PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Stå på dig om kolonierna Janne!

2020-01-24 13:56

Tack Janne Svensson för en insändare med glöd och kraft. Äntligen lite ifrågasättande av bostadspolitik och kommunal politik i Landskrona i gemen.
Debatten behövs. Och ska Landskronas kolonister rädda dessa fina grönområden får de samla sig snabbt. För på måndag tas besluten.
Du skriver: ” Är han (Torkild) styrd av utomstående exploatörer, som kanske bara ser Landskrona som en nuvarande/ kommande pengabinge?” Där tar du orden ur munnen på oss.
Vi har ofta haft känslan av att Landskrona har blivit lekstuga för penninghungriga exploatörer/entreprenörer och arbetssökande tjänstemän från andra kommuner. Utan känsla för staden. Och vi saknar också sammanhållna byggplaner som inkluderar t ex trafik och genomfarter.
Vi tycker också du gör rätt i att efterlysa andra partiers syn på koloniernas framtid. Det har varit tyst där. 

Lena Nilsson
Håkan Lans


St.Olofs vång! Kopparhögarna! Var slutar det!?

2020-01-24 09:19

På måndag den 27/1 ska politikerna i kommunfullmäktige ta ställning till “Handlingsplan för Landskrona koloniområde” i vilken det står att gångarna 11-13 på Sankt Olofs Vång på sikt ska omvandlas till bostadsområde. Det har varit tyst från de politiska partierna, hur de ställer sig i frågan. Nu vill kolonisten Janne Svensson att man redovisar sina ståndpunkter.

Vill vi ha höghus längs med vallgravarnas Citadellområde?  Nejnej, området är fredat av Statens Fastighetsverk. En gångbro till Gråen? Saken faller på sin orimlighet!! Kör istället med att bebygga Larvis koloniområde med bostadsrätter, nära till skola, bra förbindelser till station och centrum.

Jag ger bara lite exempel på hur vissa styrande i staden tänker. Dessa styrande….., det är väl bara Torkild som är från stan? Är han styrd av utomstående exploatörer,  som kanske bara ser Landskrona som en nuvarande/kommande  pengabinge?

Någon där, ovanifrån, ser Landskrona som en jävla marknad för rikingar och glömmer bort att vi faktiskt är en arbetarstad. Eller har varit, jag blir inte klok på vilket…..?

Vad jag vill påminna landskronaborna om, är att oavsett styre, har koloniområdena i staden, varit fredade i 100 år.
Nu vill en privat trojka, eller låt oss säga en kvartett, ta oss ifrån dessa områden. Kolonier som kanske gått i arv, eller som jag: här ska jag pensionera mig och odla mina grönsaker.

Eller som våra nysvenskar, och även då som jag, rekreation och njuta. Var står våra politiska partier i denna fråga? Det har varit jävligt tyst!!!

Varför är det så tyst om saken? Som kolonist i St Olof har jag sökt styrelsen i detta ärende. Svaret är: INGET.
Jag är inte drabbad i detta skede, men om 10 år är det min tur. Ska jag lägga ner mer pengar och ork och i slutändan inte få ett skit, jo 50 000 spänn, när jag betalar tusenlappar i medlemskap och arrende varje år, det går ju inte längre att sälja, när folk vet att Staden löser in och exproprierar, som dom vill.

Janne Svensson, gång 7, lott nummer 2

Med detta inlägg vill jag veta hur de politiska partierna i Landskrona står!

 


Mer resurser till välfärden i Landskrona

2020-01-22 14:21

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför regeringen nu 5 miljarder till välfärden. För Landskrona Kommun innebär det ett tillskott på 15,6 mil redan i år.

Välfärden möjliggör lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa.

Men en utmaning vi står inför är att svenska folket lever allt längre, det föds fler barn och befolkningen växer. Det är en positiv utveckling, men innebär också att samhället och välfärden ställs inför stora utmaningar. Redan i budgeten för 2020 gjorde vi stora tillskott till välfärden. Men för att upprätthålla en hög kvalitet i välfärden behöver kommunsektorn ytterligare tillskott för att säkerställa allas rätt till vård, utbildning, omsorg och andra välfärdstjänster.

I Landskrona får vi alltså 15,6 mil. Dessa pengar kommer vi använda till att stärka vård, omsorgen, skola. Så att våra välfärdshjältar får fler kollegor och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga jobb. För att varje elev ska ha samma möjlighet att lyckas och nå framgång och så att vård ges efter behov, inte efter plånbok.

För att stärka kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg i hela landet krävs riktiga investeringar. De medel som nu tillförs Landskrona ska vi använda för att stärka välfärden. Så bygger vi ett starkt Landskrona.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)


Presentation

2020-01-22 10:00

Det är ju bra att entreprenörerna som ska arbeta längs Strandvägen presenterar sig och talar om vad de ska göra.
Jag ser dock ett problem, det är att ALLA som ”drabbas” av arbetet inte informeras. Alla som drabbas är de som står utan kollektivtrafik som vi renat stött och blött några ggr.
I alla inbegrips i stort sett alla de som fått sin hållplats indragen, ju längre västerut, desto större skada.

Landskrona stad, Skånetrafiken och Nobina kunde göra det väldigt enkelt för sig:
Gör en ”vändplats” norr respektive söder om ”hålet” som stänger Strandvägen. Låt det gå en ringlinje med mindre bussar mellan dessa med ordinarie rutt, så är problemet löst.
Enkel lösning, och de inblandade som tidigare inte sett att det blir problem med kollektivtrafiken, har chansen att bli hjältar.

André Eklind
Fortfarande boende längs Strandvägen.


Grattis på 80-årsdagen

2020-01-21 09:24

I mitten Bengt Hellborg med födelsedagsballonger (foto: privat)

Så blev det födelsedagsbaluns hos arkitekturupprorets Bengt Hellborg. Ett hemma-hos-party. Undertecknad var självskriven i gästboken — MEN MEN några ålderskrämpor satte käppar i hjulen.  Därför min frånvaro. Med dessa ord framför jag ett senkommet GRATTIS till Bengt.

Vi – d.v.s. Bengt och jag – kommer naturligtvis att höra av oss angående vägval för resenärer till/från och inom Landskrona.

Strandvägsfolket har ju i flera insändare sagt sitt. Frågorna om infrastrukturen i och omkring Landskrona får inte dras i långbänk längre.

En fråga jag inte kan bortse från i detta sammanhang är: hur förflyttar man sig från Erikstorps Kungsgård till Skeppsbron eller i motsatt riktning? Frågan var inte relevant för mig när jag körde bil. Men så har det inte varit de senaste åren. Och då blir det jobbigt att ta sig ut till restaurangerna där från kvarteret Albanoskolan. Bussarna går ju bara till Bankvägen.

Det som behövs nu är en helhetslösning så att man kan resa snabbt från Landskronas femstjärniga campingplats till Köpenhamns femstjärniga lyxhotell Hotel d’Angleterre med kollektivtrafik –  stor eller liten buss, båt och (ev. förbokad) taxi. Visst finns det de som accepterar en gångväg 500 – 800 meter. Men den välmående övre medelklassen kräver mer av bekvämlighet och reseupplevelser än Landskrona kan erbjuda nu!

Europaspåret tar tid – 15 – 18 år – att färdigställa. Det kommer då fortfarande att ta en  12 – 18 minuter med buss att förflytta sig från norra Borstahusen till den tilltänkta nya stationen.

Ni som läser detta ska veta att Pågatåg Express Helsingborg C – Malmö C tar 38 minuter.

En flygbåt från Skeppsbron till Havnegade i Köpenhamn 35 – 40 minuter. Tänk vad allt detta skulle betyda för stadens fastighetsvärden.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

PS. Jag har noterat Johan Laurins insändare./Ds.

 


Öppet brev angående Strandvägen

2020-01-20 09:27

Kommunalrådet Torkild Strandberg
Landskrona stad

Sveriges förmodligen första omnibusslinje öppnades på sträckan Rådhuset – Borstahusen 1901. Sedan dess har vi haft busstrafik och på senare tid med bra turtäthet, fina fordon och mycket god service. Resandet utvecklas positivt cch kan öka. Den 15 december 2019 stängdes ett antal hållplatser för linje 5. Informationen till de boende har varit obefintlig. Insändare i Landskronaposten når inte alla. Information på Skånetrafikens hemsida gav ingen information.

I Landskronaposten och på LandskronaDirekt har ett antal insändare behandlat busstrafiken på Strandvägen i Landskrona. Stor kritik har riktats mot Skånetrafiken och kommunen.

Den 17 januari höll Skanska ett informationsmöte med de fastighetsägare som direkt påverkas av den första ombyggnadsetappen. Fastighetsägarna hade blivit inbjudna till mötet. Mötet var föredömligt informativt och jag är övertygad att entreprenören kommer att göra ett bra jobb. Vid mötet visades en profil över ingreppet i Strandvägen där nya avloppsledningar ska läggas på fyra meters djup. Med slänter på 1:1 tar 4,3 m. Sand i undergrunden gör att det vore önskvärt med flackare lutning. Plats för busstrafiken medges inte enligt NSVA. Detta kan ifrågasättas!

Problemet ligger tidigare i processen. I en insändare den 13 december anger tjänstemän från Landskrona stad, Skånetrafiken och Skånetrafikens entreprenör Nobina de kriterier som gällde för projektet sedan augusti 2019. Här framgår att busslinje 5 omloppstider mm har prioriterats och att busslinje 5 läggs om. En anropsstyrd linje 55 kompletteras för de boende längs Strandvägen. Ingen hänsyn till de boendes behov.

Upphandlingen av ombyggnaden genomfördes av NSVA som säkerligen har den större delen av kostnaden för ombyggnad av ledningsnätet. Med de kriterier som gällde för projektet behövde man inte ta hänsyn till busstrafiken. Gatan kunde stängas av helt. Om bibehållen busstrafik hade varit ett alternativ i upphandlingen kunde anbuden ha visat vad en alternativ utformning med räls och stämp eller motsvarande, dvs med mindre utnyttjande av gatubredden skulle ha kostat. Troligen mer men då hade man haft underlag för att säga att avstängning är det enda möjliga. Det bör observeras att det är ledningsomläggningen som gör att så stor del av gatan måste grävas upp. Ledningsprojektet kunde förmodligen tålt en högre kostnad.

Om kommunen med samarbetspartners i detta projekt kallat berörda till möte på ett tidigt stadium hade en större förståelse för projektet åstadkommits.

Busstrafiken stängdes av den 15 december och den 20 januari skall arbetena påbörjas. Varför dra in busstrafiken så tidigt? Skånetrafikens representant på informationsmötet förklarade att planeringen skedde samman med den generella tidtabellsskiftet för Skånetrafiken och förhandlingar med entreprenör och fack blev enklare. Något resenärsperspektiv fanns tydligen inte. Man kunde ha genomfört linjeändringen, men gjort en tillfällig trafikomläggning till det gamla fram till att arbetena påbörjas, jämför tillfälliga omläggningar vid Landskronafestivalen och andra gatuarbeten. Särskilt enkelt var det i detta fallet då omloppstider och tidtabeller är identiska.

Vid mötet framkom att arbetena ska vara färdiga i december detta år. Detta är mycket positivt men kan naturligtvis inte helt garanteras. Jag förutsätter att kommunen och Skånetrafiken vid tidtabellsskiftet i december prövar möjligheten att återställa trafiken och då eventuellt tillfälligt köra trafiken enligt nuvarande sträckning tills att arbetena färdigställts. Eventuellt kan trafiken köras i ena riktningen mot staden tidigare vilket borde vara möjligt och är önskvärt.

Av bifogad karta framgår det område som ligger utanför den trafikstandard som Skånetrafiken har som planeringsmål, dvs kollektivtrafik inom ett avstånd på 400 m från hållplats. Drygt 300 hushåll berörs. De som förfogar över bil klarar sig men många har svårare att klara sig utan buss. Någon information om linje 55 har inte synts till. Normal anropsstyrd trafik är inte ett alternativ till stadsbusstrafiken.

Alla längs Strandvägen är mycket glada för att Strandvägen rustas upp och att ledningsnätet förnyas. Den negativa attityden kan främst förklaras i hanteringen av projektet och främst bristerna i kommunikation med de boende.

Med vänliga hälsningar
Gunnar Hermansson
Humlegränden 14

Bifogas: Karta över kommunen som visar område med längre än 400 m till hållplats


Moder jord: Var stark!

2020-01-17 14:24

Hej på er: Landskrona Direkts läsare och alla ni andra!
Har tänkt på er…
Skriver “några rader”

Moder jord: Var stark!

Små saker 
Enkla saker 
Och några överraskningar
Mitt på vägen…
Tiden går och förändras
Igår var du, kung!
Vart tog förväntningarna vägen?
Och du blev kvar, utan svar.
Ingenting kunde du göra!
Och vad är kvar…

Allting hänger på dig,  människa!
Var stark och inte gå av 
Låt inte sorgen i dig, skada dig 
Var stark!

Svårt att se, hur hjulet stängs, mitt i livet 
Och var är kraften och viljan att fortsätta, andas
Du kunde ge upp…men det är förbjudet för dig!

Slutsatsen, människan:
Samla all kraft!
Det är lättare att prata, när rädslan släpps 
Du vet och förstår,  att detta är enda utvägen!
Var stark!!!
“Ha sol i fickorna!” för det här jag!
Testa, får ni se.

Må väl!
Vid pennan:
Geula Viola Lesén 
 


Saknar insyn i chefstillsättningen

2020-01-17 10:48

Under anställningsprocessen av den nya förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen har det begåtts flera stora fel. 

Det har inte funnits någon transparens för de som berörs av den nya förvaltningschefen. Varken kommunstyrelsen, som delegerat anställningsansvaret, eller utbildningsnämnden, som ska leda chefen har fått information om att det intervjuades, att det fanns en eller kanske flera kandidater på gång eller möjlighet att tycka till om anställningsprocessen. Detta är väldigt konstigt då det enligt medieuppgifter framkommit att både tjänstemän och vissa utvalda politiker varit delaktiga i processen. 

Vid vilken anställningsprocess som helst bör det tas referenser och kollas upp vad det finns för ”lik i garderoben”. Frågan är hur väl denna del utförts. Ingen, utöver utbildningsnämndens liberala ordförande Lisa Flinth, visste om att den blivande förvaltningschefen JO-anmälts.

Dessutom sades det nyligen upp en biträdande stadsdirektör efter fyra månaders tjänst då personkemin inte stämde enligt stadsdirektören. Detta kostar 600 000 kr av Landskronabornas skattepengar. Frågan som hänger i luften är hur länge den nya biträdande stadsdirektören kommer få behålla sitt jobb och vad det kalaset kommer kosta Landskronaborna?

Ansvaret faller ytterst på kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) som låter detta fortgå.

Det är dags att vädra ut och förändra Landskronas rekryterings- och anställningsprocesser vad avser förvaltningschefer. Det enda rimlig är att kommunstyrelsen tillsammans med ansvariga nämnder framöver rekryterar och anställer förvaltningschefer.

S-gruppen i Utbildningsnämnden
Aqba Ar-Rawi
Henna Christensson
Johan Hallberg Berndtsson
Christel Nilsson
John-Olle Niklasson

 


Skånes landshövding besökte PRO Västra den 15 januari

2020-01-17 10:20

Skånes landshövding Anneli Hulthén berättade både på ett allvarligt men även humoristiskt sätt om sitt arbete. Nämnde kopplingen mellan hennes födelsestad Göteborg och Landskrona som båda drabbats av varvsnedläggning. Berättade även om att hon stod klädd i dykardräkt när hon fick frågan om hon ville bli Skånes landshövding. Många känner säkert inte till hur mycket som ingår i hennes arbete, men bl.a. 5 viktiga frågor är försvaret, brottsproblematiken, elbehovet, fisket och stranderosionen. En annan sak är också att ta emot bl.a kungafamiljen och utländska gäster. Särskilt ett besök nämndes, då kungen var och fiskade i Öresund.

Eva Holm
Sekr. PRO Västra


Strandvägen, igen, igen och igen

2020-01-17 10:08

Mycket fokus ligger just nu på ”problemen” med att köpa biljett för att åka kollektivt. För oss boende på Strandvägen i Landskrona är det minsta problemet, vi har nämligen ingen kollektivtrafik under ett par år, pga ett större underhållsarbete på Strandvägen. Att detta behövs ifrågasätter vi överhuvudtaget inte, detta är ett måste.

Den lösningen vi fått för att ersätta kollektitrafiken är så kallad ”anropsstyrd trafik”.
Det innebär att vi ska boka en bil MINST två timmar innan vi ska åka, vi blir hämtade vid närmsta avstängda hållplats, för att bli skjutsade till närmsta öppna hållplats. Detta kan vi göra ett par timmar på förmiddagen, samt ett par timmar på eftermiddagen.

Vi kan således inte åka till skolan, jobbet eller hem från desamma, om vi inte går i skolan eller jobbar mellan 10-15, på ett ungefär. Barnfamiljer göre sig heller inte besvär, eftersom de här bilarna inte har barnstol.

Vi kan heller inte åka på helgerna, för då går de inte.
Vi är några som försöker påverka politiker och tjänstemän att inse att detta är fullständigt ologiskt, men de bara upprepar ”anropsstyrd trafik” som ett mantra. Det verkar som de själva tycker de är hjältar som kan erbjuda oss detta alternativ.

Tora Broberg (stadsmiljöchef) svarade vid något tillfälle att man tagit hänsyn till både det ena och andra, men på frågan om de tagit hänsyn till de boende svarar hon inte.
Förslag har inkommit från oss som protesterar mot detta, att sätta in mindre bussar som går färre turer, MEN hela dagen och helger. De behöver ju heller inte gå ordinarie rutt, utan kan enkelt planeras om för att ändå uppfylla de flesta av de boendes krav.

Låt en mindre buss fortsätta köra på Exercisgatan, Strandvägen gör sedan en liten vändplats/cirkulationsplats, strax innan vägarbetet, vid Holmgatan där bussen kan vända för att sedan gå mot stan och Borstahusen igen. Ingen raketforskning precis…….

Lyssna på oss istället för att ignorera oss. Hjälp oss istället för att motarbeta oss.
Risken är att man tar bilen när man ska handla och åker någon annanstans, för att göra detta.
Att gå ut och käka en bit mat blir till ett helt företag om man inte har friska ben, eller vill cykla under vinterhalvåret.
Sätt er in i vår situation istället för att bara strunta i oss, och blunda för verkligheten.

André Eklind.
Boende på Strandvägen.Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser