PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

25 minuters städning

2018-08-20 11:46

Jaha, då kan jag med gott samvete fortsätta att berätta på våra pensionärers träffar och sammankomster att borgerligheten inte har visat något intresse för städningen – och städarnas stress – av behövande åldringars hem.

Enligt biståndshandläggarna gäller följande för hemvårdens städning. Två rum, hall och tambur, kök och badrum skall städas. Och då gäller; Damning av möbler från böjd kropp upp till stå höjd i alla städutrymmen. Dammsugning av golvytor. Städning av tvätt och toautrymmens. Städning av kök. Svabbning av golv. Allt detta skall göras på 25 minuter.

Den 6 augusti frågade jag våra fem kommunalråd i Landskrona Direkt under rubriken “Pensionärsliv” om de klarade att göra det här jobbet på 25 minuter. En svarade. Jonas Esbjörnsson (S) men han undvek de där 25 minuterna. Jag återkommer till honom. De övriga
fyra teg, vilket jag tolkar som att de helt enkelt struntar i pensionärernas och de anställdas förhållanden.

Om vi bortser från Jonas Esbjörnssons lite svepande valpropaganda i sitt svar till mig så markerar och deklarerar han åsikter som kan glädja oss pensionärer.

Han skriver att äldre människor inte ska behöva se nya ansikten varje gång hemtjänsten är på besök. Det är viktigt att det så långt det är möjligt är samma personer som besöker omsorgstagarna.

Personalen måste få tid att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Ett mål inom hemtjänsten är att personalen ska få en stund över för att kunna sätta sig ner och prata med de äldre.

Omsorgen om våra äldre ska prioriteras. Äldre ska ha rätt till en värdig äldreomsorg som genomsyras av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande.

Vi vill se en kraftfull satsning på trygghetsboende, serviceboende där de boende har egna lägenheter och tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Det här är viktigt att minnas när vi nu går för att rösta den 9 september och om nu S kommer i maktposition då måste vi hålla koll på att det här inte bara är vackert insmickrande tal.

Arne Nilsson


Svar till Marie Hansson om IES

2018-08-17 10:43

Vi glädjer oss åt att du och dina barn trivs med skolgången. Vi trivs också väldigt bra med våra barnbarns skolgång i den kommunala skolan.

Du anklagar oss för en massa faktafel, som du sedan inte kan motbevisa. Du kommer inte själv med egna fakta.
Du hävdar att vid intagning till IES gäller endast kötid, trots att det inte finns någon insyn i deras antagningsprocess. Vi har inte kunnat hitta någon sådan redovisning.
Samtidigt motsäger du dig själv när du säger att det nu är skönt att slippa “stökiga” elever, som “stjäl” extratid och resurser. Man får då anta att dessa sorterats bort? IES hävdar att det är deras pedagogik med “ordning och reda” som skapar lugn och ro. En utredning av Jonas Vlachos (nationalekonom och skolforskare vid Uppsala universitet) visar att när en skola uppvisar goda resultat är det till största del beroende på elevselektionen. Enligt utredningen har 71 % av IES elever föräldrar med eftergymnasial utbildning, jämfört med 53% i den kommunala. Detta är känt sedan gammalt i flera andra utredningar.

Vi är två legitimerade lärare med mer än 60 års yrkeserfarenhet tillsammans och har under lång tid arbetat med sk “stökiga” elever. Vi vet att dessa elever “stjäl” extratid och skapar oro i en stor grupp. Inga “Mr”, “Mrs”, “Ms”, skoluniformer och budord à la IES hade ändrat på dessa elever. Vi har också arbetat med elever med stort behov av särskilt stöd. Nästan inga av dessa elever hade fungerat i klasser med 31-32 elever. Många hade klarat sig utmärkt i mindre klasser.
Vad det gäller läxhjälp och personaltäthet vet vi att IES var den friskola som fick mest pengar – 47 miljoner – i statsbidrag 2016 för att förbättra verksamheten, t ex till läxhjälp, extra personal etc. Samtidigt delade man ut 45,6 miljoner till aktieägarna. (Enligt granskning i Lärarnas Tidning “Miljoner i bidrag-miljoner i vinst” 13 dec 2017).
Att IES är den skola som ger flest glädjebetyg finns det forskningsrapporter om. Rapporten heter “Trust-based evaluation in a market-oriented school system” och är skriven för Institutet för näringslivsforskning.

Vi hoppas att det framgick av vår insändare att det var de ekonomiska bidragen/våra skattepengar till riskkapitalisterna som var det väsentligaste. Här ser vi en klar skiljelinje mellan regeringspartierna, v kontra alliansen, SD.

Vad det gäller behöriga lärare, dvs legitimerade lärare,så bestämde alliansregeringen att man skulle införa lärarlegitimation för att säkra undervisningskvaliteten. Vi anser att om man tummar på legitimationskravet sjunker kvaliteten på verksamheten. Icke legitimerade lärare har inte rätt att sätta betyg. “Noga utvald” personal, som du förespråkar, är inte detsamma som legitimerad lärare. Vilka kriterier har man då använt sig av?
Frågan kvarstår:
Varför ska vi skattebetalare i Landskrona skänka riskkapitalisterna 1,5 miljoner? Pengar som din son och många med honom kunde behövt i den kommunala skolan.
När det gäller kvaliteten på verksamheten så utgår vi bara i från att om man tar emot miljoner i skolpeng, så ska verksamheten “fan i mej” vara bra!! En självklarhet tycker vi.

Lena Nilsson
Håkan Lans


På tal om Walk of Fame

2018-08-17 09:04

Vad kräves för att hedras med platta på Landskrona’s ”Walk 0f Fame”? Jag tryckte på för att Skånes Radio Mercur skulle vara med i omröstningen 2018 och så blev det, fast det blev ingen platta. Nu talar jag i egen sak eftersom i det här sammanhanget är Skånes Radio Mercur det samma som jag eftersom ett företag inte kan få en minnessten. Det måste vara en person. Jag blev inte vald, men ta inte det här inlägget som ett ”surt sa räven om rönnbären”. Det här gäller Skånes Radio Mercur och att ingen är profet i sin hemstad.

När jag fick veta att det inte blev någon platta blev jag otroligt besviken, men OK. När jag fick veta vem som får en platta i år blev jag förbannad.

Definitionen på en individ värdig av ”Walk of Fame” är luddig. Så här lyder det:

”….. Landskrona har ovanligt många berömdheter, i förhållande till sin storlek, som växt upp, verkat eller på annat sätt gjort staden känd. Tanken med Walk of Fame är att visa detta samt intressera innevånare och besökare för stadens historia och berömdheter och att uppleva stadens centrum”.

2018 var rätt år att få en minnessten för i år firas Skånes Radio Mercur’s 60 års jubileum. Skånes Radio Mercur skrev svensk historia, svensk radiohistoria, svensk reklamhistoria och Landskronahistoria den 14e december 1958 då de första kommersiella radioprogrammen sändes från sändarfartyget Cheeta i Öresund mitt mellan Landskrona och Köpenhamn. Programmen spelades in i en tillfällig studio på en vind på Fältgatan i Landskrona. Jag var 22 år gammal. Skånes Radio Mercur blev snabbt mycket populär och hade vissa tider 80% av alla radiolyssnare i västra Skåne. Det kunde komma flera hundra brev om dagen, 2-3.000 brev i veckan så Posten hade speciella säckar för utdelningen. Många berömdheter medverkade. T.ex. Pekka Langer, ”Nattuppen”, Lill-Babs, Floyd Patterson. Den förste anställde var Ivo Grenz som sedan blev nyhetsankare på svensk TV. Skånes Radio Mercur överlevde i åtta år trots att vi hade starkt motstånd från regeringen, tidningsutgivarna och t.o.m. grammofonbolagen i början. 10.000 fackelbärare protesterade för radion när regeringen ville stänga den åtta år senare. Då hade Skånes Radio Mercur ändrat namn till Radio Syd och Britt Wadner blev ”Piratdrottningen” med hela svenska folket. Jag överlämnade till Britt 1961 då jag beslöt att min utbildning var viktigare än att strida mot övermakten.

Så till ”ingen är profet i sin hemstad”. Frimurarnas representant, han kommer från Malmö, lär ha sagt att Skånes Radio Mercur ”var väl inget märkvärdigt”, men det har skrivits flera böcker och tusentals tidningsartiklar om Mercur och piratradiostationerna som tvingade fram Melodiradion. TV4 sände en TV-serie och Landskrona Museum hade 1998 en stor utställning om ”Piraten på Öresund som krossade monopolradion”. Utställningen blev en av de mest besökta någonsin.

I år hedras tre personer, en fler än vanligt. Schlasbergs skulle haft sin minnessten för länge sedan, Armand Krajnc är född i Landskrona och har varit världsmästare. Orsaken till att jag inte är besviken utan förbannad är att jag och Skånes Radio Mercur blev utslagna av en säkert mycket välmeriterad dräkthistoriker som är född i Stockholm, som har bott i Landskrona en kort tid och bor i Fortuna. Om hon hade bosatt sig tvärs över vägen i Rydebäck hade hon bott i Helsingborg. Hur passar ”växt upp, verkat eller på annat sätt gjort staden känd” in?

Välkomna till Landskrona Museum i december då jag inviger en ny utställning om Skånes Radio Mercur inför 60 års dagen. Namnet på mitt föredrag blir ”Varför Skånes Radio Mercur skulle hedrats på ”Walk of Fame”. Jag skall berätta hur jag och Skånes Radio Mercur ”växt upp, verkat och på annat sätt gjort staden känd”.

Nils-Eric Svensson

SVAR DIREKT
Beslutet om vilka som får minnesstenar på Walk of Fame baseras på en omröstning där ca 500 personer deltar. Vi kommenterar inte varför någon inte har fått en minnessten.

Med vänlig hälsning
Bo Wikström

 


Svar till Stefan Olsson (SD)

2018-08-16 10:37

Att Stefan Olsson (SD) inte svarar på varför Sverigedemokraterna har bytt fot i frågan om vinster i välfärden är inget som förvånar.

Att Sverigedemokraterna inte lyssnar eller tar del av Kommunals utredning är inte heller något som förvånar.

Att Sverigedemokraterna inte ger något besked varför vinst ska gå före välfärd kanske är det enkla men för Olsson besvärande svaret, att Sverigedemokrater är till salu.

Vi socialdemokrater säger nej till vinstjakten i välfärden. Vi vill att varenda skattekrona ska användas på bästa sätt. År 2015 betalades det ut 4,7 miljarder kronor i övervinster. Detta motsvarar kostnaden för att anställa 7 500 undersköterskor.

Det är personalen som utgör kvalitén i välfärden och skapar trygghet för de äldre. Personalkostnaden utgör också den största kostnaden i dessa verksamheter. Därför är det i personalen och i deras löner och villkor som det skärs i syfte att maximera vinsterna.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar till Jonas Esbjörnsson

2018-08-15 09:12

Att Jonas Esbjörnsson (S) skulle prestera ett icke-svar på mina rader är föga förvånande. Politiska floskler är lätta att ta till när argumenten tryter. Som Esbjörnsson kanske vet bor vi alla i Landskrona och det är situationen i denna vår lilla stad som är intressant. När det gäller lönerna rättar sig Attendo efter exakt samma avtal som staden gör.

Mer intressant är att få veta vad du planerar att säga till eleverna och deras föräldrar på till exempel Engelska skolan när du lägger ned skolan som de älskar?

Hur tänker du förklara att Attendo eller något annat företag inte längre är välkomna till ditt Landskrona när de boende och deras anhöriga gett Segergatans äldreboende toppbetyg år efter år?

Hur ska du bemöta de äldre som varit mycket nöjda med Aktsams hemtjänst när du förbjuder dem att ha kvar Aktsam som utförare?

Att prioritera valfriheten är att bry sig om de grupper i samhället som behöver vårt stöd och hjälp. Att hävda något annat med hjälp av politiska dimridåer hjälper sannerligen inte dem vi borde bry oss mest om.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd 


Svar till Lena Nilsson och Håkan Lans angående IES

2018-08-15 08:57

Jag brukar inte ge mig in i debatter men er insändare innehåller så mycket faktafel att jag inte kan låta den vara oemotsagd. Jag är själv förälder till två barn som är elever på IES och för detta tackar jag dagligen min lyckliga stjärna. Mitt äldsta barn har tidigare gått i en annan kommunal skola i Landskrona. Det var på grund av honom vi valde att söka till IES. Han mådde nämligen inte alls bra i den andra skolan. En skola som ska vara inkluderande och till för alla som det som fint heter. Det är inte så i verkligheten. De skötsamma elever som inte är utåtagerande och tysta är de som tar stryk när allt mer resurser tyvärr måste läggas på att stävja stöket. 

Ni skriver att IES har lägre lärartäthet. Jag har inte själv några siffror på det men vår uppfattning är att vi har aldrig sett så mycket personal kring våra barn på någon annan skola. Personal som inte nödvändigtvis är lärare utan fritidspedagoger eller stödpersoner. Personal som är oerhört engagerad och leker och är aktiva tillsammans med barnen. Detta var det första som slog oss i verksamheten. 

Andelen behöriga lärare. Svaret på det ger ni själva i ert påstående – ni hänvisar till svensk behörighet. Som känt är många lärare från andra länder med likvärdiga behörigheter. Dessutom noga utvalda för uppdraget. Problemet i denna siffra ligger i hur SCB tolkar begreppet behörig lärare. 

Glädjebetygen. Just detta gör mig personligen heligt förbannad när jag läser det. Mitt äldsta barns betyg har sjunkit kraftigt sedan han började på denna skola. Inte konstigt eftersom undervisningen i hans fall i de allra flesta ämnen drivs på engelska. Självklart tar det tid att ta till sig kunskapen på ett annat språk men vår förhoppning är att kunskapen blir bredare på detta sättet. Det finns mycket bra undersökningar som visar på hur IES ligger i resultat på de nationella proven. De prov som alla skolor skriver och där skolorna inte rättar sina egna elevers betyg. Mer objektiva och rättvisande resultat kan ni inte hitta. Där är IES outstanding i samtliga ämnen. Av någon anledning ges dessa undersökningar  inte lika mycket uppmärksamhet i media. Anmärkningsvärt är även att IES erbjuder läxhjälp fem dagar i veckan och möjligheter att bättra på sina resultat om eleven är villig att jobba hårt för det. 

Gällande kösystemet så ber jag er läsa på. Det enda som styr deras kösystem är tid. Det enda som spelar roll är när barnet sattes i kö. 

Slutligen då pengarna. Vårt yngsta barn går även på fritidshemmet och där har det blivit mycket tydligt för oss var pengarna går – nämligen direkt till barnen. Utflykter nära och långväga och så vidare. De har gjort att barnets sommar var minnesvärd långt innan vi gick på semester. Varje dag har varit ett äventyr. Dessutom får alla eleverna vara med och bestämma exempelvis angående utrustning på skolgården och så vidare. 

Med detta sagt är det min förhoppning att ni åtminstone kollar upp resultaten på de nationella proven och omvärderar er åsikt. För oss är det viktigaste våra barns skolgång och tyvärr kunde de kommunala skolorna inte erbjuda dem det vi eftersökt – studiero!

P.s.
Vi är inte höginkomsttagare och vi bor inte i Borstahusen. 

Marie Hansson


Människors trygghet ska inte spekuleras bort

2018-08-14 13:43

Våra gemensamma skattepengar ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukare, patienter och elever till godo. Här skiljer sig Sverigedemokraterna från Socialdemokraterna.

När privata aktörer, företag och stiftelser släpptes in i den svenska välfärden var tanken att mångfalden och valfriheten skulle öka samt att personalens löner och villkor skulle förbättras. Nu, flera decennier senare efter det att marknadskrafterna haft fritt spelrum i välfärden, kan vi alla se resultatet. Sjunkande kunskapsresultat och ökade ojämlikheter i skolan och villkor för dem som jobbar hos vinstdrivande företag.

En undersökning från kommunal visar att en undersköterska som arbetar på ett privat äldreboende tjänar i snitt 2 300 kronor mindre varje månad jämfört med en undersköterska på ett kommunalt äldreboende.

2014 gick Sverigedemokraterna till val under parollen ”vi väljer välfärden” och lovade att begränsa vinsterna i välfärden och förbjuda dem helt i skolan. Fyra år senare går vinst före välfärd.  Nu väljer Sverigedemokraterna i stället att springa vinstlobbyns ärende.

Vi Socialdemokrater vill höja kvaliteten genom att våra gemensamma skattepengar ska stanna i välfärden. Vi vill se fler händer inom äldreomsorgen och där en bra omsorg går före vinst. Vi vill stärka valfriheten och mångfalden, därför måste vinstjakten bort för den leder till privata monopol där det snarare handlar om att välja mellan varor.

Jonas Esbjörnsson (S)


Skärpning politiker!

2018-08-14 13:39

Nu närmar sig valet 2018 och politikerna tävlar i vem som kan skriva den ena poetiska framtidsvisionen efter den andra. I verkligheten är det samma malande, samma förnekelser, samma personpåhopp och samma urvattnade slogans som förra valet och valet innan etc. Varför tror ni politiker att vi ska tro på era löften och visioner denna gången då det gång efter gång bara är tomt prat.

Jag tycker dessutom detta val är mer osmakligt än någonsin, detta pga. att samtliga partier kallar sig demokratiska och påstår sig värna detta. Och ändå gör ni allt för att hindra det ena partiets väljare från att få göra sina röster hörda efter det andra. Är det demokrati?! Oavsett vilket parti det handlar om, är de invalda enligt de demokratiska regler vi har, har inget parti eller företrädare någon rätt att hindra respektive väljares röster att få bli hörda. Det spelar ingen roll om det är V, MP, C, SD etc. Bara för att man inte delar ett partis innehåll har man ingen rätt att försöka motarbeta detta så länge de är invalda. Notera att jag talar om demokratiskt invalda partier, ni som kommer med ytterligheter som inte följer demokratiska spelregler har automatiskt diskvalificerat er. Jag tycker en skärpning är på sin plats för ett flertal politiker och en del borde till och med skämmas. Kallar er inte demokratiska om ni inte fullt ut ämnar följa innebörden av det.

Fredrik Rosengren


Värna mer om småföretagarna

2018-08-14 09:23

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt med en levande innerstad i Landskrona och anser att vi måste värna mer om småföretagarna i vår stad. De tillhör varken borgarklassen eller arbetarklassen, men har ofta svårt att få sin ekonomi att gå ihop. När arbetslösheten ökade lockades många av att starta eget och de som gjorde det för en ojämn kamp i sin vardag. Det är få som har möjlighet att anställa någon och får ta hjälp av välvilliga anhöriga istället. De har varken några skattesubventioner eller hyressubventioner att luta sig mot. Det är de som behöver stöttning av stat och kommun och inte de stora företagen som etablerar sig. För små företag är sjuklöneansvaret betungande. Vänsterpartiet vill därför att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Vi vill också att egenföretagare med godkänd F-skattsedel, ska ha samma rätt till socialförsäkringar och välfärd som alla anställda har. Vi vill även att karensdagen ska tas bort för den som är sjuk.

Eftersom vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där det är marknadskrafterna som styr borde småföretagarna få hyressubventioner eller skattesubventioner så att de har en chans att överleva och kanske t.o.m. kunna anställa någon i sin verksamhet. Det hade varit bra för alla parter. Detta gäller även torghandlarna i vår stad som är en levande kultur som måste bevaras. Istället så skapas ett Landskrona som ser till de företag som redan är etablerade på marknaden och har en god ekonomi med sig i bagaget. De har alla möjligheter att klara sig utan hjälp från stat och kommun, men inte småföretagare som får kämpa hårt för att få sin verksamhet att gå runt

Turismen i Landskrona är viktig och även Ven är ett stort dragplåster. Har vi en levande innerstad med småbutiker som drar till sig turism och billigare resor till Ven så skulle med all säkerhet turismen öka ytterligare. De fattigaste familjerna kanske t.o.m. skulle ha råd att göra något med sina barn.

Vi tycker det är viktigt att ta tillvara det som är närodlat och gärna ekologiskt och därför är det viktigt att uppmuntra de som har just dessa produkter och låta dem få plats på marknaden. Vidare anser vi att en miljöanpassad upphandling i offentlig sektor skulle gynna lokalproducerade och ekologiska livsmedel och skapa fler jobb i kommunen. Med andra ord låt oss värna om småföretagarna

Maja Anselius
Vänsterpartiet i Landskrona


Visste du detta om Internationella Engelska Skolan?

2018-08-14 09:13

Torkild Strandberg (L) och Lisa Flinth (L) jobbade hårt för att få hit IES till Landskrona. Men visste du detta?

IES ägdes av Barbara Bergström som sålde av sina aktier till riskkapitalbolaget TCA Associates i USA. Då gjorde hon en vinst på närmre en miljard och var 2012 Sveriges rikaste person. Vinsten på försäljningen kom från vinst av skolverksamheten, dvs skattepengar som vi betalt in och som inte kom våra elever till del.

IES gör en vinst på drygt 8000 kr per elev av skolpengen till aktieägarna varje år. Om man läser IES hemsida  finns det 185 elever på IES i Landskrona. Alltså för man över 185 x 8000= 1480000kr varje år, vilket betyder att eleverna/skolorna i Landskrona går miste om cirka 1,5 miljoner i skattepengar varje år.

Riskkapitalisternas mål med verksamheten är att expandera, ta ut vinst och sedan sälja av verksamheten med största möjliga vinst.

Vi har ingen som helst insyn i IES ekonomiska verksamhet.
IES kan förflytta sina pengar hur de vill, till andra skolor i Sverige eller skolor utomlands. 

Pengarna går till vinst åt aktieägarna och investeringar i andra skolor utomlands  ffa i Spanien.

Vinst av skolverksamheten får IES genom att:

  • Ha lägre lärartäthet. 17 elever/ lärare mot 12 i kommunal skola.
  • Ha fler lärare utan lärarbehörighet. Cirka 50 % har svensk behörighet.
  • Etablera sig i socioekonomiskt starka områden, där extra resurser åt eleverna inte behövs i lika stor utsträckning.
  • Handplocka elever- färre “stökiga”och elever med särskilda behov .Vi har        ingen insyn i deras intagningsprocess.
  • Locka många elever till skolan, bla genom att ge glädjebetyg.

Visste du att det är förbjudet i alla andra länder med vinster i skolor som finansieras med skattepengar?  Andra länder tittar med förundran på oss!

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser