PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Karlslund, återigen på listan över en av de mest utsatta platserna i Sverige

2019-06-11 14:51

Landskrona är en mycket vacker plats och det finns mycket som är bra med Landskrona. Trots att Landskrona är bra och vackert finns det stora utmaningar.  Karslundsområdet i Landskrona är en av Sveriges mest utsatta platser. I socioekonomiskt utsatta områden är det många som befinner sig långt från arbetsmarknaden och långt från det övriga samhället. För att komma ur den utsatthet som finns behöver många förutsättningar förändras.

Enligt SCB 2018 uppgick skattekraften per invånare i Landskrona till 83 procent av genomsnittet för riket vilket kan jämföras med 92 procent i Skåne.

Under tio årstid har skattekraften enligt SCB minskat.

I Norrestad är medianinkomsten 10 794 och i Glumslöv 28 221 enligt SCB.

Klassklyftorna blir större och samtidigt känner människor oror för framtiden.

Vi måste göra flera saker för att minska klyftorna i samhället.
1. Under allt för många år har Landskrona haft en alldeles för hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. För att bryta detta vill vi Socialdemokrater satsa på lokalt kunskapslyft. Detta för att öka utbildningsnivån. Allt för många människor saknar gymnasieutbildning.
Det handlar om att rusta människor att ta de jobb som växer fram och de jobb som näringslivet efterfrågar.
Vi socialdemokrater vill jobba med att få Högskola och Universitet till Landskrona. Detta skulle innebära en stor fördel för Landskrona att vara attraktiv för företag inom tjänstesektorn och tillverkningsföretag att vilja etablera sig i Landskrona.

2. Arbetsförmedlingens kontor i Landskrona kommer att läggas ner. Här är det viktigt att vi som kommun tillsammans med hela näringslivet tar ett gemensamt ansvar. Alla som bor i Landskrona som kan jobba, ska jobba. För Socialdemokraterna målet för full sysselsättning högs upp på dagordningen. Landskrona har inte råd att vara topplacerade när det gäller hög arbetslöshet.

3. En av dem är bostadspolitiken. Det politiska ansvaret för bostadsförsörjningen ligger i huvudsak för kommunerna och att de tar ansvar på olika sätt. I de flesta kommunerna är det egna allmännyttiga bostadsföretaget som är ett av de viktigaste verktygen för att förbättra den ifrågavarande situationen.

För att kriminalitet och psykisk ohälsa skall minska, krävs det att vi skapar trygga boenden för våra invånare. (Sampson m.fl 1997:923) menar att vad som händer inom bostadsområden delvis är ett resultat av socioekonomiska och bostadsfaktorer kopplade till bredare politiska och ekonomiska förhållanden. Dagens bostadsbrist slår hårt mot bostadssökande och är ett hinder för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. För att möta bostadsbristen måste nödvändiga investeringar göras i nybyggnation och underhåll. Vårt egna bostadsföretag Landskronahem ger kommunen möjligheter att agera på den lokala bostadsmarknaden. Det är glädjande att det finns nya planer för Karlslundsområdet såsom renoveringen av Koppargården 1 och Boklok-projektet. Vi skulle vilja se bostadspolitiken som helhet i Landskrona stad. Allmänytan skall värnas, skyddas och utvecklas, och det ska begränsas möjligheter att göra sig av med delar av sina allmännyttiga bostadsbestånd.

Kanske är det en relevant fråga att ställa om det verkligen är bostadsbolagets ansvar att stävja kriminalitet och öka välbefinnande hos sina hyresgäster.

Jag anser att vi ska se vår stad som en helhet och inte prioritera vissa områden framför andra. När det gäller Karlslundsområdet eller Norrestad, borde vi göra de åtgärder som bidrar till att minska kriminalitet och otrygghet. Vi vet att en del av dessa frågor är på nationell nivå men om åtgärderna som påbörjats nu, skulle påbörjats för ca 10 år sedan, hade dagens läge varit annorlunda.

– Vad kunde vi gjort bättre? Bättre boende, fler mötesplatser, och rusta upp området rejält med belysning. Alla aktörer skall vara med och påverka till det positiva. Landskronahems planer att bygga en lekplats i de nya detaljplanerna är just något sådant. För att minska segregation behövs även fler mötesplatser för stadens invånare.

Vi är övertygade om att detta går att göra. Minskade klassklyftor där människor försörjer sig själv genom att gå till jobbet.

Tillsammans bygger vi Landskrona helt.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Familjen svan på promenad

2019-06-11 09:37

På morgonen sågs denna svanfamilj lugnt spankulerande korsningen Järnvägsgatan och Gjörloffsgatan.

Kjell Andersson


Kollektivt äldreboende i överläkarvillan

2019-06-10 11:10

Överläkarvillan från 1909 kommer att rustas upp och högst troligt innehålla fyra lägenheter om 80 kvm vardera. Eventuellt kan det bli fråga om att en förskola etablerar sig i huset.

Denna fantastiska villa ägs av Landskrona. Folk kommer inte in på äldreboenden. Varför inte skapa ett kollektivt äldreboende där de boende själv medverkar till driften efter förmåga. Det skulle skapa en meningsfull på slutet av våra liv. Det är många som lider av ensamheten men inte tillräckligt dåliga för att komma in på äldreboende. Det skulle skapa en gemenskap och livsglädje.

Med vänlig hälsning
Birger Sölverud


Mina Sidor fungerar åter

2019-06-03 15:32

Svar till Kjell Andersson

Det är med stor glädje vi kan informera dig om att vi strax innan klockan 15.00 idag den 3 juni fick igång den nya versionen av Mina Sidor. Vi kan bara än en gång bara beklaga att det tagit mycket längre tid än det var planerat från början. 

Testa gärna och återkom med synpunkter hur du tycker den nya versionen fungerar via mail på kundservice@landskronaenergi.se.

Cecilia Walles
Marknad & Kommunikationsansvarig
Landskrona Energi


Svar till Landskrona Energi

2019-06-03 08:58

Får tacka för visat intresse.
Jag hade förstås som kund förväntat mig ett svar på när denna service på Er hemsida kunde vara användbar. Hade även sett fram emot
en förklaring till varför Ni inte klarar av att sköta hemsidan. En ombyggnad (uppgradering) av hemsida görs ofta över en natt! Själva programmeringen
är ju gjord innan den publiceras på servern. En högst berättigad fråga är varför det för Landskrona Energi skall behöva ta så lång tid?
Ni bemödar Er för att vara serviceinriktade, men det tycker jag har fått sig en rejäl knäck. Kan  denna brist på  fullgott handhavande månne vara synonymt för kommunalt bolag?!

Kjell Andersson


LA-Energi

2019-06-03 08:56

Kände inte till detta om att “Mina Sidor” fanns – och inte fungerade. Men varför inte bara ta bort “Mina Sidor” till dess det evt fungerar ? Uppenbarligen saknas intern kompetens och man har inte råd med att ta in extern hjälp. Osäker på tjänstens nödvändighet – men som det nu ser ut, påminner det hela om en entusiastisk internet amatör anno 1994.
 
Hur är det förresten med elverket – styrs detta digitalt eller finns “riktiga” strömbrytare ? Det vore mycket trist om elkraften kommer fram till Landskrona, men sedan stängs av via en internethacker eller av en främmande makts kvantdator !? 
 
Pontus Eriksson   


Svar från Landskrona Energi

2019-05-31 12:26

Svar till Kjell Andersson

Hej och tack för dina synpunkter. Vi är fullt medvetna om att det dragit ut på tiden och det beklagar vi verkligen. Det arbetas intensivt för att sista delen ska komma på plats. Tyvärr kan vi i dagsläget inte säga något specifikt datum när Mina sidor åter är i drift.

Behöver du några uppgifter fram tills Mina Sidor åter är igång är du mycket välkommen att höra av dig antingen på telefon 0418-473620 eller via mail kundservice@landskronaenergi.se.

Cecilia Walles
Marknad & Kommunikationsansvarig
Landskrona Energi


Landskrona Energi och mina sidor

2019-05-31 09:24

Är det fler än jag som upptäckt att man under längre tid möts av “Mina sidor är under ombyggnad” när man går in på Landskrona Energis
hemsida: https://www.landskronaenergi.se/kundtjanst/mina-sidor/?

Det är för bedrövligt att ett kommunalt bolag inte klarar av att sköta denna så viktiga service i vår datoriserade värld. Jag föreslår att andra
som läser detta ställer frågor till Landskrona Energi om när hemsidan blir fullt fungerande!

Föreslår även att Landskrona Energi antingen ser till att hemsidan med det snaraste blir helt användbar eller alternativt tar bort
“Mina sidor” eftersom den ju inte fyller sin funktion!

Hur länge sidan inte fungerat vet jag inte men minst under en månads tid.

Kjell Andersson


Tågvagnar

2019-05-23 17:13

Landskrona Direkt nämner att tågvagnar ska försvinna. Om de är museala, hoppas jag de kan bevaras på något sätt. Om de är gamla, kanske min familj på 1920-talet började resan i dem, när vi på somrarna hälsade på farföräldrarna i Sandviken. Vagnen gick bara till Billeberga.

Det sades att när pastor Westin skulle resa till en kongress i Calcutta, visade han upp alla biljetterna för konduktören på tåget från Landskrona. Konduktören lät sig inte imponeras: “Calcoota. Det blir ombyte i Billebarga.” 

Göran Hammarström


Bensinupproret

2019-05-21 09:23

Jag sticker ut hakan lite.

Bensinpriset är upp mot nya höjder, och ett ”uppror” har dragits igång. Med så oanad kraft att till och med riksdagen debatterar det och ett förslag på temporär skattesänkning på några öre föreslås, men som nu vår statsminister inte vill gå med på.

På fikaborden runt om i såväl Landskrona, som riket i övrigt går nog snacket att det är för jäkligt att politiker bara höjer och höjer priset på bränsle, man borde väl dra i på något annat….
Det är lätt att känna emotionell sympati för personer som har väldigt långt till olika ställen, där andra kan ta buss eller annan kollektiv trafik, och visst, klart det är surt när det kostar runt en tusing att fylla tanken.

Men , för oss som bor i Landskrona, eller för all del nere i Skåne, kanske detta inte påverkar oss nämnvärt i plånboken, men det har ett starkt symbolvärde.
Nu är det ju, som dom flesta måste förstå, inte skattens fel, utan det allmänt oroliga världsläget som driver upp priset på olja , som i sin förlängning slår direkt mot bensinpriset.

Så, är det egentligen dyrare att köra bil idag än för 20 års sedan?
Nej , det är det faktiskt inte. Våra bilar har blivit mycket effektivare och drar inte lika mycket bränsle. Man får faktiskt fler körda mil per liter bränsle, oaktat att priset gått upp.

I sann Greta Thunberganda borde detta vara bra för miljön, det vill säga att högt bensinpris minskar bilismen, och därigenom utsläppen. Tyvärr visar dock all forskning att höjda bensinpriser har marginell betydelse för hur mycket vi kör. Man knyter handen i fickan blir irriterad på priset, men kör fortfarande som vanligt. Skall priset påverka bilkörning så måste det höjas rejält, och på en gång. Det räcker inte med småduttar över tid för att ens egna bilkörning skall minska. Detta för att man skall använda bilen när man behöver, och inte som nu, för att man är bekväm (och antagligen lite lat).

Politiker på högsta nivå (med lite ekonomiskt tänkande) vill inte sänka priset för det är en väldigt bra kassako för att finansiera exempelvis vård , skola och omsorg, samt en sådan skatt man kan spela på känslor för att höja.

Jag tänker inte ge mig in i fordon med alternativt bränsle, för den fråga är för komplex för att avhandlas i en enkel insändare. Detta till trots att jag arbetar inom fordonsbranchen.

Vän av ordning säger säkert att “ja, men tänk på folk i Norrland som har 10 mil till närmaste affär, där är priset på drivmedel av större vikt än oss nere i Landskrona”.
Ja , det är sant, dom får lägga mer pengar på drivmedel, för dom har längre sträckor att köra för sånt vi kan ta bussen till.
Men, där är boendekostnaden inte samma som vi har. Till exempel så ligger medelpriset på en villa drygt en miljon under snittpriset i riket. Likaså ligger dom i en lägre eltariff, med mera.

Nu vet jag att personer som bor ute i byarna kan ha åsikter om kollektivtrafiken (eller avsaknaden av den), och att drivmedelskostnaden slår hårdare mot dom än om man bor inne i staden. Jo, det är sant. Men handen på hjärtat, hur mycket är det egentligen i kronor och öre räknat?

Vad är då kontentan av ovanstående?
Jo, att bara emotionellt anse att bensinpriset är för högt, blir lite feltänkt om man inte tar med alla parametrar.
Om man nu måste transportera sig finns både fötter, cykel och kollektivtrafik som alternativ.

Med vänlig hälsning
Tony PeterssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser