PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Stefan Olsson (SD)

2016-09-23 14:54

Med bolagisering kommer man att öka kostnaderna med avkastningskrav. Men kan Stefan Olsson (SD) lova att det inte kommer några hyreshöjningar för Landskronahems hyresgäster? Att inga höjda avgifter på el, internet och fjärrvärme kommer att ske med en bolagisering?

Jonas Esbjörnsson (S)


Så var det dags igen!

2016-09-23 08:54

Det påstås att papegojor är världsmästare på att upprepa sig. Men jag tror faktiskt att socialdemokraterna i Landskrona överträffar våra fjäderprydda vänner.

Efter årtionden av socialdemokratiskt styre lämnades staden över till andra år 2007, efter ett katastrofval för (S). Det var då en stad i förfall. I stort sett allt hade gått snett. Näringsliv, boende, invandring, kriminalitet, bidragsberoende hade nått bottennoteringar. Missmod och pessimism präglade Landskrona.

Ta en promenad idag. Det byggs och investeras. Företag flyttar hit, hotell och bostäder växer fram. Stadsutvecklingsbolaget vänder utvecklingen på Öster och i centrum samtidigt som en ny stadsdel växer fram i norr med skola, idrottshall och bostäder. Detta är resultatet av ett konsekvent utvecklingsarbete. Inte undra på att optimismen och framtidstron sprider sig i staden.

Som en naturlig del i denna utveckling läggs nu ett väl genomtänkt förslag om en ännu bättre och effektivare kommunal organisation, med ett koncernbolag, en fond för framtida investeringar i infrastruktur och klimatanpassning och en ny ledningsorganisation.

Givetvis säger (S) återigen nej. Man frågar sig varför. Jag tror att det yttersta skälet till detta envisa nejsägande är av ren partipolitisk natur. S inser att framstegsvänliga människor i nya miljöer inte röstar på (S) i samma utsträckning som invånarna i den socialdemokratiska välfärdens stolthet – Norrestad.

Vi sverigedemokrater sätter alltid hela Landskronas framtid och utveckling i första rummet. Tar ansvar och lägger vår röst på riktiga och konstruktiva förslag till glädje för ALLA i Landskrona. Så har (SD) alltid först sin politik, och det kommer vi att fortsätta med, på riktigt! 

Till sist vill jag bara förtydliga för Jonas Esbjörnsson när det gäller hans gallimatias (nonsens och struntprat) om dubbelbeskattning för våra invånare. Vad det handlar om är att ha så låga kostnadsnivåer som möjligt i våra bolag, vilket är det enda sättet att hålla rimliga taxor och hyror. Beträffande utdelnings- och avkastningskrav så finns det faktiskt en lagstiftning som ålägger oss att ställa sådana krav på våra bolag. (avkastning) Allt för att skapa konkurrensneutralitet på marknaden.  Eftersom det är skattebetalarna som får skjuta till medel om det går dåligt, är det också rimligt att man får en avkastning när bolaget går bra. 4% avkastning är mycket lågt. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Sagan blev åter igen till en obehaglig (S)kröna

2016-09-20 09:23

Jonas,

Tack för att Du försöker att svara på min enkla fråga, tyvärr uteblir ännu en gång svaret. Däremot avkräver Du mig istället om svar på frågor som redan är besvarade i vår strategi ”Vägval Landskrona”, som där anger våra principer, antagande och planer. Allt presenterat för och antaget i kommunfullmäktige.

Dina påståenden om avkastningsförslaget är direkt lögn, om det är på grund av din okunskap eller av ovilja att hålla dig till sanningen låter jag därför andra själv dra sina slutsatser om. Du sitter själv i allra högsta grad närmast denna diskussion, och vet lika bra som jag att det Du påstår är lögn. Ditt sätt att resonera och basunera skulle vara detsamma som att jag påstod att vi skattebetalare som inte bor i Landskronahems lägenheter, indirekt subventionerar hyrorna med våra skatter. Ett påstående som skulle vara lika dumt, som ditt svar och dina påståenden. Ett konstaterande Du faktiskt själv klarar av att göra i dina uttalande om att du nu istället vill subventionera hyror, el och nu även internet och värmeförsörjning med skattemedel, detta på bl.a. en marknad som är avreglerad. Helt i strid mot alla lagar och andra bestämmelser.

Vidare tycker jag att Ert utpekande av Sandvången och Pilängen som ”kronjuvelen” nu verkligen tydliggör Er politik. Det ni nu gör är att peka ut vissa områden som mer värda än andra. Detta stödjer mitt påstående om ditt och SAP i Landskronas alldeles eget socialdemokratiska index. Att Ni nu indexerat Landskronas områden är i sig skrämmande. Kanske Du själv, utifrån detta index, skulle förklara Er politik och Era planer för Landskronas övriga områden. Man börjar undra vilka områden som är extra fina, fina och mindre fina, eller hur ni nu indexerar och smider planer inom arbetarpartiet?

Med detta avslutar jag debatten med Jonas och dialogen med Jenny, med slutsatsen och att de inte kan förklara sig, ej heller svara på min fråga. Tyvärr också med en besk eftersmak och ett bekräftande om att socialdemokraterna i Landskrona har ett alldeles eget index, i vilket de delat in Landskronas olika områden.

Per Eriksson (L)


Påminnelse 1

2016-09-14 08:54

Hej i Stadshuset!

Jag har ännu inte fått svar på mina tre frågor i mitt inlägg här på ”Planket” på temat ”Hur har ni räknat?”

Insändaren publicerades 2016-09-08 och handlade om pendlingstider från Landskrona till omgivande platser. KOM IGEN med svar – inte behövs någon parlamentarisk utredning, eller?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt, Lund universitet


L+ SD blir en salig röra

2016-09-13 12:40

Vi kan låta bli att ta ut avkastning och dubbelbeskatta Landskronas invånare igenom att inte bilda ett koncernbolag.

Men tydligen så tycker Sverigedemokraterna och Lars Ekvall att dubbelbeskattning är ett självändamål. Eller är det bara Lars Ekvall som tycker det?

Nu har jag redovisat mina svar för Lars Ekvall och för Per Eriksson men ni har inte svarat på mina frågor, så jag ställer dem igen.

När nya ägardirektiv för Landskronahem togs fram så sades det från den styrande treklövern och från SD att Landskronahem inte skulle sälja och att det var skrämselpropaganda. Vilka blir nästa områden i Landskronahem som Per Eriksson och Lars Ekvall kan tänka sig att sälja ut?

Kan Lars Ekvall lova att det inte kommer några hyreshöjningar? Att inga höjda avgifter på el, internet och fjärrvärme kommer att ske?

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Svar till Esbjörnsson gällande koncernbildningen

2016-09-13 10:52

Jonas, jag trodde att du vid detta laget visste att bara för att du tycks upprepa samma mantra massor av gånger gör det inte att det inte mer sant alls.

Intressant att påpeka är att tydligen så är det bara Sandvången som är kronjuvel. Vad gör det Pilängen till? Ingenting eller? Och var ifrån kommer det påståendet att vi vill sälja mer områden?

Låt mig upprepa den fråga som både jag och Per Eriksson ställt så du här inför öppen ridå kan få briljera med dina kunskaper i företagsbeskattning och bolagslagstiftning.
Hur blir detta till dubbelbeskattning?

Avkastningskraven är inte mina och inte Per Erikssons heller utan dessa ställs i lagstiftningen som gäller både kommunala bostadsaktiebolag och även på t.ex. kommunala energibolag, allt utifrån riktlinjer som tas fram från SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Menar du på fullt allvar att vi inte ska följa lagen Jonas? Jag försöker verkligen att förstå ditt resonemang men mycket logik finner jag inte och det är därför jag återigen ber dig beskriva vad du stöder dina argument på.

Lars Ekvall
Kommunfullmäktigeledamot


Svar till Per Eriksson (L) och Lars Ekvall (SD)

2016-09-12 10:25

Kronjuvelen är ett symboliskt uttryck för något extra fint. Sandvången är en sådan symbol. Området är mycket populärt och Landskronahem är uppbyggt kring detta fina område.

Per Eriksson väljer att inte svara på frågorna som Landskronas medborgare ställer sig.  När ni nu kör fram ett förslag på att kräva avkastning på bolagen kommer någon att få betala detta. Var tänker ni ta pengarna i från? Högre hyror? Höjda avgifter på elräkningen? Vår välfärd finansieras igenom skatter och inte genom avgifter. Människorna som bor i Landskronahem, kunder i Landskrona Energi betalar skatt men ska igenom höjda avgifter och hyror betala ert avkastningskrav. Varför tycker Liberalerna och SD att landskronaborna ska dubbelbeskattas?

När nya ägardirektiv för Landskronahem togs fram så sades det ifrån den styrande treklövern och ifrån SD att Landskronahem inte skulle sälja och att det var skrämselpropaganda. Vilka blir nästa områden i Landskronahem som Per Eriksson och Lars Ekvall kan tänka sig att sälja ut?

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Ljus över kallbadhuset

2016-09-09 16:00

Som ganska nybliven pensionär har jag roat mig med att driva två små frågor, som rör mig på ett eller annat sätt. Det ena är lyktstolpen utanför vår tomt på Hven, som inte fungerat på mer är 41 år. Den andra frågan handlar om Landskronas avsaknad av ett kommunalt kallbadhus.

Den första frågan tycks nu närma sig sitt slut och jag förväntar mig en lösning inom ett par veckor. Vad nu lösningen blir så är det bättre än att gå och undra i mer än 40 år varför inte lyktstolpen på stadens parkering lyser när det är mörkt? Alternativt, vill staden inte att den skall lysa när det är mörkt, så plocka bort den.

Den andra frågan är ganska färsk och aktualiserades när Sven hade härjat i staden för några år sedan och vi plötsligt inte längre hade ett kallbadhus. Nu är det så att det kallbadhus vi hade i hamninloppet aldrig varit i stadens ägo utan drivits av privata händer senast den ideella föreningen Doppingarna. Jag som är en ivrig bastubadare tycker det är självklart att en stad vid havet skall ha ett kallbadhus med tillhörande bastuavdelningar för damer respektive för herrar. Så har så vitt jag vet alla andra kommuner utmed den Skånska kusten utom just Landskrona. Men nu tycks en lösning även här vara inom sikte.

Vad kan man då lära sig av det här? Tjôta i tid och otid. Ge aldrig upp för till slut så vaknar politikerna och i det första fallet även stadens belysningsmästare (har vi någon sådan?). I det andra fallet så vet jag egentligen inte vem jag skall tacka för ett snabbt (nåja) agerande. Det går ju också att agera för snabbt och då går det som när man presenterade de första planerna på, ett nytt kallbadhus.

Men i min lilla värld så tycks vi gå mot ett slutet gott, allting gott eller. . . . .?

Björn Lind


Hur har ni räknat?

2016-09-08 16:24

Häromdagen – måndagen den 5 september 2016 kl 16:50 – besökte jag stadshuset i akt och mening att försöka träffa Torkild Strandberg (L) sådär i förbigående.

Emellertid tog jag med mig hem ett ex av Landskrona Stads info ”Nyinflyttad i Landskrona 2015 – 2016”. På sidan 9 finns förtjänstfull information på temat ”Utbildning för vuxna” men… Hur har ni räknat under rubriken ”En universitetsnära stad”?

– På 20 minuters pendlingsavstånd når du Lunds universitet.
– Malmö högskola innebär en resa på cirka 40 minuter.
– På cirka en timmes avstånd finns Köpenhamns universitet.
– (SLU Alnarp och Kristianstads Högskola kan vi f.n. lämna åt sidan.)

Tommy Jonasson
f.d. Universitetslektor i skatterätt


Är landskronabor processglada?

2016-09-08 16:21

Att politikerna i Landskrona råkar i luven på varandra är inget nytt. De här tvisterna är som klippt och skurna för en gammal fastighetsägare och f.d. universitetslektor i skatterätt. Jag menar bråket om Landskronahems försäljningar av kronjuvelen m.m.

Problemen på ”fastighetsmarknaden” i Landskrona uppstod redan på 1970-talet ungefär, som Per Eriksson (L) riktigt påpekar i tiden då Astrid Lindgren kom ihop sig med finansminister Gunnar Sträng – den s.k. Pomperipo(s)sa-debatten.

Den tidens regler för fastighetsägare var gottebord – Staten betalade kalaset och aktörerna kunde bli hur överförfriskade som helst fram till 1990/91. Då kom räntechocken. Nu har försäljningarna av Landskronahems-fastigheterna till Stena blivit en domstolsfråga. Från politik till juridik.

Vännen Lars Ekvall (SD) ondgör sig över att bråket om miljardaffären flyttas från den politiska avdelningen i Rådhuset till den juridiska (se artikeln 2016-09-05).

Men är det rent av inte så att motsättningarna mellan olika personer och/eller fraktioner i Staden i Vinden är så djupa att det är omöjligt att komma överens. När krubban är tom så bits hästarna och då blir juridik det raffinerade våld som användes. Några börjar måhända tala om rättshaverister. Men att ifrågasätta en miljardaffär är en sak, att driva tvister mot fattiga landskronabor i förvaltningsdomstolar i socialbidragsärenden är en annan.

Men visst är det kul att processa – ibland!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt

PS. När nattklubben öppnar i Rådhuset blir det kanske lättare att komma överens!Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser