PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar direkt till SD i omsorgsnämnden

2019-11-25 16:33

Svar till
Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Christer Björklund (SD)
 
Vi socialdemokrater vill höja kvalitén inom omsorgen. Vi anser  att de som har varit med och byggt vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Vi vill höja kvalitén men varför vill inte SD det?
Beslutet som togs i Omsorgsnämnden  den 13 november gällde revidering av riktlinjer för bistånd till SOL och LSS. I de riktlinjerna finns bistånd till bland annat hemtjänst, aktiviteter, ledsagning, plats till särskilt boende m.m.
Det var vi Socialdemokrater som lade förslaget att tvätt och renbäddning ( fanns i de gamla riktlinjerna) skulle ske varannan vecka. Vilket SD också tyckte var bra. Det var på vår direkta fråga till Treklövern om de själv skulle vilja ligga i samma lakan tre veckor som Treklövern begärde ajournering. När mötet återupptogs hade treklövern ändrat sig och förslog då ändring till varannan vecka.
Men vi Socialdemokrater hade fler förslag till förändring av de nya riktlinjerna.
Vi vill att meningen om att all möjligheten till kvarboende ska vara uttömda ( den meningen fanns inte i de gamla riktlinjerna) skulle tas bort. Som det är idag lever många äldre nästan i misär innan de får plats på ett äldreboende. Det är inte värdigt. Även timmar för aktiviteter 6-8 timmar och ledsagning till fot- och hårvård 40 minuter per gång ansåg vi borde höjas ( i de gamla riktlinjerna var de inte så preciserade).
Men varken Treklövern ( som har egen majoritet) eller SD tyckte det. Varför vi Socialdemokrater röstade avslag på de nya riktlinjerna och lämnade in en reservation som vi bifogar.
Vi Socialdemokrater anser att våra äldre  har rätt till en högre kvalité än vad som finns inom omsorgen idag.
 
Fatmir Azemi
Eva Örtegren

Bifogad reservation.

 


Svar till Eva Örtegren och Fatmir Azemi

2019-11-25 16:23

Det känns helt absurt att läsa om hur Eva Örtegren (S) och Fatmir Azemi (S) berömmer sig själva och påstår att det är tack vare dem som nu omsorgstagare kommer att få renbäddat och tvättat varannan vecka mot tidigare var tredje vecka. Sanningen är den att det var Sverigedemokraternas förslag att äldre och sjuka omsorgstagare hädanefter ska få renbäddat och tvättat varannan vecka. I motsats till omsorgsförvaltningens förslag om tvätt och renbäddning var tredje vecka. Det var ledamöterna i Sverigedemokraterna som vid votering i omsorgsnämnden röstade bifall till ändringsyrkandet från ordförande Jan-Allan Beer (L) om ren bäddning och tvätt varannan vecka och till Arbetsutskottets förslag i övrigt. Det var Eva Örtegren (S) och övriga socialdemokratiska ledamöter i nämnden som röstade avslag för varannanvecka regeln om tvätt och renbäddning och till Arbetsutskottets förslag i övrigt.

Votering utföll med: 8 Ja-röster (SD+Treklövern) för ordförandes yrkande och 3 Nej-röster (s) mot ordförandes yrkande. Till skillnad från Socialdemokraterna så tummar inte Sverigedemokraterna på sanningen.

Vi håller våra löften till våra väljare och vi fortsätter att kämpa för en bättre omsorg till äldre och sjuka.

Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot i omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot i omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD) ersättare i omsorgsnämnden


Avslutande svar till Rosengren

2019-11-21 15:27

Nej, ingen tvingade S att samarbeta med L och C. Och den ”makthunger” du beskriver fanns och finns även i det högerkonservativa blocket. Lyssna på Kristersson och Åkesson och på deras harmsna utspel. Inget annat än frustration över att inte få makten.

Själv ser vi det inte som makthunger. För oss handlar det om vilka värderingar de styrande har. Det finns i Sverige idag en klar skiljelinje i värderingar. Och vi är glada att det icke högerkonservativa blocket lyckades få makten. På så sätt undviker vi så mycket som möjligt att få ytterligare neddragningar i välfärden och att få en välfärd där vissa premieras och andra får sämre skola och omsorg. Än om vården inte är helt fri. Men samarbetet med L och C är en kompromiss och inte ett ultimat alternativ.
Av två onda ting väljer man det minst onda.

Det är sant att S förlorar väljare till SD, framför allt LO-medlemmar. Men även de borgerliga partierna förlorar många väljare till SD. Utom möjligen KD, som vi tycker delar de flesta av sina värderingar med SD.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Stäng inte av busstrafiken längs Strandvägen

2019-11-21 09:56

Strandvägens norra del skall renoveras! All genomfartstrafik, med början den 15 december och därefter i minst 2 (två!) år, skall stoppas fram till våren 2022. Även lokala
busstrafiken.

Hur tänker sig Landskrona Stad och Skånetrafiken att att de som bor längs Strandvägen ska ta sig till centrum eller stationen under mer än två år ? Här finns många boende, bl.a. i tre bostadsrättsföreningar och två stora villaområden, som får närmaste busshållplats på Svaneholmsgatan eller Löpargatan, som kräver ersättningsbussar under de dryga åren ombyggnaden ska utföras.

Sätt in mindre bussar! Ett alternativ är att sätta in mindre typ av bussar som kan ta sig fram precis som projektledaren menar att boende kan göra med egen bil. Kan man köra bil under tiden kan man också köra buss! Det blir annars en mycket lång sträcka att gå med kassar, barnvagnar, rullatorer eller väskor till närmast hållplats efter busstrafiken har stoppats och minst två år framöver. Inte mindre obekvämt och otrevligt kvälls- eller nattetid eller i regn och rusk.

Tänk om om busstrafiken!
Tänk på alla boende som drabbas under lång tid av en stoppad bussförbindelse i en tätbefolkad stadsdel. Samarbeta med Skånetrafiken att sätta in ersättningsbussar under ombyggnadstiden. Landskrona Stads projektledare måste prioritera en lösning för alla som valt kommunal buss i stället för egen bil. Och för alla som inte har bil. Boende längs Strandvägen måste kunna komma till och från sina bostäder utan att behöva köra privata bilar.

Ta fram en lösning nu! Landskrona Stad och Skånetrafiken måste prioritera en lösning med ersättningsbussar nu omedelbart, innan busstrafiken stoppas helt. Det måste vara
lika viktigt i projektet att lösa bussproblemet för invånarna som att lägga nya va-ledningar och göra de planerade vägarbetena. Alternativt får något privat transportföretag anlitas under ombyggnadstiden. Men det är bråttom nu! Arbetet beräknas börja den 15 december.

Benny Jönsson
Senior JoJokort, boende längs Strandvägen


Avslutande replik till Lans och Nilsson

2019-11-20 11:13

Jag tackar Lans och Nilsson för svar, men tyvärr blev det precis som jag trodde. Enbart en hänvisning till alla andra än S. Vem tvingade Löfven och S att ingå januariavtalet? Ingen mer än att S hunger efter makt tog över och man sålde sig till C och L. Vem är S att hävda andra partier inte har rätten att bilda regering baserat på valunderlaget. Det finns en anledning S senast låg på 22%, historiskt lågt och uppenbart stöder folk inte längre deras politik. Inte ens LO medlemmarna längre. Med det inte sagt andra är mycket bättre.

Angående avgifterna som ni kallar “en viss avgift” är de ändå betungande för många människor, det är inte fritt. Med tanke på de stora skatter vi betalar på våra inkomster och inköp borde det banne mig vara helt fritt från avgifter, framförallt för pensionärer inom all typ av vård och mediciner. Det handlar inte om att skylla allt på S, men skönmålningen ekar tomt. Sedan håller jag med om att staden har demokratiska problem med tex. att icke politiska valda tillåts styra över stora frågor etc. Detta borde väljarna markera mot, även om svaren ofta blir nonchalanta viftningar från stadens ledande skikt. Jag ämnar inte fortsätta replikera mer denna gången.

Fredrik Rosengren


Svar till Fredrik Rosengren

2019-11-20 09:23

Hej Fredrik!

Vi svarar först med en motfråga:
Vilka/vilket parti var det som så ivrigt sålde ut SJ, Posten och Elförsörjningen?
Inte var det det parti vi förespråkar i alla fall. Även du måste ha sett vilka partier som genomförde detta.  Däremot har alla politiska partier därefter fått leva och kompromissa med sviterna av detta. Det vi försöker säga är att det var inga bra beslut av Allianspartierna.

När det gäller vård, skola och omsorg har du rätt att helt fri är den inte, men överkomlig att betala. En viss avgift tas ut för barnomsorg och hjälp och omsorg  till äldre, samt sjukvård.
Välfärden handlar däremot om hur mycket skattepengar den får kosta och att skattepengar används till vad de är ämnade för. Se på insändaren under dig ( av två s-politiker) vilka besparingar liberalerna i stan vill göra i välfärden. Något du inte kan ”skylla” på S, som i stället vill satsa pengarna på äldrevården. Vi tror S är beredda att skjuta in mer skattepengar i välfärden.  Och vi är besvikna över att S inte blivit så starkt att man kunnat driva igenom stopp för vinster i välfärden.

I Januariöverenskommelsen har S fått acceptera mycket av C och L:s politik. Bla slopandet av värnskatten och försämringar i arbetsrätten. Tycker du verkligen att S och inte C och L är mest skuld till detta. Studera då överenskommelsen lite bättre.

Vi hävdar fortfarande att grundfilosofin inom socialdemokraterna är så mycket kostnadsfri välfärd som möjligt åt alla.
Är det denna politik du är intresserad av bör du läsa Reformisternas program. Du verkar ju vara intresserad av välfärd och fungerande infrastruktur?

Så Fredrik, du tycker att vi inte ska ”skylla på” andra partier. Utan vi ska tydligen ”skylla” allt på S, om vi förstår dig rätt. För oss blir det som att skylla på saften när någon vält saftbringaren.
Orden ”skylla på ” är lite felvalda. Vi utnyttjar vår demokratiska rätt att vara kritiska.
Och vi är förresten glada över att få svara dig, här i den fria pressen i Landskrona.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Replik till Lans och Nilsson

2019-11-19 11:21

Kan Lans och Nilsson beskriva mer om den “fria” sjukvården, barnomsorgen samt fungerande postgången de nämner? För det är då inget som existerar i Sverige, kanske ni även kan berätta mer om avskaffandet av värnskatten samt kommande försämringar av anställningstryggheten? För partiet ni förespråkar har då inget av det ni nämner och har nyligen bidragit till det andra, och snälla, försök om ni kan att inte blanda in eller skylla på andra partier för en gångs skull. Utan svara enbart på frågorna. 

Fredrik Rosengren


Dags att satsa på välfärden

2019-11-19 11:17

Under allt för många år har våra äldre i Landskrona fått stå tillbaka.
De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.
Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.

I omsorgsnämnden föreslog Liberalerna att det skulle sparas på våra äldre genom att det bara skulle bäddas rent bara var tredje vecka.
Men vi är glada att nämnden gick oss till mötes när det gäller riktlinjer för tvätt och ren bäddning.
Det är inte värdigt att man skall behöva ligga i samma lakan i tre veckor eller bara få tvättat var tredje vecka. Så på vårt förslag ändrades var tredje vecka till varannan vecka.
Men omsorgen i Landskrona står inför stora besparingar om Liberalens budget vinner i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna säger nej till de besparingar och satsar i stället 10 miljoner på just äldreomsorgen.

För oss går omsorg före besparingar.

Fatmir Azemi (S) 
Kommunalråd

Eva Örtegren (S)
2:e vice ordf Omsorgsnämnden


Troliga tankar om frihet från vilsen liberal?

2019-11-18 16:11

Nu håller Liberalerna sitt Landsmöte. Med usla opinionssiffror letar man desperat efter nya idéer och teman att sälja in för att vända den nedåtgående trenden. Vår liberal lyssnar.
Man tänker att det måste vara något med ordet ”fri” för man tror att just det ordet är specifikt för deras parti !!??
Frihandel är ju redan använt och den ”nyliberala frihetstanken” i politiskt-ekonomiskt sammanhang är död och funkar inte längre. Här skruvar nog en och annan ledamot lite besvärat på sig, så också vår liberal. Friskola och fria entreprenörer inom vård och omsorg gav ingen frihet åt folket, de tömde mest statskassan på skattebetalarnas pengar. Frihet åt konsulter att agera- typ Nya Karolinska? Oh nej, vad pinsamt!! Och den ”fria” utförsäljningen av post, järnväg och el blev ju varken billigare eller bättre för oss väljare.

Nej, bäst att undvika farligt brännande ämnen och fokusera på ofarliga, opolitiska friheter, tänker vår liberal.
Hen  kanske kikar ut i provinsen? Var funkar nu den liberala frihetstanken? Kanske i nyliberala Landskrona? Fri Tesla åt stadsdirektören? Nja, kanske inte så lyckat? Eller landskronaliberalernas samarbete med SD med fri kurator vid alla utvecklingssamtal i skolan? Blir kanske lite väl ”frispråkigt” när elev, lärare och kurator diskuterar elevens psykiska mående i samma rum? Och dyrt! Var ska man också få alla kuratorer ifrån? Och vad tycker egentligen stadens store starke liberal i frågan? Det får landskronaborna inte reda på, liksom i de flesta andra frågor. Han tycker nog mest tvärtemot Socialdemokraterna, oavsett förslag? tänker vår liberal? Eller? Hur gick det egentligen för alla fria entreprenörer inom byggsektorn i stan?Ja, det vet inte vår liberal eller mången annan landskronabo. Hen vet i alla fall att Sandvången såldes ut. Friskolor och privat vård blev inte bättre där än på andra orter och de fria gymnasierna i stan ledde mest till att många tog sin skolpeng och studerade på annan ort.

Nej, bäst att vara lite neutral, tänker vår liberal.
Liberalerna på Landsmötet enas om fri aktiv dödshjälp som största och första fråga. Ett ämne flera partier kan och vill diskutera. Kanske inte så dumt? tänker vår liberal.  Bara man får fri aktiv livshjälp också? tänker nog många andra. Och undrar om detta verkligen är en politisk stridsfråga?

Kanske kan man få hjälp av ett annat parti, som jobbar med frihet, tänker mången vilsen liberal.?  Så också vår.
Ta Socialdemokraterna som i många decennier  jobbat med fri skola och utbildning och fri sjukvård åt alla., tänker vår liberal. Åt alla är viktigt, så att man inte följer de tre  högerkonservativas ideer ( Som MUF ) om privata försäkringar med bättre vård åt vissa och sämre åt de flesta. Tänker mången liberal- men inte alla. En del vill kanske ha mer  frihet åt vissa. Nej, nu blev det krångligt för vår liberal.
Bäst att satsa på att utreda dödshjälpen som största fråga, tänker hen. För viktig är den ju.

Vi kan tipsa om Socialdemokraterna och speciellt deras Reformister, som vill fortsätta att jobba för fri skola, fri skolmat, fri sjukvård, fri barnomsorg, fri äldreomsorg etc, för alla! Och fungerande postgång och järnvägstrafik åt alla, om än i statlig regi.
Och en objektiv fri press är ett önskemål från oss!

Lena Nilsson
Håkan Lans


Terminsvis möten med skolkurator!

2019-11-08 08:57

En gång per termin sitter alla elever tillsammans med sina mentorer (och en målsman om man är under 18) för att diskutera elevens prestationer i de olika ämnena. Vi menar att denna rutin borde kompletteras med terminsvisa träffar med skolkuratorn. Om allting är toppen och ingen psykisk ohälsa finns kommer träffen snart att vara över, men man har åtminstone fått möjligheten. Detta skulle innebära att psykisk ohälsa enklare kan uppmärksammas och behandlas, samt att den eventuella sociala stigmatiseringen av att besöka skolkuratorn skulle försvinna.

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa – först då kan vi se till att bli av med den. Detta förslag skulle skapa en naturlig dialog och möjliggöra tidig hjälp. Idag har kuratorer ofta flera skolor som ansvarsområde vilket resulterar i att de långt ifrån alltid är på plats när de behövs. För att garantera att elever kan få det stöd de behöver, när de behöver det, vill vi införa krav på att varje skolenhet ska ha en egen kurator.

Psykisk ohälsa är inte schemalagd och då ska inte heller skolkuratorns tillgänglighet vara det.

Stefan Olsson (SD)
KommunalrådFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser