PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Torkild Strandberg (L)

2018-02-26 09:54

Vi ställde några enkla frågor till de styrande kommunalråden men endast Liberalernas kommunalråd Torkild Strandberg svarar men då ej på frågorna.
Visst är det enkelt att slå sig på bröstet och berätta allt som händer i en brinnande högkonjunktur.
Men visst är det så att Torkild sa nej till att köpa in mark som kommunen ska ha just till dessa lägen när högkonjunkturen är här och företag vill etablera sig i Landskrona.
Men frågan kvarstår varför Torkild Strandberg (L) säljer ut nästan halva Landskronahem med bostäder för vanligt folk och i stället vill att kommunen ska äga en tom kontorsfastighet för 21 miljoner?
Den frågan får vi inget svar på mer än att det ska gå en väg så man slipper överklagan.
Eller är det så att fastighetsaffären är en kompensation för något annat?
För vägen kan faktiskt gå någon annanstans i området och skattebetalarnas pengar kan användas till bättre saker för Landskronas invånare.

Jonas Esbjörnsson (S)
Anders Kjellström (S)


Ett starkt Landskrona BoIS på flera ben - här är vårt förslag till styrelse

2018-02-23 15:15

Målsättningen med detta styrelseförslag är att skapa förutsättningar för ett Landskrona BoIS som kommer närmre dess medlemmar, närmre Landskronaborna och som arbetar på ett sätt som gör att klubben attraherar samarbetspartners inom fler områden än vad som är fallet idag.

Detta styrelsealternativ utgörs av en välbalanserad struktur som har klubbens värdeord öppenhet, samarbete och respekt i främsta rummet. Det finns inga inslag av jäv i relation till klubben, varken i förhållande till fotbollen eller i förhållande till något av de bolag Landskrona BoIS är delägare till. Detta utgör bra förutsättningar för att beslut fattas på objektiv grund, med klubbens bästa i centrum.

Kompetensmässigt och erfarenhetsmässigt kompletterar personerna i detta styrelsealternativ varandra väl. Här finns starka kunskaper inom avtalsskrivning och juridik, ekonomi och finans, försäljning och marknad, kommunikation, organisationsutveckling och inte minst fotboll. Fotbollsmässigt finns i detta styrelseförslag erfarenheter från bokstavligt talat hela arenan. Som spelare, ledare, domare och supporter.

Alla personer i detta styrelsealternativ har stark förankring i Landskrona, antingen som uppväxta eller boendes i staden, eller som verksamma här under lång tid. Därtill har ett flertal personer i styrelsen mycket god kännedom om Landskrona-fotbollen, vilket är en viktig faktor i klubbens ambition att återskapa en starkare förankring lokalt och ett bättre samarbete med de mindre klubbarna som finns runt Landskrona BoIS.

Urban Jansson har efter samtal med ett antal företag runt Landskrona BoIS gjort bedömningen att det finns bra stöd den styrelse som här föreslås. Vi är därför övertygade om att klubben med detta alternativ har mycket goda förutsättningar att etablera sig i svensk elitfotboll och på sikt ta en plats bland Sveriges 20 främsta.

Våra förslag
Urban Jansson – Ordförande
Urban Jansson, född och uppvuxen i Karlskrona, har varit verksam advokat i Landskrona under 30 års tid och sitter i Landskrona BoIS styrelse sedan 2016. Urban står för ett ledarskap som kännetecknas av hög integritet och där öppenhet kring styrelsens och föreningens arbete är en självklarhet. Styrelsens uppdrag är att vara strategisk och stöttande och anställda och ideella ledare i föreningen ska ha fullt mandat att utföra sina uppdrag. Urban förstår Landskrona BoIS och dess betydelse för staden och är en välkänd och respekterad person med starkt lokalt nätverk. Utöver detta tillför Urban föreningens arbete värdefull juridisk och avtalsmässig kompetens.

Per Skånberg – ledamot
Per Skånberg är VD för Limhamnshus Industri, en koncern som vuxit snabbt på kort tid, idag omsätter cirka 400 mkr, och där bland annat fd Landora Färg ingår. Per har spelat ungdomsfotboll i Landskrona BoIS och tillhörde A-truppen under två säsonger på 90-talet. Borstahusaren Per har tidigare varit Kontorschef för Swedbank i Landskrona och satt i Landskrona BoIS styrelse 2008-2009. Utöver god kännedom om det lokala och nationella näringslivet tillför Per hög analytisk förmåga, ett mycket starkt driv och finansiellt kunnande.

Lennart Neander  – ledamot
Lennart Neander är Landskronit och ur-BoISare som har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i Landskrona BoIS. Lennart har tidigare även haft uppdrag i valberedningen samt arbetat som administrativt ansvarig på kansliet under en period. Yrkesmässigt har Lennart lång erfarenhet som Ekonomichef inom flera olika industriföretag. Förutom genuina kunskaper om ekonomi i allmänhet och BoIS ekonomi i synnerhet, tillför Lennart en stadga och kontinuitet som är värdefull när klubben åter ska etablera sig i svensk elitfotboll.

Daniel Stålhammar – ledamot
Daniel Stålhammar är tidigare FIFA-domare som bland annat dömt 186 Allsvenska och 73 internationella matcher. Landskronit som med domarkarriären bakom sig nu arbetar som General Manager på Boxon i Helsingborg. Daniel har erfarenhet som ledare både inom fotbollsvärlden och näringslivet och därtill färsk erfarenhet av styrelseuppdrag i BK Landora. Förutom god kännedom om Landskrona-fotbollen tillför Daniel mycket stora kunskaper och nätverk inom fotbolls-Sverige.

Jonas Torines – ledamot
Jonas Torines är född stockholmare med bakgrund som professionell golfspelare. En utpräglad idrottskille som bott i Landskrona i över 20 år. Jonas är engagerad ungdomsledare i Borstahusens BK med god kännedom om lokalfotbollen i Landskrona. Jonas har även suttit i styrelsen för Landskrona Golfklubb. Till vardags arbetar Jonas som Nordisk Försäljningschef för Accushnet (Titleist) och tillför utöver sitt breda idrottsperspektiv ett driv och strategiskt tänk kring Försäljning, Marknad och Event.

Torgny Andersen – ledamot
Torgny Andersen har mycket gedigen erfarenhet av ideellt arbete i och runt Landskrona BoIS. Bland annat som styrelsemedlem Black & White under många år. På senare tid har Torgny arbetat i Landskrona BoIS medieutskott samt medlems- och supporterutskott. Torgny, bördig ifrån Härslöv, arbetar som verksamhetsutvecklare och chefscoach inom Region Skåne. Han tillför utöver sitt stora BoIS-kunnande ett kreativt tänk samt bra kunskaper om organisations- och ledarutveckling.

Den föreslagna styrelsekonstellationen bedöms kompletteras på ett bra sätt av den av valberedningen föreslagne Jonas Pernet. Skulle Jonas Pernet välja att inte stå till förfogande om Urban Jansson väljs till ordförande, kommer alternativ till honom att finnas på årsmötesdagen.

Denna styrelsekonstellation ser positivt på att arbeta tillsammans med de styrelseledamöter som inte är uppe för omval. Men det finns full beredskap att arbeta ifall dessa, om valberedningens förslag inte går igenom, skulle välja att inte fortsätta mandatperioden ut.

Vid pennan,
Fredrik Lind, Björn Lundgren och Anders Svensson


Esbjörnsson och Kjellström borde hålla sig till fakta

2018-02-23 14:54

I alla sammanhang är korrekta fakta avgörande. Jonas Esbjörnsson och Anders Kjellström borde ta fasta på detta.

Fakta är nämligen följande:
Vare sig marken där Rusta, Elgiganten, Kökscentrum och Subway ligger eller marken där Biltema etablerat sig, var en del av det stora markköpet från Weibulls 2004. Att då, som Esbjörnsson och Kjellström hävda, att om man inte köpt marken – vilket man ju alltså inte gjorde – så hade etableringarna inte blivit av, går ju inte att förklara. Hur gick detta till, eftersom marken faktiskt inte köptes.

Sanningen är ju att det är helt okomplicerat att för skattebetalarnas pengar köpa in mark. Konststycket är ju att sälja och utveckla marken, och få till stånd företagsetableringar och därmed åstadkomma jobb och tillväxt. Under (S)-styret tycks målet med all kommunal mark ha varit att få till stånd norra Europas största ogräsodling, eftersom detta i princip var det enda som växte på de inhandlade markerna. Nu sker etablering på etablering. Det är denna utveckling som ska fortsätta. Därför vill vi binda samman vårt nya handelsområde med stationen. Därför vill vi att man ska kunna åka buss till de nya handelsområdena.  Det är därför inköpet av LINC-fastigheten, där staden sedan flera är hyresgäst, är så viktigt.

Att kommunstyrelsen vice ordförande, trots alla de möjligheter han har att ta reda på fakta, inte klarar av att hålla sig till korrekta uppgifter är anmärkningsvärt. Att kommunrevisionens vice ordförande, med uppdrag att hålla ordning på både fakta och pengar, lånar sig till detta är ännu värre.

Torkild Strandberg
Liberalerna


Svar på tal till Jan Allan Beer och Ingrid Jerlsten

2018-02-23 14:11

”Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna”.

Att kalla det för medmänsklighet är i mitt tycke att ta till bröst-toner för ett hyckleri som precis som ovannämnda liknelse om gungor och karuseller ska landa i ett plus i den sammanlagda årsbudgeten.

Frågan är så mycket större än att vissa äldre beviljas så pass mycket hjälp i sitt eget hem att kostnaderna för täcka detta måste tas från någonting annat. Att kalla påpekandet av detta för brist på medmänsklighet, kan vid första anblicken kännas populistiskt bekvämt. Men låt oss tala om helheten.

Vad ska Omsorgsförvaltningens totala pengapåse räcka till och hur ska dessa pengar fördelas?

Om vissa äldre beviljas så pass mycket hjälp i hemmet att det blir dyrare än om dom bodde på ett boende, får i förlängningen som konsekvens att andra äldre måste kosta mindre och få mindre hjälp än dom egentligen är i behov av.

Våra tjänstemän har stränga direktiv om att vara restriktiva med beviljandet av hjälpinsatser utan att bryta mot några lagar. Många av våra äldre och deras anhöriga mår dåligt på grund av detta. Så att hävda att det skulle handla om medmänsklighet, knappast.

Sett ur ett helhetsperspektiv snarare: ”Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna”.

Alinda Zimmander
2 v. Ordf. Omsorgsnämnden


Replik till kommunalråden

2018-02-22 11:21

Svaren uteblir och resonemanget blir obegripligt.

Låt oss nu vara sakliga. Den mark som kallas Weibullsmarken är där Coop, El-Giganten, Rusta, Kökscentrum och Subway, Biltema mfl nu etablerats på, det är den marken som Socialdemokraterna köpte in till kommunen. Köpet som Torkild Strandberg (L) sa nej till. Marken skulle inte ägas av kommunen det är något som privat ska äga. Nu låter det annorlunda. Om nu Socialdemokraterna inte hade valt att köpa in denna mark hade dessa etableringen inte möjliggjorts.

Så nu ska kommunen köpa en tom kontorsfastighet för 21 miljoner kronor för att det ska gå en bussgata. Det kan det väl bli en bussgata ändå? En gång- och cykelväg ska byggas, men det finns ju redan. Varför detta slöseri med skattebetalarnas pengar?

Varför vi ska sälja ut nästan halva Landskronahem till privata och att kommunen ska äga tomma kontorslokaler får vi inget svar på förutom att det ska gå en bussgata.

Jonas Esbjörnsson (S)
Anders Kjellström (S)


Manifest

2018-02-22 11:04

Gårdagens Manifest avseende bl. a. kommande styrelseval vid Landskrona BoIS årsmöte den 1 mars har förbehållslöst, mitt fulla stöd.
 
Ingen ledare eller spelare får bli större än föreningen!

Björn Lind
 
 
 


Manifest för Landskrona BoIS – Urban Jansson är vår ordförande

2018-02-21 13:50

Landskrona BoIS står på många sätt väl rustade för sin comeback i svensk elitfotboll. Ekonomin har förbättrats kraftigt under 2017 och föreningens balansräkning är på god väg att återställas även om mycket arbete återstår. Vår anrika förening har ett mycket starkt varumärke lokalt, regionalt och nationellt och goda möjligheter att utveckla ett redan starkt företagsnätverk ytterligare. Sportsligt har huvudtränaren Agim Sopi tillsammans med representationslaget byggt en positiv anda och ett spel som inte funnits i klubben på många, många år.

Trots de positiva förutsättningarna ser vi flera anledningar till oro.

Utifrån den samlade erfarenhet vi har i och omkring Landskrona BoIS är det vår uppfattning att klubben har blivit alldeles för beroende ekonomiskt av några få personer i styrelsen. Därtill har flera besvärande jävsförhållanden uppstått. Detta har varit ett välkänt faktum länge och tidigare varit svårt att förändra, främst på grund av klubbens sportsliga placering i seriesystemet de senaste tre åren. Nu, när förutsättningarna är annorlunda, finns det ingen anledning att inte komma tillrätta med detta och återskapa en mer sund, välbalanserad styrelsestruktur i föreningen.

En annan anledning till oro är att Landskrona BoIS såvitt vi kan bedöma tyvärr inte styrts på ett sätt som överensstämmer med klubbens värdegrund. Ett antal händelser under framförallt den senare delen av 2017 har bekräftat att klubbens värdeord öppenhet, samarbete och respekt inte alls efterlevs. Vi har sett flera exempel på detta, där de mest frapperande exemplen handlar om att
anställda i föreningen, i synnerhet huvudtränare Agim Sopi, men även andra, har behandlats på ett sätt som är helt oacceptabelt.

Vi har efter omfattande dialog och ett flertal möten med Landskrona BoIS valberedning kommit fram till den tydliga slutsatsen att de inte delar vår uppfattning. Valberedningens förslag, om dessa röstas igenom på årsmötet, skulle dessutom medföra att jävs- och beroendeförhållandena i föreningen blir än mer påtagliga än vad de är idag. Detta bedömer vi skulle vara mycket skadligt för klubben.

Vår uppfattning är att årsmötet i år handlar om vilken anda som ska genomsyra Landskrona BoIS. Ska det vara ett Landskrona BoIS som knyts ännu närmre till en eller några få personer, eller ska det vara ett välbalanserat Landskrona BoIS som vilar stadigt på fler ben och som även i praktiken arbetar efter öppenhet, samarbete och respekt.Vi vill härmed förbereda klubbens medlemmar på att vi på årsmötet kommer föreslå Urban Jansson som ordförande för Landskrona BoIS.

Som verksamma i Landskrona BoIS medieutskott under 2017 har vi tydligt kunna se att Urban Jansson stått upp för klubbens värderingar under ett stormigt år. Vår uppfattning är att Urban kommer stå för ett ordförandeskap som kännetecknas av hög integritet och där öppenhet kring styrelsens och föreningens arbete är en absolut självklarhet. Styrelsens uppdrag är att vara strategisk och stöttande och anställda och ideella ledare i föreningen ska ha fullt mandat att utföra sina uppdrag. Urban har varit verksam advokat i Landskrona under 30 års tid, han förstår klubben och dess betydelse för staden och är en välkänd och respekterad person med starkt lokalt nätverk.

Vi vill även förbereda årsmötet på att valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen kommer att utmanas.

Torgny Andersen
Fredrik Lind


Debatten om det nya handelsområdet

2018-02-21 10:00

Svar till Jonas Esbjörnsson och Anders Kjellström 

Vårt nya handelsområde är bra för Landskrona. El-Giganten, Rusta, Kökscentrum och Subway har etablerat sig och Burger King är på väg. På andra sidan Österleden är sedan en tid tillbaka Biltema på plats, och området runt omkring planläggs för ytterligare handel. Vi slipper åka från Landskrona för att göra våra inköp, jobben blir fler hos oss och stadens attraktivitet och dragningskraft ökar.

Nu ska handelsområdet knytas samman med området runt stationen, och på sikt bli en helhet. Marken däremellan planeras för ytterligare handel och andra verksamheter. Detta leder till ett större utbud och fler jobb. För oss är det viktigt att denna nya handel blir tillgänglig för alla. Ny kollektivtrafik ska därför dras så att man kan nå området utan bil – detta är viktigt för miljön, men också avgörande för att göra de nya etableringarna tillgängliga för fler.

Därför planerar vi nu en buss-, gång- och cykelväg mellan stationen och det växande handelsområdet. För att detta ska vara möjligt måste vi köpa in Försäkringskassans gamla kontorsbyggnad vid stationen. Det är avgörande för att knyta ihop områdena och för att busstrafiken ska kunna dras till handeln. När gatan väl är färdig är valmöjligheterna för byggnaden oändliga; vi kan hyra ut eller sälja den för företagsverksamhet eller använda byggnaden för att täcka kommunala behov.

I detta perspektiv är det en oförklarlig politik som Landskronas socialdemokrater driver. För mindre än ett år sedan sade man nej till investeringspengar för bussgatan. Sedan sade man ja till planen för att bygga bussgatan, följt av ett nej till inköpet av fastigheten för att kunna bygga den. Begripligt?
Vill (S) inte ha kollektivtrafik till den nya handeln? Vill man inte att handelsområdet ska växa och utvecklas? Förklaringarna till (S) nya nej är både märkliga och ogenomförbara. Jonas Esbjörnsson tycker t.ex. att man ska köpa tomten som huset står på, men inte själva huset. Ett annat förslag är att bussgatan får en annan dragning, än det som samma parti just sagt ja till i planen. Landskronas socialdemokrater har gång efter gång, år efter år motarbetat de förslag som tillsammans lagt grunden för den utveckling som nu sker på många håll. Nej:en har varit många och återkommande.

Vi kan bara konstatera att det fortsätter. Nu är det nej till kollektivtrafik till vårt nya handelsområde och tvärstopp för den utveckling vi vill se vid stationen. Beklagligt. Konsekvenserna är uppenbara: Mindre handel i Landskrona, beroende av bil för inköp, färre jobb och bristande tillväxt. Känner någon igen sig? Landskrona, för inte så många år sedan.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Torbjörn Brorsson, Moderaterna
Elvir Mesanovic, Miljöpartiet


Lite hit och lite dit och lite hur som helst

2018-02-20 16:38

Den borgerliga kommunledningen i Landskrona väljer att spekulera i kontorsfastigheter utan behov. Vi Socialdemokrater tycker det är fel. Den borgerliga kommunledningen har valt att sälja ut nästan halva Landskronahem med anledning att vi inte ska äga bostäder gemensamt men nu ska vi äga kontorslokaler som vi inte har något behov av i dagsläget. Det som var sant för två år sedan är således inte sant idag. Vad kan vi förvänta oss för mer vimmelpolitik av treklövern under resten av detta år?

Landskronahem skulle inte äga för många fastigheter och det skulle säljas av för att garantera underhåll och reparationer och det är en åsikt man kan respektera. Vi tyckte dock annorlunda. Att sälja ut Landskronabornas gemensamma egendom var ingen bra idé. Att sälja fast egendom har på sikt alltid visat sig vara en dålig affär och dessutom tog vi Landskronabornas oro på allvar. Vad som händer på sikt med deras hem går i dagens läge inte att förutsäga. Trots detta beslöt treklövern med stöd av SD att privatisera kommunmedborgarnas gemensamma egendom.

Vi menar att det är viktigare för kommunen att ha en allmännytta som gör nytta för ungdomar ska kunna flytta hemifrån och bostäder för vanligt folk än att kommunen ska äga tomma kontorslokaler.

21 miljoner motsvarar ca 35 lärare eller 58 undersköterskor i välfärden.

Jonas Esbjörnsson (S) 
Anders Kjellström (S)

 


Inget slöseri – bara medmänsklighet!

2018-02-19 15:28

Svar till Alinda Zimmander:

Alinda skriver i dessa spalter att det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar
när Omsorgsförvaltningen inte låter dem med hemtjänst som befinner sig på
nivå 6 (de mest intensiva insatserna) få plats på något av våra äldreboenden,
eftersom hemtjänst på nivå 6 är dyrare än en plats på ett boende.
Alinda har både rätt och fel. De som befinner sig på nivå 6 kostar mer än plats
på äldreboende. Förvaltningen avslår aldrig ansökningar om plats på
äldreboende av denna grupp. Tvärtom. Under januari och början av februari
tog förvaltningen kontakt med alla nivå 6-brukare och frågade dem om de
önskade plats på ett boende. Samtliga tackade nej till erbjudandet. De önskade
bo kvar i sina hem.
Vi hoppas verkligen att vi är överens med dig, Alinda, om att inga äldre ska
tvingas in på ett äldreboende om de önskar bo kvar hemma, trots att det kostar
skattebetalarna mer.

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande OmsorgsnämndenFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser