjer oss inte med att ta fram en plan – vi är ivriga att starta arbetet. Därför börjar vi nu med att anknyta Karlslundsområdet till Helsingborgsvägen med en ny gata. Denna finns förankrad i den översiktsplan som antogs 2014. Socialdemokraterna sa för övrigt nej till denna.

Gatans sträckning ska utredas ordentligt och grundligt, och inte försvåra eller försämra för de som bedriver viktiga verksamheter i området. Det andra vi ska göra handlar nämligen om att lyfta hela fritidsområdet, så att detta blir en magnet och en målpunkt för hela Landskrona. I detta har idrottsföreningar och naturområdet en viktig roll. Vi ska skapa ett idrotts-och rekreationsområde av hög klass!

Det tredje handlar om boendet. Husen i området måste lyftas till dagens, och morgondagens, standard, och nya hus med andra upplåtelseformer måste tillskapas så att en bättre balans uppnås i området. I sin skrivelse pekar man på saker som lämnat området. Landskronahems kontor. S glömmer att tala om att kontoret brann ned efter ett mordbrandsattentat. Gymnasieskolan flyttar. S talar inte om att skolan måste rivas eftersom den är direkt hälsovådlig efter ett omfattande svartmögelangrepp. Vårdcentralen har flyttat. Sammanlagd med en annan vårdcentral av Region Skåne. (S) utlovade i valet att återöppna den om man fick styra Region Skåne. Det fick man och vi väntar fortfarande på att ett förslag om vårdcentralen.

Socialdemokraterna pratar gärna om planer man lagt eller ska lägga. Vi genomför konkreta förslag. I budget finns pengar avsatta för idrottsplats- lyftet. Nu tas första steget i att lyfta Karlslundsområdet. Det enda (s) förmår är att säga nej. Nu nej till den nya gatan. Nej till att riva den hälsovådliga mögelskadade skolan. Nej till att flytta Komvux till attraktiva centralt belägna lokaler. Och så, på Planket: 650, långa ord av Leif Olin, som kunde sammanfattas i: ”Nej till Engelska skolan i Landskrona”. Det är en riktigt trist opposition vi har i Landskrona.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Birgitta Persson, Moderaterna
Mikael Fahlcrantz, Miljöpartiet


Ett spadtag i Borstahusen

2016-03-10 10:14

Jag träffade två häromveckan. Jag träffade många i början på denna vecka. Unga Landskronabor som brinner för sin skola, sin stad och framtiden. I Häljarp två kloka tolvåringar som med knivskarp analysförmåga kunde berätta och svara på frågor om sin skola. Det var kvalitetsdialog. I KF-salen ett tjugotal gymnasister från Allvar Gullstrand som redovisade sina arbeten i ett demokratiprojekt om Landskronas fördelar och nackdelar. Jag lämnade både tillfällena med glädje i kroppen. Det känns fantastiskt att möta alla dessa kreativa, nyfikna och intelligenta ungdomar, som pratar med stolthet om sin skola och om sin stad – sin hemstad. De går alla i en svensk kommunal skola. Deras lärare är svenska ”kommunalarbetare” som brinner för sitt arbete. Pedagoger som varje dag gör allt för att eleverna skall få med sig en ryggsäck full av nyttiga verktyg inför deras framtidsresa.

På fredag skall ett s.k. spadtag tas i Borstahusen som startpunkt för den engelska skolan. När spaden symboliskt lyfts från marken och jorden slängs åt sidan är det i samma ögonblick den kommunala skolan i Landskrona som dumpas. Mer symboliskt kan det inte bli. I spaden håller bildlikt stadens politiska Ler och Långhalm – Torkild Strandberg –numera Liberal och hans adjutant Stefan Olsson från SD.

Det är lätt att se bilden framför sig hur dessa två tillsammans med ett antal andra beslutsfattare ler så att bara öronen sätter stopp. En ”drottning” är på besök. Hon heter Barbara och är the Queen of The English Schools Empire in Sweden. Minsann har inte Barbara Bergström (ordförande för IES)i egen hög person bevärdigat Landskrona med ett besök. Möjligen tycker hon mödan värd eftersom hon säger: ”När nu en ny skola byggs för oss har vi sagt ja till att komma.”

Precis så är det. Landskrona stads styrande krälar i stoffet och kan inte nog bedyra sin beundran över henne och hennes vinnande koncept. Bästa kostymerna har dammats av. Slipsarna ..kanske rent av kravatterna på plats och en lätt ödmjuk halvböjd ställning intagen i denna välregisserade teater. Det skall hållas tal där ute på byggarbetsplatsen där en av stadens idrottsanläggningar har plöjts upp. I den skånska snålblåsten kommer vi att få höra ett kommunalråd beskriva Landskronas alla tillkortakommanden såsom han plägar för att sedan likt Karl-Bertil Jonsson fader skina av stolthet över att den engelska skolan äntligen har kommit för att befria staden från de kedjor den fjättrats i.

Och Barbara Bergström kommer att kvittera med att tacka för ”det framsynta ledarskapet i Landskrona.” För så tycker hon nog. Men medan munnen talar är tankarna mer koncentrerat på de vinstkalkyler som spaden hon nyss tog tag i medför. Skulle inte heller hålla för otroligt att hon också småler lite över hur lätt det har varit och är att slå blå dunster i ögonen på politiker. Hur lätt det är att paketera om lite gammal skåpmat och självklarheter i ny tappning. För hon vet vad jag vet och fler med mig. Det handlar inte om hur eleverna är klädda, om man kallar ordning och reda för ”tough love” eller lite annat engelskinspirerat lull-lull. Hon vet det jag vet – att det är i mötet mellan pedagogen och eleven som lärande uppstår. Det kan säkert pedagogerna som hämtas från England. Men – det kan min själ även pedagogerna i Sverige och inte minst i Landskrona!

Detta är ingen kritik mot Engelska Skolan som är en smart affärsidé. Min kritik riktas mot den styrande majoritet i Landskrona som gått på affärsidén och nu stolta låter sig klappas på huvudet och ler underdånigt. När majoriteten bygger en skola till IES underkänner den sin egen förmåga att leda skolan. Det är en käftsmäll mot all personal och alla elever som varje dag gör en fantastisk insats. I vardagen. Där undervisningen sker på svenska. I våra kommunala skolor
Torkild har flera gånger sagt sig vara stolt över att få hälsa IES välkommen.
Det borde han inte vara.

Leif Olin (S)


Var kan man ta del av planen?

2016-03-10 09:38

Hej Jonas E, Simon, Anna och Jonas K.

Planen ni beskriver i ert inlägg låter intressant. Var kan man ta del av den? Är det en konkret plan? Eller är det lika vagt som: “eventuella inslag av andra upplåtelseformer än hyresrätt”​
Vad är kostnaden för ert alternativ​?​

​Johan Laurin​


Utveckla, inte avveckla föreningslivet

2016-03-10 08:40

Under de senaste åren har Norrestad varit utsatt för en omfattande nedläggning av offentlig service. Området är i behov av en god offentlig service för att det ska skapas en social stabilitet och en integrerande samhällsmiljö. Listan på avvecklade verksamheter kan göras lång utflyttning av Landskronahems huvudkontor, vårdcentral, gymnasieskolan, projekt 261. Även den kommersiella servicen med affärer är svag. Dessutom flyttning av utbildningsverksamhet från området.

Norrestad har stora förutsättningar att utvecklas till en socialt god boendemiljö och det är ett kommunalt ansvar att tillvarata områdets resurser. Tillsammans med Landskronas invånare vill vi utveckla detta område till att bli attraktivt för både boende och verksamheter av offentlig och kommersiell karaktär.

Den borgerliga kommunledningen är i dag beredd på att dra en ny väg för 20 miljoner rakt igenom gamla Gullstrandskolan och över fotbollsplaner och hästhagar. Hela Karlslund, med skog, friluftsområde, stall och hästhagar med mera, är en tillgång för Landskrona och bör inte förstöras, en ny väg får inte inskränka på friluftsliv och idrottsverksamhet i Karlslund

För att utveckla Norrestad krävs en övergripande plan över området och dess närmaste grannskap. En sådan plan bör innehålla en översikt över möjliga offentliga och kommersiella etableringar, omformande av boendemiljön med eventuella inslag av andra upplåtelseformer än hyresrätt och en förstärkning av föreningsliv och den sociala miljön. Detta har vi socialdemokrater föreslagit i en motion som den borgerliga kommunledningen med stöd av SD sagt nej till.

Jonas Esbjörnsson (S), Simon Andrijevski (S),
Anna Fernebro (S) och Jonas Karlsson (S).


Ja till saluhall

2016-03-08 15:18

Ja, Tommy – du har helt rätt. Landskrona behöver en bra saluhall. Jag tänker på dofter och utbud.

Bengt Nissler


Tankar kring en saluhall

2016-03-07 14:20

saluhall

Med anledning av den enkät som gjorts den gångna veckan, om vad Landskronaborna önskar i centrum, vill jag skriva några rader.
53 % av de som svarat, 420 personer, ville ha en saluhall! Glädjande!
Synd att man inte från investerarhåll och kanske framförallt från Landskrona stads håll, förstod vilket fantastiskt dragplåster en sådan etablering hade varit.
Som jämförelse kan nämnas, att i Lund har man insett hur mycket deras saluhall betyder. Där ägs och förvaltas saluhallen av Lunds kommun. För två år sedan investerade man 120
miljoner i en renovering av densamma!! Kan bara konstatera att min ambition att förverkliga en saluhall i Landskrona var helt rätt i tiden.

Tyvärr strandade hela konceptet på finansieringen, en misstro från stadens lokala bank, på att Landskrona var mogen för en saluhall! Bankerna överhuvudtaget har en ny policy, som inte gynnar företagande rent generellt och småföretagare i synnerhet. En banktjänsteman sa t.o.m. ”pengar man satsar i fastigheter i centrala Landskrona, får man aldrig igen”!! Dessutom lös investerare med sin frånvaro. I Landskrona förekommer ett revirtänkande som inte är gynnsamt.

Folk har ett större matintresse idag än någonsin. Samtidigt har man ett kvalitetstänk, vad
gäller matvaror. Alldeles för många har missbrukat sitt ansvar gentemot konsumenten. Idag är man mycket mer medveten/upplyst om matskandaler i form av bl.a. felaktig datummärkning. Trenden är att man vill kunna handla färska varor över disk och framförallt ta del av specialbutikens kompetens! Den service den lokala handlaren kan ge med sitt specialsortiment, klarar aldrig de stora matvarubutikerna att erbjuda kunderna. Det ligger i sakens natur, man kan inte attrahera personal med den specialkompetensen.
Däremot anser jag att de stora matvarubutikerna fyller en stor kompletterande funktion, med utbudet av i första hand dagligvaruhandel. Men även möjligheten för konsumenten att
”inledas” till de exklusivare produkterna. I förlängningen krävs dock en kompetens och
service som specialbutiken kan ge. Att överhuvudtaget tänka sig att förlägga en saluhall eller för den sakens skull en specialbutik, som inte ligger i närheten av en dagligvarubutik av dignitet, är ”otur när man tänker”. Framförallt i en stad som inte har ett naturligt flöde av köpstarka kunder.
Tillgänglighet och parkeringsmöjlighet är några andra aspekter som är A och O.

En saluhall förknippas mycket med nostalgi! Därför är det väldigt viktigt med miljön, hur
man utformar lokalerna. Det går inte att tro att man bara kan bygga nytt och erbjuda ett
specialsortiment! Utan i så fall bekosta lokalerna att se ”gamla” ut. Malmö stad renoverar just nu en fastighet som ansågs rivningsfärdig, till just sluhall, om allt går som planerat öppnar man i höst.

Kunden/gästen vill erbjudas en upplevelse, när hon har tid.
Att endast erbjuda försäljning av varor fungerar heller inte. Den medvetna konsumenten begär mer än så. I dagens sönderstressade samhälle vill man kombinera med möjligheten till förtäring på plats. Detta sätter naturligtvis ett stort fokus på den miljön verksamheten ska vara belägen i. ”Miljön är halva måltiden”. OM någon har ambitionen att förverkliga Landskronabornas önskan idag, vill jag bara med detta, dra mitt strå till stacken och den kompetensen bjuder jag på!

Tommy Persson
Pappa till etableringen av
nya Smakfullt Ost & Delikatesser
och blivande Hôtel Gruyére.Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser