PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.7°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

Från bostadspolitikens träskmarker

2021-06-18 09:32

Begreppet ”marknadshyror” väcker då och då stort intresse. Frågan utredes och debatteras lokalt, regionalt och på riksnivå. Kommunalrådet Stefan Olsson (SD), som är en mycket aktiv skribent, har kastat sig in i debatten och det har uppstått ett replikskifte mellan honom och paret Håkan Lans och Lena Nilsson här på planket. Håkan och Lena avslutar med frågan om hur en marknadshyresreform kan tänkas påverka regeringsfrågan vid en eventuell borgerliga valseger 2022.

Blir det NU ett omtag i politiken eller blir mina synpunkter från milleniumskiftet 1999/2000 relevanta sisådär 25 år senare. Såhär skrev jag i Dagens Industri den 5 februari 1999:

Bostadspolitik, socialförsäkringsregler, finansierinsregler, skatteregler etc. etc. bildar en trögrörlig massa. Lägger man därtill lokala uthyrningsregler (s.k. uthyrningspolicy) så begriper alla och envar att det för den enskilde bostadskonsumenten blir svårt att manövrera. Ett gyllene tillfälle för de personer som kan reglerna – men det är inte så många.

Lägg härtill de stora prisökningarna på hyreshus, villor och bostadsrätter sedan slutet av 1990-talet och låg ränta. – Överbelåningen är nu ett minne blott! Jag vet!

MEN – så nu precis, före semestern, så sätter sig någon på tvären. Vänsterpartiets nye ordförande Nooshi Dadgostar. Hon accepterar inte marknadshyror. Och det blir en ohelig allians med Sverige-demokraterna (SD). Häri ligger dynamit. Många SD-väljare finns t.ex. i Sandvångsområdet. De vill inte se höjda hyror. Det begriper (SD) på riksnivå. Detta kan fälla regeringen Löfvén (S). Plötsligt får vi annat att tänka på än Coronapandemin. Nu måste alla kunna räkna!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar till Pontus Eriksson - Ny ishall behövs!

2021-06-18 09:04

I en insändare här på Planket påstår Pontus Eriksson att det inte finns något behov av att bygga en ny ishall i Landskrona. Något raljerande tar han upp att det finns de som vill ha en bakhoppningsbacke, bandyplan etc. Den typen av retorik får stå för Eriksson.

För oss Moderater är det oerhört viktigt att det finns ett rikt idrottsliv i vår stad, och idrott främjar hälsa, kamratskap, skapar glädje och är förebyggande inom så många olika områden. Det gör att riskerna för socialt utanförskap minskar.
Vi hade gärna sett att ett privat bolag skulle ha byggt, inte bara en ny ishall, utan även gjort stora investeringar i Karlslundsområdet med flera nya anläggningar, men nu blev det inte så. Landskronabornas en gång sina fina idrottsområde måste rustas upp, och i vissa fall blir det nödvändigt med nybyggnation. Ishallen är ett exempel på detta. Den befintliga ishallen byggdes år 1958 och då hade kommunen mindre än 30 000 invånare. Efter 63 år och en befolkningsökning med 50 procent kan det vara på sin plats med en ny ishall.

Eriksson påstår också att det inte finns något behov av en ny ishall. Istället för att föra fram osakliga påståenden så borde Eriksson kanske ha tagit kontakt med Landskrona hockey eller de två konståkningsföreningarna som ständigt brottas med
att få istider. För att få ihop schemat har man blivit tvingad att erbjuda väldigt sena istider till barn, och det är givetvis inte bra. Dessutom har allmänhetens åkning fått minska eftersom klubbarnas behov har ökat.

Vi ser med tillförsikt fram emot att Landskrona kommer att utvecklas som en idrottsstad och ishallen kan vara startskottet för detta.

Peder Alberoth (M)
Torbjörn Brorsson
(M)


Tystnadskulturen är mycket farlig

2021-06-17 15:09

Här på planket har det förts en debatt om äldrevården i kommunal/statlig eller privat regi med fokus på Attendo-koncernens verksamhet. Jag hoppade in i den debatten (2021-05-24) med en insändare med rubriken ”En anständig sorti” och pläderade för att Attendo skulle göra rätt för sig i pengar. Ingen har hört av sig till mig – jag är ju inte alls okänd på Stadshuset och bland ledande politiker i stan. Dock togs frågan upp av Fatmir Azemi (S) på fullmäktigemötet 2021-05-31. Attendo hade redan fått förnyat förtroende.

I min roll har jag mött problemet med att ”enskilda” inte haft kraft eller vågat visa musklerna vis a vis myndighetshantering. Sen är det skit samma om jobbet utförs av privata vårdbolag eller kommuntjänstemän. I den aktuella kriminalpolitiska debatten handlar det om att våga vittna om iakttagelser för utredning av grova brott, men det kan även handla om andra missförhållanden.
Visst inrättas det klagomurar och klagomålsbrevlådor. Men att sätta makt bakom orden är en helt annan sak. Att överklaga myndighetsbeslut är det inte många som orkar med. Mina erfarenheter avseende mina klienter talar sitt tydliga språk.

Nu handlar det inte bara om språkförbistring utan också om att myndigheter och t.ex. frivilligorganisationer – genom sina representanter – lämnar felaktiga upplysningar om gällande regler. Visst kan man tycka lite olika men när tyckandet innebär att situationen för klienten blir ”stollig” så krävs civilcourage. Du (= Jag) får gå förbi den ”livrädde” klienten och klargöra för myndighetsrepresentanterna m.fl. var skåpet ska stå.

I ett sådant aktuellt ”fall” uppfattade myndigheten – överförmyndaren i Landskrona – att fråga var om klagomål mot en ställföreträdare som utsetts enligt reglerna i Föräldrabalken. Men det handlade faktiskt om entledigande av ställföreträdaren. Episoden skulle komma att få konsekvenser när den gamla damen, 97 år, trillade på äldreboendet, andra dagen hon befann sig där: lårbenshalsbrott och intensivvård. En farlig skada!

Vad hände egentligen och varför?
Efter att ha tuggat mig igenom formaliteterna – vem är den gamla damens anhöriga? – så blir det ett år efter klagomålet en muntlig förhandling i tingsrätten kring
ställföreträderskapet för damen, som enligt egen utsago, är ganska gammal. Som ombud för anhörigkretsen yrkade jag att den gode mannen skulle entledigas och begärde att få höra flera personer som kunde redogöra för omständigheterna bl.a. kring fallolyckan och flytten av den gamla damen till äldreboendet.

Efter underhandsdiskussioner med tingsrätten så begränsade jag den muntliga bevisningen. Tingsrätten sände ut kallelserna till den muntliga förhandlingen och då kommer reaktionerna. Flera av mina vittnen ville inte ställa upp. En personal på boendet motiverade detta med att hon har tystnadsplikt och var rädd för att förlora jobbet. Tingsrätten avvisade bl.a. den bevisningen 5 i tolv. Därmed till frågan om ”tystnadskulturen”.

Får det nu gå till på det här sättet? Kan man mörka en så allvarlig olycka som det är fråga om i detta fallet?
Frågan går till samtliga politiska partier i fullmäktigesalen. Ni får faktiskt bekväma er att sätta er in i det aktuella problemet/ärendet. Att den gode mannen fick förnyat förtroende (liksom Attendo fick) gör inte saken bättre.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar till Stefan Olsson (SD)

2021-06-09 11:29

Det gläder oss att Ni precis som S i grund och botten är mot marknadshyror i nybyggnation!
Vi har ju som du förstår svårt att ta dig och ditt parti på allvar i denna och flera andra frågor.
Ni har ju en partiledare som klart och tydligt nyligen  deklarerat att får man chansen så kommer man att försöka fälla en S regering oavsett fråga!

Du vet ju också att januariöverenskommelsen är ett avtal mellan fyra – fem partier där samtliga inblandade har fått ge och ta, på gott och ont! Vi har lärt oss avtal håller man!
Vi förmodar att vid en eventuell borgerlig valseger 2022 så kommer det också att bli förhandlingar om sakfrågor!
Det skulle vara intressant och få veta om Ni då är beredda att fälla en sådan regering i frågan om marknadshyror!

Med vänliga hälsningar
Håkan Lans
Lena Nilsson


Något stort på G!

2021-06-09 10:52

Gårdagens BoIS-match gav mersmak men nu är det dags för ledningen att se över kontrakten.
Ge Billy ett långt kontrakt, han är nyckeln!

Men man måste också, gärna med hjälp av näringslivet, se över kontrakten på vissa spelare, och redan innan sommarfönstret, för det finns guld i detta gäng. Ju längre kontrakt desto bättre betalt när spelare ska säljas. Och så kommer att ske.

Lars Persson


Svar till Lena och Håkan

2021-06-08 15:10

Jag vet inte om Lena Nilsson och Håkan Lans följer politiken speciellt noga på riksnivå, eller bara läser igenom gamla artiklar som är 3-4 år gamla och sedan skriver ihop något som är fabricerat utifrån deras tycke och ideologi. Det stämmer att vår bostadspolitiske talesperson 2017 sagt att SD är öppna för förhandlingar om marknadshyror. Att man är öppen för att diskutera är inte det samma som att vilja införa någonting. Ibland behövs diskussioner för att få reda på mer om fördelar och nackdelar med vissa förslag. I just detta fall om marknadshyror har SD landat i att säga nej till marknadshyror. Det gjorde SD:s bostadspolitiske talesperson i en intervju med Dagens arena den 28 juni 2018 och sedan dess har vi stått fast vid att marknadshyror är fel väg att gå. Kan det bli mer tydligt?

Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdessystem i grunden är en bra funktion att hålla nere kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror. Kan det bli mer tydligt?

Vi tycker allmännyttans roll är viktig. Hyreslägenheter som ägs av allmännyttan erbjuder generellt mer generösa inkomstkrav än de privatägda, vilket är grundläggande för allas rätt till en bostad. Därför anser vi att allmännyttan är viktig och har en stor roll att spela i framtiden. Hyresrätten är även viktig för att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheten att snabbt och enkelt kunna flytta dit jobben finns eller för studier. Senast den 3 juni hade partiledaren Jimmie Åkesson en debattartikel i Expressen med rubriken “Marknadshyror är kvittot på S skamlösa hyckleri”, vilket klart och tydligt visar på SD:s inställning till marknadshyror.

Att den som varit socialdemokrat under hela sitt liv inte känner igen sig i det nya ”arbetarpartiet” är inte överraskande och det bekymrar tydligen inte dagens svenska socialdemokrati nämnvärt. En avskaffad värnskatt, vilket gynnar de som tjänar allra mest. Ett förbehållslöst stöd till EU:s sociala pelare med inbyggda minimilöner, vilken utgör ett allvarligt hot mot den svenska modellen är bara några förslag S gått med på för att infria Annie Lööfs och Liberalernas önskelista, vilket visar på ett maniskt maktbegär. Detta sammantaget visar också med all önskvärd tydlighet att det socialdemokratiska partiet inte längre styrs av ledstjärnor som rättvisa, solidaritet och sammanhållning. Makten kommer alltid först.

PS Gå gärna in på vår hemsida för att läsa vårt tydliga ställningstagande mot marknadshyror DS.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Stefan Olsson om marknadshyror

2021-06-08 11:16

Stefan Olsson (SD) undrar varför inte Hyresgästföreningen kritiserar S nu när partierna i Januariöverenskommelsen enats om marknadshyror för nybyggda hyresrätter.

Svaret Stefan, är att S är mycket tydliga med att man inte vill ha marknadshyror. Men att man tvingats kompromissa på grund av ovannämnda överenskommelse.

Lika tydliga är inte SD. SD:s bostadspolitiske talesman Roger Hedlund går ut med att man är öppen för förhandlingar om att införa marknadshyror och Jimmie Åkesson förklarar att han är beredd på att införa detta. Hans argument var att han kunde tänka sig vad som helst bara han kunde fälla nuvarande regering. En man med inte alltför stora ideologiska framtidsvisioner alltså.

 Hyresgästföreningen förklarar att man upplever SD väldigt splittrad i den här frågan.

Så innan du tar på dig imagen om att du värnar unga och låginkomsttagare i bostadsfrågor bör du nog kolla med dina partikompisar på riksplanet, Stefan. Oss lurar du inte.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Storgatan/Drottninggatan Grand Prix

2021-06-04 10:45

Hur skulle det vara med några farthinder?

Farthinder är en utmärkt ide, vad gäller att bespara oss centumboende både från oväsen och fartsyndare.

Ända ifrån Rådhustorget ner till Ventrafiken råder fullständig kaos vad gäller hastighet och oväsen, ffa kvällstid. Sträckan inbjuder naturligtvis till att få sträcka ut samtliga hästar i gasglada pojkars nya fina bilar, detta utan att pojkarnas sinne för konsekvens/er är noga genomtänkt eller inarbetat.
Uttjatat men bör nämnas – Vad händer om det springer ut ett barn mitt i gatan?
Konsekvensen skulle kunna bli ett liknande scenario vi så tragiskt råkade utför både på Löpargatan och Helsingborgsvägen för några år sedan, där det i det ena fallet, handlade om för hög hastighet, tappad kontroll och nedmejad person och busskur. Oerhört tragiskt för samtliga inblandade parter.

Åter till vägbulor….
Överväg tanken att iaf till nästa års budget, låta något asfaltverk spilla ett par kubik extra i baljan för att tömmas på väl valda ställen utmed Storgatan och Drottninggatan.
Mycket obehag hade kunnat reducerats för en billig peng.

Drottninggatan ja! 
Att på så kort sträcka som möjligt också här släppa loss samtliga hästar har blivit en sport, men betänk…City Gross har öppet till 22.00 samtliga dagar och folk finns i rörelse åtminstone fram till dess, gåendes, cyklandes och ibland faktiskt krypandes med tanke på klientelet som så ofta ses i anslutning till både Systembolag, City Gross parkering och på Svenska hus “bakgård”. Oavsett vem och i vilket mobilt tillstånd man befinner sig så har man sin fulla rätt att ta sig över just Drottninggatan och detta utan att få en massa hästar i nacken med en högst obehaglig utgång.

Själv arbetar jag inom akutsjukvården och har sett saker många av er andra bara kan drömma mardrömmar om.
Där på britsen hos mig vill ingen hamna, ej heller på något sätt vill någon förorsaka att någon annan oskyldig person hamnar där.

Så återigen… vägbulor är ett utmärkt och billigt alternativ.

Passerade idag Borstahusen där byggnationen av “nya” Borstahusen är i full gång, nya fina halvfärdiga hus, projekterad mark och grävda gropar…
– Torkild!! Där skall det snart asfalteras, prata med gubbarna om dom som sagt inte kan spilla några kubik på väl valda ställen på vägen dit.

Fullt medveten om att det finns fler alternativ till fartreducerande åtgärder, avsmalnande partier, blomsterarrangemang, nedsänkta väghinder osv.. välj själv!! 

Tack för ordet 
Mvh 
Kalle Horneij


Öppet brev till Torkild Strandberg (L) m.fl. om ”båtfrågan”

2021-06-04 10:03

Så här står det i mitt brev till Torkild Strandberg skrivet 2021-04-09: ”BÅTFRÅGAN! Hej Torkild! Pratade i går med o.s.v.”. Brevet blev liggandes p.g.a. pandemin och ligger nu som bilaga. I samma veva pratade jag med en kvinna, c:a 65 år, borta vid Föreningsgatans äldreboende. Vi pratade över staketet.

Jag plågade henne med frågan: ”Hur mycket kan du tänka dig att betala per månad för att få igång en flygbåt mellan Landskrona – Köpenhamn?” Hon var lite trevande – så jag föreslog sisådär 150 – 200 kronor per månad. Ja, sa jag en hundralapp i månaden på din hyra. Varpå svaret blev: ”Ja, jag har ju låg hyra. Jag betalar bara 3.200 kronor per månad.” När hon sa det så tänkte jag på dem som har hög hyra och kan ju få bostadsbidrag etc.

Jag släppte diskussionen – jag hade fått indikationer från gräsrotsnivån. I Landskrona är det inget annat än ett dj-la näringslivsfiasko att inte kunna fixa fram finansiering av en båtförbindelse från Landskrona till Köpenhamn och halvera restiden dit.

Det tar 10-15 år innan Europaspåret är på plats. Och till den politiska nivån: Har ni inga visioner för den närmaste framtiden? Risken är stor att de infrastrukturinvesteringar, som det talas om, blir en tumme ner för Landskronas förslag om en tunnel. Och blir det så, så får man börja om från början, och framskrida i maklig takt.

Vad tycker näringslivsrepresentanterna i Landskrona?
Vad tycker Torkild Strandberg (L)?
Vad tycker Niklas Karlsson (S)?

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Två ishallar i Landskrona?

2021-06-04 09:30

Moderata företrädare (Alberoth och Brorsson) vill bygga ny ishall – och fortsätta driva den som finns. Måhända de också önskar sig en inomhus skidskidspår, och en bandyplan  Eller en backhoppningsbacke ! Osv.

Att det överhuvudtaget kan finnas politiker som kräver sådant som ingen annan frågar efter, är beklämmande att läsa. Och i Moderaterna dessutom. Jag vill bestämt påstå att driva två ishallar i Landskrona inte är moderat politik överhuvudtaget.

Ser vi på den verklighet som finns, så är och förblir Landskrona en “grässtad”. Fotboll och golf. Och vi (vi = BoIS) , som i skuggan av Covid-19 ligger och sniffar på ALLSVENSKAN behöver ett fotbollsstadion som våran stads naturliga samlingspunkt med plats för si sådär 17.000 platser.

Och varken golfbanan eller en ombyggnad av IP skall sätta stopp för konsthallens verksamheter.

Kommunen skall fördela investeringar tänkta för alla som vill, både brett (så att många intressen blir tillgodosedda) och efter intresse. En större hamn i Borstahusen (tilltänkt både för mindre båtar och stora segelfartyg) är ytterligare ett exempel på vad vi behöver.

Och vi har redan en ishall. Behovet av en till, är i princip lika med noll. Tiden under vintern skall bara delas upp i tre delar. Konståkning, ishockey samt allmännhetens tid.

Pontus ErikssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser