PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

SD kan läsa en årsredovisning, kan Vänsterpartiet?

2016-05-09 14:20

Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson i Landskrona, Christer Nilsson, påstår att SD inte kan läsa en årsredovisning. Frågan som bör ställas är om Christer Nilsson (V) kan det?
Christer Nilsson påstår först att Landskronahem har ett eget kapital om ca 100 000 miljoner, vilket är lika mycket som 100 miljarder kronor, han ändrar sig sedan och uppger att det rör sig om 100 000 kronor. Detta är en ren och skär lögn då det egna kapitalet är ca 223 miljoner. Vidare skriver Christer Nilsson att Landskronahems soliditet är ca 16%, och vill man öka den så kan man öka värdet på sina fastigheter. Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Vill man öka soliditeten i ett företag så finns det bara 3 sätt att göra det på:

1. Genom att företaget genererar vinst och denna återinvesteras i företaget.
2. Genom amortering av skulder.
3. Genom att ägarna skjuter till medel (till exempel genom nyemission).

Nu gör Landskronahem en vinst på ca 750 mkr och återinvesterar det i bolaget, och inte som V vill, nämligen skuldsätta bolaget ännu mer genom att låna till allt, då minskar vi soliditeten ännu mer.
Jag tycker Christer Nilsson ska gå hem och läsa årsredovisningen en gång till, alternativt att Vänsterpartiet utser en ny bostadspolitisk talesperson som förstår och kan läsa en årsredovisning.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

 


Lite funderingar gällande Christer Nilssons insändare

2016-05-09 13:19

Läste precis Christer Nilsson (V) inlaga på Planet , och sätter lite kaffet i halsen rörande en del av det som han skriver om Landskronahem.

För det första , Eget kapital på 100 000 miljoner *. Det är mycket pengar , det är 100 miljarder. Antingen har Landskronahem dolda tillgångar någonstans i världen , eller så är bolaget kraftigt övervärderat.

För det andra..Soliditet! En soliditet på 16% brukar vara signal att bolaget skall begära ägartillskott (Läs kommunen , läs skattebetalare) av kapital. Jag kanske har fel , men , att begära ägartillskott , är sällan en bra signal för bolagets välmående. Till detta så menar Christer att för att öka soliditeten , så kan man ”öka värdet på sina fastigheter” . Kan du berätta hur man gör, så vi kan tipsa alla andra fastighets/villaägare om samma trick , för detta skulle revolutionera hela lånemarknaden .

Vidare i texten står det att läsa om lyxrenovering?. Någonstans känns det som att Christer sitter inne med byggplanerna för områdena , men inte vill dela med sig. Jag ställer då en rak fråga: Vad är lyxrenovering? Är det någon hyresgäst som fått reda på om , när eller hur en ev. renovering av lägenheterna skall göras?  Vidare kan man fråga sig om alla renovering är ”lyxrenovering”?

Och till sist så har Christer fel gällande tidslinjen med Landskronahems bygge i Norrestad. Det var redan innan bygget av Koppargården , på sjuttiotalet , som dom första signalerna kom att man dels hade byggt för mycket , dels så ville folk inte bo i dom själlösa , lyhörda kuberna som byggdes. Detta gällde för (i stor sett) hela Norrestad . Så , innan Koppargården stod klart , så fanns det redan ett överskott av lägenheter. Men , man valde att fortsätta bygget , då det annars fanns ett vite mot byggbolaget.

Bostäderna komma förvisso väl till pass , när Balkankrisen var ett faktum i början på -90 talet , och Landskrona såg en chans att fylla dom tomma lägenheterna , få betalt av staten (i två år) och samtidigt ge en hjälpande hand.

Sen skriver Christer att problemet med segregation är att folk av samma kulturella bakgrund söker sig till varandra , och det är kommunens ansvar att lösa detta. Jag kan inte dra andra slutsatser än att Vänsterpartiet vill förbjuda folk att bo var man vill.

Jag kan inte låta bli att tänka på Nord Korea…

Mvh Tony Petersson
Asmundtorp

* Christer Nilsson meddelar att ett stort fel smög sig in hans text du kronor bytes ut mot miljoner. Detta är nu korrigerat i Christer Nilssons insändare.

Svar till Christer Nilsson

2016-05-09 13:13

Om Landskronahem har ett eget kapital på 100 miljarder*, så är ju problemen små !!

Björn O Persson (M)

* Christer Nilsson meddelar att ett stort fel smög sig in hans text du kronor bytes ut mot miljoner. Detta är nu korrigerat i Christer Nilssons insändare.

Svar på SD-insändare

2016-05-09 11:14

Eftersom SD hävdar att Landskronahem har dålig ekonomi måste även vi i V-partiet svara på detta.

Då SD fortsätter att vara förespråkare för en försäljning av Sandvången och Pilängen och hävdar att Stenafastigheter är ett välrenommerat fastighetsbolag medan vi har forskat lite och finner att Stenafastigheter ville höja hyran dels i Stockholm och dels i Göteborg vidare har man strandat hyresförhandlingarna med hänvisning att man vill införa marknadshyror.

Man hävdar att det är på grund av Landskronahems dåliga ekonomi som försäljningen blir av. Många har reagerat på detta, dels forskare och ekonomer på högskolan i Malmö, Anders Källman, Tapio Salonen och Stig Westerdhal, beskriver att Landskronahem ekonomi är god. Samma konstaterande gjorde hyresgästföreningen i höstas då de skickade ett öppet brev till Landskronahems styrelse samt till Landskronahem.

Lite siffror om Landskronahems ekonomi:
Årets resultat 1,9 miljoner
Eget kapital ca 100 000 kronor *
Anläggningstillgångar 1,2 miljarder
Långfristiga skulder ca 1 miljard
Soliditet ca 16% [ Detta är ett mått på hur god ekonomi är på lång sikt] Vill man öka den så kan man öka värdet på sina fastigheter.

Att SD inte kan läsa en årsredovisning får de själv stå för men det är ren och skär lögn att Landskrona har en dålig ekonomi, tvärt om för alla, utom för er och delar av Landskronahems styrelse samt resten av borgerligheten, som säger att Landskronahem har en god ekonomi.

Man kan undra vem som kör med skrämseltaktik, inte vi i alla fall utan det är ni som kommer med falska påstående.

Samma forskare som i stycket ovan säger att försäljningen är en ren politisk affär, man kan undra vad kommer nästa gång till försäljning.

Enligt Allbolagen har kommunen rätt att ta den vinst av bostadsbolaget som man gör vid en försäljning av fastigheter.

Problemet med Karlslund är inte lätta att komma åt men att tvinga de som bor där och lyxrenovera dessa lägenheter är absolut inte rätt sätt att lösa problemet utan låta de som bor där skall kunna bo kvar med hjälp och stöttning kan folk bo kvar. Går man på er linje flyttar man problemet bara, boendesociala problem har man lite varsomhelst med skottlossning, misshandel och andra grova brott.

SD skriver att välfärden är deras filosofi, man kan undra hur det går när man vill sälja ut folkhemmet inom Landskrona.

Vidare skriver SD i sin debattartikel att det är Landskronahems fel att det varit mycket outhyrda lägenheter, bidragsberoende och segregation men det är ju inte bolagets fel att varvet med flera industrier la ner och folk flyttade och då är det inte konstigt att det blev lite lägenheter lediga. De som blev kvar fick försörja sig bland annat på bidrag för att klara sin ekonomi. Segregation är en orsakad av att personer med likadan religion och språk samt familj söker sig till samma områden och det är ju kommunens ansvar att lösa detta inte fastighetsbolaget.

Vad är det som säger att hyresgästerna får det bättre? Resurserna som frigörs kanske hamnar i kommunens kassa.

Landskrona får ytterligare en privat hyresvärd som sätter vinst före något annat.

Det är ni och delar av Landskronahems styrelse samt övriga som är för en försäljning som gör att hyresgästerna är arga och besvikna. Men det är en jättefin glöd bland de boende, och det genomsyrar deras arbete med att stoppa denna politiska försäljning och vi hoppas att det är någon av SD fullmäktigeledamöter som lyssnar på folket och röstar nej till försäljning den 30 maj.

Christer Nilsson
bostadspolitik talesman Vänsterpartiet Landskrona

* Christer Nilsson meddelar att ett stort fel smög sig in i texten du kronor bytes ut mot miljoner. Detta är nu korrigerat i insändaren.

Niklas Karlsson(s) nyvunna insikt

2016-05-09 10:28

Niklas Karlsson gör stort nummer av att SD avgör frågan om försäljning av delar av Landskronahem till Stenafastigheter.
Men Niklas, så har det varit i två mandatperioder! SD har stött en lång rad utvecklingsprojekt såsom hotell på Jönsaplan, byggnationen i Västerpark och Norra Borstahusen, m.m. S har konsekvent varit emot.
Dessa projekt utvecklar Landskrona och vrider utvecklingen rätt, sakta men säkert, efter den socialdemokratiska eran då staden sjönk ned i social melankoli. Vi är stolta över att bidragit till denna utveckling.

När det gäller Landskronahems ekonomi så har vi granskat detta med hjälp av expertis och fattat vårt beslut på grundval av detta. Och i vårt parti behövs ingen partipiska, då våra ledamöter är fria till att tänka själv. Försäljningen frigör 750 mkr som kan användas för bättre underhåll, satsningar i Norrestad m.m. I de S-styrda kommunerna Luleå och Östersund har man nyligen gjort detsamma med identiska motiv.
Där har det gått bra, så varför inte i Landskrona? Kan det möjligtvis bero på att man måste ha förstoringsglas för att kunna skilja på (V) och (S) som verkar vuxit ihop till en utvecklingsfientlig sörja. Aldrig några konkreta förslag – bara nej, återremisser och allehanda försök till att sätta käppar i hjulet.

SD arbetar för en sund utveckling av staden där man vågar prova nya vägar för att förnya folkhemmet. Allt för att ge Landskrona den framtid dess befolkning faktiskt förtjänar, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

 


Flyktingtragedier som aldrig tar slut

2016-05-09 08:29

Utanför Europas gränser finns miljontals människor som drömmer om ett framtid med europeisk trygghet och levnadsstandard. Inget att säga om. Med datorer, mobiltelefoner och internet vet många människor runt om i världen hur livet ter sig för oss här.

Sverige har länge kunnat vara generöst. Så länge principen ”om att söka asyl i det första EU-landet man kom till” skulle bara några få kunna nå Sverige. Stängsel byggs nu mellan länder inom EU och mot EU´s yttre gräns. Skärpta gränskontroller mellan länder har införs då Dublinförordningen med solidarisk fördelning av flyktingar sedan länge havererat. Hälften av alla EU-länder har under 2014 inte tagit emot en enda kvotflykting.

Efter att flyktingtrafiken genom Turkiet och Grekland blivit stängd har redan flyktingströmmen från Nordafrika till Europa tagit fart igen. Cyniska smugglare utsätter människor för stor risk att drunkna. I år har redan flera hundra människor drunknat.

Risken är stor att det kommer att drunkna tusentals människor i Medelhavet i år. Till Europa kommer människor som uppenbart ingen kan eller har möjlighet ta emot efter fjolårets flyktingvåg. Redan har arbete påbörjats i Österrike för att säkra gränsen mot Italien. Sannolikheten är stor för att Italien blir årets Grekland med taggtråd stängda gränser även mot Frankrike, Österrike och Slovenien.

Efter att under många år frikostigt tagit emot flyktingar undan krig och förföljelse har Europas länder också tagit emot många ekonomiska flyktingar. Det är inte så konstigt att det ryktats att alla är välkomna i Europa.

Europeiska politiker bär ett stort ansvar för att Medelhavet och den grekiska ö-världen har blivit en massgrav 1000-tals flyktingar. Det finns ingen annan väg in i Europa utan med hjälp av skrupellösa smugglare. I årtionden har Europeiska politiker valt göda kriminella ligor.

Det är dags att öppna alternativa vägar för flyktingar in i Europa genom att kunna söka asyl i det land man befinner sig. Det är också dags att stänga de vägar in i Europa som leder till att hela hela familjer drunknar eller att föräldrar eller barn förlorar sina anhöriga.

Sven Svederberg
Centerpartiet
Landskrona


Svar till Stefan Olsson

2016-05-06 15:40

Landskronahem är ett välskött bostadsbolag med god ekonomi och planerat underhållsarbete. Det är inte skrämselpropaganda oavsett vad Sverigedemokraterna och lokala partibasen Stefan Olsson påstår. Vid det här laget har vi lärt oss att när SD har brist på sakliga argument höjer de rösten. Det gynnar varken det politiska klimatet i Landskrona eller de hyresgäster i Landskronahem som nu kan få ny, privat hyresvärd.

Om syftet med utförsäljningen av Sandvången och Pilängen handlar om att hyresgästerna ska få bättre hyresvärd vill jag att Stefan Olsson förklarar vilka andra områden som står på tur att säljas ut?

Istället för att ärligt säga att den borgerliga Treklövern och Sverigedemokraterna vill sälja Landskronahem av politiska skäl gömmer de sig bakom tekniska och ekonomiska resonemang som man uppenbarligen inte helt behärskar själv.

Om man är osäker på vad som faktiskt gäller föreslår jag Stefan Olsson, Sverigedemokraterna och andra intresserade att läsa Landskronahems årsredovisningar. Om de är för komplicerade kan man istället lyssna på de experter och ekonomer som sagt i likhet med mig att Landskronahem är ett välskött bostadsbolag med god ekonomi. Som ett tredje tips kan man använda sig av det goda omdömet; hur kan det vara så illa med Landskronahem, som Stefan Olsson påstår, om ett privat fastighetsbolag vill köpa Sandvången och Pilängen för över en miljard kronor om de inte samtidigt menar att det är en bra affär som de kan tjäna pengar på? För inte kan väl ens Stefan Olsson och Sverigedemokraterna påstå att Stena Fastigheter gör affärer av ren välvilja?

Den 30 maj ska kommunfullmäktige godkänna affären. Idag vet vi att 20 ledamöter (S och V) kommer rösta för att behålla Sandvången och Pilängen, 20 ledamöter (Fp/L, M, Mp) kommer att säga nej och därmed godkänna utförsäljning av områdena. Det är med andra ord i Sverigedemokraternas händer det ligger. Kommer det bli så att folkhemmet säljs ut av Sverigedemokraterna? Förhoppningsvis finns det en och annan i det partiet som vågar stå emot Stefan Olssons piska och låta det sunda förnuftet råda, rösta för folkhemmet och därmed rädda Sandvången och Pilängen. I slutet på maj får vi veta om SD är en del av makten eller ett ansvarstagande oppositionsparti.

Niklas Karlsson (S)


En ängel i vår närhet

2016-05-06 11:40

Det var en mycket vacker vårdag i majmånad, som jag först stötte på denna underbara kvinna.
Hennes aura sken i kapp med solens värmande strålar.
Det var som om hon tagit ner hela solen och lagt den runt sig själv, för att sprida värme och kärlek till alla hon mötte.
Såväl till människor, djur eller jorden, helt enkelt var det än behövdes.
Det var något magiskt över denna kvinna. Något oförklarligt.
Vi var båda två ute på en morgonpromenad nere vid havet.
På långt håll såg jag hennes ljus.
Vi möttes och log mot varandra. Önskade varandra en fin dag. Men, något höll oss kvar. Vet ej vad det var. Det var som om två själar gick in i varandra.
Sen började vi att prata och prata, orden bara forsade ur oss, som om vi känt varandra förr.

Jag ser hur hennes aura skiftar i färg till hela regnbågen lyser över och runt henne. Hennes aura står i kontakt med solen.
Ser tydligt hur energierna från olika dimensioner har kontakt med henne . Här och nu.
Ett stenkast därifrån, ser jag hur några barn leker med sin håvar i vattnet. De försöker fånga krabbor och fiskar.
Men, det dom inte ser är. Att utifrån havet kommer det stora ovanliga fiskar som är väldigt stora. Ungefär i storlek med valar.
Deras färger går i grönt och rött.
De kommer simmande i full fart mot pojkarna. Innan någon hinner att reagera , så är dom väldigt nära.
Det uppstår kalabalik på stranden.
Barnen skriker och de vuxna vet ej vad de ska ta sig till. Alla bli rädda och helt förskräckta av vad dom ser som skräckinjagande monster.
Alla blir styrda utav sin egen rädsla, dom kan inte tänka en klar tanke.
Ännu värre blir det när en stor grön drake kommer fram bakom vallarna inifrån slottet.
Folk rusar rundor och ringer i sina mobiler till 112, i ren panik.
De samlar ihop både sina egna barn och andras. En hel del kör iväg med en rivstart. Givetvis blir det då en massa påkörningar och alla skyller på alla.

Ute i havet, simmar de okända djuren i sin egen takt, som är lugnt för dom. Men i en full fart för oss.
Dock, kan någon utav alla folken på stranden, uppfatta ljuset hos kvinnan, som jag står och pratar med.
Han börjar skrika och pekar på kvinnan. Det är hon!!! Hon är en häxa !!! Det är hennes fel!!!
Och folken blir helt förvirrade igen och börjar leta efter häxan.
Hela folksamlingen rör sig mot oss och skriker. Varför gör du så här ?!?! Vem är du?!?! Dom kommer hotfullt mot oss med stenar i sina händer, som dom försöker slå mot oss.

Både havsdjuren och draken närmar sig. Havsdjuren är nästan framme vid kanten nu och draken står i all sin prakt ca 50 meter från oss. Den riktar sina intensivt blå ögon mot oss. Man ser hur den tar några djupa andetag.
Ska den blåsa eld mot oss alla eller inte??

Både polis, ambulans och räddningstjänsten kommer i full utryckning.
Journalister har kommit på plats med sina kameror , men det finns nästan ingen att intervjua, för det är fortfarande full kaos överallt.
Ingen vet någonting eller varför. Polis och räddningstjänst vet inte vad dom ska göra. Förutom att ta hand om de som blivit skadade utav stenkastningen. Som tur är, är det ingen som blev allvarligt skadad.
Alla stenar som riktas mot oss, bara studsar tillbaka på något konstigt vis.
Just då, hörs ett illvrål !!Utav ett konstigt ljud, som ingen någonsin förr har upplevt.
Det kom ifrån havsdjuren, förstod vi efter en liten stund.
Efter detta extremt höga vibrerande ljud, så höjde kvinnan sin högra hand upp mot himlen och det var som om hon klev ur sin egen aura.
Tiden stod helt stilla. Inte ett löv rörde sig på trädens grenar. Inte ett fågelkvitter hördes. Allt vara bara helt tyst!!
Det blev en magisk atmosfär. Alla stod lika förväntansfulla och väntade på något.
Men vad? Allt kunde ju hända.

Då säger denna kvinna. – Lystring alla kära jordfolk.!
Hennes röst var så kraftfull ,stark och kärleksfull på samma gång. Hon fortsätter – Var inte rädda för det okända.
Ni måste lära er att lyssna till era hjärtan och inte till era rädslor och ego.
Dessa djur som har kommit hit i dag, är inte farliga. Dom vill bara visa att dom finns och lever i en annan dimension, men att vi snart ska kunna se fler och fler utav dessa olika djur.
De bär på en mycket helande energi , som vi människor och vår jord behöver. Mycket gammal kunskap har dom i sig från förr. Så var tacksamma för detta och Ert första möte med dessa nykomlingar till vår jord.
Nu, får ni lov, att gå varsamt fram till dessa djur och klappa dom och känna hur dom känns. .
Tänk på era tankar, för dom läser era tankar. Likväl som ni kan läsa deras tankar. Gå i kärlek mitt folk.

Men, man kunde ju fortfarande se skräcken och rädslan hos vissa vuxna. Men barnen däremot de jublade och sprang så fort de kunde på sina små bara ben. Föräldrarna kunde inte stoppa dom. Så det blev mycket blandade känslor, där nere på stranden den dagen.
Både barn och de vuxna som så gärna ville och vågade , fick både klappa och sitta uppe på ryggen. De gällde både draken och havsdjuren.

Som i en oförklarlig vindpust, så kom draken och havsdjuren mor kvinnan. De gick in i hennes energi.
Sen sa det bara “POFF” och allt var borta.

Både jag och alla de andra bara stod och stirrade på varandra och över havet och mot slottets vallar.

Vad hände egentligen? Ja, vad tror du?

Aila Lundquist


SD elegi fortsätter

2016-05-06 09:22

Socialdemokraterna byggde det svenska folkhemmet.
Under många år har det moderna folkhemmet utvecklats. Sandvången är inte bara kronjuvelen i Landskronahem , utan är också en symbol för det moderna svenska folkhemmet. Stefan Olsson (SD) tar i med stora brösttoner om att Socialdemokraterna ljuger. Socialdemokrater har varit tydliga från första dagen att vi inte vill sälja ut Landskronahem. Lika tydliga har Treklövern varit att dem vill sälja ut Sandvången och Pilängen.
Nu är SD lika tydliga med att man vill sälja ut det svenska folkhemmet. Denna treklöver som nu har blivit en fyrklöver är målet att privatisera vår gemensamma välfärd.
Som det enda oppositionspartiet vill vi rädda det svenska folkhemmet och vår gemensamma välfärd från utförsäljning.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


(S)krämselpropaganda

2016-05-04 13:42

I total brist på konstruktiva förslag tillgriper S-partiet i Landskrona lögner och skrämseltaktik i Landskronahemsfrågan. Stenafastigheter – ett av Sveriges mest välrenommerade fastighetsbolag – beskrivs som ett monster av girighet. Landskronahem AB med hårt ansträngd ekonomi beskrivs däremot som välmående. Jonas Esbjörnsson och Niklas Karlsson, båda S-potentater – beskriver Landskronahem som en paradisisk byggsten i välfärdsstaten. Vi andra erinrar oss outhyrda lägenheter, förluster i 100-miljonersklassen, segregation, bidragsberoende och kriminalitet i s-bygget.

Välfärden är central i vår filosofi. Visst har (S) gjort en insats historiskt, men även om man byggde välfärden så var det industrin som finansierade den. Men det var då det. Idag är det (S) med sin flykting- och integrationspolitik och slapphet i bekämpningen av kriminalitet som utgör hotet mot välfärdsstaten. Inte undra på att S-partiet har gått från 45-50 % av väljarna till ca 25 %. Det är priset för oförmåga att förnya och hänga med i utvecklingen. När vi bifaller förslaget om försäljningen av Pilängen och Sandvången gör vi det för att:
1. Hyresgästerna kommer att få det bättre.
2. Resurser – ca 750 Mkr frigörs för nya satsningar för att bygga folkhemmet helt.
3. Landskrona får ett positivt tillskott på fastighetsmarknaden.

(S)krämselpropaganda biter inte på oss. Det var samma sak med byggnationen i Norra Borstahusen. (S) påstod att “Lill-Olas” skulle skövlas, allmänheten stängas ute och salamandrarna slås ihjäl. Åk ut och titta i området idag, så kan var och en se att det var lögn och förbannad dikt. Vi kommer att få uppleva exakt samma sak i Landskronahemsfrågan.

SD tar ansvar för hela Landskrona och folkhemmet, på riktigt!

Stefan Olsson (SD)
KommunalrådFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser