PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.7°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

BoIS, Landskronas varumärke - med usla förutsättningar

2021-04-26 13:19

Under alla år har BoIS framhävts som Landskronas varumärke av stadens politiska representanter.
Nu när laget åter spelar elitfotboll i superettan bidrar Landskrona stad med seriens absolut sämsta plan att spela på. När även Billy Magnusson ryter till om att gräsmattan är under all kritik är det hög tid att göra något åt spelarnas arbetsplats. Vad hjälper det att få fram bra spelare som vill spela vinnande fotboll när det usla underlaget inte är spelbart.

Förr var IP känt för Weibulls fina gräsplan, idag blir den känd som superettans sämsta spelunderlag.
Kanske Landskrona Stad har skrotat sin ambition angående BoIS som varumärke?
Skärpning Landskrona Stad.

Benny Jönsson


Föreningsbidrag till alla

2021-04-26 11:43

Det har sedan många år rått stora oklarheter när det gäller föreningsbidrag. Men nu görs det en utredning som ska leda till att det blir mer rättvist i besluten.
Varje enskild nämnd beslutar om fördelningen gällande de föreningar som berörd nämnd ansvarar för.
Det finns en del kriterier att uppfylla för den sökande föreningen, bland annat ska det vara fritt från religiösa och politiska inslag och man får inte ha ett kapital som överstiger ett prisbasbelopp (48 300 kr), samt att medlemmarna ska vara folkbokförda i Landskrona stad.

Vid senaste sammanträdet i Individ och Familjenämnden hade vi att ta ställning till en ansökan om bidrag till en förening som tillhör en kristen församling. Verksamheten består i att stödja hälsa och integration för bland annat asylsökande barn och ungdomar, tex att anordna läxhjälp, lägervistelse och andra slags aktiviteter.

Föreningens kapital överstiger prisbasbeloppet med 15 899 kr. Vidare har det inte bifogats någon medlemsförteckning på de barn och ungdomar som det omfattar. Detta är en
förutsättning för att erhålla ekonomiska medel.

Bidragsansökan bifölls av Treklövern tillsammans med Socialdemokraterna.
Vi Sverigedemokrater avslog ansökan samt lämnade in en skriftlig reservation.
Anledningen till vårt beslut var att vi anser att regler ska följas, dvs att i det här fallet var prisbasbeloppet för föreningen överstigande det som beslutats i direktiven. Dessutom finns det ett religiöst inslag i den aktuella föreningen, vilket också tydligt framgår att det inte får förekomma.

Treklövern och Socialdemokraterna i Individ och familjenämnden följer inte det egna regelverket utan de tycker att man ska vara flexibel och se vad det är för en förening och
vilken nytta den gör för samhället. Som i detta fallet gäller det både svenska och asylsökande barn och ungdomar som får läxhjälp, det bedrivs även söndagsskola mm, det är väl behjärtansvärt att man tycker så men man kan inte ha regler som bygger på tyckande.

Men så är inte fallet i Individ och familjenämnden, där är det fritt fram antingen man är berättigad eller ej, det som avgör om du får föreningsbidrag är vad ledamöterna i  Treklövern och Socialdemokraterna tycker.

Vi Sverigedemokrater vill att man ska vara konsekvent i samtliga beslut så att alla föreningar som kvalificerar sig ska få föreningsbidrag och inga andra.

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Mona Andersson (SD)


Brottsligheten i Landskrona

2021-04-23 14:27

Landskrona 2020 – 5883 anmälda brott!

Det motsvarar drygt 16 st per dag!

Jag blev häpen över statistiken ifrån BRÅ när jag dök ner i de olika kategorier av brott som anmälts då det visade sig att våldsbrott och narkotikabrott var så pass många i antal.

Landskrona 2020

Personrån: 46   
Våldtäkt: 23   
Misshandel: 424  
Olaga hot / Ofredande: 453
Brott mot äldre: 36
Narkotikabrott: 387

Dessa siffror är bara ett axplock över den dystra statistik för 2020 i Landskrona och får mig att ställa frågan om staden verkligen gör och har gjort tillräckligt för att stävja och preventivt förhindra dessa, enligt min åsikt, alldeles för höga siffror?

Pengar plöjs ner i en massa möjliga projekt i staden, så även i brottsförebyggande sådana, men är de tillräckliga?

Stadens invånare och besökare ska kunna känna sig säkra med vetskapen att polis och kommun finns för dem och ständigt arbetar med att säkerställa stadens trygghet!

Hur många gånger ser man fotpatrullerande poliser i staden? Med staden menar jag då inte bara runt  torget utan även i bostadsområden, parker och andra platser där folk uppehåller sig.

Förra sensommaren blev jag vittne till en makaber situation, ett grabbgäng på fem stycken stod och gapade ut glåpord mot en polisbil som sakta körde förbi.

De två kvinnliga poliser som satt i bilen bara tittade och körde sakta vidare under högljudda beskrivningar om vad vad grabbarna skulle göra med polisernas mammor och med poliserna själva om de bara steg ur bilen.

Poliserna såg, i mitt tycke, skrämda ut och hade ett väldigt allvarligt och stressat uttryck i ansiktena.

Ingen åtgärd eller insats ifrån polisen!

Det är inte för utan att jag saknar de stora stabila poliser som förr fanns på stadens gator och torg, poliser som lärde känna invånarna och vann respekt genom deras närhet och auktoritära sätt att vara.

Varför ändrades polisens sätt att arbeta kan man fråga sig?

Polisens lokala resurser måste vara på den nivå att den klarar av det uppdrag de är satta till att göra men inte helt oviktigt i detta är att det finns kompetenta chefer som prioriterar stadens trygghet och agerar utefter den aspekten!

Behövs fler kameror?   – Sätt upp!

Finns det för få poliser? – Anlita fler ordningsvakter i fler delar av staden!

Polisen ska vara tillgänglig för invånarna? – Utöka polisens öppettider markant!       

Om det nu är så att Landskrona har ett antal tilldelade polistjänster och det inte är tillräckligt så finns det, av polisen utbildade, ordningsvakter som kan handplockas utefter egenskaper för patrulleringstjänst i mycket högre utsträckning än i dagsläget. Ordningsvakter är ingen ersättning av poliser men ett acceptabelt komplement då det faktiskt råder brist på auktoritär närvaro i stadens alla områden.

Jag summerar att i just denna fråga så behövs det kraftsamla emot brottsligheten och inte bara prata om det, handling och det omgående är enligt mig, rätt väg att gå!

Vad tycker Du?

Lars Andersson (SD)


Våra barn – förlorarna?

2021-04-21 09:58

Många barn får ta skiten när deras föräldrar och de själv får felaktiga upplysningar från myndighetsrepresentanter. Ni som läser detta kan tycka: ”Vad fan har Tommy Jonasson, som är en s.k. föredetting, f.d. fastighetsägare och f.d. universitetslektor i skatterätt, med saken att göra? Har han egna barn som kan ha fått ta skiten?”

Farliga myndighetsfel kan få svåra konsekvenser för ”den enskilde” samhällsmedborgaren. Ett paradexempel är Åhlens-branden! Det var bara pengar som gick åt helvete ~ 100.000.000 kronor. Inga personskador som följd av den ”mordbranden”. Händelsen skakade om landskronaborna och domstolsprotokollen är nyttig hemläxa. Den som är nyfiken ska sålunda läsa referatet i Nytt Juridiskt Arkiv, NJA 2013 sid. 145.

De ärenden – med barn inblandade – som passerat mitt skrivbord har handlat om misslyckat företagande om d.o familjebildning d.v.s. skulder / löneutmätningar + en god portion sjuklighet.

Det var någon myndighetsrepresentant på högre mellannivå som, enligt media (1997), beskrivit mig:
”Men han är inte precis någon Florence Nightingale.” Vi är fast förankrade på den vägen: Jag kommer i gräl med myndighetsrepresentanter.
Det är en civilcouragefråga att ta i med hårdhandskarna vid mötena med myndighetsrepresentanter. Men ansvaret ligger på den politiska nivån. Tjänstemän gör som de blir tillsagda. Att situationen är – och har varit – allvarlig för (många) barn i det förhållandevis fattiga Landskrona är väldokumenterat i ovannämnda HD-dom (NJA 2013 sid. 145), i Rädda Barnens årliga rapporter: ”Barnfattigdom i Sverige” och nu senast i professor Tapio Salonens rapport ”Millenniebarnen” (publ. November 2020).

Coronakrisen har skakat om! Vad ska man säga – ja det debatteras om sommarskola – om praktik. MEN det finns endast en väg från bekymmer och det är skolbänken.
Det är klargörande när kommunalrådet Stefan Olsson (SD) här på planket 2021-04-13 angående pandemin pekar på lärdomsstaden Lund.
Har du inte läst juridisk översiktskurs på universitetsnivå så är du en potentiellt förlorare. Tillvaron blir potentiellt farlig – när man inte begriper den juridiska terminologin. Vad menas med ”adekvat kausalitet”.
Och till sist: Läs upp dåliga betyg! Det gjorde jag själv en gång i tiden. Biologi (Ba → a). Dåliga betyg hänger med hela livet. Och varför inte ett eller två extra år i skolan på föräldrarnas bekostnad. Bo HEMMA OCH HA DET BRA!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. Som Håkan Lans påpekade 2021-04-19 här på planket: ”Det går att räkna i pengar – många vill inte
erkänna detta!” /Ds.


Regeringen storsatsar på kommunerna men vad gör Treklövern

2021-04-21 09:38

Regeringen har vidtagit ett stort antal åtgärder sedan pandemin bröt ut. Åtgärderna ska ge ökad trygghet för de som drabbas under krisen samt värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. Sammantaget beräknas utgifterna för de åtgärder som vidtagits sedan smittspridningen började uppgå till mer än 400 miljarder kronor.

Ökade resurser till kommuner

Sommarjobb för unga.

Trots att regering skjuter in extra resurser till kommunerna så väljer Treklövern i Landskrona att göra nedskärningar på våra ungdomar genom att halvera feriepraktikplatserna. Pandemin bedöms fortsatt minska ungdomars möjligheter att få ett sommarjobb. Kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar bör stärkas för att förbättra deras framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Unga med socioekonomisk svag bakgrund kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Fördelningen är baserad på uppgifter om Arbetsförmedlingens preliminära tilldelning, siffran anger det maximala beloppet som en kommun kan tilldelas efter ansökan.

Lovskola
Barn och elever har drabbats negativt av spridningen av covid-19. Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan pandemin behövde olika former av stöd, men även för många andra elever som nu inte kan nå sin fulla potential. För att ge huvudmännen ökade möjligheter att erbjuda barn och elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin och genomföra andra stödinsatser  tillför regeringen därför skolväsendet ytterligare 250 miljoner kronor. Medlen kommer att fördelas på samma sätt som den så kallade Skolmiljarden. Dessutom tillför regeringen 100 miljoner kronor ytterligare för att finansiera möjligheter till stöd, bland annat i form av förstärkt frivillig undervisning under skollov för elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Lovaktiviteter
Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga, vilket är allvarligt eftersom det är grundläggande faktorer för välmående och personlig utveckling. Barn och unga som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation riskerar att drabbas särskilt hårt. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta barn och ungas situation. För att säkerställa att kommuner har möjlighet att anordna avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga tillför regeringen 200 miljoner genom ett riktat statsbidrag till kommunerna för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6–15 år under lovtillfällen 2021.

Fatmir Azemi
Kommunalråd, Socialdemokraterna.


En räddad elev och du har tjänat in din livslön

2021-04-19 11:02

” En räddad elev och du har tjänat in din livslön”!
Ovanstående citat är från en i Halmstad känd skolpolis med god insikt i kostnader för vad en människa kan kosta samhället i kronor och ören och inte att förglömma all sorg och förtvivlan kring personen ifråga!
Jag har jobbat i 40 år som speciallärare med flera av just de elever som av olika skäl inte ”fixade” det.
Jag har nästan aldrig hört någon elev med goda studieresultat klaga på den stöttning som de med mindre goda resultat fick , tvärtom!
Det fanns som sagt men när de fick frågan om de skulle vilja byta blev  svaret alltid: Aldrig!!!
Jag har varit på 12 begravningar av gamla elever och att se den sorg och förtvivlan hos de anhöriga är outhärdlig!!
Man kan tycka vad man vill om att elever skall gå i skolan och få betalt dessutom på sommarlovet! Jag kan förstå att det sticker i ögonen hos en del men de veckorna, de kronorna kan vara just det som gör att hen svänger upp på banan ! Det är inte säkert men utan insatser så är risken stor att samhället drar på sig ännu större kostnader i både kronor och ören men oxå sorg och förtvivlan!

Polisinsatser, sociala insatser, fängelse, rättegångskostnader mm , mm kostar mycket , mycket mera ; många, många miljoner!

Jag tycker att man måste satsa tidigt med diverse anpassningar i skolan; mindre klasser, fler utbildade lärare och speciallärare,  särskilda undervisningsgrupper under kortare och/eller längre tid. Det finns hur mycket som helst att göra!
Jag kan inte citera Greta Thunberg. Men hon sade ungefär: Jag klarar inte av stökiga miljöer. Jag behöver lugn och ro kring mig! Vi är fem elever i min klass!
Mina killar och tjejer behövde just det under en kortare eller längre del av sin skoltid!
Jag hade naturligtvis elever som hade klarat av skolan om de ” lagt manken till”. De var inte många men när jag träffar dem så säger de alla : Jag hade fel – jag borde pluggat!!!
Den egna insatsen får inte heller förringas. Läxor måste göras! Många saker måste läras in utantill! Punkt Slut
Zlatan har naturligtvis en del brister men han har blivit en av världens bästa genom att träna, träna och träna lite till!
Med allt detta sagt så menar jag som ni märkt inte att man skall glida på ett bananskal genom skolan men alla skall vi göra allt vi kan för att hjälpa, stötta, kräva eller rädda!

Priset är alldeles för högt om vi inte gör något!

Håkan Lans


Är det rätt att ge lön till elever som inte brukar allvar i skolan?

2021-04-15 13:46

I dag släppte regeringen sin vårbudget och regeringen vill kompensera för de stängda skolorna som tvingat elever till distansundervisning under pandemin. Nya miljoner skjuts till för att kunskapstappet ska tas igen och pengar kommer att avsättas till kommunerna för extraundervisning. Samtidigt ska kommunerna tillföras 180 miljoner kronor för att skapa fler sommarjobb för unga.

Treklövern tillsammans med Centerpartiet halverade antalet feriepraktikplatser för ungdomarna i Landskrona på grund av besparingar/effektiviseringar på 1,8 mnkr. När kritiken blev för stor från bland annat SD kom man på en efterhandskonstruktion där elever nu kommer att erbjudas sommarundervisning med betalning. Treklövern med Liberalerna i förarsätet vill alltså att de som inte klarat skolgången under ordinarie skoltid ska få betalt för att gå i sommarskola. Idag erbjuds redan sommarskola för elever, men utan betalning. Sommarskola eller lovskola är naturligtvis bra för de elever som halkat efter, men vi ska inte betala barn för att gå i skolan. Det riskerar att skicka märkliga signaler.

”Strunta i skolan under terminen så kan ni göra det under sommaren istället och då samtidigt få betalt när ni sitter i skolbänken!”
Mvh Treklövern

Vad tycker de ungdomar som kämpat under vårterminen och sedan sliter med sommarjobb om detta förslag? Vem gör urvalet för vilka elever som ska få betalt under sommarundervisningen?

Vi måste istället förmedla för barn och ungdomar vikten av utbildning. En skola med goda grundförutsättningar där ordning, reda och studiero råder. Helt enkelt höja motivationen till studier – inte sänka motivationen. För de elever som kämpar hårt men trots allt inte klarar hela vägen fram, har vi lovskola och det ska vi fortsätta att ha. Det bjuder kommunen på – elever och föräldrar bjuder på sin tid. Det är ett samhällskontrakt med ömsesidig input.  Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet, som traditionellt många lärare lade sin röst på. Förr stod man bakom lärandet i skolan men nu vill man betala elever för att sitta av tid i skolan, när dessa elever kanske skulle göra annat med sin tid eller få specialhjälp med sitt studerande, om inte Treklövern och Centerpartiet lagt en besparing på 24 mnkr i utbildningsnämnden.

Använd pengarna som regeringen anslår till kommunerna i sin vårbudget till fler satsningar i skolan och på sommarjobb till våra ungdomar istället för att belöna de elever som av en eller annan anledning inte brukat allvar i skolan. 

Med andra ord, gör om gör rätt!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Vilka åtgärder gör Treklövern och (C) för att lindra konsekvenserna under pandemin?

2021-04-13 15:26

Under 2020 beslutades om tre olika åtgärdspaket i Lund för att lindra konsekvenserna av pandemin. I mars 2021 initierades ett fjärde paket i lärdomsstaden för att stärka sammanhållningen i samhället, bland annat med ett förstärkt stöd för ungdomar under sommaren som innefattar:

  • Kostnadsfria lovaktiviteter riktade till barn och unga under sommaren.
  • Förstärkning av fältgruppen.
  • Förlängd öppettid på friluftsbaden om vädret tillåter.
  • Förstärkning av feriepraktik för ungdomar för att skapa fler platser i kommunen, näringslivet och föreningar.
  • Föreningsstöd till föreningslivet med anledning av minskade intäkter från inställda evenemang, arrangemang och minskat medlemsantal.

Treklövern tillsammans med Centerpartiet i Landskrona gör tvärtom, man skär ner på till exempel feriepraktiken för våra ungdomar bara för man ska effektivisera och spara i ladorna. Sverigedemokraterna vill att Landskrona ska fortsätta fungera och leva – både under pandemin och efter.

Vi anser att stadens caféer och restauranger ska få förutsättningar att klara sig igenom krisen, samtidigt som vi håller nere smittspridningen.
Vi tycker det är rimligt att slopa avgiften för uteserveringar, kiosker, foodtrucks och torghandel.

Några av SD:s förslag för 2021 är följande: 

  • Utöka med större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar under hela 2021.
  • Avgiftsfri prövning för alla ansöknings- och anmälningsärenden gällande serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker under 2021.
  • Avgiftsfritt för tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker under 2021.
  • Avgiftsfri återregistreringsavgift inom livsmedelstillsyn. För att underlätta för företagen tas inte avgift ut för återregistrering av verksamhet som varit stängd och öppnar igen under 2021.
  • Avgiftsfria tidsbegränsade bygglov för uteserveringar under 2021.

Corona Akuten
Detta är bara en liten del av åtgärder som Landskrona stad kan göra för att stötta besöksnäringen. Då flera av verktygen regleras nationellt och det ibland kan vara svårt att förstå om och hur de kan användas har en del kommuner startat Corona Akuten, där företag kan få konkret hjälp med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttidspermitteringar mm. Småföretagen är viktiga för Landskrona, där skapas 4 av 5 jobb och det går inte bara att rulla ut röda mattan när de stora företagen knackar på och vill bygga eller etablera sig i Landskrona, alla är lika viktiga stora som små.

Nu är det dags för Treklövern och Centerpartiet och visa att ni bryr er om den befintliga besöksnäringen och andra småföretagare, våra föreningar och våra ungdomar och inte bara vara på tå när det ska byggas nya stadsdelar.
De flesta kommuner gör det som inte Landskrona stads styre gör, nämligen stödjer sitt lokala krogliv, som är viktig för turismen och landskronaborna.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Det finns inget som styrker Torbjörn Brorssons påstående

2021-04-12 10:15

Svar till Torbjörn Brorsson (M), ordförande i Individ- och Familjenämnden. 

Vi är två förtroendevalda  SD-ledamöter som sitter i Individ- och Familjenämnden, med Torbjörn Brorsson som nämndsordförande.

Vi lyssnade på debatten i kommunfullmäktige i tisdags, gällande feriepraktikplatserna samt läste debattartikeln på Landskrona Direkt och på Min Mening i HD. Det är mycket märkligt när man säger att beslutet om att halvera antalet platser skulle vara ett beslut som är taget i full enighet över partigränserna. 

Detta skulle ge en besparing på 1,8 miljon för nämnden.

Det här stämmer inte! Vi i SD har inte varit med på det här beslutet, trots att Torbjörn Brorsson säger att vi varit delaktiga. Diskussionerna skulle ha skett i maj och september 2020, samt att beslutet skulle tagits på nämndmötet i januari 2021. Det finns inga protokollförda beslut avseende besparingarna på ferieplatserna. När man fattar dessa beslut så måste det finnas protokoll som är justerat, vi har också efterlyst dessa men får tyvärr inga sådana.

Vidare så skriver Torbjörn Brorsson att man som ledamot har ett ansvar att sätta sig in i vad man beslutar om. Ja, absolut är det så men om man inte har deltagit i ovannämnda beslut så kan man inte heller avkrävas något ansvar. Vi har gått igenom handlingar från 2020 och 2021 och kan inte finna något där gällande halvering av antalet sommarjobb.

Så vi efterlyser ett underlag och ett protokoll som styrker att vi i SD har deltagit i beslut om en besparing på 1,8 miljoner kronor gällande feriepraktikplatserna.

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot Individ- och Familjenämnden

Mona Andersson (SD)
Ersättare Individ- och Familjenämnden


Några reflektioner med perspektiv på Landskronas utveckling

2021-04-09 10:04

Som Landskrona stad förmedlar i sin vision för Karlslundsområdet är  denna målsättning en viktig del  av Stadens identitet och  blir till glädje för utövare inom såväl motions som tävlingsidrott. Därtill inte minst befrämjar det barn och ungdomars uppväxt samt välbefinnande.
Även dem  med makten styr, äger sannolikt en genuin känsla för sin stad och borde instämma i hur viktigt det är att området utvecklas  med ett fortlöpande genuint underhåll, enligt medborgarnas önskemål. 
Trist nog  finns det  något som lämnar en  del i övrigt att önska och då Inte minst; låt aldrig Arne Jacobsens väl berömda byggnad, Idrottshallen bli en skamfläck för staden och  inte skall statyn av Hjördis Nordin behöva stå vid sidan, på undantag invid en häck – Se Kalle Svensson framför Olympias huvudentré i Helsingborg.
Därutöver, Grannkommunen erbjuder tre Kallbadhus till sina innevånare. Landskrona som också har fantastiskt fina badtraditioner, saknar helt den möjligheten till de sina.  
 
Som utflyttad Landskronit  sedan 1968  är min känsla för staden obruten och jag ser över tid, hur dess framväxt medfört förändring  i stadsbilden med en förhållandevis god hänsyn till  gamla omgivningar.
Många  byggnader är väl bevarade i äldre igenkännande delar av staden. Inte minst dem som ligger i anslutning till Rådhuset och Kasernplan visar på detta, där museet har sin plats i den gamla militärbyggnaden.
Citat, Eyvind Jonsson; “Vår rikaste bildningskälla är historieläsningen- vägen till kunskap om nuet måste leda genom den” Och då är min tanke när jag läser på Landskrona Direkt, att Arbetarrörelsens Arkiv kommer att erhålla  minskade kommunala anslag. Till detta vore förslagsvis en god tanke  om arkivet ingick i ett “Folkrörelsens Arkiv” som inrymdes i någon byggnad vid Kasernplan. En sådan ordning förutsätter naturligtvis ett intresse från berörda parter.

Tilläggas bör; Trots många besvärliga år i uppförsbacke, efter att flertal stora industrier stängt ned, präglas Staden av en stark och stolt identitet som vill visa att “Vi är Landskrona” 

En känsla som gläder mig stort, särskilt  när jag befinner mig på gamla vägen mot Landskrona, efter att passerat Glumslöv en solvarm vårdag då rapsfälten lyser gula under klarblå himmel invid Hilleshögs dalar, och samtidigt låter blicken landa mittsunds bort mot ön Ven, som alltid väntar på ett välkomnande besök.

Olle PålssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser