PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Hu(s)tyranner

2016-04-07 14:43

I Landskrona Direkt läser vi följande;

”Nu följde en tolvrondersfight där slagen stundtals hamnande under bältet eller var direkt orena, något som flera gånger påtalades av ringdomare, ursäkta, kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt, som om någon ska recenseras nog får anses ha tappat matchen.”

Ett alldeles oriktigt påstående som skall recenseras vara direkt under bältet och orent, för nog är det väl ändå så att det är Landskrona stads fullmäktigeledamöter som borde be om ursäkt för sättet som debatten tilläts föras på, trots uppmaningarna om vett och sans från fullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt.

Gunlög Stenfelt är en alldeles ståtlig politisk representant och kommunfullmäktiges ordförande, oavsett parti tillhörighet. En ordförande som förtjänar den största respekt både som person och i sin roll som kommunfullmäktiges ordförande, och inte att recenseras på detta tarvliga sätt.

Det som istället bör uppmärksammas är den direkta brist på respekt som flertalet debattörer visade kommunfullmäktiges ordförande och fullmäktige. Jag ifrågasätter därför deras fortsatta närvaro i fullmäktige, om dessa tillåts fortsätta orerar som de små ”hustyranner” de framstår som.

Vidare uppmanar jag dessutom Landskrona Direkt att be om ursäkt för denna tarvliga recension av kommunfullmäktiges ordförande.

Per Eriksson (L)

SVAR DIREKT FRÅN DIREKTEN
Per, det är tråkigt att du tolkar vår artikel på det visset. Som före detta styrelseledamot i BoIS misstänker jag att du suckat djupt över en del domarbeslut. Vi kan trots din uppmaning idag inte se annat än att presidiet med Gunlög Stenfelt i spetsen ”tappade matchen”. Halvvägs in i den andra interpellationen sa ordförande att hon ”trodde” att hon skulle ajournera mötet om nivån på debatten fortsatte. Det gjorde den, utan att klubban slogs i bordet. Och där ansåg vi att hon “tappade matchen”.
Vi förbehåller oss rätten att även fortsättningsvis ge vår bild av era möten.

Håkan Karlsson


Svar till Stefan Olsson

2016-04-06 12:19

Mitt uppdrag är att se till så att Landskronas unga går en ljusare framtid till mötes. Jag har starka uppfattningar om hur det ska gå till. En sådan är att konfessionella – religiösa – förskolor och skolor inte är vad våra barn behöver. 

En annan stark uppfattning är att beslut ska grundas på fakta. Därför måste vi politiker både läsa våra handlingar och se till så att vi tar reda på fakta om något inte verka stämma. Alla politiker fungerar tyvärr inte på samma sätt. Det finns politiker som formulerar egna sanningar.

Idag ska utbildningsnämnden behandla en ansökan som inkommit om att få starta en fristående förskola, namnet på förskolan är Dalahästen. Förskolans inriktning är språk och miljö, det kan man läsa i ansökningshandlingarna. Eftersom det hävdats att inriktningen skulle vara någon annan har vi som är måna om att ha alla fakta lagt tid på att ta reda på mer. Vi har pratat med mannen som står bakom ansökan. Han står bakom ansökningar i flera kommuner, i samtliga fall är inriktningen språk och miljö – inget annat. På en rak fråga om det är så att verksamheten kommer ha en muslimsk inriktning är svaret från mannen nej, ansökan gäller en icke-konfessionell verksamhet.

Nu kan man om man är misstänksam av sig tänka att man i ansökan skriver något men att man i verkligheten agerar på annat sätt. I det här fallet är det så att den som söker redan bedriver förskoleverksamhet i Örebro och Stockholm. Vi har kollat upp om de verksamheterna bedrivs i enlighet med vad man sagt i ansökan. För att få en rättvisande bild har vi kontaktat verksamhetsföreträdare, politiker och tjänstemän i kommunerna. Alla ger samma bild, förskolan bedrivs i enlighet med ansökan och är icke-konfessionell. I granskningar, tillsynsrapporter och jämförande undersökningar framgår det att verksamheterna som finns idag är välfungerande och uppskattad.

Lisa Flinth (L) ordförande utbildningsnämnden


Du sviker barnen, Lisa Flinth (L)

2016-04-05 12:31

Treklövern med Lisa Flinth i spetsen som Utbildningsnämndens ordförande kommer att försöka genomdriva att en muslimsk förskola startas i Landskrona.

Vi Sverigedemokrater kommer med all vår kraft motsätta oss förslaget. Vi är helt emot varje form av konfessionella förskolor. De små barnen på våra förskolor ska skyddas från alla former av politisk eller religiös indoktrinering. Detta är extra viktigt för förskolebarnen eftersom de är för unga för att ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Den aktuella skolan som drivs av en stiftelse, har som ändamål att bevara det arabiska språket, som det främsta medlet att vårda och upprätthålla muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet. Stiftelsens verksamhet skall bedrivas på det sätt som är förenligt med den heliga Koranen. Allt detta står i stiftelsens registreringsbevis.

Våra politiska motståndare kommer att påstå att vårt motstånd beror på att förskolan bekänner sig till islam. Låt inte lura er! Vi hade varit lika kritiska om förskolan bekänt sig till någon annan tro, inklusive kristendomen. Tids nog växer våra barn upp till kritiskt granskande personer. Då kan de själva ta ställning till vilket politiskt parti de vill rösta på eller vilken religion de vill bekänna sig till.

Men de allra minsta måste vi skydda. Allt annat är ett svek och ett misslyckande, Lisa Flinth.

Britta Hellström (SD) Ledamot Utbildningsnämnden
Stefan Olsson (SD) Kommunalråd


Var rädd om det gröna

2016-04-05 11:12

Oj vad fint det blev längs Eriksgatan med dessa vackra krokusar.
Tänk om det kunde sparas på växtligheten lite mer istället för all bygghysteri som tycks rasa i L-a! Ja jag vet att vi blir fler på jorden och det behövs byggas, men det är platserna det byggs på som är lite fel i mitt tycke. Folk behöver tillgång till parker och naturområden i övrigt.

Hälsar Agneta Jönsson


Är du förbannad?

2016-04-04 09:45

Här kommer Bud nr:7
“Oroa dig aldrig i förväg över saker som kanske ej kan inträffa!
I 9 fall av 10 har Du pinat dig i onödan med bekymmer…”

Thomas Jefferson

Fortsättning följer…
Vid pennan: Geula “Viola” Lesèn


Ljuset på Hven

2016-04-01 08:34

Äntligen, efter 41 år har jag fått ett ledljus på Hven så jag bättre hittar hem efter en sen kväll på Turistgården.

Björn Lind


Det tog tid – men nu blir det äntligen rätt, Treklövern!

2016-03-31 15:47

Sverigedemokraterna har i flera år tagit fighten för att dagersättningen för brukarna inom personkrets LSS ska höjas. Nu verkar det äntligen ske. En mycket modest höjning från 45 kr/dag till 50 är föreslagen. Det kan verka lite futtigt, men är en viktig symbolfråga. Denna grupp människor gör ett fantastiskt arbete i det tysta och har länge vädjat till förvaltningen och politiken att få ett erkännande i form av några få kronor mer i dagersättning.

Vi är medvetna om att förvaltningen står inför svåra ekonomiska utmaningar och därför kommer vi ledamöter från SD i Omsorgsnämnden inte att yrka på ytterligare högre belopp, även om vi menar att denna grupp förtjänar all uppmuntran de kan få.

Vi Sverigedemokrater är och förblir ett ansvarstagande parti som till skillnad från vänsteroppositionen inte ägnar oss åt ofinansierad överbudspolitik och populism. Det vinner alla Landskronabor på i längden.

Ulf Karlsson (SD)
Ledamot Omsorgsnämnden

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot Omsorgsnämnden


Cykla till planerna en gång till

2016-03-31 08:50

För en tid sen var Torkild Strandberg ute och cyklade och beundrade sina förändringar som görs i staden. Bland annat var han i Borstahusen vid byggnationen av Engelska skolan. Där har Borstahusens Bollklubb tidigare haft sina fotbollsplaner. Nu har man ingenstans att utöva sin verksamhet. BBK har tidigare blivit lovade att där skulle vara en konstgräsplan klar där man tillfälligt skulle bedriva sina aktiviteter.

Nu börjar snart seriespelet och där är ingenstans att utöva någon fotbollsverksamhet.
Tydligen anser de styrande i kommunen att BBK skall fara runt och spela sina matcher lite överallt där man kan hitta någon ledig plan.
Finns där någon politiker eller tjänsteman i kommunen som kan stå upp och förklara varför ingenting har gjorts för att konstgräsplanen skulle bli färdig?
Det hjälper inte att det i slutändan antagligen blir bra när allt blir färdigt.
Där finns bara ett betyg hur detta har hanterats. Uselt!

Gert Nilsson


Båtplatser

2016-03-30 08:36
”Vi ser inget behov av fler båtplatser” säger man i Borstahusen. Det kanske inte behövs fler gator i Landskrona heller. Vem vet?
Lennart Andersson

 


Svar till Ylva

2016-03-29 15:52

Hej Ylva!

Tråkigt att ditt kulturella besök i staden inte motsvarade dina förväntningar. Jag ska försöka att kommentera dina synpunkter i tur och ordning:

Muséet stängt på påskafton: Muséet är stängt fyra helgdagar under året; julafton, nyårsafton, midsommarafton och, som du märkte, påskafton. Man kan diskutera om vad som är lämplig nivå på öppettider. Vi har fastnat för att detta är en hygglig nivå. Öppettiderna framgår också av hemsidan.

Trasiga rör och toaletter på konsthallen: Att gamla rör går sönder är svårt att förutse och det kan inträffa trots löpande underhåll. Naturligtvis dålig timing/otur under påsken med alla besökare. Spolbil beställdes under helgen men det tog tid innan det fungerade igen.

Dålig information/hänvisning: Personalen i konsthallen hänvisade till närliggande toaletter, t ex den offentliga toaletten på Kasernplan. Det var dock en stor mängd besökare och tydliga lappar kunde ha kompletterat den muntliga informationen. Här kan vi bli bättre.

Standaren på toaletterna: Byggnaden är från 60-talet och så även toaletterna. Jag ser det som viktigt att byggnadens karaktär bevaras. Det gäller även toaletterna. Det finns totalt fyra ”vanliga” toaletter och en handikapptoalett (med sedvanliga stöd, skötbord för spädbarn samt ringklocka). Min uppfattning är att toaletterna är till fylles.

Jag hoppas vi får se dig igen på någon av stadens kulturaktiviteter trots din upplevelse under påsken. Kika gärna på hemsidan innan ditt besök så du vet vad du kan förvänta dig.

Kjell Thoresson
Förvaltningschef, Fritid- och Kulturförvaltningen, Landskrona stad

 Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser