PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Bengt Olsson

2019-07-29 12:13
Järnvägsgatan är inte en kyrkogård. “Walk of Fame Landskrona” är inget som berör. Plattorna måste inte nödvändigtvis tas bort, men gatan måste öppnas igen!
De två träden kan förhoppningsvis flyttas. Jag har f.ö. aldrig hört talas om Katja of Sweden.
 
Pontus Eriksson

Följ Lidingös exempel om bosättningslagen

2019-07-29 10:38

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallad bosättningslagen, trädde i kraft i mars 2016Enligt bosättningslagen ska Landskrona stad, i detta fall fastighetsägare som ingår i Stadsutvecklingsbolaget erbjuda bostäder under de 2 år som räknas som etableringstid. 
Till skillnad från kraven på asylboendena finns det inga specifika krav när det gäller bostäder för nyanlända. Vilken typ av bostad som kommunen ska erbjuda de nyanlända med anvisningsrätt är inte reglerat. De bostäder som kommunen erbjuder ska uppfylla vanliga generella krav på bostäder, men i vilken upplåtelseform och avtalsvillkor väljer kommunen själv.

I Landskrona infördes en uthyrningspolicy 2013 som sedan reviderades 2015. Policyn, som SD står bakom, innebär att inkomst skall kunna styrkas och att hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. 

Trots avsaknad av specifika lagar, trots Landskronas uthyrningspolicy och trots avsaknad av inkomst erbjuds nyanlända bostäder direkt. Detta motiveras med att migrationsverket står för kostnaden de två första åren. 

Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda nyanlända permanenta hyreskontrakt. Detta fastslår kammarrätten i Stockholm, som därmed ger bl.a. Lidingö, Solna och Nackakommun rätt att säga upp kontrakten. I bosättningslagen saknas bestämmelser om hur länge en nyanländ har rätt att bo i den bostad som kommunen har anvisat henne eller honom till. 

Ska en kommun vara skyldig att ge permanenta bostäder till nyanlända, vid sidan av kommunens och de privata fastighetsbolagens kö? 
Hur kan kommunen motivera att ett större ansvar tas för nyanlända, medans andra grupper lämnas till sitt öde?

För oss Sverigedemokrater är det viktigt att alla ska behandlas lika, att alla har samma rättigheter och skyldigheter, oavsett om man kommer från Afghanistan eller Arjeplog. 

Inget hindrar kommunen att i stället tilldela tvååriga, tillfälliga kontrakt – vilket vi tycker att de fastighetsägarna i Landskrona som tar emot nyanlända bör göra. 
Bostäder som erbjuds under etableringstiden bör ha en begränsad kontraktstid på 2 år. De som eventuellt förlorar sina subventionerade bostäder ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden, precis som alla andra som behöver en bostad. 

Vi kan inte ha ett system där vissa går före i bostadskön och får permanenta hyreskontrakt beroende på vem som betalar in hyran. Det är djupt orättvist och där man samtidigt kringgår stadens uthyrningspolicy. Nyanlända har genom egen handlingskraft tagit sig till Sverige och har därmed också visat initiativförmåga att forma sina egna liv. Genom att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den enskilde individen att forma sitt eget liv, inklusive sitt egna boende, visar samhället respekt för denna handlingskraft och visar tydligt och klart dess önskan att undvika att den enskilde individen hamnar i ett livslångt bidragsberoende.

Det här är en viktig principfråga

För mer än ett år sedan ställde Sverigedemokraterna en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Torkild Strandberg (L), om han var beredd att följa Lidingös exempel. Svaret vi fick var att han ville avvakta domen från kammarrätten i Stockholm. Domen har kommit och ger kommunerna rätt att säga upp hyreskontraktet för nyanlända när etableringen upphör efter två år. Torkild Strandberg (L) är också ny ordförande i Stadsutvecklingsbolaget där dessa frågor diskuteras och beslutas. Nu är det dags att gå från ord till handling och föra en bostadspolitik som inte behandlar människor olika beroende var de kommer ifrån och som låser in dem i ett bidragsberoende. Torkild, vågar du behandla alla lika?

Vi vågar!

Stefan Olsson (SD)
Pia Törncrantz (SD)
Daniel Engström (SD)
Emil Fennstam (SD)
Olov Stråmark (SD)


Hänsyn till redan stensatta

2019-07-23 15:02

Att Björn Afzelius och även Katja of Sweden kanske inte hör hemma bland de första valen som kandidater är det förmodligen flera som tycker.
Men att lösningen skulle vara ”Lägg ner verksamheten” tycker undertecknad varken är vidare genomtänkt eller särskilt begåvat.
Är det verkligen så vi ska lösa den typen av problem i vår stad?
Nog finns det väl kompetens inom kommunen som kan leverera bättre än så.
Någon form av hänsyn måste ju rimligtvis också tas till redan ”stensatta” personer.

Bengt Olson


Walk of fame / Järnvägsgatan

2019-07-23 14:53

Jag ger Björn Lind fullt medhåll. Helt oavsett Björn Afzelius eller inte. Walk of Fame är precis lika glöttig som “Pennan” som påstods stå mitt i Europa. “Mitt i Europa” i nord-sydlig led ligger f.ö. ca 20 landmil söderut. Däremot borde kommunen på något vis hedrat 100-årsdagen av flygpionjären Enoch Thulins dödskrasch i det som 1919 kallades “Södra Fäladen”.   

Jag vill föreslå att istället återigen öppna denna rätt misslyckade gågata för biltrafik. Med maximerat antal P-platser för 30 minuter
måndag-fredag 10-18, lördag 10-13. Gratis. Detta skulle ge affärerna på det som länge och väl var stans absoluta centrum. De övriga gågatorna består. Vidare borde trottoartaken återinstalleras. Vad är meningen med en gågata som bara får allt färre butiker ?
 
Och lägg till alla butiker som låg i Karl XV-huset, i “tunneln”. Man kunde bygga en filmstad fd Rio biografen. Det borde gå att få till 4 salonger gissar jag.
 
Och i “Bowlinghallshuset / AF-huset” bör man kunna hyra ut billigt till yngre och andra svenska medborgare med endera lägre inkomster eller lägre krav. Bara gamla misstag inte upprepas. Med det avser jag typiskt att det bara inte får lov att bosätta sig 10-12 personer i en tvåa. Etc.
 
Pontus Eriksson


Vind i seglen och kraft i näten: förnyelsebart ger kraft till Skåne!

2019-07-23 14:44

Svar på insändare från SD i energifrågan.

Det pratas mycket om elbrist på grund av övergången till förnybar energi i debatten just nu, många är rädda för förändringen. I en nyligen publicerad artikel på Planket i Landskrona Direkt listar ett par av Sverigedemokraternas företrädare de vanligaste orsakerna till oro.

Det första man ska ha med sig om svensk elproduktion är att vi faktiskt producerar 20% mer el än vad vi använder. Problemet är att mycket av energin produceras i de norra delarna av landet, medan den sen används här i söder där det helt enkelt bor fler människor. Dessutom är elnätet ganska gammalmodigt i att elen måste användas precis när den skapas, vilket resulterar i problem under de timmar under året då vi använder som mest el. De här utmaningarna är varken nya eller omöjliga att lösa.

Oron över elbrist är mest aktuellt just här i Skåne. Vi använder nämligen betydligt mer el än vad vi producerar, vilket gör att vi blir beroende av att importera el från andra landskap och Danmark, eller i undantagsfall från exempelvis Tyskland. Det finns två möjliga sätt för oss att lösa det:

  1. Enligt en studie från Energimyndigheten skulle Skåne, om vi bara investerar, kunna generera 25Thw bara från vindkraft. Det är dubbelt så mycket som vi totalt använder idag. Vi skulle alltså kunna gå från ett underskott till att exportera el!
  2. Som jag skrev tidigare producerar Sverige tillräckligt med el, men på sikt måste vi kunna transportera mer el över längre sträckor. För att bättre omfördela energin krävs helt enkelt en uppdatering och utbyggnad av själva systemet, vid ett seminarie arrangerat av Skanska i Almedalen nyligen gjordes expertbedömningen att det kommer ta ett par år att färdigställa. Förstås frustrerande långsamt, men betydligt snabbare än knasiga alternativ som utbyggnad av kärnkraften (och då ska vi inte ens diskutera säkerhetsrisker och erfarenheter från Tjernobyl). Nätet måste på lång sikt också ställas om till att även kunna lagra energi i större utsträckning.

Kan vi producera mer el lokalt samtidigt som ett bättre nät ger oss bättre tillgång till överkapaciteten i norra Sverige kan vi med råge tillgodose våra energibehov!

I debattinlägget lyfts också slutligen ett vanligt argument: att vindkraftsparker skulle döda insekter och småfåglar. Visst är det så att ett infrastrukturprojekt påverkar den lokala miljön, men det gäller ju även alla väg-, avlopps- och fastighetsbyggen också. Ändå diskuteras det här problemet i princip bara i förhållande till vindkraften. Den som verkligen vill göra något för att rädda insekterna borde istället satsa mer på ekologiska matvaror då det är just kemikalier i jordbruket som leder till massdöd bland insekterna.

För att sammanfatta kan man helt enkelt säga att vi behöver ställa om till energikällor som just vindkraft och solceller för att inte förstöra vår planet. Att göra det kan dessutom bli det bästa som har hänt skånsk energiförsörjning på länge. Sverige kan få en förnyelsebar energisektor, samtidigt som vi även i fortsättningen har en trygg energiförsörjning. För att uppnå det behöver vi politiker investera i förnyelsebart och smartare elnät, inte minst här i Skåne! Tyvärr verkar det dock finnas många bland Sveriges konservativa politiker som hatar förändring av principskäl, även när den kan leda till förbättring!

Jesper Olsson
Ordförande Miljöpartiet Landskrona


Walk of Fame

2019-07-18 14:40

Jag har läste det NES framfört om Walk of Fame och jag kan hålla med om det mesta. Dock måste jag protestera mot påståendet att Rotary i Landskrona förordat Björn Afzelius. Detta är inte sant. Min klubb, Landskrona Citadell Rotaryklubb föreslog förre stadsarkitekten Frans Ekelund, som uppfyller de av NES uppräknade kriterierna men som andra namn, föreslog vi fotografen Anders Hilding. Björn Afzelius blev avspisad direkt av vår klubb. Vad denna man gjort för att komma ifråga till Stadens W o F är en fullständig gåta. Afzelius mer eller mindre “tvångsplacerades” i gymnasiet till Landskrona Högre Allmänna Läroverk och tvingades genomlida två år på denna skola innan han kom till Malmö för att avsluta sin skolgång där.
 
Det är ingen som vet vad Afzelius gjort för att framhålla Landskrona och placera vår Stad på kartan. Det är ett hån mot kriterierna för W o F att placera honom på gågatan i stan. Lika stort frågetecken är Katja of Swedens utnämning till vårt Walk of Fame. Hon har också ett par års skolgång i stan bakom sig men jag vet ingen som kan förknippa henne med Landskrona.
 
Dessa två utnämningar är står klart i strid mot Walk of Fame och dess stadgar. Snart räcker det väl med att ha kört genom Landskrona på E6:an för att komma i fråga? Det finns många namn jag kan räkna upp som är vida mer motiverade till att placeras på vårt Walk of Fame. Jag kan nämna Familjen Emond, Anders Hilding, Gustav “Spaniengustav” Rudberg, Sonny Johansson, framröstad av Landskronaborna till BoIS bäste fotboll spelare genom tiderna, cyklisten Sten Andersson med flera SM guld och en av Sveriges representanter vid OS i München 1972. Jag tycker det är ett stort misslyckande av juryn för Walk of Fame att ha utsett Afzelius och förbigått de nu uppräknade namnen.
 
Lägg ner verksamheten!
 
Björn Lind


Mycket snack och lite energi, anser SD

2019-07-17 11:27

På senare tid har risken för kapacitetsbegränsningar och lokal effektbrist blivit mer aktuell, inte minst i Södra Sverige. Problemet består dels av att nätet lokalt inte kan överföra tillräckligt med el så att exempelvis nyanslutningar möjliggörs, dels av att produktionen inte är tillräckligt hög.

För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill Sverigedemokraterna föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning, för såväl hushåll som näringsliv.

Den 1 juli släppte Svenska kraftnät sin årliga rapport till regeringen som redovisar hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits. Rapporten innehåller också en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern samt en prognos för kraftbalansen på längre sikt. 

Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med el under höglastsituationer krymper. 

Enligt prognosen för vintern 2019/2020 har Sverige ett nationellt underskott på 1 000 MW vid en normal vinter och 2 000 MW vid en tioårsvinter 

Detta förklaras med att tillkommande effekt i form av vind- och solkraft har låg förväntad tillgänglighet under den kallaste vinterperioden. Vind-och solkraft ska ersätta kärnkraft, ettproduktionsslag med hög förväntad tillgänglighet vintertid.

Kärnkraftverken Ringhals 2 (904 MW) planeras att stänga i slutet av 2019 och Ringhals 1 (880 MW) stängs senast i slutet av 2020. Dessa stängningar kommer att medföra en tydligt försämrad effektbalans för Sverige.

Vindkraft är det kraftslag som växer mest i Sverige. Vindkraften kan dock inte bidra till effektbalansen under vinterns kalla perioder med samma tillgänglighet som den kärnkraft den ersätter och dess produktion är inte planeringsbar (beroende av vind eller sol).

Vindkraftens tillgänglighet är högre under vintertid jämfört med resten av året, men under perioder med sträng kyla (just när förbrukningen i Sverige oftast är som högst) avtar tillgängligheten. 

Det finns indikationer på att en betydande andel kraftvärme kan försvinna ur det svenska elsystemet, pga. kraftigt ökade skatter. 

Beskattningen av leveranssäker elproduktion leder till att kraftvärme ersätts med värmeverk, som bara producerar värme och inte el. Samtidigt subventioneras vind- och solkraft som inte är planeringsbara och driver på så sätt fram en destabilisering av det svenska elsystemet.

Ett ökat underskott innebär att Sverige blir mer beroende av import. Kraftvärmen finns i huvudsak i Södra Sverige där underskott redan råder under vinterns kallaste timmar.

I Södra Sverige importeras el från Danmark, Tyskland, Litauen och Polen. Mycket av denna el som importeras är fossila bränsle t ex kolkraft. Möjligheten att importera el under timmar med hög efterfrågan beror i första hand på om det finns ett produktionsöverskott i grannländerna. Skulle även dessa länder övergå till förnybar, icke planeringsbar energi,skulle samma behov av att importera el från grannländerna råda hos dem. 

Detta är en följd av den Energiöverenskommelsen som slöts 2016, där ett huvudmål är att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar till 2040. 

Konsekvenserna att fasa ut ett planeringsbart energislag till förmån för ett icke-planeringsbart energislag börjar nu visa sig. 

Varningssignalerna har kommit från såväl elbranschen som företag under en längre tid, där de har påtalat risken förkommande elbrist i Sverige. 

Vi kunde läsa i tidningen för någon vecka sen att företag som vill etablera sig i Landskrona kanske får avbryta sina planer på utbyggnad i framtiden pga. elbrist, och detta är bara ett exempel som vi har haft i Skåne den sista tiden.

Ändå fortsätter regeringen att bedriva en politik som förvärrar problematiken för regionen – detta på initiativ av Miljöpartiet.

Hur ska Sverige kunna växa, vara konkurrenskraftigt mot omvärlden om regeringen inte kan upprätthålla samhällskontraktet genom att garantera el till våra företag och samhället i stort? 

Med digitalisering, automatisering och elbilar kommer det att krävas en omfattande utbyggnad i samhällets infrastruktur. Denna utbyggnad förbrukar extrema mängder av el.

Parallellt med att problemen med elbrist uppdagas, så kommer rapporter ifrån Tyskland och Kina på att vindkraftverken har en stor miljö- och klimatpåverkan. De stora vindkraftparkerna påverkar miljön på ett mycket negativt sätt – fågeldöd, insektdöd, ljud och skuggor påverkar både djur och människor. I vattnet stör vindkraftverkens vibrationer och kraftfält fiskarnas miljö. 

Förnybar energi är inte planeringsbart  och tillförlitligt och kan därför inte utgöra stommen i Sveriges energiproduktion.

Det är viktigt för Sverige som nation att ha kontroll över sin egen energiförsörjning. En hög grad av självförsörjning är att föredra för att säkerställa att Sveriges behov av energi tillgodoses. Medborgare, företagare, vår välfärd är alla beroende på att denna produktion äger rum på ett robust, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt och finns tillgänglig när vi behöver det som mest.

Sverigedemokraterna anser således att vi ska satsa på kärnkraft i den omfattning som krävs för att upprätthålla och säkerställa en trygg elförsörjningssituation för i första hand Sverige. 

Sverigedemokraterna i Miljönämnden
Fredrik Malm
Per Olsen
Pia Törncrantz


Fimpar överallt

2019-07-17 10:43

Att ta en promenad i centrum, är som att gå omkring i en askkopp. Dessa förbannade fimpar och annat skit överallt, och då speciellt utanför butiker eller platser där folk samlas. Det är sorgligt att denna vackra stad skall vara en stor soptipp.

Jag föreslår att kommunen tar ett krafttag tillsammans med stadens fastighetsförvaltare och städar upp, gör staden ren. Sätt därefter upp ordentligt med papperskorgar och askkoppar, det bör väl hjälpa lite.

Kanske en ny slogan, ”Håll Landskrona rent”

Med vänlig hälsning
Percy Olsson


Stoppa biogasbussarna

2019-07-17 10:28
Nu har det hänt igen – en gasdriven buss exploderade i Helsingborg i fredags. Exakt samma sak hände i Stockholm i våras – och har även inträffat i Holland och andra ställen.
Holland:
Stockholm:
Helsingborg:
 
Inga av dessa händelser tycks ha varit normala trafikolyckor. Det är bara en tidsfråga innan det händer igen. Måste vi behöva uppleva 25-30 döda eller svårt brännskadade i Landskrona innan politikerna tar sitt förnuft till fånga?
 
Dessutom körs linje 3 numera allt oftare även den på biogas, inte på de elektriska ledningar som monterats upp i halva stan för ändamålet. Trolleybussen medför förvisso en viss förfulning av stan, men de lär inte explodera som biogasbussarna gör.
 
Diesel är otvivelaktigt det bästa drivmedlet för tung trafik. Jag vill föreslå att förbjuda andra drivmedel för tung trafik i Landskrona, intill dess ett säkert drivmedel finns.
 
Pontus Eriksson

Walk of Fame igen

2019-07-09 11:24

Så här lyder kriterierna för att få en sten på Landskrona’s Walk of Fame: ”någon som växt upp, verkat eller på annat sätt gjort staden känd. Tanken med Walk of Fame är att visa detta samt intressera innevånare och besökare för stadens historia”.

En av de två som hedras i år är Björn Afzelius. Björn Afzelius? Född i Landskrona? Nej, han var Smålänning. Har växt upp i Landskrona? Jo, som tonåring gick han på läroverket något år, men inte längre än att han flyttade till Malmö och tog studenten där. Verkat i Landskrona. Knappast, han hade nog med sin läxor att göra. Gjort Staden känd? Vet ni någon som kopplar namnet Afzelius med Landskrona? Näe, han e ju en Malmöpaug! Finns det något som han har skrivit som nämner Landskrona? 

Kanske i en textrad? Inte vad jag vet. Ansåg han sig själv som Landskronabo? Knappast. Det gäller för den delen en hel rad av de som hedrats med en sten. T.ex. har skådespelarna Lassgård och Haber från Skånska Teatern var sin sten men Peter Oskarson, som skapade Skånska Teatern och var dess eldsjäl finns inte med.

500 medlemmar i Rotary och Frimurarna tycker att Björn Afzelius har gjort Landskrona berömt, för de har röstat fram honom. Jag kommer att tänka på Anna Maria Lenngren’s dikt ”Porträtterna”. Googla om ni glömt klassikern.

Dags att ändra om valproceduren innan Walk of Fame får ett löjets skimmer över sig. Låt Landskrona Stad vara med om att välja vem som har gjort stan berömd och ta med företag. Förresten, Torkild, visste du vem Björn var innan du läste i tidningen att han gjort stan berömd?

Nils-Eric NES SvenssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser